Únor 2019

„Kouzla pod pokličkou“

Je pondělí 25.2.2019 a k nám do Potštejna zavítal Pardubický klub kouzel a magie s nejúspěšnějšími českými iluzionisty Věrou a Karlem Kašparovými, kteří jsou po celém světě známí pod uměleckým jménem KASPAR MAGIC.

Měli pro nás připravený program zvaný „Kouzla pod pokličkou“, který byl velmi poutavý a napínavý. Děti, byly velmi zvídavé a měly snahu proniknout do tajů kouzel. I když byly zapojeny do ukázek triků, tajemství jim nebylo odhaleno. 

Všechny děti odcházely z tohoto kouzelnického vystoupení velmi spokojené. Cestou ze sokolovny do školy stále přemýšlely, jak zdánlivě lehké triky byly provedeny.

 

Divadelní představení ve Vamberku 

V úterý 26.2.2019 se žáci 1.- 3. ročníku zúčastnili programu divadelní společnosti Liduščino divadlo z Prahy. Představení „Pojďte pane, budeme si hrát“ zahrnovalo široký repertoár výpravných inscenací, zábavných pásem pro děti a mládež, známé úžasné humorné příběhy dvou medvědích brášků, kteří si hrají napůl mezi skutečností a fantazií.

Leden 2019

Ktož sú boží bojovníci

Na zimním pobytu na horách jsme jedno odpoledne věnovali našemu historickému projektu, tentokrát tématu Husité. Ve středu 16. 1. 2019 jsme odložili v rámci odpočinkového dne lyžařské vybavení a rázem jsme se ocitli v době husitské.

Nejprve jsme si povídali o letech, kdy se Češi bouřili proti nepravostem církve a upálení Jana Husa. Následně jsme řešili komiksový případ inspektora Hopkinse s názvem Ztracený palcát. Jako správní detektivové jsme nakonec zjistili, že palcát vzala Háta, protože si ho spletla s kvedlačkou. Nezapomněli jsme ani secvičit oblíbený husitský chorál Ktož sú boží bojovníci.

Poté jsme se odebrali ven, kde jsme stavěli sněhové vozové hradby. Paní ředitelka se stala hejtmanem Janem Žižkou a velela skupině husitů. Proti nim bojovali křižáci – instruktoři, kterým pomáhali starší chlapci. Samozřejmě se bojovalo sněhovými koulemi, ale křižáci měli i katapult (sněhové hrablo), meč a obranný štít (papírovou krabici).

Žáci, kteří se neúčastnili lyžařského výcviku, měli projektový den na téma „Husité“ také ve středu 16.1.2019. Zopakovali si informace o době husitské s jejím hlavním představitelem Janem Husem. Stručný průběh válek, husitské zbraně, oblečení, výstavba měst a historické budovy dokreslovaly, jak se v této době žilo. Portrét Jana Žižky, dobové zbraně a oblečení se žáci snažili výtvarně vyjádřit. Tajemství budov, jmen a portrétů si vyluštili pomocí tajného písma a puzzlí. Vše jsme završili husitskou písní „Kdož sú boží bojovníci“.

 

Od husy k Husovi, od Husa k husitům

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili besedy spisovatelky Kláry Smolíkové. Děti se seznámily s životem Mistra Jana Husa trochu netradiční formou. Poutavé vyprávění bylo protkané komiksovými ukázkami z knihy Husův dům. Společně jsme přemýšleli o tom, jaký vlastně Jan Hus byl a žáci se snažili kreslením obličejů vyjádřit jednotlivé etapy Husova života.

Ve druhé části besedy jsme si povídali s paní spisovatelkou o husitech, kteří si ale husité vlastně neříkali. Tento původně hanlivý název pro kališníky vymysleli jejich nepřátelé. Žáci také na pracovních listech pojmenovávali zbraně, které byly v husitských válkách používány, a dramatizovali boj za husitskou vozovou hradbou.

Na závěr jsme měli možnost prolistovat si i ostatní knihy paní spisovatelky.

