Duben 2018

Pussy in boots

 

V pondělí 9.4.2018 jsme se vydali na anglicko-české představení do Pelclova divadla v Rychnově nad Kněžnou. Pohádka „Kocour v botách“ byla proložena anglickými písničkami. Děti divadlu rozuměly velmi dobře, neboť jsem před představením procvičili slovní zásobu a obraty použité v pohádce.

 

Zápis do 1. ročníku

 

Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče jsme se těšili 10. 4. 2018. v naší škole. Celou školu jsme podle letošního zaměření připravili vesmírně. Budoucích školáčků se ujali naší šikovní ufonci – starší školáci, kteří je provázeli po jednotlivých planetách – stanovištích, a lámanou ufonštinou jim vysvětlovali úkoly, které budou plnit. Předškoláci ukázali, jak ovládají jemnou i hrubou motoriku, spočítali okénka v raketách, navštívili planetu pohádek, zvířat i hudby a na závěr s pomocí paní učitelky vybarvovali raketu podle osové souměrnosti na interaktivní tabuli. Budoucí prvňáčci si odnesli i několik vesmírných dárečků a spokojeně odcházeli s rodiči domů. V příštím školním roce se na ně budeme těšit!

 

Besip

 

Dne 11. 4. 2018 proběhlo v naší ZŠ školení BESIPu. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny – starší a mladší.

Obě skupiny procházeli témata VIDITELNOST na silnici, reflexní prvky, CYKLISTA a jeho výbava kola, nutnost nošení cyklo přilby, ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ – přednost na silnici, na křižovatce. Celé školení probíhalo formou diskuse, předváděním jednotlivých dopravních situací, a také přiřazováním obrázků a doplňováním kartiček. Děti byly aktivní a bylo zřejmé, že většinu poznatků mají zažitých. Závěrem byly děti odměněny pěknými reflexními prvky. 

 

Den Země

Den Země je dnes už tradiční oslavou naší matky planety - připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás lidí přibývá, se k ní musíme stále zodpovědněji a ohleduplněji chovat. Proto jsme se v pátek 20. dubna zaměřili na ochranu životního prostředí. Navštívili jsme místní sběrný dvůr, kde byly děti seznámeny s prostory a s tříděním odpadů. Cestou zpět do školy se děti rozhlížely a sbíraly odpadky, které nezodpovědní lidé pohodili na veřejném prostranství. U školy děti sundaly gumové rukavice a nasbírané odpadky daly na určené místo. Byly překvapené, kolik odpadků nasbíraly během cesty ze sběrného dvora do školy.

Stejný den u nás vystoupil scenárista a režisér Krysáků Cyril Podolský. Předvedl nám ukázky, i jak celé dílo postupně přicházelo na svět. Zajímavé byly informace o materiálech, ze kterých jsou jednotlivé figurky a inventář vyrobeny. Jak dlouho se točí a namlouvá 10 minutový příběh. V závěru pořadu pan režisér seznámil děti i s novým připravovaným Večerníčkem. Krátká ukázka pak představila nové postavy, pro které hledají vhodná jména. Figurky Krysáků a jiné pomůcky děti viděly v životní velikosti. Vyprávění a ukázky byly natolik zajímavé, že se děti nechtěly rozloučit.

Březen 2018

Návštěva městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou

Měsíc březen je spjatý neodmyslitelně s knihou. Jak však takovou dobrou knihu vybrat? Proto jsme se vydali na návštěvu městské knihovny v Rychnově nad Kněžnou.

Paní knihovnice nám ukázala prostory knihovny, seznámila nás s řazením knih, podle čeho máme dobrou knihu či časopis vybrat a hlavně jak se máme ke knihám chovat. Prozradila dětem pod jakou barvou najdou pohádky a další žánry. Žáci si potom moohli prohlédnout nabízené knihy a časopisy. Dětem, které ještě knihovnu nenavštívily, byla nabídnuta přihláška.  

