Prosinec 2017

 Peklo Čertovina

 

Na měsíc prosinec se asi z celého roku těšíme nejvíce. Proč? Přijde Ježíšek. Ale než přijde, navštíví nás čert s Mikulášem. Každý rok jsme zvědaví, jak to asi v tom pekle vypadá. Ale to se letos změnilo, už to víme!

Ve středu 7. prosince jsme se jeli podívat do Hlinska v Čechách do obce Čertovina. Zde je otevřen světový unikát – PEKLO, který nemá v Evropě ani jinde na světě obdoby. Jedná se o výjimečnou stavbu, která sahá až do  hloubky 12 metrů pod zemí, kde jsou stovky metrů chodeb a jeskyní. O zábavu se nám postarali formou hraného programu živí čerti (herci). Atmosféra byla nepopsatelná, odjížděli jsme nadšení.

 

Malujeme Vánoce

 

Letos k nám 15. prosince zavítal český ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek.  Ve svém zábavném vystoupení „ Malujeme Vánoce“ dětem ukázal, jak je snadné naučit se kreslit. Děti měly možnost vtipnou formou se aktivně zapojit, kreslily a zpívaly. Seznámil nás i se svou nejnovější ilustrovanou knihou „Špalíček pohádek a říkadel“.

 

Předvánoční akce školy

 

Poslední školní den v roce 2017 jsme prožili velmi aktivně. Nejprve nás čekalo překvapení pod stromečkem na chodbě školy.

Stromeček pro zvířátka

Po svačině jsme vyrazili udělat radost i zvířátkům. Děti si pro ně připravily drobné kousky ovoce a zeleniny, které jsme nechali pod stromky a na keřích v lesíku.

Vánoční představení na zámku

Po návratu z procházky jsme se vydali do Zámku, kam jsme byli pozváni na Betlémský příběh. Děti si prošly známými prostory Zámku, vyslechly si příběh o zrození Ježíška a dozvěděly se o dodržování některých vánočních tradic. Potom jsme si mohli prohlédnout výstavu různých betlémů, které byly osvětleny či se alespoň části hýbaly.

Listopad 2017

Pochod planetární stezkou

 

Mezi obcí Záměl a Potštejn se nachází planetární stezka. Jedná se o model naší sluneční soustavy v měřítku 1 : 1 miliardě s celkovou délkou 6,5 kilometru. Vzhledem k letošnímu tematickému zaměření “Poznávání vesmíru“ jsme prozkoumali naučnou stezku i se svým okolím v pátek 3. listopadu. Domů jsme si odnesli kromě nadšení i malé suvenýry v podobě nasbíraných hub.

 

Návštěva hvězdárny

 

Za poznáváním vesmíru jsme se vypravili 9. listopadu 2017 do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Samotný zážitek sedět pod pohybující se hvězdnou oblohou  byl (pro některé vůbec poprvé) úžasný!

V planetáriu jsme si zopakovali planety sluneční soustavy, prohlédli si mléčnou dráhu "zblízka", zjistili, že na obloze máme mnoho desítek souhvězdí, našli a zapamatovali si několik souhvězdí, která vidíme na obloze, a zhlédli animovanou pohádku Polaris. Tento vtipný příběh dvou kamarádů - medvěda a tučňáka ( výborně dabovaný M. Suchánkem a R. Genzerem)  - nám pomohl pochopit např. důvody střídání ročních období.

Po programu jsme nahlédli i do dalších místností hvězdárny, které se využívají k praktické výuce. Nakonec si někteří zakoupili suvenýry.

Návštěva Hvězdárny a planetária se nám moc líbila!

 

 

 

Slavnost slabikáře

 

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 čekala žáky prvního ročníku velká událost – Slavnost slabikáře. V letošním školním roce byla inspirována vesmírem.

Děti nejprve přiletěly do třídy raketkami s čísly. Spočítaly se, představily se rodičům a slavnost mohla začít.