Prosinec 2018

Vánoční jarmark

Je sobota 1.12. 2018, 9 hodin. Děti ze ZŠ Potštejn slavnostně zahájily vánoční jarmark. Svými písničkami a básničkami, které pro tuto slavnostní příležitost nacvičily, rozjasnily nejednu tvář a naladily přítomné na vánoční čas. Atmosféru obohatila možnost prohlídky i nákupu vánočního zdobení pro zpříjemnění čekání na Štědrý den.

 

Čerti ve škole

Už je to tady. Rok se s rokem sešel a i nás opět navštívil Mikuláš s čerty a andělem. Děti Mikulášovi zazpívaly a přednesly básničky. Nahlédnutí do knihy hříchů bylo velmi napínavé. Však nikdo za celý rok nezlobil tak, že by musel s čertem do pekla. Všechny děti dostaly od Mikuláše balíček se sladkostmi.

 

Čert a Káča

Naposledy v tomto roce 1. třída odjíždí na kulturní představení do MKS Vamberk, kde 6.12. děti shlédly divadelní hru „Čert a Káča“. Představení bylo pěknou tečkou za kulturními programy, které jsme mohli navštívit. Budeme se těšit i na další představení v následujícím roce.

 

Slavnost slabikáře

Žáčci prvního ročníku měli v pátek 7.12. 2018 významný den – Slavnost slabikáře.

V tento den žáci předvedli svým rodičům, ale i královně Kateřině, jak se naučili písmenka z Živé abecedy. Z vylosovaných písmenek přednesli krátkou básničku, spojovali velká a malá písmena k sobě, přiřazovali do hradu slabiky apod. Za každou činnost dostali klíč od hradu. Poslední klíč dostali za přečtení slabik, které vedly k hradní bráně. Po otevření hradu byli Královnou Kateřinou pasováni na čtenáře, dostali slib „Rytíře řádu čtenářského“ a malou sladkost.

 

Návštěva Zámku v Chlumci nad Cidlinou

Ve středu 12. prosince jsme s žáky 2. a 3. ročníku vyrazili na výlet do Zámku v Chlumci nad Cidlinou. Akce nám byla nabídnuta vzhledem k vysoké nemocnosti dětí v Mateřské škole. Na poslední chvíli se uvolnila ještě další místa, tak jsme je nabídli jako odměnu dětem, které nás reprezentovaly na recitační soutěži Nebojte se klasiků v Letohradě.

Na Zámku jsme se seznámili s vánočními zvyky některých zemí. Paní průvodkyně nám vyprávěla o Vánocích v Anglii, Americe, Rusku, Itálii i Norsku. Děti tak měly možnost porovnat postavy Santa Clause, Dědy Mráze, čarodějnice Befany i vánočního skřítka Julenissena.

Na závěr jsme si popovídali také o Vánocích, které slavíme u nás v Čechách. Na oplátku jsme paní průvodkyni vyprávěli o vánočních zvycích v Holandsku, o kterých nám v rámci pondělní Komunikace v anglickém jazyce vyprávěla paní Marja Miltenburg.

 

Život Karla IV.

V pátek 14. prosince jsme se v rámci historického projektu seznamovali s životem významného českého panovníka Karla IV. Žáci pracovali ve skupinách, tentokrát jsme zvolili rozdělení podle jednotlivých ročníků.

Během projektu žáci poznali Karla IV. jako budovatele významných českých památek – skládali puzzle z obrázků, stavěli různé hrady z barevných dřívek a řešili rébusy.

Také se dozvěděli, že byl velmi vzdělaný. Skupina se snažila rozluštit věty v jazycích, které Karel IV. plynně ovládal. Ukázky jsme si poslechli z internetu.

Žáci byli překvapeni, když slyšeli ukázku z díla Vita Caroli, neboť Karel IV. byl také spisovatel. Potom jsme si přečetli Romanci o Karlu IV. od Jana Nerudy a prohlíželi jsme si knihy Dějiny udatného národa českého, Karel IV. v kouzelném kukátku a Cesta dětí do staletí.

