Duben 2019

ZDRAVÁ STRAVA

Je 1. dubna a žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili přednášky o zdravém stravování. Bylo jim toto představeno: Výživová pyramida - skupiny potravin

- zásady správné výživy: jíst pravidelně, pestře a zdravě

- jednotlivá patra výživové pyramidy - ukázky a kontrolní otázky = interaktiv. tabule

- nebezpečná kostka - potraviny, které nám škodí, a které naše tělo nepotřebuje

- vlastní vytváření správné výživové pyramidy = práce ve dvojicích, výběr a vystřihování z reklamních časopisů

- diskuse, zhodnocení

K zdravé stravě, zdravý pohyb a budeme žít až do sta let! 😊

 

POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA ANEB KDO SE BOJÍ, NESMÍ NA MOŘE!

V pátek 5. dubna žáci shlédli představení, které bylo o námořnících a pirátech, o kouzelné mušli a ztraceném pokladu, provázel nás papoušek a také věčně hladový žralok. Žáci odpovídali na otázky, čím by chtěli být, až vyrostou. Díky papouškovi a kouzelné mušli se jim jejich přání vyplnilo a vypluli společně za pokladem, museli však absolvovat lodní a plavecký rychlokurz. Loď přepadli piráti a zlý kapitán Baltazar, který chtěl poklad jen pro sebe. Účastníci se naučili, že více než zbraně jim poslouží poctivost, přátelství a čisté svědomí. Hravou formou se seznámili také s několika pověrami o moři a námořnících a nemohly chybět písničky, které se jim velice líbily.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - CESTA KE HRADU

V úterý 9. dubna přišlo k zápisu do 1. třídy 14 dětí.  Od jedné hodiny odpolední začali přivádět rodiče své děti do ZŠ, kde je uvítala pážata a přiváděla je ke královně (paní ředitelka). Královna si přebrala potřebné doklady a zápis mohl začít. Připravená kuchtička (paní učitelka) děti doprovázela k prvnímu stanovišti. Zde pomáhaly děti babce kořenářce třídit a jmenovat rostliny a ovoce. Také jmenovaly zvířata. Na druhém stanovišti děti čekal kouzelný dědeček, který s nimi počítal buchty, a pomocí programovatelných berušek zkoušel děti ze znalostí barev. Nechyběl vítr Všudybílek (paní učitelka), který s dětmi maloval na táce do mouky. Děti také pomohly větru dokreslit hrad křídou na tabuli. Cesta ke hradu pokračovala okolo rytíře, který děti prověřil ve zdatnosti prolézat tunelem a překonat hradby. Za odměnu střílely děti do terče. Děd Vševěd se třemi zlatými vlasy pozapomněl o čem jsou pohádky na kartičkách, a tak mu děti pomohly karty seřadit a pohádky jmenovaly. Na posledním stanovišti děti přivítaly dvě princezny. Ta první dávala dětem všetečné otázky a děti vyhledávaly v řadě předmětů ten, na který princezna myslela. Druhá princezna si nechala zavázat střevíček. Po úspěšném skončení všech aktivit dostaly děti pamětní list. Poslední cesta vedla opět ke královně. Ta jejich snahu odměnila sladkou odměnou, chlapci dostali bublifukový meč a dívky korunku do vlasů. Podle reakcí dětí i jejich rodičů soudíme, že byli všichni velmi spokojení. Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme.

 

RYTMY ZE SBĚRNÉHO DVORA

V pátek 12. dubna 2019 proběhla v sokolovně interaktivní dílna pod názvem: 

Rytmy sběrného dvora. Všichni žáci se aktivně zapojili do hry na plastové sudy, láhve, hrnce a další nástroje z recyklovaného materiálu. Každý hudební nástroj vydával svůj originální zvuk a jeho prostřednictvím se z každého žáka stal originální muzikant.  Celá aktivita byla spojena s odreagováním a uvolněním žáků - šlo o určitý druh muzikoterapie.  Bubenická dílna se velmi vydařila, žáci byli do hry vtaženi nenásilnou formou a aktivně se zapojovali do všech aktivit. 

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Od roku 2016 jsou žáci naší školy zapojeni do Sazka olympijského víceboje. Od prvního ročníku plní děti při hodinách tělesné výchovy 8 disciplín (hluboký předklon, běh do „T“, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, sprint na 60 m, Zátopkův běh na 500 m, skok z místa a hod basketbalovým míčem), výsledky jednotlivců jsou evidovány, popř. během školního roku při zlepšení výkonu revidovány.  Na závěr školního roku dostávají děti Olympijský diplom, kde jsou jejich výsledky zapsány. Zároveň je jim doporučen typ sportu, který jim podle jejich výsledků nejlépe „sedí“ a jsou připodobněni k některému olympijskému vítězi.

V letošním roce jsme se s žáci 3., 4. a 5. ročníku zkusili zapojit i do Odznaku všestrannosti, který je doporučen primárně pro žáky druhého stupně. Během letošního školního roku jsme plnili 10 disciplín, ve kterých jsme evidovali naše výkony. Jednalo se o sprint 60 m, skok daleký z rozběhu, hod 2 kg medicinbalem přes hlavu vzad, shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut, skákání přes švihadlo po dobu 2 minut, trojskok snožmo z místa, kliky po dobu 2 minut, leh – sedy, hod míčkem a běh na 1000 m. Za výsledky v jednotlivých disciplínách žáci získávali body a podle dosaženého počtu na konci školního roku obdrží bronzový, stříbrný, zlatý, nebo dokonce diamantový odznak. 

