Únor 2016

ÚNOR 2016

 

Zápis do 1. ročníku

V úterý 2. února 2016 od 14:00 v naší škole proběhl zápis do 1. ročníku.

Přišlo za námi celkem 12 budoucích školáčků. Někteří se na začátku trošku ostýchali, ale nakonec vše zvládli na jedničku.

Letošní zápis byl na téma "LES". Školáčci plnili úkoly, které jim připravila lesní zvířátka. U jelena pracovali s interaktivní tabulí, u ptáčka zpívali písničku, u lišky vyprávěli pohádku o Budulínkovi podle obrázků a mnoho dalšího. Žáčci nám předvedli, že znají barvy, tvary, umí vyprávět i zpívat, dokonce i počítat do 5, jsou pohybově zdatní. 

Na tyto šikovné děti se budeme těšit v září v 1. ročníku.

 

Karneval ve škole

V úterý 9. února před Popeleční středou jsme si ve škole uspořádali karneval.

Všichni mohli přijít v kostýmu. Přišli mezi nás víly, indiánky, trpaslík, vodník, princezny, pan Duha, čarodějnice a spousta dalších pohádkových i nepohádkových postav. Všem to moc slušelo. 

Každý nám svoji masku představil. Zahráli jsme si několik her. Byly to příjemně strávené dvě hodinky.

Na závěr nám ještě děvčata zazpívala písničku, za což jim moc děkujeme.

 

Divadlo

Ve středu 23. února jsme společně s mateřskou školou shlédli pohádku O Mikešovi ve Vamberku. Hrdinou byl černý kocourek, který uměl chodit po dvou a naučil se od svého kamaráda Pepíka mluvit lidskou řečí. Když babičce rozbil krajáč mléka, uprchl do světa a živil se v cirkuse.

Divadelní zpracování pohádky Josefa Lady se dětem velmi líbilo.

 

Bruslení

Poslední únorové pondělí jsme plavání nahradili bruslením.

Jeli jsme objednaným autobusem do Rychnova nad Kněžnou na zimní stadion, kde jsme měli objednanou ledovou plochu.

Všichni žáci přišli do školy s bruslemi, přilbou a vhodným oblečením. Kdo brusle nebo přilbu neměl, mohl si vybavení vypůjčit přímo na stadioně. Po příjezdu jsme se přezuli do bruslí a vyrazili na led. Ti, kteří si nebyli úplně jistí, si mohli půjčit ohrádku. Musíme všechny pochválit za jejich snahu. I ti, kteří stáli na bruslích teprve po několikáté, byli velmi šikovní a bruslili s vervou.

Třeba nám bude příští rok přát více počasí a bude příležitost k bruslení i přímo v Potštejně.

 

LEDEN 2016

LEDEN 2016

 

Zimní den

Ve čtvrtek 7. ledna konečně napadl sníh, a tak jsme se rozhodli této bílé nadílky využít.

Ráno jsme se ještě chvíli učili. Po svačině jsme se teple oblékli, natáli rukavice a čepice, obuli teplé boty a vyzbrojeni sáňkami, boby a jinými prostředky jsme se vypravili na kopec.

Po příchodu jsme byli řádně poučeni, jak se máme chovat, aby se nám nic nestalo a hurá vstříc zimním radovánkám. Někteří jezdili z kopce, jiní se koulovali, někteří stavěli krásné stavby ze sněhu. Po dostatečném vyřádění jsme se vrátili zpět do školy.

Škoda, že je toho sněhu letos tak málo.

 

Třídní schůzky a divadelní představení 

V úterý 12. ledna se v naší skole uskutečnili důležité třídní schůzky před ukončení prvního pololetí.

Zahájení této vážné chvíle nám zpříjemnilo vystoupení divadelního kroužku. Děti pod vedení pana Ondřeje Sedláčka nám ukazali, co se za 3 měsíce zvládli naučit. Dufáme, že se představení líbilo a všem účinkujícím velice děkujeme.

Poté  začaly individuální konzultace rodičů u jednotlivých vyučujících. Bohužel tyto schůzky byly přerušeny výpadkem elktrického proudu. Těm, kteří nestihli prodiskutovat prospěch a chování svých dětí, byla nabídnuta možnost dohodnut si jiný termín v dalším týdnu.

 

Beseda o vandalismu, školní kolo pěvecké soutěže, diskuze o pohybových aktivitách, vysvědčení

Poslední den tohoto pololetí jsme chtěli žákům trochu ozvláštnit, a tak jsme připravili hned několik mini akcí.

