Červen 2019

ČOKOLÁDOVÝ BĚH

 

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Čokoládová tretra, jejíž patronem je trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a světový rekordman, legenda světové atletiky Jan Železný.

Žáci naší školy se nejprve zúčastnili základního kola v Potštejně. Nejlepší ze starších kategorií postupovali do čtvrtfinále, které se konalo 4. 6. 2019 na Atletickém stadionu v Pardubicích.

Postupující ze základního kola:

Kategorie 200 m – chlapci (Tomáš Bodurka, Antonín Jahoda a Richard Šutara)

- dívky (Šárka Muthsamová, Vendula Drahošová, Lea Majerová)

Kategorie 300 m – chlapci (Jaroslav Izák, Sebastian Majer, Antonín Beran)

- dívky (Veronika Cimflová, Anna Dostálová, Renata Balousová)

V Pardubicích jsme se skutečně ohřáli, teplota se pohybovala přes 30°C. Na hřišti bylo pro děti připraveno osvěžení ve formě rozstřikovače vody. Také všichni dostali od pořadatelů lahve vody i sušenku. Mohly si zadovádět ve velkých „koulích“.

Běžecké závody probíhaly vždy v několika rozbězích v dané kategorii, proto bylo velmi těžko odhadnutelné, zda naše děti, které většinou svůj rozběh vyhrály, budou úspěšné v celkovém hodnocení. Konkurence byla opravdu velká, děti závodily s dalšími 50 závodníky. Nejúspěšnější byla nejstarší děvčata, kde se Veronika umístila na nádherném 2. místě a Renata na místě 4. Z chlapců se nejlépe ve své kategorii umístil Sebastian Majer – 8. místo.

Děti v kategorii 2008-2009 také házely Vortex raketkou do dálky. Nejúspěšnější byla v kategorii dívek Anna Dostálová, která se umístila na 2. místě.

Gratulujeme Veronice a Anně, které jsou nominovány do semifinále v Ostravě. Zde bude již zahraniční zastoupení – závodit budou nejen děti z České republiky, ale i děti z Polska a Slovenska. Držíme děvčatům palce a přejeme jim, ať si to pěkně užijí!

 

 

ŠKOLNÍ VÝLET

 

Dne 6.6. žáci navštívili Historický areál Bouzov, kde byl pro ně připravený program. V areálu je kryté hlediště s podiem, kde žáci shlédli divadelní a šermířské představení. Zapojili se do ukázky replik historických zbraní s odbornou přednáškou. Měli možnost si zastřílet z kuše a z luku. Největším zážitkem asi byla prohlídka dřevěné stavby „Trojského koně“ s veřejně přístupnými vnitřními prostory. Samozřejmě na závěr si účastníci zakoupili malé suvenýry.

 

 OLYMPIÁDA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOL

 

V úterý 11. 6.2019 jsme se s vybranými 14 dětmi vydali do Lhot u Potštejna, kde se konala tradiční Olympiáda malotřídních škol. Závodilo se v běhu na 50 m, hodu do dálky, šplhu na tyči, skoku přes švihadlo libovolným způsobem po dobu 2 minut a skoku do dálky s rozběhem. Nejlepší dva výsledky v každé kategorii se započítávaly do celkového hodnocení škol.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, která s počtem 39 bodů bezkonkurečně vyhrála. Naši žáci celkem získali 34 medailí. Některé disciplíny byly našimi dětmi zcela obsazeny.

Gratulujeme v kategorii mladších dívek: Tereze Kubíkové (2 zlaté – šplh, švihadlo, 2 bronzové – hod, 50 m), Vendule Drahošové (1 zlatá – skok do dálky, 2 stříbrné – hod, švihadlo), Šárce Muthsamové (1 zlatá – 50 m, 2 stříbrné – šplh, švihadlo) i Lee Majerové ( 1 stříbrná – skok do dálky, 1 bronzová - šplh).

