Září 2018

 

První školní den

Je 3. září a my se opět sešli ve škole. Před hlavním vchodem paní ředitelka přivítala děti zazvoněním na zvonek a uvedla je do školního roku tematicky zaměřeného na historii. Žáci prošli pravěkou jeskyní, na schodišti potkali obrázky z pravěku a posléze se všichni shromáždili ve třídě. Paní ředitelka přivítala přítomné paní učitelky, pana starostu, rodiče i prarodiče a hlavně naše prvňáčky. Po krátkém kulturním programu byli přivítáni prvňáčci a pedagogičtí pracovníci spolu s panem starostou jim popřáli hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Prvňáčci dostali upomínkové předměty na první školní den a kšiltovky s logem školy. Spolu s ostatními žáky obdrželi nové žákovské knížky. Naše řady jsme rozšířili ještě o novou žákyni do 4. ročníku. S jedenácti prvňáčky a jednou čtvrťačkou nás letos je 51.

 

Projektový den „Za mamutem“

V úterý 4. září jsme se přenesli do pravěku. Zde jsme ve skupinkách procházeli stanoviště, která byla zaměřená na výrobu pravěkých šperků, oblékli jsme pračlověka, zavítali do pravěkých jeskyní, kde jsme si vyzkoušeli, jak se maluje rukama, vyhrabávali pravěké cennosti a pokoušeli ulovit mamuta. Bohužel k nám byl čas neúprosný a my jsme se museli vrátit zpět do přítomnosti.

 

Návštěva filmového představení v Rychnově nad Kněžnou

Věděli jste, jak si hráli pralidé? Tak to jste se mohli dozvědět na filmovém představení 5. září v Rychnově nad Kněžnou pod názvem „Pračlověk“. Film nás zatáhl do děje se sportovní tematikou – kopané. Jeskynní malby vypovídaly o sportovním nadšení. Film nás velmi oslovil a ještě cestou do školy jsme se bavili, jak si dokázali pralidé hrát.

 

Filmové představení animátora Jaroslava Nykla dne 14. 9. 2018

I v letošním roce byla pořádána soutěž neprofesionální filmové tvorby s nejdelší tradicí ve východní Evropě – Rychnovská osmička. Na soutěž byl pozván i všestranný český tvůrce - amatér v oblasti animovaného filmu, výtvarník, animátor, fázař, kameraman a režisér Jaroslav Nykl. Tento významný animátor sbírá ceny po celé planetě. Svou tvorbou pohádek pro děti se řadí i mezi velmi známé výtvarníky a animátory jako jsou Jiří Trnka, Zdeněk Miller, Vladimír Jiránek.

My jsme měli tu čest navštívit kinosál Společenského centra 14. 9., kde nám pan Jaroslav Nykl představil svoji filmovou tvorbu. Rozzářené oči dětí a nespoutaný úsměv vypovídaly za vše. Pohádky se líbily.

 

Máme rádi zvířata

Dne 12.9. 2018 k nám zavítala paní doktorka ze státní veterinární správy v Rychnově nad Kněžnou s programem „Máme rádi zvířata“. Seznámila nás s projektem, který poukazuje na správné zacházení se všemi zvířaty.

Ukázala nám, jak nezodpovědní majitelé zvířat velmi nevhodným způsobem zacházejí se svými domácími mazlíčky. Jak postupovat, když uvidíme nevhodné zacházení se zvířaty. Děti tuto přednášku sledovaly a vnímaly se zájmem.

 

Světový den bez aut

Světový den bez aut, který slavíme 21.9., poukazuje na různé druhy dopravy, jako je například kolo nebo městská hromadná doprava.

Při příležitosti tohoto dne jsme si vyzkoušeli matematické hrátky v podobě krokování, počítání schodů a cyklotrasy. Připravená jízda zručnosti na koloběžkách a jízdních kolech byla pěknou tečkou po prožitém matematickém dopoledni.

