Červen 2016

ČERVEN 2016

 

Focení tříd, skupinek i jednotlivců

 

Hned na začátku června proběhlo v naší škole focení.

Dne 2.6. přijela do školy paní fotografka Ivana Nosálová z Kostelce nad Orlicí, která fotila nejen celé třídy školy i školky, ale také skupinky podle přání a jednotlivce. Fotografování zabralo celé dopoledne, ale fotografie se snad vydařily a udělaly všem radost.

 

Rodinná olympiáda, beseda se sportovcem

 

V úterý 7.6. jsme se sešli odpoledne s rodiči, prarodiči, sourozenci..., abychom si společně zasportovali.

Nejprve proběhla beseda s panem Růžičkou, který nás zasvětil do tajů atletických sportů a poté jsme mohli na různých stanovištích poměřit své síly. Využili jsme i možnost zaběhat si v zámeckém parku a běželi zde vytrvalostní běh a také rodinnou štafetu. Házeli jsme na cíl i do dálky, běhali sprint, ale také jsme skákali do písku na nově vybudovaném doskočišti. Dokončené bylo těsně před olympiádou díky brigádě dobrovolníků ze strany rodičů a veřejnosti. Vybudováno bylo také díky příspěvku obce a dotačního programu z Královéhradeckého kraje.

Na závěr byly vyhodnoceny jednotlivé disciplíny v různých věkových kategoriích a všichni byli odměněni nějakou sladkostí.

 

Olympiáda málotřídních škol

 

Po úterním odpoledním tréninku jsme si ve středu 8.6. olympiádu zopakovali ještě s jinými málotřídními školami. Navštívila nás škola z Bohousové, Rybné nad zdovnicí, Rovně, Záměle a Lhot u Potštejna.

Soutěžili jsme opět v různých disciplínách a věkových kategoriích. Do každé soutěže jsme nominovali jednu dívku a jednoho chlapce, do štafety pak dvě dívky a dva chlapce. Nsši závodníci se bili jako lvi a také sklidili velké úspěchy. V celkovém bodování škol jsme skončili na 1. místě, získali jsme spoustu zlatých, stříbrných i brnzových medailí.

Všichni medailisté byli náležitě odměněni. Akce byla též uspořádána za podpory dotačního programu z Královéhradeckého kraje.

 

Školní výlet na zámek Loučeň

 

Po olympiádě jsme vyrazili na školní výlet. Jeli jsme autobusem na zámek Loučeň, který je známý svými bludišti.

Po příjezdu následovala prohlídka zámku, kde jsme se dozvěděli zajímavosti o rodu Taxisů. Po prohlídce jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina si vyzkoušela hrát velké zahradní šachy, střílet z kuše..., druhá prohlédla výstavu k výročí Karla IV. Po výměně jsme se opět sešli a vydali se na putování po bludištích. Navštívili jsme bludiště lanové, písmenkové, tisové, palisádové, kamenné,... Nejnapínavější bylo určitě bludiště tisové, neboť z něj nebylo vidět ven a museli jsme si někdy pomoci i výlezem na rozhlednu, abychom trefili ven.

Vydováděli jsme se také na dětském lanovém centru, kde jsme si postupně zajezdili na lanovkách.

Nakonec jsme ještě nakoupili nějaké suvenýry a vydali se na zpáteční cestu domů.

 

Výlet na hrad Potštejn

 

Byli jsme pozváni na představení na Hradě. 

Ve čtvrtek 16.6. jsme tedy ihned po ránu vystoupali ke Hradu, kde nás přivítali a zhlédli jsme divadelní představení. Naši páťáci se poté také převlékli do historických šatů a znázornili nám Karla IV. a jeho čtyři manželky.

Na Hradě se nám velmi líbilo. 

na hrade

Dopravní hřiště

 

V pátek 17.6. odjeli starší žáci na dopravní hřiště do Rychnova nad Kněžnou, kde plnili praktickou část průkazu cyklisty. Byl to tento rok již druhý výjezd na hřiště, neboť první výcvik nám překazilo nehezké deštivé počasí.

 

Beseda o zdravé výživě, příprava svačinek

 

Dopoledne 20.6. jsme věnovali povídání o zdravé stravě, ale hlavně praktické přípravě zdravých svačin.

Žáci byli rozděleni do čtyř skupin a podle receptů připravovali svačinu. Vyráběli různé pomazánky, které potom také namazali na chléb a prezentovali svým spolužákům.

