Prosinec 2019

VÁNOČNÍ DOPOLEDNE

 

V pátek 20. prosince jsme prožili sváteční vánoční dopoledne. Nejprve jsme se sešli u vánočního stromečku, kde jsme si zazpívali známé koledy za doprovodu varhan i bobotubes. Potom žáci a žákyně pátého ročníku rozdali ostatním dětem dárečky a nastalo toužebné rozbalování. Všude bylo spoustu vánočního papíru, veselí a radosti. Pod stromečkem nebyly ale jen dárečky pro jednotlivé žáky, ale také různá překvapení pro všechny. Do knihovny přibyly krásné nové knížky, do školní družiny i do školního klubu nové stavebnice a různé hry.

Po vánoční svačině – ochutnávce cukroví - si mohli žáci pohrát s novými konstruktivními stavebnicemi a společenskými hrami. Někteří sledovali vánoční pohádku a jiní si trénovali jednoduché programování s ozoboty a Dashem.

Přejeme všem do roku 2020 hodně spokojenosti, úspěchů a hlavně zdraví.

prani2019

 

ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ

 

Dne 5. prosince 2019 se v naší škole konala již tradiční, velmi oblíbená akce - „Školou chodí Mikuláš.“ Tentokrát se osoby Mikuláše velmi zdařile zhostil pan Daniel Trnka z Potštejna. Ve škole byl pro něho připraven pěkný mikulášský kostým a velká kniha záznamů o všech dětech.

Během dopoledne Mikuláš navštívil postupně všechny třídy základní školy, potom zavítal k předškolákům a nakonec k nejmladším dětem do budovy mateřské školy. Doprovod mu s velkým zájmem dělali žáci 5. ročníku. Děvčata se přestrojila za anděly, chlapci se oblékli do masek čertů.

V každé třídě si Mikuláš s nadšením vyslechl písničky a básničky, které pro něho všechny děti měly připravené. Potom z velké knihy, ve které měl zápis o každém žáčkovi, četl pochvaly i výhrady k chování nebo školním výkonům. Nakonec mohly být všechny děti odměněny balíčkem sladkostí a ovoce. O nadílku se postarali andělé. Mikulášská návštěva se neobešla, hlavně u mladších dětí, bez slziček, ale nakonec se všem velmi líbila.

Mikulas

Listopad 2019

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

 

Na počátku listopadu jsme se věnovali recitaci – uměleckému přednesu poezie či prózy. Nejprve proběhla třídní kola, ze kterých ti nejlepší soutěžící postupovali do kola školního. Porota složená z učitelek naší školy přihlédla i k názoru poroty laické – dětí a nominovala další postupující.

Na základě hlasování postoupili tito žáci a žákyně: Šárka Muthsamová (2.ročník), Magdaléna Sedláčková (2.ročník), Vanesa Šulcková (2.ročník), Vendula Drahošová (3.ročník), Vojtěch Balous (4. ročník), Tereza Kubíková (4.ročník), Anna Dostálová (5.ročník) a Eva Viktorinová (5.ročník).

V pondělí 18. listopadu se konala recitační soutěž „Nebojte se klasiků“ v Letohradě, kde ve velké konkurenci soutěžících získala krásné 2. místo Vendula Drahošová a 3. místo Eva Viktorinová. Obě se zúčastnily slavnostního Galavečera, který proběhl 28. listopadu v evangelickém kostele v Letohradě. Výherkyně obdržely diplom a drobné odměny. Gratulujeme!

recitace letohrad

 

 

Říjen 2019

PROJEKT "HMYZÍ KRÁLOVSTVÍ"

 

Den 4. 10. připadá na Den zvířat.

Rozhodli jsme se tedy spořádat projekt nazvaný „Hmyzí království“.

V jedné třídě děti poslouchaly povídání od pana včelaře, který dětem představil svou práci. Řekl jim, jak vypadá úl, které pomůcky ke své práci potřebuje, dokonce některé pomůcky přinesl s sebou. Děti se také dozvěděly, co všechno včelky vyrábí a co z toho pak můžeme vyrábět my. Pan včelař také hezky popsal život v úle a hbitě odpovídal na otázky zvídavých dětí.