Gratulujeme v kategorii starších dívek: Veronice Cimflové (1 zlatá – skok do dálky, 2 stříbrné – šplh, švihadlo, 1 bronzová - hod), Ladě Majerové (1 zlatá - šplh, 2 stříbrné – skok, běh na 50 m), Renatě Balousové ( 1 zlatá - švihadlo, 2 bronzové – šplh, běh) i Anně Dostálové (1 zlatá – hod).

Gratulujeme v kategorii mladších chlapců: Sebastianu Majerovi (4 zlaté – hod, šplh, švihadlo, skok, 1 stříbrná - 50 m) a Antonínu Beranu (1 zlatá – běh na 50 m, 2 bronzové – šplh, skok do dálky).

Gratulujeme v kategorii starších chlapců: Štěpánu Beranovi (1 zlatá – skok do dálky, 1 stříbrná – běh na 50 m) a Jaroslavu Izákovi (stříbrná – šplh).

 

 NÁVŠTĚVA ZÁMKU V POTŠTEJNĚ

 

Dne 11.6.2019 navštívila naše škola zámek v Potštejně. Při příchodu do areálu zámku děti přivítal zámecký šašek a seznámil je s programem, který byl pro ně přichystaný.

V první části programu žáci navštívili interiéry a absolvovali hranou prohlídku. Mohli se tak setkat se služebnou, kněžnou i knížetem. Ochutnali zámeckou čokoládu, učili se tančit dobový tanec a snažili se pomoci nemocné kněžně k uzdravení.

Druhá část programu se odehrávala v zámeckém parku, kde byly pro děti připraveny různé pohybové aktivity, úkoly a soutěže. Nakonec měly samy složit básničku pro paní kněžnu, což se dětem velmi povedlo.

Při návratu na zámek na děti již opět čekal šašek, básničku si přečetl a děti pochválil a později předal paní kněžně. Nakonec děti pozval na výstavu morčat a zakrslých králíků, která byla připravena v jedné části zámku.

Dopoledne na zámku bylo velmi různorodé a naučné a všem se velmi líbilo.

 

DOPRAVNÍ DEN

 

Dopoledne 20.6. byl vyhrazen dopravní výchově. Před samotným soutěžením proběhlo poučení o bezpečnosti, jak se žáci mají chovat na dopravním hřišti i při samotné jízdě na kole a koloběžce. Jaká je nezbytná výbava na kolo a koloběžce.

Žáci 4. a 5. ročníku jeli do Rychnova nad Kněžnou, kde zkoušeli své dovednosti jízdy zručnosti na kolách na dopravním hřišti.

1.-3. ročník strávil dopravní dopoledne v Potštejně v Areálu Pohoda. Zde pro ně byla připravena tři stanoviště a jedno překvapení. První stanoviště bylo zaměřeno na jízdu zručnosti, kterou si také projeli na čas. Druhé bylo zaměřeno na dopravní situaci, kde jezdili na koloběžkách na provizorním dopravním hřišti podle značek a poslední byla zdravověda – ošetřování zraněných. V deset hodin přijeli pracovníci městské policie z Rychnova nad Kněžnou, kteří žáky informovali o vybavení policistů. Také jim přiblížili i samotnou profesi policistů.

Dopoledne se vydařilo, nikdo se nezranil!

Květen 2019

DEN MATEK

Jak nejlépe vyjádřit mamince, že ji mám rád? Malým překvapením a kytičkou. Na Den matek se všechny děti pečlivě připravovaly. Zpívaly, zkoušely, vyráběly malý dáreček. Když ten den nastal, v úterý 7.5., byly trochu nervózní, ale jako vždy vše zvládly na výbornou. Maminkám zahrály pohádky, zazpívaly písničky a předaly vlastnoručně vyrobenou kytičku.

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Krajské kolo Odznaku všestrannosti se konalo 14. 5. 2019 v Hradci Králové a sourozence Majerovi jelo podpořit i několik dětí, které se zúčastnily předcházejícího kola. Bohužel Sebastianova oblíbená disciplína – skákání přes švihadlo – v tomto kole nebyla. Děti závodily nejprve v běhu na 60 m, potom skákaly do dálky s rozběhem, prováděly shyby na šikmé lavičce i sedy – lehy po dobu 2 minut. Před závěrečným během na 1000 m absolvovaly ještě hod do dálky kriketovým míčkem. V krajském kole se opět podařilo získat zlatou medaili Sebastianu Majerovi – postupuje do republikového kola v Brně. Gratulujeme!!!!