Červen 2018

Vesmírná show

V pátek 5. 6. 2018 se uskutečnil pro všechny žáky ZŠ a předškolní děti program s vesmírnou tematikou. Přestože děti neopustily školu, mohly se netradičním promítáním seznámit s vesmírem. V nafukovacím stanu, který byl umístěn ve družině, zhlédly film o naší sluneční soustavě. Jak byly pozorné, si mohly vyzkoušet ihned po promítání, kdy odpovídaly na otázky autora programu. Na závěr si vyběhly na hřiště zahrát na Slunce a její planety. 

Olympiáda malotřídních škol

 

Na letošní olympiádu pořádanou ZŠ Záměl jsme se moc těšili. Vypravili jsme se  na ni 6.6.2018 pěší procházkou kolem řeky. Děti měly natrénováno z hodin TV i předchozích soutěží. Vyslali jsme celkem 11 malých sportovců, kteří nás výborně reprezentovali. Z těchto 11 dětí získalo medaili 9 dětí ve své věkové kategorii . V závěrečné štafetě, kterou běželi všichni sportovci, naše děti zvítězily s náskokem o jedno kolo. V celkovém umístění škol jsme skončili na 1. místě! Nejvíce nás ale potěšilo, jak se děti navzájem povzbuzovaly a fandily jeden druhému. Ať jim tento sportovní duch vydrží do dalších let! 

 

Školní výlet

 

Celodenní školní výlet se uskutečnil 12.6. 2018. Vyrazili jsme do westernového městečka Šiklův mlýn  a strašidelný zámek Draxmoor na Vysočině. Nejprve jsme si městečko prohlédli, vyplnili kvíz a  navštívili moudrou indiánku. Potom si děti v místní bance vyměnily peníze za Šikláky a vyzkoušely několik atrakcí – rýžování zlata, střelbu z luku, jízdu vláčkem Union Pacific a skákací hrady. Někteří se nechali i potetovat. 

Vyvrcholením programu byla skvělá westernová show, nechybělo lasování, ukázka jízdy na koni, vrhání nožů a seker a závěrečné představení kovbojů se střelbou a výbuchem dynamitu. Děti byly nadšené.

Pokračovali jsme přejezdem ke strašidelnému zámku Draxmoor. Zde nám promítli úvodní film a rozdělili nás na 3 skupiny. S každou skupinou šla jedna paní učitelka. Prošli jsme celým temným zámkem až ke strašidelnému výtahu. Tam už jsme měli nahnáno opravdu všichni. Naštěstí nás od výtahu čekala už jen poslední černá chodba a byli jsme venku na nádvoří. Byl to silný zážitek.

 

První pomoc

Prázdniny se blíží mílovými kroky. Bohužel i v tomto krásném období vzniká mnoho úrazů. Jak správně ošetřit úraz a zavolat lékařskou pomoc, to nám přišli říci a názorně ukázat 22. 6. odborní pracovníci ze záchranné služby.

 Dětem byly nabídnuty ukázky telefonických volání z reálného života při ohlašování úrazu. Seznámily se s postupem a provedením úkonů, které jsou nutné k zajištění bezpečnosti sebe i poraněného. Měly také možnost si zkusit ošetření nejrůznějších poranění. Poranění byla velmi autenticky naaranžována. Jako bonus si některé děti odnesly právě ošetřené poranění.

Návštěva hasičské stanice v Rychnově nad Kněžnou 26.6.

Konec školního roku je téměř tady a děti si připomínají další důležité číslo k záchraně života – 150. Profesionální hasiči dětem ukázali vybavenost hasičských aut, která jezdí k nejrůznějším zásahům. Měly možnost si i vyzkoušet, jak je jejich výbava těžká - např. hydraulické nůžky. Byly seznámeny, jak při nehodě hasiči musí zajistit bezpečí posádky a chránit sami sebe. Pokud není vybuchlý airbag, přikládají přes něj speciální kryt, který zajistí, aby se sám od sebe nespustil a tak neznemožnil další záchranné práce. Návštěva byla zakončena během na cvičném hřišti, kde hasiči trénují kondici a záchranné akce.