V úvodu poznávaly písmenka ze Živé abecedy, ke každému uměly krátkou básničku. Přiřazovaly psací i tiskací podoby písmen k sobě. Zapisovaly podle diktátu do rakety slabiky. Ve skupinkách hledaly obrázky, které na danou slabiku začínaly. Na tabuli musel každý sám přečíst slabikové planety a slovo na Slunci. Odměnou bylo předání Slabikářů a sladký dort s obrázkem vesmíru, který dětem dovezl náš Ufonek.

 

 

Výroba na vánoční jarmark, vánoční jarmark

 

V letošním roce probíhalo vánoční tvoření poněkud netradičně, protože jsme se rozhodly, že se zúčastníme vánočního jarmarku.

 

Žáci a žákyně tvořili při výtvarné výchově i pracovních činnostech drobné dárky již celý listopad. Rodiče jsme požádali o spolupráci ve čtvrtek 23. listopadu 2017 po rodičovských schůzkách. Na několika stanovištích byly připraveny pomůcky k vytváření různých vánočních dekorací, které byly následně společně s výrobky žáků prodávány na vánoční výstavě na počátku prosince. Mrzelo nás jen, že nás nepřišlo podpořit více rodičů.

Výtěžek z prodeje byl využit na částečné uhrazení cesty na Čertovinu pro žáky ZŠ i MŠ.

Říjen 2017

Den stromů - výroba papíru

 

V pátek 20. října 2017 jsme si připomněli Den stromů, který se v České republice slaví již od roku 1906.

Výukový program s příznačným názvem Strom v naší škole realizovala lektorka Střediska ekologické výchovy SEVER z Hradce Králové. Děti si společně s ní zopakovaly rozdíly mezi listnatými i jehličnatými stromy, přiřazovaly k nim plody. Seznamovaly se také s cyklem růstu a potřebami zelených rostlin. V první části programu se také zamýšlely nad významem stromů pro život člověka, ale i živočichů a ostatních rostlin. Následně se v druhé části programu pustily do výroby ručního papíru.

Tento program byl zakončením sběru starého papíru, který probíhal během celého týdne. Rádi bychom poděkovali všem zapojeným.

Září 2017

První školní den

 

Čtvrtého září jsme se po letních prázdninách opět sešli ve škole.

Ve třídě se sešly všechny ročníky, paní učitelky, rodiče s našimi jedenácti prvňáčky a pan starosta. Paní ředitelka všechny přivítala v novém školním roce. Všichni žáci dostali kalendář s vyznačenými naplánovanými akcemi a také školní propisku. Prvňáčci navíc obdrželi balíčky se školními potřebami a další drobné dárky. Nechyběla ani kšiltovky s logem školy v tmavěmodré barvě.

Žáci prvního ročníku:    

 

Kristýna Behanová

Bui Triong Khanh

Nicol Čermáková

Karolína Doležalová

Vendula Drahošová

Alena Filipová

Antonín Jahoda

Michaela Kolouchová

Štěpán Kubalík

Richard Šutara

Adéla Vaněčková

Výchovný program ETIKETA, ŠKOLNÍ ŘÁD

V úterý 5. září se naše škola zúčastnila výchovného programu "Etiketa, školní řád". Tento program byl zaměřený na podporu dobrých vztahů ve třídě, na podporu dobrého chování ve škole.

Přednášející hravou formou vysvětlila žákům pravidla chování ve škole - konkrétně se zaměřila na zdravení dospělých a dětí, na vztahy podřízený x nadřízený, učitel x žák, žena x muž. Děti si vše vyzkoušely na názorných scénkách.

Ve druhé části se zaměřila na důležité body školního řádu a pomocí hry "Pravda a lež" testovala znalosti dětí.

Celou dobu byly děti aktivní a byl vidět jejich zájem o problematiku.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 48 hostů a jeden člen