První dvě hodiny jsme se ještě učili a poté následovala beseda na téma VANDALISMUS s paní Mgr. Hanou Zakouřilovou. Mluvili jsme o chování lidí, o negativním dopadu některých činností, hráli jsme různé tematické hry. Takto strávená hodinky byla jistě pro všechny přínosem.

Po 11. hodině následovalo školní kolo pěvecké soutěže. Chtěli jsme vybrat reprezentaty do soutěže Karlovarský skřivánek. Pěvecké výkony byly pěkné, ale nakonec jsme se rozhodli, že se soutěže nezúčastníme. Musíme pro příště více zapracovat na výběru písní a také zapojit více žáků. Letošní rok se jich přihlásilo pouze 8.

Žákům jsme při diskuzi o sportovních aktivitách a poučení o chování o prázdninách dali možnost vyjádřit se k nabídce pohybových činností. Koncem února nám končí plavecký výcvik, tak bychom chtěli vyuít i dalších možností netradičních aktivit. Žáci se vyjádřili, co by se jim líbilo. Jste zvědaví, jak hlasování dopadlo?

miniP2010086

 Poslední vyučovací hodinu se rozdávalo vysvědčení. Většina z nás byla spokojená a mohla se těšit na krátké pololetní prázdniny.

 

Prosinec 2015

PROSINEC 2015

 

Malý Mikulášský program

Ve středu 2. prosince k nám do školy přijelo loutkové divadélko Kozlík. 

Děti ze školky i žáci ze školy se sešli v místní sokolovně, kde jsme zhlédli představení "Jak Mikuláš berlu ztratil". Pohádka vyprávěla o tom, jak se čertovi nechtělo na lidský svět, a proto schoval Mikulášovi berlu. Nakonec se čert přiznal, a tak se mohli Mikuláš, anděl i čert vypravit na zem za dětmi. 

Mikuláš s čertem navštívili i nás. Každé dítko si s nimi podalo ruku, slíbilo, že se polepší a za to dostalo malou odměnu.

Divadlo se nám moc líbilo a všichni jsme se s čertem a Mikulášem i vyfotili.

 

Mikuláš ve školce a ve škole

V pátek 4 prosince navštívil Mikuláš se svým doprovodem mateřskou školu. Nikdo z dětí se nebál a někteří řekli i básničku nebo zazpívali písničku. Za to si zasloužily Mikulášský balíček.

Nadělovalo se i v základní škole. V 1. a ve 2. ročníku se také našla spousta odvážných, kteří Mikulášovi a jeho doprovodu zarecitovali a dostali nadílku. Ve starších ročnících museli čerti zasáhnout o trochu více a rozdat pár brambor, ale nakonec také všichni dostali nějaké sladkosti.

Tak zase za rok, Mikuláši.

 

Vánoční tvoření

V úterý 8. prosince jsme se sešli odpoledne v I. třídě, kde jsme vánční tvooření zahájili kratičkým vystoupením.

Po skončení představení si děti a žáci se svým doprovodem vylosovali barevné víčko. Podle něj se pak přemístili do jednotlivých tříd, jídelny. Všichni si mohli vyzkoušet vyrobit několik vánočních dekorací - svícínek, stromeček, perličkové ozdoby, ozdobit perníčky nebo udělat vánoční cukrovíčko.

Tato akce na všechny dýchla trochu vánoční nálady a navodila atmosféru blížících se svátků.

 

Divadelní představení ve Vamberku

Ve čtvrtek 10. prosince jeli mladší ročníky společně s mateřskou školou do Vamberka do divadla. 

Představení pojednávalo o smyslu Vánoc. Celým vystoupením děti provázely dvě veverky, které se chtěly dozvědět, co jsou to Vánoce. Slyšeli jsme spoustu krásných koled a připomněli si několik vánočních zvyků.

Většině dětí se představení líbilo.

 

Zvířecí překvapení

Zvířecí překvapení k nám dorazilo ve čtvrtek 17. prosince v podobě psího spřežení.

Počasí nám zrovna nepřálo, ale i přesto jsme se dozvěděli spoustu zajímavého o chovu závodních pejsků.

Na závěr jsme se mohli všichni svézt na káře tažené psím spřežením. Byli jsme tršku zacákaní od bláta, ale byl to krásný zážitek.

 

Předvánoční týden

Do vánočních prázdnin nám zbývaly už jenom dva dny, a tak jsme si je užili trochu jiným způsobem.

V pondělí jsme mysleli na zvířátka. Vyrobili jsme vánoční ozdoby z brambor, mrkví a ozdobili jsme stromeček přímo v lese. Kromě navěšených ozdbiček jsme jim dali i tvrdý chleba a rohlíky. Snad si zvířátka pochutnala.

