Říjen 2018

Projektový den „Za kostrami našich předků“

Je 1. října a my se vydáváme vlakem do Prahy za poznáním našich předků.

Na zastávce metra Vyšehrad nás čekal pan Petr, který nás zavedl na výstavu fosilií v Triloparku s praktickou dílnou a komentovanou prohlídkou. Nejprve jsme byli seznámeni s terminologií paleontologa a archeologa. Názorné ukázky nám přiblížily svět před mnoha milióny lety. Čištění pravěké kostry štětečkem a následným zakreslením na papír bylo zajímavé. Děti odstraňovaly nečistoty ze zkamenělin malou vrtačkou, bylo zajímavé si tuto činnost zkusit. V úplném závěru jsme si odlili do forem nejrůznější drobné trilobity a jiné pravěké živočichy.

Vzhledem k nepříznivému počasí jsme náš výlet trochu zkrátili. I tak se nám den líbil. Domů jsme si každý odváželi krásné vzpomínky a suvenýry.

Zvířátka dědy Lesoně

Ve čtvrtek 4.října jsme oslavili Den zvířat trochu netradičním způsobem.

V první části jsme se seznámili s dědou Lesoněm, který ve svém kouzelném lese začaroval děti do různých zvířátek. Nejprve se mezi sebou přetahovaly myšky, ale přetáhnout se nemohly, protože měly stejnou sílu. Děda Lesoň potom některé myšky přečaroval na kočky o síle dvou myší. Později přibyla další zvířátka – husa se silou jedné myši a jedné kočky, pejsek se silou jedné husy a jedné myši, koza se silou jednoho pejska a jedné myši, beran se silou jedné kozy a jedné myši. Nakonec jsme poznali ještě dvě nejsilnější zvířátka - krávu se silou dvou koz a koně se silou dvou krav.

Ve druhé části si děti prohlédly všechna zmíněná zvířátka úplně naživo. Některá jenom pozorovaly (myšky, husu, kozu), jiná si mohly pohladit (berana, telátko, poníka), pejska jsme dokonce mohli nakrmit a s kočičkou jsme se i učili.

Ve třetí části jsme se zvířátky – symboly – počítali. Porovnávali jsme jejich sílu, vyhledávali jsme maskovaná zvířátka, doplňovali jsme stejně silná družstva.

Podobné matematické úkoly mohou děti dobrovolně počítat do konce tohoto měsíce, kdy bude jejich matematické snažení vyhodnoceno a samozřejmě ti nejlepší budou oceněni.

 

Pohádky z pařezové chaloupky

Kdo by neznal pohádky z pařezové chaloupky a její dva obyvatele?

3.10. první třída zavítala do Vamberka na divadelní představení Křemílka a Vochomůrky pod režií Hany Mrázkové z Divadla scéna Zlín. Představení rychle vtáhlo děti do jednotlivých po sobě jdoucích pohádek. Děti byly po představení spokojené a unavené, že cestu zpět do školy některé prospaly.

 

Hasík

V pátek 19. října k nám zavítali profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou s programem nazvaným Hasík.

Děti byly rozděleny do dvou skupin a byly seznámeny s prací hasičů. Hasiči názorně dětem ukázali, jak si nejlépe zapamatovat nejdůležitější telefonní čísla, která mohou pomoci zachránit lidem v nouzi život. Nakonec se ukázalo, že správně telefonicky zavolat o pomoc není tak snadné. Seznámení s ochranným oblečením a pomůckami, které jsou nezbytným vybavením každého hasiče, bylo velmi zajímavé. I informace, že vybavení každého hasiče, když jde pomáhat druhým, v plné výbavě váží 30 kg.

Prohlídka hasičského auta a ukázka zvukové a světelné signalizace, byla pěknou tečkou za celým programem.

 

Oslavy stého výročí vzniku naší republiky

V neděli 28. října 2018 oslavila naše republika své sté narozeniny. I naše škola se připojila k těmto oslavám.