 

Návštěva muzea v Rychnově nad Kněžnou

 

Potom jsme se přesunuli do Muzea Karla Plachetky, kde byla připravena výstava ptáků. Ve skleněných vitrínách jsme mohli obdivovat kolem sedmi set vycpaných ptáků různých velikostí a barev. Děti ve skupinkách sestavovali obrázky různých ptáků, o kterých potom vyslechly i poutavé pohádky. Na závěr měli možnost porovnat hlasy některých ptáků a napodobit je. Za svoji práci děti dostaly omalovánky ptáků a bludiště.

 

Ptačí agenti – aneb letem ptačím světem a návštěva knihovny - 3. až 5. ročník

 

Dne 22.3. jsme se vypravili do muzea v Rychnově nad Kněžnou, abychom si prohlédli výstavu ptáků. Bylo zde shromážděno několik stovek vycpaných ptáků, stálí i stěhovaví, kteří se alespoň část roku vyskytují na našem území. Byli jsme vůbec první návštěvníci tohoto interaktivního programu. Děti 3., 4. a 5. ročníku byly rozděleny do 5 skupin a dle několika indicií hledaly a poté měřily a popisovaly daného agenta – opeřence. Měli jsme možnost porovnat vejce některých ptáků. Své poznatky nám v závěru zástupci skupin prezentovali. Dětem se tato hravá výstava velmi líbila. 

Pokračovali jsme do dětského oddělení knihovny v Rychnově, kde nás přivítala milá paní knihovnice a bavila se s námi o jednotlivých žánrech literatury pro malé čtenáře. Každý žák si vybavil knihu, kterou čte nebo v nedávné době četl a snažil se ji přiřadit ke správnému žánru. Vybrané knihy jsme si na závěr mohli prolistovat.

 

Divadlo „Devatero pohádek“

 

V pátek 23.3.2018 nás navštívilo kočovné divadlo z Hradce Králové. Zhlédli jsme dvě pohádky od Karla Čapka. První pohádkou byla Tulácká pohádka o tuláku Františku Královi, který ochotně podržel cizímu pánovi kufřík a poté byl zadržen za to, že jej ukradl. Pohádka nakonec skončila dobře, pán se po roce vrátil a soudci dokázal, že kufřík tulák neukradl. Tulák František nakonec dostal peníze z kufříku od pána za odměnu. Druhá pohádka byla známá z televizních obrazovek. Loupežnická pohádka je vyprávěním o loupežníku Lotrandovi, který dal svého syna do klášterní školy, aby mu zajistil lepší život.

 

Divadlo „Krysáci a ztracený Ludvík“

 

Ve středu 28.3.2018 jsme zhlédli divadelní představení „Krysáci a ztracený Ludvík“ ve Vamberku. Pohádka motivovaná večerníčkem České televize nás přenesla na smetiště do moravských Vizovic, kde jsme se seznámili se třemi kamarády – krysáky Hubertem a Hodanem a laboratorní myškou Edou. Společně s nimi jsme hledali sádrového trpaslíka Ludvíka, který se najednou ztratil. Naštěstí byl na konci představení nalezen a všichni kamarádi ze smetiště se při velkém potlesku s námi rozloučili.

 

Čtenářská noc

 

Stalo se tradicí, že poslední školní březnový den pořádáme Čtenářskou noc s přespáváním. I tentokrát děti dostavily v téměř plném počtu, abychom se společně zahloubali do tajemství Malého prince. Celým večerem nás provázela kniha  Antoine de Saint Exupéry Malý princ. Děti byly rozděleny do 6 skupin a paní učitelka četla postupně vybrané kapitoly. Skupinky se radily, co spolkl hroznýš, zastavili se na planetě zeměpisce, podnikatele nebo lampáře. Za splněné úkoly byly skupiny bodovány a postupně odměňovány sladkými planetkami do své „ufo pokladničky“. Po vyhodnocení si děti za odměnu planetky rozdaly a snědly.  Díky ochotným maminkám jsme měli připravené i pestré pohoštění. Před usnutím ve spacácích zhlédly děti animovaný film o Malém princi. 

Ráno jsme se společně nasnídali a plní zážitků odcházeli domů. Už teď se těšíme na příští Čtenářskou noc. 