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

Krajské kolo Štafetového poháru se konalo 15. 5. 2019 na atletickém stadionu v Novém Městě nad Metují. Počasí nám příliš nepřálo, potýkali jsme se s deštěm i velmi chladným počasím. Ačkoliv je konkurence v tomto kole pro nás příliš velká, považujeme za veliký úspěch, že se nám podařilo již podruhé se sem probojovat. Naše štafety se v celkovém součtu sice zlepšily o 20 sekund, ale na favority závodu bohužel nestačily. I přesto jsme byli pyšní, že jsme neskončili z 15 zúčastněných škol poslední. 

 

STAVITEL MOSTŮ

Celodopolední akce pro 2. a 3. ročník se uskutečnila 17. května.

Žáci se seznámili s historií a stavbou Karlova mostu, pracovali ve skupinách a vytvořili improvizovaný Karlův most z LEGO DUPLO. Na mostě umístili i sochy světců a vyzkoušeli si, že je možné po mostě přejít - pokud budou mít správně staticky postavené pilíře. 

Druhá část dopoledne se týkala zamyšlení nad čistotou řek a praktická zkouška toho, co voda unese a co se ve vodě potopí. Děti před školou vytvořily improvizovanou řeku a sbíraly přírodniny, ovoce a předměty, které běžně používáme. Žáci zjišťovali, které předměty voda nese a proč, a které předměty se potopí. Zjištěné poznatky zapisovali. 

Na závěr programu děti obdržely pamětní list.

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Projektové dopoledne 21. května bylo zaměřené na problematiku dopravní výchovy a bylo určené pro vyšší ročníky.

Paní lektorka zahájila svoji přednášku výkladem nejdůležitějších bezpečnostních pravidel, která děti zažívají v každodenním životě, ať už jako chodci nebo cyklisté. 

Dále program probíhal s pomocí interaktivní tabule. V první části si žáci zopakovali a prošli pravidla chování pro chodce při pohybu na chodníku a při pohybu na vozovce. 

V druhé části programu si děti opakovaly a procvičovaly znalost dopravních značek, především těm, které se vyskytují v našem okolí. Zvlášť prospěšné bylo pro žáky naučit se všechny zákazové značky, které se týkají cyklistů. Správnou znalost značek si děti vyzkoušely testíkem na IT tabuli. 

Třetí část programu se týkala cyklisty, výbavy jeho kola, nutnost používání cyklistické helmy, pravidla jízdy na chodníku, vozovce, cyklostezce. Pomocí IT tabule žáci doplňovali situace na křižovatkách, kruhovém objezdu, řešili přednost zprava, předjíždění na vozovce, otáčení se do protisměru, ukazování změny směru jízdy. Také tyto situace děti zakončily testíkem na IT tabuli.  Dané téma nebylo pro děti zcela nové, bylo prokládáno otázkami a diskusí, a děti vyprávěly o svých zkušenostech z této oblasti.

Dopoledne se dětem líbilo. Přednáška spojená s video ukázkami přispěla k uvědomění si nebezpečí v silničním provozu a nutnosti orientovat se v pravidlech provozu. 

 

STOLEČKU, PROSTŘI SE, ANEB NEJEN O MINULOSTI STOLOVÁNÍ

Během dvouhodinové exkurze ve středu 22.května v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou se žáci dozvěděli, jak se stolovalo v chudých i bohatých domácnostech, prostých vesnických chalupách i měšťanských domech od počátku 19. století až po 30. léta 20. století. Žáci si prohlíželi interiéry jednotlivých kuchyní, dozvěděli se zajímavosti a zvyklosti stolování, na základě dříve používaných a dnes již zapomínaných názvů poznávali jednotlivé předměty v kuchyni a odhadovali, o co se jedná.

Následovala práce ve skupinách. /kolem každé skupiny bylo nakreslit kuchyň (salonek) dané doby a okomentovat svůj výtvor. 