V úterý 23. října se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do výukového programu Staleté kořeny pod vedením pana Petra Kadlece z České Třebové. Dvouhodinový program byl zaměřený na uvědomění si české jedinečnosti a hrdosti na náš národ. Na velký plakát našeho národního stromu lípy děti postupně připevňovaly slova, které si připravily ve skupinkách podle zadání lektora. Kořeny stromu představovaly významné historické osobnosti z našich dějin. Kmen znázorňoval to, bez čeho nemůžeme žít – naši kulturu (jazyk, obyčeje apod.). Jednotlivé větve byly symbolem věcí, které jsou pro náš národ typické (např. české jídlo). Listy lípy jsou nejmladší – tedy současnými lidmi, dětmi naší školy. Děti byly besedou nadšeny, zvláště když lektor do programu zařadil i kouzelnické prvky.

Ve čtvrtek 25. října se žáci 4. a 5. ročníku vydali na vlastivědnou exkurzi do hlavního města Prahy. Celá společná akce trvala 12 hodin, z toho jsme polovinu strávili ve vlaku. V Praze jsme cestou z hlavního nádraží na Pražský hrad obdivovali historické památky. Procházeli jsme Václavským náměstím, prohlédli jsme si Prašnou bránu, pokračovali jsme přes Staroměstské náměstí a Karlův most přímo na Hrad.  Zde jsme museli projít bezpečnostními rámy a proplétat se mezi velkou spoustou lidí. Většinou se jednalo o jiné školy a cizince. Na Hradě jsme nejprve navštívili v Jízdárně výstavu „Doteky státnosti“. Zde jsme mohli obdivovat různé předměty z naší stoleté historie. Děti nejvíc zaujaly různé druhy zbraní, vlajek, vyznamenání. Velmi zajímavý byl např. skafandr prvního českého kosmonauta či automobil, ve kterém jezdil ministr Alexej Čepička. Děvčata dozajista zaujaly různé druhy modrých poštovních schránek či šaty z období první republiky. Po prohlédnutí výstavy jsme se přemístili do Tereziánského křídla na druhou výstavu s názvem „Stráž na Hradě pražském“. Zde jsme mohli vidět, jak se měnila hradní stráž. Před budovou jsme se vyfotografovali, nasvačili a vydali se zpět na III. nádvoří, kde jsme si prohlédli alespoň trochu Katedrálu svatého Víta. Potom jsme již spěchali, abychom viděli výměnu hradní stráže. Celá exkurze se nám vyvedla, i když některé děti byly z pěšího putování trochu unavené.

Ale ani mladší děti nebyly o připomenutí významných narozenin naší republiky ochuzené. Žáci 2. a 3. ročníku si o vzniku republiky vyprávěli již v pondělí, když si po příchodu do třídy všimli vystavených fotografií všech českých a československých prezidentů a státních symbolů.

V pátek 26. října byly naše školní oslavy ukončeny vystoupením kouzelníka a mima Ály s názvem „Republika očima dětí“. Ála děti celé naší školy seznámil s různými významnými událostmi těchto 100 let. Děti si společně s ním i zatancovaly a zazpívaly. Celý program byl věnován všem, kteří se z válek nevrátili domů. Těm jsme na konci vzdali úctu pokloněním.

Září 2018

 

První školní den

Je 3. září a my se opět sešli ve škole. Před hlavním vchodem paní ředitelka přivítala děti zazvoněním na zvonek a uvedla je do školního roku tematicky zaměřeného na historii. Žáci prošli pravěkou jeskyní, na schodišti potkali obrázky z pravěku a posléze se všichni shromáždili ve třídě. Paní ředitelka přivítala přítomné paní učitelky, pana starostu, rodiče i prarodiče a hlavně naše prvňáčky. Po krátkém kulturním programu byli přivítáni prvňáčci a pedagogičtí pracovníci spolu s panem starostou jim popřáli hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Prvňáčci dostali upomínkové předměty na první školní den a kšiltovky s logem školy. Spolu s ostatními žáky obdrželi nové žákovské knížky. Naše řady jsme rozšířili ještě o novou žákyni do 4. ročníku. S jedenácti prvňáčky a jednou čtvrťačkou nás letos je 51.

