Říjen 2021

PROJEKTOVÝ DEN KE DNI ZVÍŘAT


V úterý 5. 10. mohly děti naší i mateřské školy spatřit na vlastní oči živou lišku obecnou. A nebyla to obyčejná liška, ale polodivoká, která od dětství vyrůstala mezi lidmi. Přesto se nedá ochočit jako např. pes. Je totiž velmi neposlušná, mazaná, lstivá, bystrá a také nepořádná. Nejčilejší je v noci, během dne prospí i 16 hodin. To vše se děti dozvěděly od myslivce pana Radomila Holíka z Prostějova a ještě mnoho dalších zajímavostí. Třeba to, proč mají lišky rezavou srst, ale čenich, slechy a běhy mají černě zbarvené. Svoji mordu – tlamu plnou ostrých zubů používá liška jako zbraň, proto bychom ji neměli nikdy hladit jako domácího mazlíčka. V lese si lišky zpravidla vyhrabou noru nebo bydlí společně s jezevcem, ale toho svojí nepořádností nakonec vyštvou. Loví hlavně myší, až 20 denně, dále ptáky hnízdící v trávě, troufnou si však i na malé srnče. Jejich hlavním predátorem jsou rys ostrovid a orel skalní. Ale i myslivci, kteří u nás uloví až 70 000 lišek ročně. Naše zvídavé děti ulovily zase spoustu nových poznatků, dostaly odpověď i na své otázky a hlavně uviděly živou lišku zblízka.

 

PROJEKTOVÝ DEN – ODPADY

V pondělí 18. 10. zavítala do naší školy lektorka Lenka Hronešová ze střediska ekologické výchovy Sever v Hradci Králové.

Zajímavý program žáci zahájili rozcvičkou, při které si zopakovali, co je přírodnina a co lidský výrobek. Zjistit, z jaké suroviny je daný výrobek zhotoven, a kde se tato surovina v přírodě nachází, nebyl pro žáky těžký úkol. Mnozí správně poznali i ropu a následně se dozvěděli, jak v přírodě vznikla.

Jak si máme poradit s odpadem? Patří do přírody? Mohou být různé odpadky v jednom koši? K čemu dochází při pálení odpadu ve spalovnách? Můžeme sami ovlivnit množství odpadu? Na všechny tyto otázky žáci postupně dostávali odpověď a dále přemýšleli, jak si s odpadem poradit, aby co nejméně ublížili přírodě. Žáci názorně třídili odpadky do příslušných kontejnerů a vysvětlovali si, jak správně poznat, z jakého materiálu je daný odpad. Hravou formou poznávali, jak důležitá je při plnění úkolu vzájemná pomoc. Společně došli k závěru, že tříděním mohou využít některé poškozené výrobky a obaly z nich k recyklaci a tím ušetřit přírodní zdroje. V naší škole už žáci poznali, že používáním vlastních lahví na pití a boxíků na svačiny pomáhají chránit přírodu a šetřit její omezené zdroje.

odpady 

NETRADIČNÍ HODINA ANGLICKÉHO JAZYKA

V pondělí 25. října k nám do školy zavítala návštěva z Holandska - Peter a Marja. Nejprve komunikovali s žáky ze 4. a 5.ročníku. Peter vyprávěl o své zemi – o tom, jak vypadá dnes a jak vypadala dříve; o vysoušení půdy i o postavení protipovodňové hráze oddělující Severní moře a sladkou vodu v jezeru. Potom se žáci ptali na to, co je zajímalo – jaké mají zvířátko, jaké je jejich oblíbené jídlo, jak dlouho cestují z Holandska do Potštejna apod. Bohužel nám společně strávený čas utekl tak rychle, že jsme ani nestačili všechno zjistit. Doufejme, že se zase společně setkáme a dozvíme se další zajímavosti z této evropské země.

