Březen 2022

PROJEKTOVÝ DEN - ANIMAČNÍ STUDIO

 

Ve čtvrtek 24. března proběhl první projektový den, kterého se zúčastnili naši třeťáci. 

V úvodu jsme si povídali o animovaných filmech. Děti vzpomínali, které animované filmy viděly a dozvěděly se, jak se animovaný film tvoří a kolik práce je za tím schováno. Malou zkušenost s tvořením krátké animace již měly z hodin informatiky, kde si pomocí programu malování vytvořily mini film o růstu květiny. Tuto zkušenost pak aplikovali do tvoření filmu, který byl vytvořen z reálných scén. Žáci pracovali ve skupinkách a pomocí věcí z okolí a digitálních technologií (tablet, notebook) vytvořili své vlastní inscenace.

ANIMACE1

 

PROJEKTOVÝ DEN - FAKE NEWS

 

V pátek 25. března proběhl další projektový den, který byl určen pro čtvrťáky a páťáky. 

Projektový den byl zaměřen na úpravu fotografií a měl žáky upozornit na fakt, že ne všechny fotky jsou pravdivé a mohou být poupravené. Nejprve jsme vyzkoušeli jednoduché úpravy v aplikaci "Fotky". Poté jsme přešli ke složitějším upravám v aplikaci GIMP. Zkoušeli jsme si výměnu pozadí u fotografie - ze zamračené oblohy jsme udělali slunečnou. Zásah do fotografie by nikdo určitě na první pohled nepoznal.

 FAKENEWS1

 

NOC S HARRYM POTTEREM

 

Ve čtvrtek 31.března proběhla u nás ve škole Čtenářská noc, tentokrát na téma knihy Harry Potter a Ohnivý pohár. S úryvky z této knihy byli žáci postupně seznamováni. Stejně jako v příběhu nás poté čekaly různé události.

Nejprve byli všichni zúčastnění náhodně vybráni pomocí barevných dřívek do skupin – Kouzelnických škol. Poté museli složit velké puzzle, aby mohli pokračovat dál. Následovalo losování písmen a skládání názvu jednotlivých skupin Poté byl vyhlášen Turnaj šesti kouzelných škol, které se nám postupně představily s vlastnoručně vyrobeným erbem.

Škola Ovce s obrázkem vícebarevné ovečky, škola Rodáto se specializací na výuku různých typů tornád, škola Pumřívum se zaměřením na výcvik kouzelných lišek. Škola Atlasín prý vznikla nedaleko bájné Atlantidy a její žáci se rádi učili zeměpis a dějepis. Škola Uzavičé měla ve svém znaku oheň a byla zaměřená na výuku ohně a ovládání draků. Naposledy se představila škola Like, která se specializuje na učení legračních obličejů.

V knize se vyskytoval Ohnivý pohár, který vybíral do Turnaje šampióny. Byl zabezpečen věkovou hranicí. Žáci se pokusili tedy vytvořit postaršující lektvar, aby se mohli Turnaje vzhledem ke svému věku vůbec zúčastnit. Protože se to všem povedlo, následoval výběr šampiónů. Každá kouzelnická škola vybírala ze svého středu ty nejlepší, které nominovala do kouzelnických her: dobble, pexeso, skládání obrázků a kouzelná taška.

Za každou soutěž získaly skupiny body, které si vkládaly do svých kouzelných pohárů. Na konci turnaje byly tyto body proměněny za čokoládové zlaťáky.

Unavené děti i učitelky spokojeně usnuly ve svých spacích pytlech a spaly až do rána.