 

HUDEBNÍ WORKSHOP

 

Ve středu 16.10. dopoledne k nám zavítal multi instrumentální učitel hudby, aby nás provedl po zemích, kde mají docela jiné nástroje, než jaké známe ze svého okolí, a aby nás naučil zaposlouchat se do zvuků a tónů, kterých si všímáme jen málo. Přivezl nástroje z Číny, Mongolska, Afriky, Švýcarska, ale i Slovenska, a my měli možnost tyto nástroje poslouchat, ohmatat a nakonec si i na ně zahrát. Díky množství neuvěřitelných a pro nás nových zvuků se stal tento den barevnější a pestřejší. 
 
 
OSLAVA DNE STROMŮ

V hodině KSV-LV jsme si dne 18.10. s žáky 2. a 3. ročníku připomněli Den stromů v nadcházejícím víkendu. Přemýšleli jsme, proč jsou pro nás stromy důležité a co nám poskytují. Každý z nás si vybavil "svůj" oblíbený strom a v krátkosti nám jej představil.
Seznámili jsme se také s historií tohoto svátku, který se traduje již od konce 16. stol. .Na závěr jsme zhlédli krátký dokument beze slov  -  "Příběh medvědího stromu".
 
 
DOPOLEDNE S SŠ A VOŠ APLIKOVANÉ KYBERNETIKY
 
Žáci 3., 4. a 5. ročníku strávili 18.10. aktivní dopoledne ve světě techniky. Do naší školy zavítal 5 členný tým z  SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o.., aby naše žáky zasvětil do vytváření animací, natáčení malou mobilní kamerou, sledování práce 3D tiskárny a hraní počítačové hry ve 3D prostoru.  Přítomní studenti z SŠ a VOŠ se našim dětem naplno věnovali, pomáhali, vysvětlovali a odpovídali na otázky žáků. Dopoledne bylo velmi poučné a děti práce s technikou velmi bavila.  
 
 

EXKURZE DO PRAHY

 

V úterý 22. října jsme se vydali se žáky 3., 4. a 5. ročníku na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Po dlouhé, ale zábavné cestě vlakem v kupé nás na Hlavním nádraží čekala paní průvodkyně. Ta nás provázela hlavním městem a při každém zastavení nám vyprávěla zajímavosti a historické události vztahující se k významným památkám.

V Praze jsme mohli obdivovat sochu Václava na koni na Václavském náměstí, památníček Jana Palacha a Jana Zajíce, architektonicky velmi zajímavé vysoké domy, budovu Národního divadla, sochy a atmosféru na Karlově mostě. Na Staroměstském náměstí jsme si prohlédli nejen známý orloj, ale také sochu Mistra Jana Husa, dům U kamenného zvonu a pamětní kříže vztahující se k popravě 27 českých pánů.

Navštívili jsme také Pražský hrad. Zde jsme se seznámili s historií vzniku katedrály sv. Víta a mohli jsme si prohlédnout i její interiér. Poté jsme obdivovali Vladislavský sál i okna, ze kterého byla provedena defenestrace ve Starém paláci. Nezapomněli jsme také nahlédnout do malých útulných domečků ve Zlaté uličce.

Žáci se nejen seznamovali s historickými památkami Prahy, ale také absolvovali cestování pro nás neobvyklými dopravními prostředky – metrem, tramvají. Během exkurze také mohli sledovat vyšší dopravní hustotu, krámky se suvenýry na každém kroku, spoustu cizinců, žebráky i pouliční umělce.

Ačkoliv zpáteční cesta vlakem bez kupé už pro všechny byla zdlouhavá, věříme, že se dětem v Praze líbilo.