Ve 3.ročníku vypadala společná komunikace trochu jinak. Nejprve se žáci s Peterem a Marjou seznámili. Každý o sobě řekl několik vět a prozradil, co má rád. Potom jsme si trochu povídali o Halloweenu, připomněli si názvy částí těla a následně kreslili příšeru s různými počty částí těla. Děvčata kreslila s Marjou a chlapci s Peterem. Obě příšery vypadaly legračně a při společném kreslení jsme se opravdu pobavili. Na závěr děti dostaly sladkou halloweenskou odměnu a s písničkou jsme se rozloučili s milou návštěvou.

holandani

 

PROJEKTOVÝ DEN - POSTAV SI ŠKOLU V MINECRAFTU

V úterý 26.10. nejel 4. a 5. ročník na bruslení a strávil celé dopoledne rozvojem digitální gramotnosti. Místo dopoledního vyučování žáci pracovali s aplikací Minecraft Education, se kterou je pan lektor na začátku projektového dne seznámil. Pomocí jednotlivých kostiček postupně sestavovali 3D model naší školy.

Pan lektor je nejprve rozdělil do skupin. Každá skupina tvořila zadanou část budovy. První skupina začala s vytvářením zdí školy a jejího okolí. Druhá skupina tvořila střechu a okna. Třetí skupina znázorňovala interiér. Většinu místností žáci znali dobře, ale např. do třídy mateřské školy se museli jít podívat.

Jak se to dětem povedlo se můžete podívat na fotografiích.

Obrázek5

Obrázek1

Obrázek2

Obrázek3

Obrázek4

Září 2021

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

 

Na 1. září se nejvíc těší všichni nastávající školáci, kteří plni očekávání vykročí poprvé do světa poznání. V našem případě i do pořádného kopce, neboť právě pod jeho vrcholem čeká na prvňáčky "koňské" spřežení, které je dopraví k hradní bráně. Od ní se vydávají společně se žáky starších ročníků a s učitelským sborem na hradní nádvoří, kde nastává slavnostní zařazení do koleje Koniplav.

Nechybí ani slušivé nové kšiltovky, drobné dárečky a samozřejmě první společné foto s paní učitelkou a spolužáky. A potom už vesele zpět do malebné obce, kde se zítra všichni sejdeme v lavicích naší školy Čar a kouzel v Potštejně.

Přejeme si, aby úsměv a nadšení z prvního dne vydržel všem školákům co nejdéle.

1.den

 

PROJEKTOVÝ DEN FINANČNÍ GRAMOTNOST

 

V pátek 3.září 2021 jsme uskutečnili projektový den „Základní kurz přežití ve světě financí“. Žáci byli rozděleni do různorodých skupin a připomenuli si základními pojmy: příjmy, výdaje, rozpočet. Formou hry se seznámili s principem správného hospodaření. Zjistili, co všechno si musí jedna dospělá osoba obstarat a kolik peněz různé věci stojí. Seznámili se se základy domácího hospodaření, sestavováním osobního rozpočtu a proč je zapotřebí si budovat finanční rezervu.

Prvním úkolem bylo vytvořit profil osoby podle svých představ: pohlaví, jméno, věk, povolání a vzhled. Žáci mohli uplatnit svoji kreativitu i poznatky z různých povolání. Podle profilu osoby a podle vlastního uvážení si vybírali typ bydlení (ve městě nebo na venkově, vlastní dům či byt nebo podnájem). Skupiny své rozhodnutí konzultovaly s bankéřem. Auto si pořizovali na splátky, nezapomněli na výdaje za pohonné hmoty a povinné ručení.

Dalším úkolem bylo naplánovat jídelníček na jeden týden. Žáci vybírali, vystřihávali a nalepovali obrázky jídel do jednotlivých okének a vytvářeli svůj jídelníček. Následně spočítali ceny za celý týden, vynásobili čtyřmi a do rozpočtu zanesli jednu celkovou měsíční částku. Potom žáci příjmy, finanční rezervu a všechny položky výdajů, které si v předchozích úkolech vybrali, zanesli do připravené tabulky a sestavili si tak měsíční osobní rozpočet. Žáci ve skupinách se rozhodli, jak využít pravidelné a jednorázové výdaje a nakonec sestavili finální rozpočet. Porovnali příjmy a výdaje a došli k různým závěrům.