Květen 2018

Hudebně výchovný pořad "Šel tudy, měl dudy"

 

  Ve středu 7. května k nám do školy zavítal p. Drahotský se svojí kolegyní paní Smékalovou, učitelé ZUŠ Žďár nad Sázavou. Postupně nám poutavým způsobem představili 18 hudebních nástrojů různých druhů a velikostí (sopránová, sopraninová, altová a basová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofony altový i basový, knoflíková harmonika - heligonka, violoncello, kytara, bicí, klarinet z bezového prutu, klávesy aj.) 

Zajímavé bylo postupné rozebírání klarinetu, na jehož díly se dalo hrát až do doby, než byl vyjmutý „plátek“. Vrcholem vystoupení byla hra na dudy. Opět jsme viděli skládání nástroje z jednotlivých částí. Na každý nástroj nám zahráli známou melodii z pohádek a lidové písně, které jsme si mohli společně zazpívat.

 

 

Bubnování

V pátek 18.5.2018 jsme si pořádně zabubnovali pod vedením Karla Cvrka z bubenické školy DuTeTi. Každý žák měl zapůjčen svůj originální africký buben a společně jsme trénovali jednotlivé údery a cvičné rytmy. Také jsme se seznámili s různými druhy bubnů a nakonec jsme si k bubnování i zazpívali a zatancovali.

 

Přírodovědná soutěž

 

I v letošním roce jsme se zapojili do přírodovědné soutěže. Ve středu 9. 5.2018 proběhlo školní kolo. Žáci 1. ročníku měli poznat 15 živočichů, 15 rostlin. Určovali pouze jména rodová. Žáci 2.ročníku poznávali stejné živočichy a rostliny, ale museli znát i jména druhová. Mezi prvňáčky byla nejlepší Alena Filipová. U druháků vyhrála o jeden bonusový bod Amálie Plevová. Druháci patřili mezi nejúspěšnější ročník v celém školním kole.

Třetí ročník se již připravoval na postup do soutěže regionální. Poznávali 25 živočichů, 25 rostlin a 8 druhů neživých přírodnin. Žáci čtvrtého a pátého ročníku poznávali celkem 70 živočichů, 70 rostlin a 12 minerálů či hornin.

Ti nejlepší nás reprezentovali ve středu 23.5.2018 v Přírodovědné soutěži v České Třebové, kde se utkali s žáky ze 31 škol. Všem k umístění gratulujeme.

V poznávání živočichů a minerálů se na 1. místě umístila Eva Viktorinová, na 7. místě Benedikt Sedláček a na 31. místě Veronika Cimflová. V poznávání rostlin a minerálů se na 7. místě umístila Eva Viktorinová, na 23. místě Benedikt Sedláček a na 28. místě Veronika Cimflová.

V poznávání živočichů a minerálů 4.-5.ročník se na 3. místě umístil Štěpán Beran, na 13. místě Lada Majerová a na 15. místě Renata Balousová. V poznávání rostlin a minerálů se na 6. místě umístila Lada Majerová, na 7. místě Štěpán Beran a na 15. místě Aneta Drahošová.

 

Tonda Obal – třídění odpadu

 

I v letošním roce jsme pozvali do školy Tondu Obala, který nám tentokrát vyprávěl o spalovnách, a ukázal na video nahrávce práci ve spalovně. Mluvili jsme o potřebě recyklace a všichni aktivně třídili odpad ( nakreslený na kartách) do připravených mini popelnic. Program trval jednu vyučovací hodinu. 

 

Hudební pořad „Wolfík“

 

V pondělí 28.5.2018 žáci 1. ročníku zhlédli společně s našimi předškoláky hudební pořad „Wolfík“. Pan Kubát přijel s maňáskem malého Wolfíka a společně seznamovali děti s ukázkami tvorby významného hudebního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta. Žáci nejen poslouchali ukázky zahrané na klavíru, ale mohli se do příběhu zapojit i zpěvem, pohybem a doprovodem na rytmické nástroje.

