Listopad 2017

Pochod planetární stezkou

 

Mezi obcí Záměl a Potštejn se nachází planetární stezka. Jedná se o model naší sluneční soustavy v měřítku 1 : 1 miliardě s celkovou délkou 6,5 kilometru. Vzhledem k letošnímu tematickému zaměření “Poznávání vesmíru“ jsme prozkoumali naučnou stezku i se svým okolím v pátek 3. listopadu. Domů jsme si odnesli kromě nadšení i malé suvenýry v podobě nasbíraných hub.

 

Návštěva hvězdárny

 

Za poznáváním vesmíru jsme se vypravili 9. listopadu 2017 do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.

Samotný zážitek sedět pod pohybující se hvězdnou oblohou  byl (pro některé vůbec poprvé) úžasný!

V planetáriu jsme si zopakovali planety sluneční soustavy, prohlédli si mléčnou dráhu "zblízka", zjistili, že na obloze máme mnoho desítek souhvězdí, našli a zapamatovali si několik souhvězdí, která vidíme na obloze, a zhlédli animovanou pohádku Polaris. Tento vtipný příběh dvou kamarádů - medvěda a tučňáka ( výborně dabovaný M. Suchánkem a R. Genzerem)  - nám pomohl pochopit např. důvody střídání ročních období.

Po programu jsme nahlédli i do dalších místností hvězdárny, které se využívají k praktické výuce. Nakonec si někteří zakoupili suvenýry.

Návštěva Hvězdárny a planetária se nám moc líbila!

 

 

 

Slavnost slabikáře

 

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 čekala žáky prvního ročníku velká událost – Slavnost slabikáře. V letošním školním roce byla inspirována vesmírem.

Děti nejprve přiletěly do třídy raketkami s čísly. Spočítaly se, představily se rodičům a slavnost mohla začít.

V úvodu poznávaly písmenka ze Živé abecedy, ke každému uměly krátkou básničku. Přiřazovaly psací i tiskací podoby písmen k sobě. Zapisovaly podle diktátu do rakety slabiky. Ve skupinkách hledaly obrázky, které na danou slabiku začínaly. Na tabuli musel každý sám přečíst slabikové planety a slovo na Slunci. Odměnou bylo předání Slabikářů a sladký dort s obrázkem vesmíru, který dětem dovezl náš Ufonek.

 

 

Výroba na vánoční jarmark, vánoční jarmark

 

V letošním roce probíhalo vánoční tvoření poněkud netradičně, protože jsme se rozhodly, že se zúčastníme vánočního jarmarku.

 

Žáci a žákyně tvořili při výtvarné výchově i pracovních činnostech drobné dárky již celý listopad. Rodiče jsme požádali o spolupráci ve čtvrtek 23. listopadu 2017 po rodičovských schůzkách. Na několika stanovištích byly připraveny pomůcky k vytváření různých vánočních dekorací, které byly následně společně s výrobky žáků prodávány na vánoční výstavě na počátku prosince. Mrzelo nás jen, že nás nepřišlo podpořit více rodičů.

Výtěžek z prodeje byl využit na částečné uhrazení cesty na Čertovinu pro žáky ZŠ i MŠ.

Říjen 2017

Den stromů - výroba papíru

 

V pátek 20. října 2017 jsme si připomněli Den stromů, který se v České republice slaví již od roku 1906.

Výukový program s příznačným názvem Strom v naší škole realizovala lektorka Střediska ekologické výchovy SEVER z Hradce Králové. Děti si společně s ní zopakovaly rozdíly mezi listnatými i jehličnatými stromy, přiřazovaly k nim plody. Seznamovaly se také s cyklem růstu a potřebami zelených rostlin. V první části programu se také zamýšlely nad významem stromů pro život člověka, ale i živočichů a ostatních rostlin. Následně se v druhé části programu pustily do výroby ručního papíru.

Tento program byl zakončením sběru starého papíru, který probíhal během celého týdne. Rádi bychom poděkovali všem zapojeným.

Září 2017

První školní den

 

Čtvrtého září jsme se po letních prázdninách opět sešli ve škole.