 

Projektový den „Za mamutem“

V úterý 4. září jsme se přenesli do pravěku. Zde jsme ve skupinkách procházeli stanoviště, která byla zaměřená na výrobu pravěkých šperků, oblékli jsme pračlověka, zavítali do pravěkých jeskyní, kde jsme si vyzkoušeli, jak se maluje rukama, vyhrabávali pravěké cennosti a pokoušeli ulovit mamuta. Bohužel k nám byl čas neúprosný a my jsme se museli vrátit zpět do přítomnosti.

 

Návštěva filmového představení v Rychnově nad Kněžnou

Věděli jste, jak si hráli pralidé? Tak to jste se mohli dozvědět na filmovém představení 5. září v Rychnově nad Kněžnou pod názvem „Pračlověk“. Film nás zatáhl do děje se sportovní tematikou – kopané. Jeskynní malby vypovídaly o sportovním nadšení. Film nás velmi oslovil a ještě cestou do školy jsme se bavili, jak si dokázali pralidé hrát.

 

Filmové představení animátora Jaroslava Nykla dne 14. 9. 2018

I v letošním roce byla pořádána soutěž neprofesionální filmové tvorby s nejdelší tradicí ve východní Evropě – Rychnovská osmička. Na soutěž byl pozván i všestranný český tvůrce - amatér v oblasti animovaného filmu, výtvarník, animátor, fázař, kameraman a režisér Jaroslav Nykl. Tento významný animátor sbírá ceny po celé planetě. Svou tvorbou pohádek pro děti se řadí i mezi velmi známé výtvarníky a animátory jako jsou Jiří Trnka, Zdeněk Miller, Vladimír Jiránek.

My jsme měli tu čest navštívit kinosál Společenského centra 14. 9., kde nám pan Jaroslav Nykl představil svoji filmovou tvorbu. Rozzářené oči dětí a nespoutaný úsměv vypovídaly za vše. Pohádky se líbily.

 

Máme rádi zvířata

Dne 12.9. 2018 k nám zavítala paní doktorka ze státní veterinární správy v Rychnově nad Kněžnou s programem „Máme rádi zvířata“. Seznámila nás s projektem, který poukazuje na správné zacházení se všemi zvířaty.

Ukázala nám, jak nezodpovědní majitelé zvířat velmi nevhodným způsobem zacházejí se svými domácími mazlíčky. Jak postupovat, když uvidíme nevhodné zacházení se zvířaty. Děti tuto přednášku sledovaly a vnímaly se zájmem.

 

Světový den bez aut

Světový den bez aut, který slavíme 21.9., poukazuje na různé druhy dopravy, jako je například kolo nebo městská hromadná doprava.

Při příležitosti tohoto dne jsme si vyzkoušeli matematické hrátky v podobě krokování, počítání schodů a cyklotrasy. Připravená jízda zručnosti na koloběžkách a jízdních kolech byla pěknou tečkou po prožitém matematickém dopoledni.

Červen 2018

Vesmírná show

V pátek 5. 6. 2018 se uskutečnil pro všechny žáky ZŠ a předškolní děti program s vesmírnou tematikou. Přestože děti neopustily školu, mohly se netradičním promítáním seznámit s vesmírem. V nafukovacím stanu, který byl umístěn ve družině, zhlédly film o naší sluneční soustavě. Jak byly pozorné, si mohly vyzkoušet ihned po promítání, kdy odpovídaly na otázky autora programu. Na závěr si vyběhly na hřiště zahrát na Slunce a její planety. 