Poslední částí byla etiketa nejen u stolu s testovými otázkami. 

Program byl velmi pěkně připravený, mnohé děti poznávaly některé předměty z domácností prababiček. 

 

DO LESA S LESNÍKEM

Velmi přínosné dopoledne jsme prožili 23. května v lesích v blízkosti Českých Libchav. Proběhl zde den s myslivci a lesními dělníky, kteří se dětem věnovali na šesti stanovištích. Celá akce začala slavnostním nástupem a troubením trubačů. Přítomen byl i majitel lesů baron Jan Parish, který nás pozdravil. Na stanovištích jsme se dozvěděli, jak myslivec pečuje o zvěř, potěžkali parohy jelena, naučili se sázet stromky a jmenovat lesnické nářadí, měřit šířku kmene a výšku stromu pomocí speciálních měřidel, bavili jsme se o výchově porostů, viděli práci dřevorubce a kočího s koněm, který vytahoval z lesa pořezané kmeny. Nakonec jsme si vyráběli památku na tento den - dřevěný koláč jako přívěšek na krk. Na závěr přijelo speciální těžařské auto, naložilo obrovské kmeny a odjelo. Akce byla ukončena troubením trubačů a pokřikem LESU ZDAR!

Ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, celé dopoledne bylo skvělé a dětem se s lesníky moc líbilo!

 

ZPÍVÁNKY KE DNI DĚTÍ

V pondělí 27. 5. k nám zavítal pan Kamil Čapčuk s hudebně - vzdělávacím programem s názvem "ZPÍVÁNÍ NAD LADOVÝMI OBRÁZKY". Žáci zpívali různé písničky za doprovodu kytary. Poznávali názvy písní a popisovali děje podle obrázků. Dvě hodiny se před školou rozléhala hudba a radostný zpěv dětí.

Duben 2019

ZDRAVÁ STRAVA

Je 1. dubna a žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili přednášky o zdravém stravování. Bylo jim toto představeno: Výživová pyramida - skupiny potravin

- zásady správné výživy: jíst pravidelně, pestře a zdravě

- jednotlivá patra výživové pyramidy - ukázky a kontrolní otázky = interaktiv. tabule

- nebezpečná kostka - potraviny, které nám škodí, a které naše tělo nepotřebuje

- vlastní vytváření správné výživové pyramidy = práce ve dvojicích, výběr a vystřihování z reklamních časopisů

- diskuse, zhodnocení

K zdravé stravě, zdravý pohyb a budeme žít až do sta let! 😊

 

POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA ANEB KDO SE BOJÍ, NESMÍ NA MOŘE!

V pátek 5. dubna žáci shlédli představení, které bylo o námořnících a pirátech, o kouzelné mušli a ztraceném pokladu, provázel nás papoušek a také věčně hladový žralok. Žáci odpovídali na otázky, čím by chtěli být, až vyrostou. Díky papouškovi a kouzelné mušli se jim jejich přání vyplnilo a vypluli společně za pokladem, museli však absolvovat lodní a plavecký rychlokurz. Loď přepadli piráti a zlý kapitán Baltazar, který chtěl poklad jen pro sebe. Účastníci se naučili, že více než zbraně jim poslouží poctivost, přátelství a čisté svědomí. Hravou formou se seznámili také s několika pověrami o moři a námořnících a nemohly chybět písničky, které se jim velice líbily.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - CESTA KE HRADU

