Červen 2022

PROJEKTOVÝ DEN - BŘEZOVÁ

 

Dne 2.6.2022 se žáci 2. – 5. ročníku naší školy zúčastnili projektového dne, který se konal v Outdoor Resortu Březová nedaleko Třebíče.

Z Potštejna jsme vyrazili již v šest hodin ráno, protože nás čekala dlouhá cesta. Po příjezdu na místo nás uvítali dva instruktoři a děti byly rozděleny do dvou skupin.

V úvodu programu děti navštívily zbojnický hrad Sherwood, kde plnily různé úkoly. Mohli se také projet na koních a vydovádět se na vzduchové trampolíně. Další aktivitou bylo rýžování vzácných kamenů. Děti si nalezené polodrahokamy mohly odvézt domů jako suvenýry.

Po krátké svačině jsme se přemístili do zakletého města, které čekalo na vysvobození. Na základě nalezení správných klíčů se to dětem podařilo. Odměnou jim bylo veliké věžičkaté venkovní hřiště se skluzavkami a různými překážkami. Také mohly samy rozpohybovat dřevěný vor a přeplout na něm po rybníku na jiné místo.

Krátce po 13. hod. jsme spěchali na společný oběd do místní jídelny. Všichni jsme se posilnili, chvíli si odpočinuli a těšili se na odpolední program.

Již na nás čekala strašidelná věž Karlštejn. Do té mohl vstoupit jen ten tým, který dokázal na vysokých prolézačkách plných překážek vylézt až do druhého patra a tam získat potřebný kód ke vstupu do věže. Uvnitř nás překvapilo pět děsivých poschodí, mnoho komnat, plno zvuků, děsů, živých obrazů, dveře se samy otevíraly a do toho ještě úkoly, které jsme museli splnit.

Kdo prošel úspěšně strašidelnou věží, mohl si vyzkoušet svou fyzickou zdatnost na jedné ze dvou lezeckých stěn.

Poslední aktivitou byla multifunkční prolézačka Bongo, kterou si děti dostatečně užily.

V závěru našeho projektového dne jsme se všichni shromáždili u východu resortu, kde se s námi naši instruktoři rozloučili a věnovali každému ročníku osvědčení za úspěšné splnění celodenních aktivit.

Cesta nazpět rychle utíkala, domů jsme přijeli po 20. hodině.

VYLET

 

AFRICKÉ BUBNOVÁNÍ

 

V pátek 3.6.2022 k nám zavítal pan učitel ZUŠ Karel Cvrk a žáci se na hodinu proměnili v malé africké bubeníky. Nejprve žáci hádali, kolik různých tónu lze zahrát na flétnu, kytaru, housle nebo klavír. Poznali, jak správně sedět při bubnování a jak nejlépe buben držet mezi koleny. A mohlo se začít s výukou dvou základních tónů na buben. Střídáním tónů si žáci osvojili různé druhy rytmů, dvojhlasý rytmus a naučili si první indiánskou píseň Hej, hej, hejá. Následovala jednoduchá hra na počasí. Druhou indiánskou píseň si žáci nejen zahráli, ale následně i dramatizovali. Seznámili se i s různými druhy bubnů, na které si mohli v závěru afrického bubnování společně zahrát. Všichni žáci si netradiční podobu hudební výchovy na naší škole velice užili.

Bubnování 3

 

DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

 

V úterý 7. června se žáci 4. a 5.ročníku vydali autobusem do Rychnova nad Kněžnou na dopravní hřiště. Zde na nás čekala paní Reichlová, která nás celým dopolednem provázela.

Žáci absolvovali nácvik správné jízdy na dopravním hřišti. Pro některé bylo náročné řídit se dopravními značkami a správně ukazovat změnu směru jízdy. I když si všichni myslí, že na kole umí jezdit výborně, někteří byli opravdu překvapeni, jak má bezpečná jízda vypadat.

Poté žáci zkoušeli dvě trasy jízdy zručnosti. Zde museli zvládnout slalom mezi různě vzdálenými překážkami, jízdu po velmi úzkých prknech, převezení předmětu z místa na jiné místo i závěrečné zabrzdění na místě se shozením pouze jedné laťky ze dvou. A to vše mělo proběhnout s nohami na pedálech! O tom, že byla jízda zručnosti náročná, svědčí i fakt, že ji bez chyby zvládly jen tři děti.

Žáci také psali test z dopravní výchovy, jehož úspěšnost rozhodla o získání průkazu cyklisty. Bohužel průkaz získalo celkem 6 žáků, nejlepší z nich byla žákyně 4.ročníku. Je vidět, že zde máme ještě mezery a je potřeba se dopravní výchově věnovat i nadále.