Leden 2019

Ktož sú boží bojovníci

Na zimním pobytu na horách jsme jedno odpoledne věnovali našemu historickému projektu, tentokrát tématu Husité. Ve středu 16. 1. 2019 jsme odložili v rámci odpočinkového dne lyžařské vybavení a rázem jsme se ocitli v době husitské.

Nejprve jsme si povídali o letech, kdy se Češi bouřili proti nepravostem církve a upálení Jana Husa. Následně jsme řešili komiksový případ inspektora Hopkinse s názvem Ztracený palcát. Jako správní detektivové jsme nakonec zjistili, že palcát vzala Háta, protože si ho spletla s kvedlačkou. Nezapomněli jsme ani secvičit oblíbený husitský chorál Ktož sú boží bojovníci.

Poté jsme se odebrali ven, kde jsme stavěli sněhové vozové hradby. Paní ředitelka se stala hejtmanem Janem Žižkou a velela skupině husitů. Proti nim bojovali křižáci – instruktoři, kterým pomáhali starší chlapci. Samozřejmě se bojovalo sněhovými koulemi, ale křižáci měli i katapult (sněhové hrablo), meč a obranný štít (papírovou krabici).

Žáci, kteří se neúčastnili lyžařského výcviku, měli projektový den na téma „Husité“ také ve středu 16.1.2019. Zopakovali si informace o době husitské s jejím hlavním představitelem Janem Husem. Stručný průběh válek, husitské zbraně, oblečení, výstavba měst a historické budovy dokreslovaly, jak se v této době žilo. Portrét Jana Žižky, dobové zbraně a oblečení se žáci snažili výtvarně vyjádřit. Tajemství budov, jmen a portrétů si vyluštili pomocí tajného písma a puzzlí. Vše jsme završili husitskou písní „Kdož sú boží bojovníci“.

 

Od husy k Husovi, od Husa k husitům

Ve čtvrtek 24. 1. 2019 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili besedy spisovatelky Kláry Smolíkové. Děti se seznámily s životem Mistra Jana Husa trochu netradiční formou. Poutavé vyprávění bylo protkané komiksovými ukázkami z knihy Husův dům. Společně jsme přemýšleli o tom, jaký vlastně Jan Hus byl a žáci se snažili kreslením obličejů vyjádřit jednotlivé etapy Husova života.

Ve druhé části besedy jsme si povídali s paní spisovatelkou o husitech, kteří si ale husité vlastně neříkali. Tento původně hanlivý název pro kališníky vymysleli jejich nepřátelé. Žáci také na pracovních listech pojmenovávali zbraně, které byly v husitských válkách používány, a dramatizovali boj za husitskou vozovou hradbou.

Na závěr jsme měli možnost prolistovat si i ostatní knihy paní spisovatelky.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
605 137 642

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 52 hostů a žádný člen