Většina dětí jídlo hodnotila kladně a byly překvapené, jak to chutná. Možná to bylo i tím, že si to připravovaly samy a věděly, kolik práce to stálo.

 

Sportovní dopoledne s Lukavicí

 

Atletické disciplíny se nám tak zalíbíli, že jsme se rozhodli zasportovat si ještě jednou a změřit své síly se školou z Lukavice v Čechách.

Tentokrát se závody uskutečnili u školy a Na Bělisku. Bylo vidět, že naše děti už mají natrénováno, ale i Lukavici se podařilo v nějakých disciplínách zvítězit. Jednalo se spíše o přátelská utkání, a proto se vše odehrávalo v klidné atmosféře. Všichni soutěžící byli opět odměněni, nikdo neodjížděl s prázdnou.

Doufáme, že to opět zopakujeme, třeba příští rok.

 

Představení na Zámku

 

Dopoledne 28.6. jsem byli pozváni na Zámek na představení. Byl to moc hezký zážitek. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Karlu IV., v zámeckém parku si vyzkoušeli spoustu zajímavých disciplín.

 

Pohádkové rozloučení se školním rokem

 

Dne 28.6. jsme se opět sešli i s našimi rodiči a prarodiči před školou, kde se odehrálo představení zaměřené na pohádky.

Mohli jste vidět operku Červená Karkulka, dále pohádku O perníkové chaloupce i dvě taneční zpracování pohádkových písniček. Celé představení bylo provázeno hádankami.

 

Spaní páťáků ve škole

 

Po pohádkovém představení následoval program již jen pro žáky 5. ročníku.

Na školkové zahradě jsme si opekli špekáčky, zahráli na kytaru a zazpívali pár písniček. Poté již páťáci společně s paní učitelkou Košíkovou zašli do školy, kde přespávali. Byli vybaveni brambůrkami, džusem,... určitě si to nesmírně užili.

 

Poslední školní den

 

Ve čtvrtek 30.6. jsme zavzpomínali na celý školní rok, rozloučili jsme se s našimi páťáky, kterým jsme popřáli hodně štěstí v nových školách. Rozdali jsme si vysvědčení a s velkým očekáváním jsme se vydali na prázdniny. Doufám, že si je všichni užijeme a budeme mít spoustu nových zážitků.

 

Květen 2016

KVĚTEN 2016

 

Regionální kolo přírodovědné soutěže

 

Vybrané žáky ze školního kola se dne 11.5. zúčastnili regionálního kola v České Třebové. Naši školu reprezentovali: Kateřina Říčařová, Aneta Drahošová, Karolína Cimflová a Anežka Beranová.

Kateřina Říčařová a Karolína Cimflová soutěžili v poznávání živočichů. Aneta Drahošová a Anežka Beranová si troufly na živočichy i rostliny.

Tentokrát jsme nedosáhli velkých úspěchů, ale věříme, že příští rok zabojujeme ještě lépe.

soutezCT 

Sportovní dopoledne v Lukavici

 

V pondělí 16.5. jsme se vypravili vlakem do Lukavice v Čechách, kde jsme navštívili místní školu.

Paní učitelky si pro nás připravily několik sporotvních disciplín. Mladší žáci zůstali ve škole a plnili úkoly na stanovištích - jezdili na koloběžkách, hráli minivybíjenou, stolní fotbal, skákali panáka... Bhužel kvůli nepřízni počasí jsme se museli zdržovat v budově.

Starší žáci se mezi tím utkali ve vybíjené v místní Sokolovně. Tělocvična je zde obrovská, což bylo pro naše děti trochu překvapení, ale určitě si hru perfektně užily, i když nevyhrály.

 

Muzikohraní

 

V pátek 20.5. nás navštívil pan Štursa. Ukázal žákům různé netradiční hudební nástroje - píšťalky, ozvučná dřívka, zvnkohry, australské nástroje.

Žáky velmi bavilo bubnování, kde se postupně všichni vystřídali. Nádherná byla také kouzelná miska s cákající vodou. 

muzikohrani

Dopravní výchova pro starší žáky

 

V pondělí 23.5. strávili starší žáci ve společnosti s paní učitelkou z autoškoly.

Během dopoledne probrali nejen dopravní značky a různé dopravní situace, ale zkusili si i testy pro získání průkazu cyklisty. Průkazy cyklisty získávají žáci 4. ročníků po absolvování teoretické i praktické části. Pro žáky 5. ročníku šlo o opakování, kterého není nikdy dost a 3. ročník se jistě dozvěděl spoustu zajímavých věcí, které použije příští rok při testování.