V úterý jsme pak měli malou besídku. Někteří žáci předvedli kratičké vystoupení a pak už nás čekal vánoční stromeček ve vestibulu školy a dárečky od spolužáků a spolužaček. Všichni se mohli radovat z malého překvapení v podobě kinder vajíčka a pak z několika dalších drobných dárků.

 

Listopad 2015

LISTOPAD 2015

 

Dýňová slavnost

V úterý 3. listopadu od 17:00 jsme uspořádali dýňovou slavnost. Příchozí rodiny přinášeli krásně vyřazené dýně, které pokládali na školní hřiště. Každý si je zde mohl prohlédnout. Výstavka byla opravdu pestrá a dýně krásně zářily do okolí.

Pro děti byly připraveny soutěže v zámeckém parku. Stezka setmělým parkem byla maličko strašidelná, ale všechny děti úkoly za doprovodu svých rodičů splnily a vysloužily si malou odměnu.

Před školou bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé občerstvení. Děkujeme všem za laskominy, které doma připravili a přinesli.

 

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 5. listopadu se dveře naší školy otevřely pro rodiče i prarodiče našich žáků, kteří se mohli přijít podívat do vyučovacích hodin. Někteří s námi vydrželi celé dopoledne. Zájem o vzděláván nás velice potěšil.

Při této příležitosti byl také prvńáčkům slavnostně předán slabikář z rukou pana starosty.

 

Třídní schůzky

V úterý 10. listopadu se uskutečnily od 16:30 třídní schůzky. Účast rodičů byla hojná.

Sdělili jsme si důležité společné informace ohledně chodu školy v jídelně a poté se každý z rodičů mohl informovat individuálně na své dítě u vyučujících. 

Další třídní schůzky jsou naplánovány na polovinu listopadu. Přesný termín bude sdělen.

 

Dopoledne plné her

Den 16. listpadu - pondělí před státním svátkem - jsme chtěli žákům trošičku zpříjemnit a připravili jsme herní dopoledne.

Pan Marek Cimfl se jako každoročně ujal šachového turnaje, kterého se zúčastnilo 12 žáků. V urputném boji nakonec zvítezil Štěpán Beran.

O seznámení žáků s různými deskovými hrami se postaral pan Martin Pleva. Nejenže přinesl spoustu zajímavých her pro různé věkové kategorie, ale také žákům všechny pravidla ochotně vysvětloval a dohlížel na jejich dodržování.

V jídelně školy si pak žáci i starší děti z MŠ mohli postavit různé výtvory ze stavebnice GEOMAG. Stavby se jim opravdu moc povedli.

 

Recitační soutěž "Neboojte se klasiků"

Na recitační soutěž do Letohradu jsme vyslali pět reprezentantů. Velice nás potěšila jejich úspěšnost, neboť jsme získali hned tři umístění.

V mladší kategorii obsadila první místo Aneta Drahoošová, druhé místo Renata Balousová a v kategorii starších obsadila třetí místo Anežka Beranová. Děvčata uspěla ve veliké konkurenci.

Své výkony budou moci předvést ještě na Galavečeru v Letohradě, který se uskuteční ve čtvrtek 3. prosince.

 

Požární poplach

Jednu vyučovací hodinu ve čtvrtek 26. listopadu jsme věnovali tématu "chování člověka při mimořádných událostech".

Nejdříve byl vyhlášen poplach ve škole a my museli opustit budovu. Bylo nám vysvěleno, že poplach byl pouze cvičný a dále jsme se pak věnovali různým situacím, které by mohly hrožovat náš život. Zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla a diskutovali o nebezpečích, se kterými se můžeme setkat.

 

Výlet do skanzenu v Krňovicích

V pátek 27. listopadu jsme jeli načerpat trochu vánoční nálady do skanzenu v Krňovicích, kde jsme si zkusili vyrábět ozdoby z perliček.

Pracovali jsme podle instrukcí a všem se nám ozdobička povedla. Někteří z nás si také sadu na vyrábění ozdobiček zakoupili, aby si mohli udělat dekoraci i doma.

 

První lekce plavání

V pondělí 30. listopadu nasstala námi očekáváná první lekce plavání.

Jezdíme do plaveckého bazénu do Rychnova nad Kněžnou. Jsme rozděleni do družstev podle výkonnosti. Většina z nás má plavání velice ráda, a tak se těšíme na každou další hodinu.

 

 

 

 

 

 

Další články...

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
605 137 642

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 8 hostů a žádný člen