 

Hudební pořad „Bedříšek“

Dne 28. 5. nás navštívil pan Martin Kubát s programem, ve kterém dětem přiblížil život a dílo skladatele 19. století Bedřicha Smetany. On i jeho malý

pomocník Bedříšek žákům velmi příjemnou a srozumitelnou formou představili vážnou hudbu. Děti bedlivě naslouchaly hudebním ukázkám, zpívaly a dokonce i tančily.

 

 

 

Duben 2018

Pussy in boots

 

V pondělí 9.4.2018 jsme se vydali na anglicko-české představení do Pelclova divadla v Rychnově nad Kněžnou. Pohádka „Kocour v botách“ byla proložena anglickými písničkami. Děti divadlu rozuměly velmi dobře, neboť jsem před představením procvičili slovní zásobu a obraty použité v pohádce.

 

Zápis do 1. ročníku

 

Na budoucí prvňáčky a jejich rodiče jsme se těšili 10. 4. 2018. v naší škole. Celou školu jsme podle letošního zaměření připravili vesmírně. Budoucích školáčků se ujali naší šikovní ufonci – starší školáci, kteří je provázeli po jednotlivých planetách – stanovištích, a lámanou ufonštinou jim vysvětlovali úkoly, které budou plnit. Předškoláci ukázali, jak ovládají jemnou i hrubou motoriku, spočítali okénka v raketách, navštívili planetu pohádek, zvířat i hudby a na závěr s pomocí paní učitelky vybarvovali raketu podle osové souměrnosti na interaktivní tabuli. Budoucí prvňáčci si odnesli i několik vesmírných dárečků a spokojeně odcházeli s rodiči domů. V příštím školním roce se na ně budeme těšit!

 

Besip

 

Dne 11. 4. 2018 proběhlo v naší ZŠ školení BESIPu. Žáci byli rozděleni na dvě skupiny – starší a mladší.

Obě skupiny procházeli témata VIDITELNOST na silnici, reflexní prvky, CYKLISTA a jeho výbava kola, nutnost nošení cyklo přilby, ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ – přednost na silnici, na křižovatce. Celé školení probíhalo formou diskuse, předváděním jednotlivých dopravních situací, a také přiřazováním obrázků a doplňováním kartiček. Děti byly aktivní a bylo zřejmé, že většinu poznatků mají zažitých. Závěrem byly děti odměněny pěknými reflexními prvky. 

 

Den Země

Den Země je dnes už tradiční oslavou naší matky planety - připomínkou, že naše Země, i když je veliká, nesnese všechno. A že tím, jak nás lidí přibývá, se k ní musíme stále zodpovědněji a ohleduplněji chovat. Proto jsme se v pátek 20. dubna zaměřili na ochranu životního prostředí. Navštívili jsme místní sběrný dvůr, kde byly děti seznámeny s prostory a s tříděním odpadů. Cestou zpět do školy se děti rozhlížely a sbíraly odpadky, které nezodpovědní lidé pohodili na veřejném prostranství. U školy děti sundaly gumové rukavice a nasbírané odpadky daly na určené místo. Byly překvapené, kolik odpadků nasbíraly během cesty ze sběrného dvora do školy.

Stejný den u nás vystoupil scenárista a režisér Krysáků Cyril Podolský. Předvedl nám ukázky, i jak celé dílo postupně přicházelo na svět. Zajímavé byly informace o materiálech, ze kterých jsou jednotlivé figurky a inventář vyrobeny. Jak dlouho se točí a namlouvá 10 minutový příběh. V závěru pořadu pan režisér seznámil děti i s novým připravovaným Večerníčkem. Krátká ukázka pak představila nové postavy, pro které hledají vhodná jména. Figurky Krysáků a jiné pomůcky děti viděly v životní velikosti. Vyprávění a ukázky byly natolik zajímavé, že se děti nechtěly rozloučit.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
605 137 642

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 54 hostů a žádný člen