 

Sportovní dopoledne v Doudlebách nad Orlicí

 

V Dudlebách na fotbalovém hřišti se dne 25.5. konalo sportovní dopoledne pro mladší žáky. Vyrazili jsme společně se třídou Berušek autobusem, který pro nás vyslal sportovní klub.

Děti si vyzkoušely různé disciplíny, které jsou průpravou pro fotbal. Házely míček na cíl, běhaly s míčem slalom, trefovaly se do brány, skákaly v pytlích... Za svoji snahu byly i odměněny.

Dopoledne strávené venku se dětem velmi líbilo.

 

Turnaj ve vybíjené v Bohousové

 

Zatímco se 1. a 2. ročník seznamoval s tréninkovými aktivitami fotbalových sportovců, naši starší žáci se vypravili na turnaj ve vybíjené do Bohousové. Turnaje se zúčastnilo několik škol z okolí.

Po urputném zápolení jsme stupně vítězů neobsadili a skončili na přeposledním místě. Ve vybíjené musíme ještě potrénovat, abychom příště podali lepší výkony.

 

Sojčátka

 

V pondělí 30.5. jsme byli pozváni na zahradu k Beranům, abychom se přišli odívat na malá sojčátka.

Pro všechny děti to byl nezapomenutelný zážitek, neboť si mohly pochovat malé ptáčátko, což se jim v přírodě většinou nepoštěstí.

 

 

 

Duben 2016

DUBEN 2016

 

Třídní schůzky

 

V úterý 12.4. se uskutečnily třídní schůzky pro rodiče, kde se mohli informovat o prospěchu a chování svých dětí za 3 čtvrtletí školního roku.

 

Přednáška

 

V pátek 15.4. jsme se zúčastnili krátké přednášky o významu ovoce a zeleniny s ochutnávkou.

 

Den Země

 

Den Země 20.4. jsme oslavili v Hradci Králové, kde pro nás byly v okolí Byřičky připraveny různé úkoly týkající se přírody. Poznávali jsme listy, hledali přírodniny, zkoušeli si vyrobit recyklovaný papír. Také jsme si vyrobili motanici, kterou jsme si odvezli na památku domů.

 

Štafetový pohár

 

V úterý 26.4. jsme se i přes nepříznivé počasí zúčastnili štafetového běhu v Dobrušce.

Závodníci běželi ve dvou kategoriích 8 x 100 m a poté nejlepší závodníci z obou kategorií 8 x 200 m.

Mladší žáky v kategorii 1. - . ročník reprezentovali tito závodníci: Veronika cimflová, Aneta Kašparová, Barbora Matýsová, Aneta Drahošová, Vít Lovětinský, Štěpán Beran, Jaroslav Kočí a Petr Tvrdoň.

Mezi starší žáky 4. a 5. rčník byli vybráni: Karolína Cimflová, Anežka Beranová, Anna Sára Himlová, Pavlína Jahodová, Václav Osvald, Ondřej Suchánek, Ondřej Šmída a Jakub Zavacký.

Ačkoliv jsme na této sportovní soutěži byli poprvé a neměli jsme téměř žádné zkušenosti, skončili jsme v celkovém hodnocení osmi škol na krásném bramborovém místě.

Za reprezentaci děkujeme všem žákům a přejeme si, ať jsme v dalším roce ještě úspěšnější.

 

Beseda s policií

 

Ve středu 27.4. přijela k nám do školy policie.

Proběhla beseda o nebezpečích, která na děti mohou číhat, ať už v dopravě nebo i jiná.

Beseda byla určena nejen pro žáky základní školy, ale i pro děti ze školy mateřské.

 

Divadelní představení

 

Ve čtvrtek 28.4. děti 1. a 2. ročníku zhlédly ve Vamberku pohádku O líném Honzovi. 

Pohádka proložená písničkami nám ukázala, jak líný Honza se svu leností k princezně přišel a nestálo ho to žádné úsilí. Na závěr si všichni zazpívali veselou písničku, kterou se naučili.

 

Školní kolo přírodovědné soutěže

 

V pátek 29.4. proběhlo školní kolo přírodovědné soutěže.