V rámci této aktivity jsme se zúčastnili s nejlepšími jedinci okresního kola Odznaku všestrannosti v Rychnově nad Kněžnou, které se konalo 17. 4. 2019. Jednalo se o velkou slávu, protože byl zároveň slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný atletický stadion s návštěvou bývalého olympionika Romana Šebrleho. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků (Antonín Beran, Sebastian Majer, Veronika Cimflová, Anna Dostálová, Renata Balousová, Jaroslav Izák, Lada Majerová, Barbora Matýsová a Petra Navrátilová) v 5 disciplínách. Nejprve děti absolvovaly hod medicinbalem, který byl jejich nejslabší disciplínou. Následoval trojskok snožmo z místa, kliky, skákání přes švihadlo a poslední disciplínou byl běh na 1000 m. 

Protože jsme se do Odznaku všestrannosti zapojili v září zcela nově, vůbec jsme si nedovedli představit, že bychom byli úspěšní. Jaké bylo naše překvapení, když jsme získali dokonce 3 medaile. Zlatou medaili získala v soutěži jednotlivců Lada Majerová, bronzovou medaili Veronika Cimflová. Největším překvapením i pro rychnovské pořadatele byl dozajista Sebastian Majer, který přes švihadlo přeskákal svými 239 přeskoky i žáka z 9. ročníku. Právem získal zlatou medaili a společně se svou sestrou Ladou postoupili z prvních míst do krajského kola.

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

Této sportovní aktivity se naše škola účastní také od roku 2016. Ve štafetovém běhu nezáleží na osobních výkonech jednotlivce, ale na souhře a spolupráci všech zúčastněných. 

Naše málotřídní škola je díky menšímu počtu dětí ve škole trochu v nevýhodě. Musíme vždy najít 4 dívky a 4 chlapce z 1. – 3. ročníku, 4 dívky a 4 chlapce ze 4. a 5. ročníku, kteří dovedou velmi rychle běhat a také předávat štafetový kolík. 

Okresní kolo se v letošním roce konalo 23. 4. na atletickém stadionu v Dobrušce. Ve štafetě 8x100 m mladších dětí závodili tito žáci a žákyně: Antonín Beran, Šárka Muthsamová, Vojtěch Balous, František Šimek, Lea Majerová, Tereza Kubíková, Vendula Majerová a Sebastian Majer. Ve štafetě 8x100 m starších dětí závodili tito žáci a žákyně: Lada Majerová, Benedikt Sedláček, Barbora Matýsová, Štěpán Beran, Jaroslav Izák, Renata Balousová, Jan Osvald a Veronika Cimflová. Po těchto dvou štafetách následoval běh štafety A – 8x200 m a běh štafety B – 8x200 m. Čas třech nejlepších štafetových běhů se sečetl a výsledek byl mezi školy porovnán. Na okresním kole Štafetového poháru  se sešlo celkem 9 škol a s potěšením musíme sdělit, že žáci naší školy se umístili na krásném zlatém místě a postoupili do dalšího kola.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE VAMBERKU

Hudební divadlo dětem – Michaela Novozámská

Dne 25.dubna 2019 navštívila 1.třída hudební divadelní představení - Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka.

Na programu byly tři pohádky: Jak si dělali k svátku dort, Jak si pejsek roztrhl kaťata a O pyšné noční košilce.

Tvůrci představení se drželi striktně originálu Josefa Čapka a vyprávění bylo doplněno mnoha veselými písněmi, při kterých herci vyzvali děti k pohybové aktivitě přímo v hledišti. Při třetí pohádce děti vystupovaly na jeviště a samy zdobily chudou noční košilku různými ornamenty.

Učinkující si vystačili s minimem kulis a rekvizit, což představení neubralo na atraktivitě, naopak.

Představení se dětem velmi líbilo i proto, že se mohly do vyprávění pohádek samy zapojit.

Všechny tři pohádky měly výchovný rozměr.

 

MC DONALD´S CUP

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme se s vybranými žáky zúčastnili fotbalového turnaje v Rychnově nad Kněžnou. Ačkoliv se naši sportovci (František Šimek, Jan Osvald, Jaroslav Izák, Štěpán Beran, Antonín Beran, Barbora Matýsová, Anna Dostálová, Benedikt Sedláček, Sebastian Majer a brankařka Petra Navrátilová) snažili ze všech sil ubránit své fotbalové území a vstřelit co nejvíce branek soupeřovi, nebyli jsme příliš úspěšní. Jediné dva góly patřily Janu Osvaldovi a Františku Šimkovi. 

Na základě výsledků tohoto turnaje si musíme přiznat, že nám chybí fotbalové zkušenosti a také fotbalový trenér, který by nás – jako ostatní týmy – doprovázel. I přesto byli naši žáci nadšeni a těší se na další fotbalové setkání příští rok.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
605 137 642

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 50 hostů a žádný člen