V úterý 9. dubna přišlo k zápisu do 1. třídy 14 dětí.  Od jedné hodiny odpolední začali přivádět rodiče své děti do ZŠ, kde je uvítala pážata a přiváděla je ke královně (paní ředitelka). Královna si přebrala potřebné doklady a zápis mohl začít. Připravená kuchtička (paní učitelka) děti doprovázela k prvnímu stanovišti. Zde pomáhaly děti babce kořenářce třídit a jmenovat rostliny a ovoce. Také jmenovaly zvířata. Na druhém stanovišti děti čekal kouzelný dědeček, který s nimi počítal buchty, a pomocí programovatelných berušek zkoušel děti ze znalostí barev. Nechyběl vítr Všudybílek (paní učitelka), který s dětmi maloval na táce do mouky. Děti také pomohly větru dokreslit hrad křídou na tabuli. Cesta ke hradu pokračovala okolo rytíře, který děti prověřil ve zdatnosti prolézat tunelem a překonat hradby. Za odměnu střílely děti do terče. Děd Vševěd se třemi zlatými vlasy pozapomněl o čem jsou pohádky na kartičkách, a tak mu děti pomohly karty seřadit a pohádky jmenovaly. Na posledním stanovišti děti přivítaly dvě princezny. Ta první dávala dětem všetečné otázky a děti vyhledávaly v řadě předmětů ten, na který princezna myslela. Druhá princezna si nechala zavázat střevíček. Po úspěšném skončení všech aktivit dostaly děti pamětní list. Poslední cesta vedla opět ke královně. Ta jejich snahu odměnila sladkou odměnou, chlapci dostali bublifukový meč a dívky korunku do vlasů. Podle reakcí dětí i jejich rodičů soudíme, že byli všichni velmi spokojení. Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme.

 

RYTMY ZE SBĚRNÉHO DVORA

V pátek 12. dubna 2019 proběhla v sokolovně interaktivní dílna pod názvem: 

Rytmy sběrného dvora. Všichni žáci se aktivně zapojili do hry na plastové sudy, láhve, hrnce a další nástroje z recyklovaného materiálu. Každý hudební nástroj vydával svůj originální zvuk a jeho prostřednictvím se z každého žáka stal originální muzikant.  Celá aktivita byla spojena s odreagováním a uvolněním žáků - šlo o určitý druh muzikoterapie.  Bubenická dílna se velmi vydařila, žáci byli do hry vtaženi nenásilnou formou a aktivně se zapojovali do všech aktivit. 

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Od roku 2016 jsou žáci naší školy zapojeni do Sazka olympijského víceboje. Od prvního ročníku plní děti při hodinách tělesné výchovy 8 disciplín (hluboký předklon, běh do „T“, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, sprint na 60 m, Zátopkův běh na 500 m, skok z místa a hod basketbalovým míčem), výsledky jednotlivců jsou evidovány, popř. během školního roku při zlepšení výkonu revidovány.  Na závěr školního roku dostávají děti Olympijský diplom, kde jsou jejich výsledky zapsány. Zároveň je jim doporučen typ sportu, který jim podle jejich výsledků nejlépe „sedí“ a jsou připodobněni k některému olympijskému vítězi.

V letošním roce jsme se s žáci 3., 4. a 5. ročníku zkusili zapojit i do Odznaku všestrannosti, který je doporučen primárně pro žáky druhého stupně. Během letošního školního roku jsme plnili 10 disciplín, ve kterých jsme evidovali naše výkony. Jednalo se o sprint 60 m, skok daleký z rozběhu, hod 2 kg medicinbalem přes hlavu vzad, shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut, skákání přes švihadlo po dobu 2 minut, trojskok snožmo z místa, kliky po dobu 2 minut, leh – sedy, hod míčkem a běh na 1000 m. Za výsledky v jednotlivých disciplínách žáci získávali body a podle dosaženého počtu na konci školního roku obdrží bronzový, stříbrný, zlatý, nebo dokonce diamantový odznak. 

V rámci této aktivity jsme se zúčastnili s nejlepšími jedinci okresního kola Odznaku všestrannosti v Rychnově nad Kněžnou, které se konalo 17. 4. 2019. Jednalo se o velkou slávu, protože byl zároveň slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný atletický stadion s návštěvou bývalého olympionika Romana Šebrleho. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků (Antonín Beran, Sebastian Majer, Veronika Cimflová, Anna Dostálová, Renata Balousová, Jaroslav Izák, Lada Majerová, Barbora Matýsová a Petra Navrátilová) v 5 disciplínách. Nejprve děti absolvovaly hod medicinbalem, který byl jejich nejslabší disciplínou. Následoval trojskok snožmo z místa, kliky, skákání přes švihadlo a poslední disciplínou byl běh na 1000 m. 

