Květen 2019

DEN MATEK

Jak nejlépe vyjádřit mamince, že ji mám rád? Malým překvapením a kytičkou. Na Den matek se všechny děti pečlivě připravovaly. Zpívaly, zkoušely, vyráběly malý dáreček. Když ten den nastal, v úterý 7.5., byly trochu nervózní, ale jako vždy vše zvládly na výbornou. Maminkám zahrály pohádky, zazpívaly písničky a předaly vlastnoručně vyrobenou kytičku.

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Krajské kolo Odznaku všestrannosti se konalo 14. 5. 2019 v Hradci Králové a sourozence Majerovi jelo podpořit i několik dětí, které se zúčastnily předcházejícího kola. Bohužel Sebastianova oblíbená disciplína – skákání přes švihadlo – v tomto kole nebyla. Děti závodily nejprve v běhu na 60 m, potom skákaly do dálky s rozběhem, prováděly shyby na šikmé lavičce i sedy – lehy po dobu 2 minut. Před závěrečným během na 1000 m absolvovaly ještě hod do dálky kriketovým míčkem. V krajském kole se opět podařilo získat zlatou medaili Sebastianu Majerovi – postupuje do republikového kola v Brně. Gratulujeme!!!!

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

Krajské kolo Štafetového poháru se konalo 15. 5. 2019 na atletickém stadionu v Novém Městě nad Metují. Počasí nám příliš nepřálo, potýkali jsme se s deštěm i velmi chladným počasím. Ačkoliv je konkurence v tomto kole pro nás příliš velká, považujeme za veliký úspěch, že se nám podařilo již podruhé se sem probojovat. Naše štafety se v celkovém součtu sice zlepšily o 20 sekund, ale na favority závodu bohužel nestačily. I přesto jsme byli pyšní, že jsme neskončili z 15 zúčastněných škol poslední. 

 

STAVITEL MOSTŮ

Celodopolední akce pro 2. a 3. ročník se uskutečnila 17. května.

Žáci se seznámili s historií a stavbou Karlova mostu, pracovali ve skupinách a vytvořili improvizovaný Karlův most z LEGO DUPLO. Na mostě umístili i sochy světců a vyzkoušeli si, že je možné po mostě přejít - pokud budou mít správně staticky postavené pilíře. 

Druhá část dopoledne se týkala zamyšlení nad čistotou řek a praktická zkouška toho, co voda unese a co se ve vodě potopí. Děti před školou vytvořily improvizovanou řeku a sbíraly přírodniny, ovoce a předměty, které běžně používáme. Žáci zjišťovali, které předměty voda nese a proč, a které předměty se potopí. Zjištěné poznatky zapisovali. 

Na závěr programu děti obdržely pamětní list.

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Projektové dopoledne 21. května bylo zaměřené na problematiku dopravní výchovy a bylo určené pro vyšší ročníky.

Paní lektorka zahájila svoji přednášku výkladem nejdůležitějších bezpečnostních pravidel, která děti zažívají v každodenním životě, ať už jako chodci nebo cyklisté. 

Dále program probíhal s pomocí interaktivní tabule. V první části si žáci zopakovali a prošli pravidla chování pro chodce při pohybu na chodníku a při pohybu na vozovce. 

V druhé části programu si děti opakovaly a procvičovaly znalost dopravních značek, především těm, které se vyskytují v našem okolí. Zvlášť prospěšné bylo pro žáky naučit se všechny zákazové značky, které se týkají cyklistů. Správnou znalost značek si děti vyzkoušely testíkem na IT tabuli. 

Třetí část programu se týkala cyklisty, výbavy jeho kola, nutnost používání cyklistické helmy, pravidla jízdy na chodníku, vozovce, cyklostezce. Pomocí IT tabule žáci doplňovali situace na křižovatkách, kruhovém objezdu, řešili přednost zprava, předjíždění na vozovce, otáčení se do protisměru, ukazování změny směru jízdy. Také tyto situace děti zakončily testíkem na IT tabuli.  Dané téma nebylo pro děti zcela nové, bylo prokládáno otázkami a diskusí, a děti vyprávěly o svých zkušenostech z této oblasti.

Dopoledne se dětem líbilo. Přednáška spojená s video ukázkami přispěla k uvědomění si nebezpečí v silničním provozu a nutnosti orientovat se v pravidlech provozu. 

 

STOLEČKU, PROSTŘI SE, ANEB NEJEN O MINULOSTI STOLOVÁNÍ

Během dvouhodinové exkurze ve středu 22.května v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou se žáci dozvěděli, jak se stolovalo v chudých i bohatých domácnostech, prostých vesnických chalupách i měšťanských domech od počátku 19. století až po 30. léta 20. století. Žáci si prohlíželi interiéry jednotlivých kuchyní, dozvěděli se zajímavosti a zvyklosti stolování, na základě dříve používaných a dnes již zapomínaných názvů poznávali jednotlivé předměty v kuchyni a odhadovali, o co se jedná.

Následovala práce ve skupinách. /kolem každé skupiny bylo nakreslit kuchyň (salonek) dané doby a okomentovat svůj výtvor. 

Poslední částí byla etiketa nejen u stolu s testovými otázkami. 

Program byl velmi pěkně připravený, mnohé děti poznávaly některé předměty z domácností prababiček. 

 

DO LESA S LESNÍKEM

Velmi přínosné dopoledne jsme prožili 23. května v lesích v blízkosti Českých Libchav. Proběhl zde den s myslivci a lesními dělníky, kteří se dětem věnovali na šesti stanovištích. Celá akce začala slavnostním nástupem a troubením trubačů. Přítomen byl i majitel lesů baron Jan Parish, který nás pozdravil. Na stanovištích jsme se dozvěděli, jak myslivec pečuje o zvěř, potěžkali parohy jelena, naučili se sázet stromky a jmenovat lesnické nářadí, měřit šířku kmene a výšku stromu pomocí speciálních měřidel, bavili jsme se o výchově porostů, viděli práci dřevorubce a kočího s koněm, který vytahoval z lesa pořezané kmeny. Nakonec jsme si vyráběli památku na tento den - dřevěný koláč jako přívěšek na krk. Na závěr přijelo speciální těžařské auto, naložilo obrovské kmeny a odjelo. Akce byla ukončena troubením trubačů a pokřikem LESU ZDAR!

Ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, celé dopoledne bylo skvělé a dětem se s lesníky moc líbilo!

 

ZPÍVÁNKY KE DNI DĚTÍ

V pondělí 27. 5. k nám zavítal pan Kamil Čapčuk s hudebně - vzdělávacím programem s názvem "ZPÍVÁNÍ NAD LADOVÝMI OBRÁZKY". Žáci zpívali různé písničky za doprovodu kytary. Poznávali názvy písní a popisovali děje podle obrázků. Dvě hodiny se před školou rozléhala hudba a radostný zpěv dětí.