Velmi přínosná byla diskuse, jakými způsoby řešit deficitní rozpočet: snížit výdaje nebo zvýšit příjmy nebo si vzít půjčku, což ale obnáší další výdaje. Žáci by si měli uvědomit, jaké výdaje jsou v životě důležité, kde je možno peníze ušetřit, na co by si lidé neměli brát půjčky, a že je potřeba vytvářet finanční rezervu a mohou s ní začít už nyní.

Získané poznatky budeme s žáky dále rozvíjet v hodinách matematiky, jejíž součástí je také finanční gramotnost. V praktickém životě získané poznatky děti využijí např. při nakupování. 

 

SCÉNICKÉ ČTENÍ ANEB KNIHA ARCHIE KIMPTONA ŠMODRCHA v podání herců Lukáše Hejlíka a Věry Hollé.

 

V pondělí 6. září jsme zavítali do divadla v Rychnově nad Kněžnou, kde se mohli žáci seznámit s typickým anglickým humorem při jevištní interpretaci děje knihy Šmodrcha.

Hlavním hrdinou je celkem obyčejný chlapec Honzík Bačkora, který náhodou objeví pomotaného, neslušně mluvícího a vypaseného kocoura Šmodrchu a rád by si ho vzal k sobě domů. Jenže narazí na protesty své pořádkumilovné matky, otravné sestry a ještě pana plukovníka, který velmi rád preparuje různá zvířata. Naštěstí s pomocí paní Madly, asi devadesátileté paní, která je velmi odvážná a má zlaté srdce, zachrání Honzík kocourka i ostatní zvířata před neblahým osudem. Během záchranné akce se Šmodrcha promění v milého a slušného kocoura a zůstává věrným Honzovým kamarádem. Žáci se během přestavení mohli aktivně zapojovat do děje, což ještě víc upevnilo zážitky z celého zajímavého představení.

Věříme, že scénické čtení a dramatizace knižních příběhů zaujmou pevné místo i v hodinách českého jazyka na naší škole.

 

SPORTOVNÍ DEN

 

Ve středu 8.9.2021 nás čekalo opravdu sportovní dopoledne. Nejprve jsme se věnovali před školou plnění některých disciplín Olympijského odznaku všestrannosti, poté jsme se zapojili do celostátní akce T-Mobile běh. Tato běžecká aktivita je propojena heslem „Různí běžci, různá místa, olympijská myšlenka“. V tento den společně s námi vybíhalo tisíce běžců po celé republice a připomnělo si nedávno proběhlé Olympijské hry v Tokiu.

Náš školní T-Mobile běh byl zahájen Pod Lipami, jednotlivé ročníky startovaly za sebou v rozmezí několika minut. Poté následovalo slavnostní vyhlášení a rozdání odměn. Ačkoliv byli vyhlášeni ti nejrychlejší - sladká odměna, diplom i papírová medaile čekala na každého zúčastněného. Gratulujeme všem běžcům ke zvládnutí svého zářijového kilometru! beh

běh 11

 

TANEČNÍ TĚLOCVIKY - DANCING CRACKERS

 

Rozhýbat své tělo a ještě si přitom užít skvělou zábavu vyzkoušeli všichni žáci v pondělí 27. 9. v naší sokolovně. Pod vedením zkušeného tanečníka Jaroslava Havelky se proměňovali v letadla, hravé psíky a kočičky, v roboty, v dravé žraloky, ve slavné modelky a to vše prostřednictvím jednoduchých tanečních variací a prvků freestyle, při kterých mohli žáci uplatnit svoji fantazii. Ať už tancovali ve dvojících, ve skupinách nebo hromadně, vždy jejich projev byl doprovázen velkým nadšením a radostí. A na samý závěr mladí tanečníci předvedli skvělé vystoupení, kde mohli ukázat vše, co se během pouhé hodiny naučili. Věříme, že radost z tance bude naše žáky provázet i v hodinách hudební výchovy, tělesné výchovy a možná i ve volných chvílích mimo školu.

dancing

Říjen 2020

PROJEKTOVÝ DEN "V PRAVĚKU"

 

Samotný projektový den byl rozdělen do dvou částí.