Žáci poznávali živočichy a rostliny nejen podle obrázků, ale i podle vystavených exemplářů - vycpanin nebo živých rostlin. Na základě výsledků jsme vybrali nejúspěšnější žákyně, které nás budou reprezentovat na regionálním kole přírodovědné soutěže v České Třebové.

Budou to: Kateřina Říčařová, Aneta Drahošová, Anežka Beranová, Karolína Cimflová

Březen 2016

BŘEZEN 2016

 

Bowling

V úterý 8. března jsme si vyzkoušeli netradiční pohybovou aktivitu.

O půl desáté jsme objednaným autobusem odjeli do Ústí nad Orlicí na bowling. Rozdělili jsme se na 8 družstev, abychom si více zahráli a každé družstvo obsadilo jednu bowlingovou dráhu. Vybrali jsme si také koule přiměřené hmotnosti. Menším dětem byly také vytaženy zábrany, aby měli větší šanci trefit kuželky. Všichni hráli s vervou a určitě se bavili. 

Strávili jsme zde hodinu. Někteří hráli bowling poprvé, jiní již byli zkušenější. Všem se nám tato aktivita líbila. bowling

Okresní kolo recitační soutěže

Ve čtvrtek 10. března nás Aneta Drahošová, Renata Balousová, Pavlína Jahodová a Karolína Cimflová reprezentovali v okresním kole recitační soutěže "Dětská scéna" v Rychnově nad Kněžnou. V letošním roce se nám nepodařilo získat žádnou cenu, neboť konkurence byla opravdu veliká. Pro děvčata to však byla veliká zkušenost a my jim děkujeme za jejich výkony.

 

Celoměsíční projekt "Kniha je náš kamarád, každý  nás ji má moc rád"

Měsíc březen byl vždy považován za MĚSÍC KNIHY. Proto jsme se rozhodli, že se knihám budeme věnovat i my.

Po celý měsíc žáci plnili týdenní úkoly vyvěšené na nástěnce ve škole. Většina žáků se zúčastnila a byli vyhodnoceni nejlepší řešitelé.

Tohoto projektu se týkaly i další akce, které jsme pro žáky zorganizovali. Byla to:

 

Návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí

Ve středu 16. března jsme navštívili knihovnu v Kostelci nad Orlicí.

Jeli jsme z Potštejna vlakem. V Kostelci jsme knihovnu lehce našli a tam na nás již čekala paní knihovnice. Vyprávěla nám o chování ke knížkám, jak se mají správně obracet listy, co smíme a co nesmíme s knihou dělat... Byli jsme také seznámeni s některým knihami. Poté jsme měli možnost si celé dětské oddělení prohlédnout, začíst se do nějaké knihy, také jsme si zahráli na knihovníky a snažili se správně knihy zařadit do regálů.

Kolem jedenácté hodiny jsme se s paní knihovnicí rozloučili a vypravili se opět na vlakovou stanici, abychom odjeli vlakem zpět domů.

 

Divadelní představení ve Vamberku

Ve středu 23. března jsme se všichni společně zúčastnili divadelního představení zpracovaného na náměty knihy Jiřího Trnky Zahrada. Pro starší ročníky to byla letos v divadle premiéra, neboť do této doby jezdily na divadlo pouze mladší děti společně se školkou.

Divadelní představení se všem moc líbilo.

 

Vzdělávací program: Jak se dělá kniha

Poslední akcí k tomuto tématu byla návštěva Tvrze Orlice v Letohradě, kde jsme se zúčastnili vzdělávacího programu "Jak se dělá kniha.

Program byl určen pro 3. - 5. ročník, a tak jsme vyrazili pouze se staršími žáky. Jeli jsme hned v úterý po Velikonocích vlakem v 7 hodin ráno do Letohradu. Od nádraží jsme šli procházkou až na Tvrz. Před prohlídkou jsme měli ještě dostatek času na svačinu, prohlédnutí zvířátek - nosála červeného, který se jmenoval Kristýnka a výra velkého, na nákup suvenýrů, fotografie... Poté jsme se přesunuli do prvníh patra, kde jsme byli seznámeni s vývojem písma, papíru, knihtisku, také s postupem výroby knihy. Hodně strojů jsme si mohli i vyzkoušet a na závěr jsme si vyrobili i vlastní malou knížku. Po tomto zážitku jsme se ještě trošku vyřádili na průlezkách a vydali se na zpáteční cestu.

Program byl velice zajímavý a přínosný.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
605 137 642

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 40 hostů a žádný člen