Olympiáda malotřídních škol

 

Na letošní olympiádu pořádanou ZŠ Záměl jsme se moc těšili. Vypravili jsme se  na ni 6.6.2018 pěší procházkou kolem řeky. Děti měly natrénováno z hodin TV i předchozích soutěží. Vyslali jsme celkem 11 malých sportovců, kteří nás výborně reprezentovali. Z těchto 11 dětí získalo medaili 9 dětí ve své věkové kategorii . V závěrečné štafetě, kterou běželi všichni sportovci, naše děti zvítězily s náskokem o jedno kolo. V celkovém umístění škol jsme skončili na 1. místě! Nejvíce nás ale potěšilo, jak se děti navzájem povzbuzovaly a fandily jeden druhému. Ať jim tento sportovní duch vydrží do dalších let! 

 

Školní výlet

 

Celodenní školní výlet se uskutečnil 12.6. 2018. Vyrazili jsme do westernového městečka Šiklův mlýn  a strašidelný zámek Draxmoor na Vysočině. Nejprve jsme si městečko prohlédli, vyplnili kvíz a  navštívili moudrou indiánku. Potom si děti v místní bance vyměnily peníze za Šikláky a vyzkoušely několik atrakcí – rýžování zlata, střelbu z luku, jízdu vláčkem Union Pacific a skákací hrady. Někteří se nechali i potetovat. 

Vyvrcholením programu byla skvělá westernová show, nechybělo lasování, ukázka jízdy na koni, vrhání nožů a seker a závěrečné představení kovbojů se střelbou a výbuchem dynamitu. Děti byly nadšené.

Pokračovali jsme přejezdem ke strašidelnému zámku Draxmoor. Zde nám promítli úvodní film a rozdělili nás na 3 skupiny. S každou skupinou šla jedna paní učitelka. Prošli jsme celým temným zámkem až ke strašidelnému výtahu. Tam už jsme měli nahnáno opravdu všichni. Naštěstí nás od výtahu čekala už jen poslední černá chodba a byli jsme venku na nádvoří. Byl to silný zážitek.

 

První pomoc

Prázdniny se blíží mílovými kroky. Bohužel i v tomto krásném období vzniká mnoho úrazů. Jak správně ošetřit úraz a zavolat lékařskou pomoc, to nám přišli říci a názorně ukázat 22. 6. odborní pracovníci ze záchranné služby.

 Dětem byly nabídnuty ukázky telefonických volání z reálného života při ohlašování úrazu. Seznámily se s postupem a provedením úkonů, které jsou nutné k zajištění bezpečnosti sebe i poraněného. Měly také možnost si zkusit ošetření nejrůznějších poranění. Poranění byla velmi autenticky naaranžována. Jako bonus si některé děti odnesly právě ošetřené poranění.

Návštěva hasičské stanice v Rychnově nad Kněžnou 26.6.

Konec školního roku je téměř tady a děti si připomínají další důležité číslo k záchraně života – 150. Profesionální hasiči dětem ukázali vybavenost hasičských aut, která jezdí k nejrůznějším zásahům. Měly možnost si i vyzkoušet, jak je jejich výbava těžká - např. hydraulické nůžky. Byly seznámeny, jak při nehodě hasiči musí zajistit bezpečí posádky a chránit sami sebe. Pokud není vybuchlý airbag, přikládají přes něj speciální kryt, který zajistí, aby se sám od sebe nespustil a tak neznemožnil další záchranné práce. Návštěva byla zakončena během na cvičném hřišti, kde hasiči trénují kondici a záchranné akce.

Květen 2018

Hudebně výchovný pořad "Šel tudy, měl dudy"

 

  Ve středu 7. května k nám do školy zavítal p. Drahotský se svojí kolegyní paní Smékalovou, učitelé ZUŠ Žďár nad Sázavou. Postupně nám poutavým způsobem představili 18 hudebních nástrojů různých druhů a velikostí (sopránová, sopraninová, altová a basová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofony altový i basový, knoflíková harmonika - heligonka, violoncello, kytara, bicí, klarinet z bezového prutu, klávesy aj.) 