V první části se žáci seznamovali s pravěkým obdobím ve svých třídách. Zhlédli krátkou ukázku „Dějiny udatného národa českého – Lovci mamutů“. V českém jazyce jsme si přečetli příběh z knihy Miloše Macourka „Mach a Šebestová“, prohlíželi jsme si pravěké komiksy Miloslava Švandrlíka „Přátelé z pravěku“, vytvářeli jsme myšlenkové mapy na téma pravěk, skládali pravěká slova podle abecedy. V matematice jsme se věnovali pravěkému počítání – řešili jsme pravěké sudoku, znázorňovali jsme čísla z kamínků, která jsme poté sčítali a odčítali. Měřili jsme vzdálenost pomocí provázků a klacíků. V hudební výchově žáci tancovali v rytmu pravěkých bubnů a zpívali pravěké písně. 

Ve druhé části Mgr. Milan Skalický vyprávěl dětem o pravěku. Ukázal jim některé archeologické pomůcky. Na provázkovém kalendáři vysvětlil dětem, jak dlouho trvalo, než vznikla naše planeta. Popsal vznik Země během Velkého třesku. Děti se dále seznámily s obrázky, názornými artefakty a jinými pomůckami. Zaujaly je také zajímavosti, např. váha některých trilobitů, tvary zubů u různých živočichů, nebo druhy prvních rostlin. Všechny pravěké zkamenělé živočichy i zkamenělé přesličky, kapradiny a kůry si mohli žáci individuálně prohlédnout nejen během společného vyprávění, ale také na závěrečné výstavce.

Děti ocenily i velký nástěnný obraz pravěkého žraloka, čelist mosasaura a různé druhy ulit a ulitek. Velký úspěch slavilo i vyprávění o dinosaurech, které bylo ilustrováno plastovými modely a různými dinosauřími pozůstatky. Dětem se moc líbil dráp z Tyranosaura Rexe, obtisk dinosauří stopy, roh z mláděte Triceratopse a dinosauří vejce. Z období, kdy již žil člověk, děti viděly archeologické vykopávky – části nádob, pěstní klín, oštěpy, nůž z kamene a kosti, bronzové ozdoby i části železných předmětů.

Celé vyprávění o vývoji života mohli žáci sledovat na pracovním listě „Vývoj života na Zemi“, který všichni obdrželi.

 

DEN ZVÍŘAT

 

V neděli 4. 10. měl svátek nejen František, ale také všechna zvířata a my jsme si připomněli tento den zajímavou besedou s panem Tomášem.

Představil nám část své sbírky plazů, například, chráněnou užovku amurskou, menší užovku růžovou, kterou si žáci mohli i pohladit. Respekt jsme měli k velkému škrtiči krajtě ametystové, která velmi rychle dokáže obtočit svoji kořist. Své místo měla ve speciální krabici, která se dá otevřít pouze zvenku. Žáci si mohli vyzkoušet, jak těžká je krajta ve své krabici. Agama australská, známá též pod názvem agama vousatá, je pro svou klidnou povahu a nenáročnou péči oblíbeným domácím mazlíčkem. Těžko se dá to samé tvrdit o samci varana stepního, který je dost agresivní a své teritorium si bedlivě střeží. A málokterá dívka by doma uvítala sklípkana lidově nazývaného tarantule. Je to výtečný lovec, který se během 300 milionů let téměř nezměnil.

Na závěr nám chovatel zvířat představil roztomilého afrického ježka bělobřichého a u nás vzácnou sovu pálenou, kteří jsou aktivní hlavně v noci. A my pevně věříme, že dětem jejich zájem o život zvířat, který na besedě projevovaly, vydrží ještě hodně dlouho.