Ve třídě se sešly všechny ročníky, paní učitelky, rodiče s našimi jedenácti prvňáčky a pan starosta. Paní ředitelka všechny přivítala v novém školním roce. Všichni žáci dostali kalendář s vyznačenými naplánovanými akcemi a také školní propisku. Prvňáčci navíc obdrželi balíčky se školními potřebami a další drobné dárky. Nechyběla ani kšiltovky s logem školy v tmavěmodré barvě.

Žáci prvního ročníku:    

 

Kristýna Behanová

Bui Triong Khanh

Nicol Čermáková

Karolína Doležalová

Vendula Drahošová

Alena Filipová

Antonín Jahoda

Michaela Kolouchová

Štěpán Kubalík

Richard Šutara

Adéla Vaněčková

Výchovný program ETIKETA, ŠKOLNÍ ŘÁD

V úterý 5. září se naše škola zúčastnila výchovného programu "Etiketa, školní řád". Tento program byl zaměřený na podporu dobrých vztahů ve třídě, na podporu dobrého chování ve škole.

Přednášející hravou formou vysvětlila žákům pravidla chování ve škole - konkrétně se zaměřila na zdravení dospělých a dětí, na vztahy podřízený x nadřízený, učitel x žák, žena x muž. Děti si vše vyzkoušely na názorných scénkách.

Ve druhé části se zaměřila na důležité body školního řádu a pomocí hry "Pravda a lež" testovala znalosti dětí.

Celou dobu byly děti aktivní a byl vidět jejich zájem o problematiku.

Leden 2017

LEDEN 2017

 

Plavání

 

I v měsíci lednu jsme dále jezdili na plavání do Rychnova nad Kněžnou. Učili jsme se nové plavecké dovednosti a zdokonalovali jsme se v těch, které již umíme.

Plavání nás baví.

 

Informační schůzka pro rodiče

 

V úterý 10.1. se uskutečnila informační schůzka pro rodiče o prospěchu a chování žáků , ale také byly předány informace ohledně zimního pobytu na horách, který proběhl 16.1 - 20.1.

 

Zimní pobyt na horách

 

V pondělí 16.1. jsme se ráno v 8 hodin vměstnali do autobusu i se svými zavazadly a vyrazili na dlouhou cestu do Jeseníků, přesněji do Staré Vsi u Rýmařova, kde jsme měli strávit celý školní týden.

Po příjezdu jsme z autobusu vynosili všechny věci a nastěhovali se do našich pokojů ve druhém patře. První patro již bylo obsazeno malými dětrmi z mateřské školy Slunečná z Brna. Děvčata se rozdělila do dvou pokojů, chlapci měli obrovský jeden pokoj. Částečně jsme se vybalili a už na nás čekal oběd v jídelně. Po obědě jsme měli trochu volného času před tím, než jsme poprvé vyrazili na sjezdovku. Byli jsme rozděleni do 4 družstev podle lyžařských dovedností. První odpoledne jsme si několikrát vyšlapali sjezdovku a zase zkusili sjet. Na závěr se ti zdatnější svezli i na vleku a měli možnost vyzkoušet celou délku sjezdovky. Po příjezdu na chatu nás čekala svačina, trocha učení,  večeře a program připravený našimi instruktory. Kolem deváte hodiny jsme se postupně vystřídali ve sprchách a zalezli do postýlek.

Další dny byl program obdobný. Po snídani jsme vyrazili na sjezdovku, kde jsme strávili celé dopoledne, po obědě byl polední klid a po něm opět sjezdovka. Svačina, učení a večeře byly také rozvrženy stejně. Lišil se večerní program. Jednou jsme hráli různé kvízy, podruhé jsme strávili pohybový večer v tělocvičně, měli jsme také diskotéku a pochutnali si na pizze.

V pátek ráno jsme již jenom sbalili své věci, posbírali si všechny pozůstatky a vyrazili zpět k domovu.

Na horách se nám ale tak moc  zalíbilo, že jsme si rovnou zamluvili termín i na příští rok.

 

Vysvědčení

 

V úterý 31.1. byl předán výpis vysvědčení všem žákům naší školy. Pro prvňáčky to bylo první velké hodnocení. Všem gratulujeme ke krásným studijním výsledkům.

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
605 137 642

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 16 hostů a žádný člen