Září 2019

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

 

Již tradičně jsme se 2.9. sešli v 8 hod. ráno před školou, abychom zahájili nový školní rok. Všichni svátečně oblečení a natěšení do dalšího školního roku. Letos se paní učitelky rozhodly, že budeme po celý školní rok cestovat po kontinentech. Proto letošní téma nese název "Cesta kolem světa 2019/2020". Paní ředitelka přivítala všechny žáky a přítomné rodiče, zvláště pak prvňáčky a jejich početný doprovod. Během několika vteřin se prostranství před školou změnilo v odbavovací halu, prvňáčci se seřadili s p. učitelkou u stolku s letenkami, a odevzdali své aktovky - zavazadla. Děti 2. a 3. třídy vytvořily odbavovací pás a posílaly zavazadla směrem ke dveřím školy.  Tam zavazadla přebíraly starší děti - 4. a 5. ročníku a nosily je do horní třídy. 
Prvňáčci prošli detektorem kovů a čekali na nástup do letadla. To se chystalo ve vestibulu k odletu - poháněno tatínky prvňáků, aby přeneslo nebojácné žáčky do školy. Všichni pasažéři úspěšně doletěli do školy a slavnostní zahájení pokračovalo poslechem státní hymny. Následně byly dětem rozdány nové žákovské knížky a předány nejdůležitější organizační informace. Pan starosta popřál všem žákům, učitelkám a rodičům hodně zdraví a úspěchů v tomto novém školním roce. 

 

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

 

Dne 5. 9. 2019 jsme se vydali se 4. a 5. ročníkem do Hradce Králové na akci nazvanou „Bezpečné nábřeží“.

Měli jsme možnost vidět ukázky všech složek integrovaného záchranného systému. Každá složka tam měla své stánky, ve kterých ukazovali různou techniku nebo různé pomůcky, které ke své práci potřebují.

U stánku Policie České republiky jsme viděli zbraně, neprůstřelné vesty, pomůcky kriminalistů apod. Také jsme si mohli sednout do různých policejních aut.

U stánků záchranné služby si děti vyzkoušely resuscitaci a také nakoukly do vozu ambulance a do záchranářského vrtulníku.

U stánků hasičských sborů si děti mohly vyzkoušet stříhání nebo rozpínání dveří auta a také jsme si vlezli do autobusu a dodávky, kterými se převážejí vězni.

Celé dopoledne probíhali živé ukázky složek. My jsme měli možnost vidět práci policistů s policejními psi, uhašení hořící pánvičky nebo vytažení tonoucího leteckou záchrannou službou.

Myslím si, že se akce všem dětem velmi líbila.

 

DEN S OV

 

První dny nového školního roku jsme začali aktivním pohybem a znovu zapojením do projektu Olympijský odznak a Odznak všestrannosti.

Žáky jsme rozdělili do 5 skupin podle jednotlivých ročníků a ty se pohybovaly v Areálu školy po označených stanovištích.

Postupně tak žáci ve dvou etapách absolvovali 10 disciplín: 500 m běhu, přeskok přes švihadlo, skok daleký, postoj čápa, hod míčkem, sprint 60 m, ohnutý předklon, zkrácené sedy – lehy, skok z místa, trojskok.

Náročným sportovním dopolednem jsme zároveň chtěli podpořit našeho žáka Sebastiana Majera ze 4. ročníku, který nás za loňský školní rok právě v těchto dnech reprezentoval v republikovém finále Odznaku všestrannosti v Brně. Gratulujeme ke krásnému 11. umístění ve své kategorii!

 

SPORTUJEME S 2019

 

V rámci Evropského školského sportovního dne jsme v pátek 27. 9. 2019 uskutečnili  sportovní aktivity motivované číslem 2019. Akce se zúčastnili žáci naší málotřídní školy i děti z naší školky. Celkem se zúčastnilo: 52 žáků, 10 dospělých a 32 dětí z MŠ.

Nejmladší děti z MŠ zdolávaly 2019 m chůze. Předškoláci společně s žáky 1. stupně plnili aktivity na 5 stanovištích: 2019 metrů indiánského běhu, 2019 sekund tance, 2019 milimetrů skoku, hod míčkem na číslo 2019 z různých vzdáleností, zdolání 2019 schodů v budově ZŠ.

Nakonec jsme všechny zúčastněné odměnili. Vylosovaní výherci získali placku či samolepku ESSD, ostatní dostali alespoň malou sladkou odměnu.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 30 hostů a žádný člen