Září 2020

VÝPRAVA NA HRAD - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU


V pondělní ráno 7. 9. 2020 si všichni žáci naší školy vložili do aktovek nebo batohů též jízdenku, kterou obdrželi společně s pozvánkou na Hrad. Během své cesty museli také projít zdí, aby se ocitli na nástupišti 9 ¾, kde už na ně netrpělivě čekala výpravčí a společně docestovali až k Hradu. A tam už je uvítal celý profesorský sbor ze školy čar a kouzel ve svých tajemných pláštích a kloboucích. Nejdůležitější úloha však připadla kouzelnému klobouku, který přítomné žáky školy rozdělil do čtyř kolejí: Nebelvíru, Mrzimoru, Havraspáru a Zmijozelu. Pak žáci jednotlivých kolejí obdrželi žákovské knížky, zápisníky lektvarů a odznaky. Pro nejmladší žáky byly nachystány i nové čepice a batůžky plné dárků, aby se jim v naší škole líbilo. Též pan starosta Petr Dostál popřál žákům první koleje hodně úspěchů a radosti během jejich studia. Nechybělo ani první společné fotografování s profesory a kamarády. A nakonec hurá do svých domovů vstřebat nové zážitky a podělit se ně se svými blízkými.

 

DEN PLNÝ KOUZEL

Kdo z nás by nechtěl zažít něco kouzelného, proniknout aspoň na chvíli do světa tajemna a iluzí. Našim žákům se to splnilo ve středu 9. 9. 2020 během projektového dopoledne v naší škole. V první části jsme si všichni připomněli pohádkové příběhy, filmy a knihy s tématikou kouzelníků a čarodějů. Ti mladší žáci 1. a 2. ročníku formou shlédnutí pohádky o Malé čarodějnici a ukázkou pohádkových knížek. Starší žáci 3., 4. a 5. ročníku pak společnou četbou ukázky z knihy Harry Potter a kámen mudrců. Všechny třídy jsme pak s nadšením vyzdobili v duchu tajemných komnat a čarodějných lektvarů.
Nejvíce jsme se však těšili na opravdové magické představení „Kouzelný zámek“ v podání Duo Kašpar. Na uvítanou nám pan hrabě z šátků vykouzlil spoustu květin. Nejen malé žáky upoutal svým vyprávěním o Šmoulí výpravě do lesa, při které se nám postavy příběhu na kartách pěkně promíchaly. Ale zkušený kouzelník si věděl rady a brzy vše napravil. Spojování a oddělování kruhů se na první pohled zdá jednoduché, tak si to mohly vyzkoušet i děti, ale nějak se jim motaly více ruce než kruhy. Ovšem proměňovat barevné šátky jim šlo už daleko lépe. S velkým nadšením se děti zapojovaly do jednoduchých kouzel a některé z nich i do brazilských tanců pod vedením zkušené tanečnice. Pozorné děti se také naučily, jak kouzelník „vyrábí“ v šátku vajíčko nebo si mohly zkusit hádat, jak si dvojčata ze zámku vyměňují místa. Při posledním kouzlu se nám všem úplně zatajil dech…tanečnice se ukryla do rozložené krabice, která se nejen postupně zmenšovala, ale ještě tu krabici kouzelník ze třech různých stan prorazil třemi dlouhými šavlemi. A po znovuotevření té krabice z ní vystoupila usměvavá tanečnice a ještě se stihla přestrojit do nových šatů. Vůbec jsme tomu nechtěli uvěřit. Celý program byl doprovázen působivou hudbou a světelnými efekty, což ještě více umocňovalo atmosféru tajemna. Nakonec se žáci jednotlivých tříd mohli na památku vyfotit s opravdovým kouzelníkem a jeho tanečnicí. Plny dojmů se žáci vraceli do svých tříd, kde výtvarně zachytili ty nejsilnější nebo nejradostnější zážitky z magického představení. Možná, že u někoho z nich ten dnešní den rozžehne světýlko budoucího kouzelníka….

20200909 105216

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA


Ve čtvrtek 10. 9. 2020 si všichni žáci přinesli do školy cyklistické přilby, batůžky se svačinou, pitím a někteří i skládací koloběžky. Autobus nás zavezl na dopravní hřiště v Rychnově nad Kněžnou, kde nás sice přivítal mírný deštík, ale neodradil od výcviku na dětském dopravním hřišti a od sportování na atletickém stadionu. Instruktor nejprve seznámil žáky 4. a 5. ročníku s pravidly silničního provozu a to především na kruhovém objezdu, na křižovatkách a při jízdě ve vyznačených pruzích. Žáci pak byli rozděleni do skupin a postupně se prostřídali v jízdách zručnosti a v jízdě po dopravním hřišti. Získávali tak praktické dovednosti a zkušenosti, aby se stávali ohleduplnými účastníky silničního provozu a chránili tím zdraví své i ostatních.