Zajímavé bylo postupné rozebírání klarinetu, na jehož díly se dalo hrát až do doby, než byl vyjmutý „plátek“. Vrcholem vystoupení byla hra na dudy. Opět jsme viděli skládání nástroje z jednotlivých částí. Na každý nástroj nám zahráli známou melodii z pohádek a lidové písně, které jsme si mohli společně zazpívat.

 

 

Bubnování

V pátek 18.5.2018 jsme si pořádně zabubnovali pod vedením Karla Cvrka z bubenické školy DuTeTi. Každý žák měl zapůjčen svůj originální africký buben a společně jsme trénovali jednotlivé údery a cvičné rytmy. Také jsme se seznámili s různými druhy bubnů a nakonec jsme si k bubnování i zazpívali a zatancovali.

 

Přírodovědná soutěž

 

I v letošním roce jsme se zapojili do přírodovědné soutěže. Ve středu 9. 5.2018 proběhlo školní kolo. Žáci 1. ročníku měli poznat 15 živočichů, 15 rostlin. Určovali pouze jména rodová. Žáci 2.ročníku poznávali stejné živočichy a rostliny, ale museli znát i jména druhová. Mezi prvňáčky byla nejlepší Alena Filipová. U druháků vyhrála o jeden bonusový bod Amálie Plevová. Druháci patřili mezi nejúspěšnější ročník v celém školním kole.

Třetí ročník se již připravoval na postup do soutěže regionální. Poznávali 25 živočichů, 25 rostlin a 8 druhů neživých přírodnin. Žáci čtvrtého a pátého ročníku poznávali celkem 70 živočichů, 70 rostlin a 12 minerálů či hornin.

Ti nejlepší nás reprezentovali ve středu 23.5.2018 v Přírodovědné soutěži v České Třebové, kde se utkali s žáky ze 31 škol. Všem k umístění gratulujeme.

V poznávání živočichů a minerálů se na 1. místě umístila Eva Viktorinová, na 7. místě Benedikt Sedláček a na 31. místě Veronika Cimflová. V poznávání rostlin a minerálů se na 7. místě umístila Eva Viktorinová, na 23. místě Benedikt Sedláček a na 28. místě Veronika Cimflová.

V poznávání živočichů a minerálů 4.-5.ročník se na 3. místě umístil Štěpán Beran, na 13. místě Lada Majerová a na 15. místě Renata Balousová. V poznávání rostlin a minerálů se na 6. místě umístila Lada Majerová, na 7. místě Štěpán Beran a na 15. místě Aneta Drahošová.

 

Tonda Obal – třídění odpadu

 

I v letošním roce jsme pozvali do školy Tondu Obala, který nám tentokrát vyprávěl o spalovnách, a ukázal na video nahrávce práci ve spalovně. Mluvili jsme o potřebě recyklace a všichni aktivně třídili odpad ( nakreslený na kartách) do připravených mini popelnic. Program trval jednu vyučovací hodinu. 

 

Hudební pořad „Wolfík“

 

V pondělí 28.5.2018 žáci 1. ročníku zhlédli společně s našimi předškoláky hudební pořad „Wolfík“. Pan Kubát přijel s maňáskem malého Wolfíka a společně seznamovali děti s ukázkami tvorby významného hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Žáci nejen poslouchali ukázky zahrané na klavíru, ale mohli se do příběhu zapojit i zpěvem, pohybem a doprovodem na rytmické nástroje.

 

Hudební pořad „Bedříšek“

Dne 28. 5. nás navštívil pan Martin Kubát s programem, ve kterém dětem přiblížil život a dílo skladatele 19. století Bedřicha Smetany. On i jeho malý

pomocník Bedříšek žákům velmi příjemnou a srozumitelnou formou představili vážnou hudbu. Děti bedlivě naslouchaly hudebním ukázkám, zpívaly a dokonce i tančily.

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 67 hostů a žádný člen