Protože jsme se do Odznaku všestrannosti zapojili v září zcela nově, vůbec jsme si nedovedli představit, že bychom byli úspěšní. Jaké bylo naše překvapení, když jsme získali dokonce 3 medaile. Zlatou medaili získala v soutěži jednotlivců Lada Majerová, bronzovou medaili Veronika Cimflová. Největším překvapením i pro rychnovské pořadatele byl dozajista Sebastian Majer, který přes švihadlo přeskákal svými 239 přeskoky i žáka z 9. ročníku. Právem získal zlatou medaili a společně se svou sestrou Ladou postoupili z prvních míst do krajského kola.

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

Této sportovní aktivity se naše škola účastní také od roku 2016. Ve štafetovém běhu nezáleží na osobních výkonech jednotlivce, ale na souhře a spolupráci všech zúčastněných. 

Naše málotřídní škola je díky menšímu počtu dětí ve škole trochu v nevýhodě. Musíme vždy najít 4 dívky a 4 chlapce z 1. – 3. ročníku, 4 dívky a 4 chlapce ze 4. a 5. ročníku, kteří dovedou velmi rychle běhat a také předávat štafetový kolík. 

Okresní kolo se v letošním roce konalo 23. 4. na atletickém stadionu v Dobrušce. Ve štafetě 8x100 m mladších dětí závodili tito žáci a žákyně: Antonín Beran, Šárka Muthsamová, Vojtěch Balous, František Šimek, Lea Majerová, Tereza Kubíková, Vendula Majerová a Sebastian Majer. Ve štafetě 8x100 m starších dětí závodili tito žáci a žákyně: Lada Majerová, Benedikt Sedláček, Barbora Matýsová, Štěpán Beran, Jaroslav Izák, Renata Balousová, Jan Osvald a Veronika Cimflová. Po těchto dvou štafetách následoval běh štafety A – 8x200 m a běh štafety B – 8x200 m. Čas třech nejlepších štafetových běhů se sečetl a výsledek byl mezi školy porovnán. Na okresním kole Štafetového poháru  se sešlo celkem 9 škol a s potěšením musíme sdělit, že žáci naší školy se umístili na krásném zlatém místě a postoupili do dalšího kola.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE VAMBERKU

Hudební divadlo dětem – Michaela Novozámská

Dne 25.dubna 2019 navštívila 1.třída hudební divadelní představení - Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka.

Na programu byly tři pohádky: Jak si dělali k svátku dort, Jak si pejsek roztrhl kaťata a O pyšné noční košilce.

Tvůrci představení se drželi striktně originálu Josefa Čapka a vyprávění bylo doplněno mnoha veselými písněmi, při kterých herci vyzvali děti k pohybové aktivitě přímo v hledišti. Při třetí pohádce děti vystupovaly na jeviště a samy zdobily chudou noční košilku různými ornamenty.

Učinkující si vystačili s minimem kulis a rekvizit, což představení neubralo na atraktivitě, naopak.

Představení se dětem velmi líbilo i proto, že se mohly do vyprávění pohádek samy zapojit.

Všechny tři pohádky měly výchovný rozměr.

 

MC DONALD´S CUP

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme se s vybranými žáky zúčastnili fotbalového turnaje v Rychnově nad Kněžnou. Ačkoliv se naši sportovci (František Šimek, Jan Osvald, Jaroslav Izák, Štěpán Beran, Antonín Beran, Barbora Matýsová, Anna Dostálová, Benedikt Sedláček, Sebastian Majer a brankařka Petra Navrátilová) snažili ze všech sil ubránit své fotbalové území a vstřelit co nejvíce branek soupeřovi, nebyli jsme příliš úspěšní. Jediné dva góly patřily Janu Osvaldovi a Františku Šimkovi. 

Na základě výsledků tohoto turnaje si musíme přiznat, že nám chybí fotbalové zkušenosti a také fotbalový trenér, který by nás – jako ostatní týmy – doprovázel. I přesto byli naši žáci nadšeni a těší se na další fotbalové setkání příští rok.