O tom, že Karel IV. byl sportovec a udatný rytíř, jsme samozřejmě věděli. Žáci si tentokrát vyzkoušeli hod koulí na cizího rytíře.

Poslední stanoviště upozorňovalo na to, že Karel IV. byl bohatý. Prosazoval sňatkovou politiku, měl čtyři ženy. Každý ročník výtvarně znázornil jednu jeho manželku a nejstarší ročník vypodobnil samotného panovníka. Vytvořená díla si můžete prohlédnout na naší chodbě.

Rodinný úkol tohoto měsíce byl velmi tvořivý, neboť se rodiny měly pokusit vytvořit báseň o tomto významném českém králi a císaři. Posuďte sami z ukázek, jak máme šikovné žáky a jejich rodiče!

 

Vánoční nadílka u stromečku

Již nastal vánoční čas, na který se všichni moc těšíme. Vánoční stromeček stojí na chodbě školy a my se těšíme, až Štědrý den zazvoní. V pátek 21.12. jsme se všichni sešli u vánočního stromečku u nás ve škole. Děti zazpívaly vánoční koledy a nastalo to krásné napětí při rozdávání dárečků. Po nadílce se všichni odebrali do svých tříd. K obědu, který byl v duchu Vánoc, jsme měli rybí polévku a houbového Kubu. Odpoledne se všichni odebrali na vytoužené vánoční prázdniny.

Listopad 2018

Pyšná princezna

Dne 1.11.2018 první třída navštívila divadelní představení společnosti Julie Jurištové z Prahy „Pyšná princezna“ ve Vamberku. Tato společnost nabízí dětem nekomerční zábavu zaměřenou na klasické výpravné pohádky obsahující morální poselství. V tomto případě šlo o příběh, který všichni známe ze stejnojmenné filmové pohádky.

 

Třídní recitační soutěž

Dne 16.11.2018 proběhly třídní recitační soutěže. Všechny děti byly natěšené, že budou moci svým spolužákům přednést básničku. Děti se snažily o co nejlepší recitační výkon. Proto bylo velmi nelehké vybrat ty nejlepší, které postoupily do školního kola recitační soutěže. Pro prvňáčky to byl obrovský zážitek a aby na tento den nezapomněli, dostali v upomínku diplom se sladkou odměnou.

 

Školní kolo recitační soutěže

Žáci vybraní z jednotlivých ročníků jako nejlepší se dne 21.11. 2018 znovu předvedli před svými spolužáky, aby změřili své recitační schopnosti mezi sebou. Výběr žáků, kteří pojedou na soutěž „Nebojte se klasiků“, která se koná 27.11. v soukromém gymnáziu Letohrad, byl opravdu nelehký. Výkony byly vyrovnané a žáci soutěžili o to, kdo bude školu reprezentovat. Přejeme jim hodně úspěchů.

 

Vánoční tvoření

Je konec listopadu a my jsme se začali připravovat na vánoční čas. V úterý 27.11. 2018 jsme uspořádali vánoční tvoření pro radost. Nachystané mini dílničky nás inspirovaly ke kreativním výrobkům. Nezůstali jsme však u této činnosti sami. Přišli pomoci i rodiče. Výrobky byly využity na vánočním jarmarku v Potštejně v hotelu Slavie, kde je bylo možné zakoupit.

 

Potštejnští hasiči

Blíží se poslední měsíc v kalendářním roce 2018. Je nejvyšší čas si zopakovat nejdůležitější telefonní čísla, která nám pomohou v momentu ohrožení. Beseda s potštejnskými dobrovolnými hasiči byla přínosná. Nejenom že jsme si zopakovali vše potřebné pro záchranu života, ale proběhl i velmi autentický cvičný poplach s následnou evakuací. Po zdárné evakuaci nám hasiči předvedli, jak se zachází a používá hasící přístroj. Děti si zkusily použít pěnový hasící přístroj

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 44 hostů a žádný člen