Únor 2018

Zimní olympiáda

 

Ve čtvrtek 8.2.2018 byly zahájeny Zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu a my jsme se ve stejném duchu sešli odpoledne s dětmi, rodiči i prarodiči k naší Zimní olympiádě. Účastníci se utkali v těchto disciplínách: hokej (slalom s hokejovou holí), skok na lyžích, běh na lyžích (krásných dřevěných), rychlobruslení (na kolečkových bruslích), biatlon (jízda na koloběžce s dřevěnou puškou a následná střelba opravdovou vzduchovkou), boby. Všichni soutěžící byli odměněni perníkovými medailemi. Akce se zúčastnilo více než 50 lidí, i přesto že nám sníh moc nenapadl.

 

Bruslení

K zimnímu období neodmyslitelně patří i zimní sporty. Mnohé dětí ještě nestály na bruslích. Proto výuka tělesné výchovy byla zpestřena výukou bruslení.

Instruktoři v Rychnově nad Kněžnou dali dětem základy techniky bruslení. Měly možnost si zkusit a procvičit i nové prvky z hokejové techniky. Vše bylo zakončeno soutěžemi a volným programem. Děti odjížděly z bruslení nadšeny a spokojeny.

 

Bowling

 

Pro zpestření tělesné výchovy jsme 26. února navštívili v Ústí nad Orlicí Bowling Club Radava.

Děti se seznámily s hracím prostředím, s pomůckami i se samotnými pravidly hry. Ani ty nejmenší nebyly ochuzené. Dostaly stojánek, ze kterého se koule sama skutálela. Děti hraní velmi bavilo a měly radost, že si mohly zase vyzkoušet něco nového.

Leden 2018

Zimní pobyt na horách

 

Na letošní lyžařský pobyt, v pořadí  druhý ročník, jsme vyrazili v týdnu 15.1. - 19.1. 2018. Ačkoliv počasí v Potštejně vypadalo spíše jarně, Stará ves u Rýmařova opět nezklamala! Instruktorky STAN nás přivítaly na chatě RELAXA, kde jsme byli opět ubytováni, a po obědě hurá na svah. Děti byly rozděleny do pěti družstev a začaly s výcvikem.

Každý den trénovali lyžaři a lyžařky 2 hod. dopoledne a 2 hod. odpoledne na svahu. Příjemným zpestřením bylo koupání v bazénu na blízké chatě a večerní lyžování pro nejzdatnější družstva.

Velmi kladně hodnotíme vaření na chatě a pěkný přístup kuchařek. Jsme rádi, že jsme se každý den stihli věnovat i trochu  učení. A samozřejmě jsme si užili oblíbené večerní programy vedené instruktory, na které se děti vždycky těší .

Ve čtvrtek už lyžovala na svahu všechna družstva, včetně úplných začátečníků.

Příjemně unavení, vylyžovaní a zRELAXovAní jsme se vraceli do Potštejna. 

 

Muzeum řemesel Letohrad

 

V úterý 31. ledna 2018 jsme se vydali do Muzea řemesel, kde byl pro nás připraven program o řemeslech. Děti se také seznámily s některými starými nástroji, které již znají jen z pohádek. Na vlastní kůži si zkusily princip tkaní a vypracovaly úkoly na pracovním listu.

Po krátké prohlídce muzea jsme se přesunuli do staré školní třídy. Jako bychom se na chvíli přenesli v čase - staré lavice, včetně lavice hanby, kalamáře, rákoska, zvonec oznamující začátek hodiny či stará kamna. Děti byly překvapené, jak jsou lavice malé. Paní průvodkyně jim vyprávěla o tom, jak to dříve ve škole chodilo. Vysvětlila jim, proč byl ve třídě veliký kříž, co to znamená katedra. Zájemci si mohli vyzkoušet oblíbené školní tresty – sezení v oslovské lavici s maskou osla na obličeji, klečení na polínkách, držení rákosky na natažených rukou apod. Zájem o vyzkoušení trestů byl opravdu veliký.

Na závěr jsme si mohli slavnostně předat vysvědčení za 1.pololetí školního roku 2017/2018 právě v těchto prostorách.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 46 hostů a žádný člen