Březen 2019

NEBEZPEČÍ ONLINE

V pondělí 18. března si žáci vyslechli přednášku „Nebezpečí online“. Lektor žáky seznámil, jak je snadné zneužití sociálních sítí a dětí samotných. Vše bylo doplněno ukázkami a radami například: Jak se chránit před kyberšikanou? Jak se bránit útokům? Kam se obrátit o pomoc? Kdy dítě začne žít na sociálních sítích. Přednáška byla zajímavá a velmi přínosná.

 

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Rok je zase za námi a my se dne 25. března opět vydáváme do městské knihovny. Paní knihovnice pro nás měly připravené poutavé povídání.  Žáci si vyslechli, jakým procesem musí kniha projít, než se dostane ke čtenáři, kdo všechno se na výrobě knihy podílí. Byli rozděleni do dvou skupin. 

Skupině z 1. – 3. ročníku byly vysvětleny základní pojmy: báseň, rým, rytmus, melodie… vše bylo doplněno ukázkami, žáci je přiřazovali a třídili. Závěrečná hra byla pro všechny milým zpestřením. 

4. - 5. ročník měl téma: Staré pověsti české. Nejprve bylo vysvětleno: Co je pověst.  Audio ukázka vtáhla děti do pověsti O praotci Čechovi = motivace, hádání tématu. Objasnění, co znamená, když o pověsti řekneme, že je to žánr lidové slovesnosti. Četl se úryvek ze Starých pověstí českých, o autorech pověstí. Vyprávění o A. Jiráskovi.

Na závěr si všichni prohlédli prostory s roztříděnými knihami. Některé knihy byly velmi žádané a dokonce i žáci, kteří nemají příliš vztah ke čtení, si našli knihu, do které se začetli. Paním knihovnicím děkujeme za velmi pěkně připravený program. 

 

ČTENÁŘSKÁ NOC

29. března proběhla „Čtenářská noc“, která byla zaměřena na období císaře Rudolfa II. S tímto tématem nám pomohla známá spisovatelka PhDr. Veronika Válková, která je autorkou beletrie pro děti a učebnic dějepisu, ale píše také knihy v žánru fantasy. 

Nejprve jsme se ocitli na dvoře císaře Rudolfa II, kde je přivítal sám císař Rudolf II spolu s Tycho Brahem, známým dánským astronomem, astrologem a alchymistou, a Johannesem Keplerem, německým matematikem, astrologem, astronomem, optikem a evangelickým teologem. Poté se žáci odebrali k věhlasným alchymistům, umělcům a astrologů, kde si v provizorních laboratořích zkoušeli různé pokusy. Posléze se seznámili se spisovatelkou paní Válkovou, která představila své knihy. Přečetla krátké úryvky z vybraných knih. Na závěr žáky poutavým příběhem naučila nakreslit kočičku, která provází každou její knihu. Měli možnost prolistovat si knihy. Autorka vlastní přinesené knihy zájemcům podepsala a doplnila i věnování.

S paní spisovatelkou diskutoval o době vlády Rudolfa II.; o tom, jak vypadal život běžných lidí i lidí v okolí císařského dvora. Děti se dozvěděly další poznatky o životě habsburského císaře, který si vybral za své vládnoucí sídlo Prahu. Žáci se také dle pokynů snažili co nejlépe popsat předmět před sebou – vázu s vodou. Bylo jim názorně ukázáno, jak je důležité vyvolat v posluchačích okamžik napětí – tento prvek se objevuje i v jejich knížkách. Pak následoval poutavý úryvek z knihy Veroniky Válkové „Rudolf II. – Spiknutí“, který přečetla sama autorka. Potom měla lektorka pro žáky připravený badatelský kvíz – děti musely řešit jednotlivé indicie, po vyřešení dostávaly indicie další. K řešení mohly využít různé encyklopedie. Na závěr byla vyhodnocena nejlepší skupina, která pracovala nejpečlivěji. Všichni byli odměněni papírovými záložkami. Program byl ukončen krátkou autogramiádou.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 62 hostů a žádný člen