IMG 20200910 092953

 

 OLYMPIJSKÝ DIPLOM + ODZNAK VŠESTRANNOSTI

 

Naše škola je zapojena do sportovní soutěže, která má za cíl rozvoj pohybových schopností každého dítěte podle jeho možností.

Na počátku tohoto měsíce nás reprezentoval Sebastian Majer z 5.ročníku v celorepublikovém finále v Brně. To probíhalo během dvou dnů a soutěžící závodili v 10 disciplínách. Sebastian se umístil na krásném 5. místě - gratulujeme!

Ve čtvrtek 10. září jsme využili návštěvy Rychnova nad Kněžnou a na zdejším atletickém stadionu jsme i my začali s plněním prvních disciplín. Žáci se tak v rámci svých ročníků utkali v běhu na 60 m, ve skoku dalekém či v běhu na 1 000 m. Všichni se snažili dosáhnout co nejlepších výsledků, zejména menší děti nás překvapily nečekaně dlouhými skoky do písku.

Další disciplíny budeme postupně plnit během celého školního roku. V červnu získají všichni olympijský diplom a někteří také odznak všestrannosti (bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový).

20200910 091432

 

T – MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH

 

Ve středu 16. září jsme se připojili k více než 68 000 přihlášeným účastníkům akce, která oslavuje Olympijský den pohybem.

První ročník této běžecké akce odstartoval již v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek. Oficiálně se sice Olympijský den slaví 23. června, ale v letošním roce tuto akci přerušil virus Covid-19, proto byl závod přesunut právě na středu 16.září.

Společný start byl odpočítán v 10:00 v aleji Pod Lipami. Mladší děti absolvovaly trasu dlouhou 500 m, starší měly závod delší – běžely 1 km.

V každé kategorii byly vyhodnoceny tři nejlepší dívky i tři nejlepší chlapci, kteří získali věcné odměny. Gratulujeme Dominice Hájkové, Tereze Kubíkové, Tobiasu Hnatovi a Sebastianu Majerovi na 1. místě; Marie Janě Kučerové, Nicol Čermákové, Adamu Dostálovi a Františku Šimkovi na 2. místě; Anně Šulckové, Šárce Muthsamové, Matyáši Trnkovi a Vojtěchu Balousovi na 3. místě.

Ani ostatní běžci nezůstali bez ocenění. Každý dostal nejen účastnický diplom a medaili, ale také si v sobě odnášel dobrý pocit z toho, že závod zvládl. Motto T-Mobile Olympijského běhu - různá místa, různí běžci, jedna myšlenka – nás zkrátka inspirovalo k poctivým sportovním výkonům.

V rámci prvouky si děti s paními učitelkami připomněly stručnou historii Olympijských her a jejich symboly – olympijské kruhy a oheň. Poté plnily úkoly na pracovních listech, povídaly si o různých sportech na letních i zimních olympijských hrách a svůj oblíbený sport také nakreslily.

Věříme, že se všem zúčastněným dnešní den líbil a v příštím roce se určitě opět na podobné akci sejdeme.

IMG 20200916 101244

 

JÁ SE NECHTĚL STĚHOVAT

 

Na každé škole je potřeba řešit v rámci třídy, školní družiny i celé školy problematiku začleňování nového žáka do kolektivu. Vzhledem k tomu, že se na naši školu během krátké doby přistěhovali čtyři noví žáci, rozhodli jsme se věnovat tomuto tématu projektový den. Nejprve jsme oslovili paní Barboru Milotovou z divadelního spolku Prožitkové vzdělávání, která nám doporučila představení pro mladší děti s názvem „Já se nechtěl stěhovat aneb nejsi v tom sám!“ Přes emailovou komunikaci jsme domluvili vhodný termín. Během měsíce září jsme si společně s žáky připomínali a vytvářeli pravidla společného soužití a pomocí her prohlubovali jejich sociální cítění.

