Květen 2022

REGINÁLNÍ KOLO SOUTĚŽE V ČESKÉ TŘEBOVÉ

 

V úterý 10. 5. 2022 se vybraní žáci naší školy zúčastnili regionálního kola soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Autobusem jsme odjeli do České Třebové, kde v prostorách ZŠ Habrmanova soutěž probíhala.

V kategorii rostliny + minerály nás reprezentovali:

Novotná Aneta, Rešlová Zuzana, Špačková Anežka za 3. roč.

Jahoda Antonín a Muthsamová Šárka za 4. a 5. roč.

V kategorii živočichové + minerály soutěžily:

Novotná Aneta, Rešlová Zuzana, Špačková Anežka za 3. roč.

Izáková Jana a Muthsamová Šárka za 4. a 5. roč.

 

Všichni naši soutěžící prokázali velice dobré znalosti v dané oblasti a v konkurenci 15 škol obsadili tato místa:

V kategorii rostliny + minerály za 3. roč.:

Novotná Aneta - 4. místo

Špačková Anežka - 12. místo

Rešlová Zuzana - 18. místo

V kategorii rostliny + minerály za 4. a 5. roč.:

Jahoda Antonín - 13. místo

Muthsamová Šárka - 29. místo

V kategorii živočichové + minerály za 3. roč.:

Novotná Aneta - 2. místo

Rešlová Zuzana - 12. místo

Špačková Anežka - 14. místo

V kategorii živočichové + minerály za 4. a 5. roč.:

Izáková Jana - 12. místo

Muthsamová Šárka - 25. místo

 

Všem soutěžícím gratulujeme a věříme, že svými znalostmi přispějí k ochraně přírody a to nejen v naší malebné obci.

Soutez CT 1

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI – krajské kolo

 

V pondělí 23.května se zástupci naší školy zúčastnili krajského kola Odznaku všestrannosti v Hradci Králové. Na základě předchozího umístění v okresním kole byli nominováni tito žáci a žákyně: Tobias Hnat, Matěj Pleva, Dominika Hájková, Aneta Novotná a Šárka Muthsamová.

Více než 200 soutěžících se utkalo v těchto disciplínách: běh na 60 m, skok daleký, hod míčkem, shyby, leh – sedy. Posledním sportovním výkonem byl běh na 1 000 m. Za každou disciplínu děti dostaly příslušný počet bodů, jejich součet rozhodl o celkovém pořadí v soutěži.

Gratulujeme Tobiasi Hnatovi, který se ve své kategorii umístil na 2.místě, ale i ostatním soutěžícím. Všichni se snažili ze všech sil, určitě je lepší umístění v příštím závodě nemine!

odznak

 

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

 

V úterý 24. května se v naší škole uskutečnila přírodovědná soutěž, které se zúčastnilo 7 škol: Potštejn, Lhoty u Potštejna, Bílý Újezd, Černíkovice, Kvasiny, Podbřezí. Ve škole se průběžně pohybovalo účastníků.

Soutěž byla sestavena v duchu ekosystémů, tzn. žáci poznávali rostliny i živočichy z okolí lidských obydlí (1. a 2.ročník), z lesa a rybníků (3.ročník). 4.ročník musel navíc rozeznat živočichy a rostliny z pole a nejstarší žáci poznávali ještě živou přírodu z ekosystému louka. Soutěž nebyla rozhodně jednoduchá, v rostlinách čekaly na všechny živé rostliny, nebo jejich části. Připravení živočichové nebyli jen živí, ale i 3D (vycpaniny). Část poznávací soutěže byla i v počítačové prezentaci.

Nejmladší museli identifikovat 20 živočichů a 20 rostlin, ale ti nejstarší měli rostlin 40 a živočichů dokonce 50. Navíc všechny čekaly bonusové hádanky, které rozhodnou o umístění.

Medailová umístění: Antonín Jahoda – 1.místo (5.ročník), Magdaléna Sedláčková – 1.místo (4.ročník). Jejich úspěch byl oceněn nejen medailí, ale také …

medaile

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TEORIE

 

V pátek 27. 5. 2022 probíhala na naší škole teoretická část dopravní výuky pro žáky 4. a 5. ročníku. Paní lektorka Myšáková seznámila žáky s důležitými dopravními značkami a s pravidly silničního provozu pro cyklisty a chodce. Žáci názorně řešili praktické situace v dopravním provozu, hlavně na různých typech křižovatek nebo na železničním přejezdu. Nechybělo ani vysvětlení světelné signalizace a řízení provozu na křižovatce policistou. Na teoretickou část dopravní výchovy budou navazovat praktické jízdy na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou, kam žáci pojedou (termín si bohužel nepamatuji). Věříme, že osvojené poznatky přispějí k větší bezpečnosti našich žáků v silničním provozu.

 

POLICIE ČR

 

V pondělí 30. května navštívila naši školu por. Mgr. Alena Kacálková z Policie ČR, aby pogratulovala Karolíně Doležalové z 5.ročníku za skvělé 1.umístění ve výtvarné soutěži „Bezpečný cyklista“. Karolína obdržela věcné ceny.

Po předání věcných cen proběhla pod vedením paní policistky beseda na téma „Kyberšikana“. Žáci byli seznámeni s různými prostředími v internetovém světě i se skrytými nástrahami. Většinu situací děti znaly a věděly, jak by měly správně reagovat. Doufáme, že si všichni znovu uvědomili, že se pohybování ve virtuálním světě může stát nebezpečné.