Projektový den byl rozdělen do tří částí: V první z nich žáci vyhledávali v čítankách články související s tématikou příchodu nového žáka do třídy a řešení různých situací mezi žáky. Potom si starší žáci článek společně přečetli, těm mladším byl jejich obsah zprostředkován paní učitelkou. V následném rozhovoru si žáci mohli získané poznatky porovnat s vlastními zážitky během své školní docházky.

Ve druhé části žáci shlédli prožitkové představení „Já se nechci stěhovat aneb nejsi v tom sám!“ Příběh pojednával o malém citlivém chlapci, který se s rodiči přestěhoval do většího města, kde nastoupil do nové školy, v níž se setkával se šikanou ze strany svých spolužáků. Nakonec si chlapec ve třídě našel nové kamarády a prožíval i radostné chvíle při vítězném fotbalovém utkání a následném uznání ze strany spolužáků. V představení se prolínala hraná forma s diskusí nad obrázky vypjatých situací během šikany. Žáci se tak mohli aktivně zapojovat do příběhu a hodnotit chování jednotlivých postav. Na konci představení žáci dostali omalovánky s popisem jednotlivých situací.

Třetí část projektového dne byla zaměřena na dramatizaci různých situací, které v kolektivu žáků mohou nastat. Po realizaci krátkých scén bylo velmi důležité, aby žáci dokázali vyjadřovat své pocity, které v dané situaci prožívali. To se velmi hezky dařilo v komunikativním kruhu, kde každý žák dostal prostor pro sdělení svých prožitků. Následovalo vybarvování obrázků s popisem různých situací, což žáky velmi bavilo.

Celý projektový den byl přínosný pro upevňování sociálních vztahů mezi všemi žáky, kteří by se měli v kolektivu cítit bezpečně a radostně. K tomu přispívají i společně sestavená pravidla společného soužití, která patří k výzdobě každé třídy. V hodinách ČJ, PRV, PŘ a ve školní družině budeme pokračovat ve vytváření příznivého klimatu ve třídě (komunikativní kruh, hry, apod) a upevňovat znalosti, jak postupovat v případě vystavení šikany.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „PÍSNIČKA PRO DRAKA“

 

Poslední zářijový den se naši žáci i děti z MŠ těšily na veselý pohádkový příběh „Písnička pro draka“. Zavítal k nám divadelní soubor z Hradce Králové, který vždy připraví pro děti bohaté a hlavně vtipné představení. Ani tentokrát tomu nebylo jinak.

V hrnci podle vzoru pejska a kočičky uvařili opravdu humornou pohádku o králi, který velmi rád houbařil, ale byl tak lakomý, že zakázal sbírat houby všem ostatním v království. Jednoho dne přistihl v lese houbařit babku kořenářku a zavřel ji do vězení. Jenže taková babka dokáže přičarovat i dračí vejce, ze kterého se vylíhne všežravý dráček, aby v celém království snědl na co přijde a tím králi škodil. Nepomohli ani stateční rytíři, ani celá armáda vojáků, drak všechny sežral a byl stále hladovější. Tu zoufalého krále napadlo, že vyšle za drakem svého syna Hudomila. Ten z otcova přání vůbec neměl radost, protože ze všeho nejraději zpíval a hrál a neměl ani tušení, jak se zachází s mečem. Nezbývalo mu však nic jiného, než se za drakem vypravit. Ale než hladový drak prince sežral, splnil mu jeho poslední přání, aby si ještě mohl zazpívat. A jak to celé dopadlo? Drakovi se písnička tak zalíbila, že se začal pod princovým vedením učit zpěvu a společně se vydali do světa rozdávat radost v písničkách všem lidem. A co pan král? Ten dál houbařil, jenže se málem otrávil neznámou houbou a nebýt pomoci chytré babky kořenářky, kdoví, jak by to s ním dopadlo. A jako v každé pohádce nechyběla ani svatba. Pak král a babka kořenářka spolu šťastně houbaří a pokud neumřeli, žijí na zámku až dodnes. Celé humorné představení bylo doplněno veselými písničkami, které si zazpívaly i děti.

Bohaté zážitky jistě využijeme v hodinách českého jazyka, prvouky, hudební a výtvarné výchovy v průběhu školního roku.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 52 hostů a žádný člen