Říjen 2019

PROJEKT "HMYZÍ KRÁLOVSTVÍ"

 

Den 4. 10. připadá na Den zvířat.

Rozhodli jsme se tedy spořádat projekt nazvaný „Hmyzí království“.

V jedné třídě děti poslouchaly povídání od pana včelaře, který dětem představil svou práci. Řekl jim, jak vypadá úl, které pomůcky ke své práci potřebuje, dokonce některé pomůcky přinesl s sebou. Děti se také dozvěděly, co všechno včelky vyrábí a co z toho pak můžeme vyrábět my. Pan včelař také hezky popsal život v úle a hbitě odpovídal na otázky zvídavých dětí.

 

HUDEBNÍ WORKSHOP

 

Ve středu 16.10. dopoledne k nám zavítal multi instrumentální učitel hudby, aby nás provedl po zemích, kde mají docela jiné nástroje, než jaké známe ze svého okolí, a aby nás naučil zaposlouchat se do zvuků a tónů, kterých si všímáme jen málo. Přivezl nástroje z Číny, Mongolska, Afriky, Švýcarska, ale i Slovenska, a my měli možnost tyto nástroje poslouchat, ohmatat a nakonec si i na ně zahrát. Díky množství neuvěřitelných a pro nás nových zvuků se stal tento den barevnější a pestřejší. 
 
 
OSLAVA DNE STROMŮ

V hodině KSV-LV jsme si dne 18.10. s žáky 2. a 3. ročníku připomněli Den stromů v nadcházejícím víkendu. Přemýšleli jsme, proč jsou pro nás stromy důležité a co nám poskytují. Každý z nás si vybavil "svůj" oblíbený strom a v krátkosti nám jej představil.
Seznámili jsme se také s historií tohoto svátku, který se traduje již od konce 16. stol. .Na závěr jsme zhlédli krátký dokument beze slov  -  "Příběh medvědího stromu".
 
 
DOPOLEDNE S SŠ A VOŠ APLIKOVANÉ KYBERNETIKY
 
Žáci 3., 4. a 5. ročníku strávili 18.10. aktivní dopoledne ve světě techniky. Do naší školy zavítal 5 členný tým z  SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o.., aby naše žáky zasvětil do vytváření animací, natáčení malou mobilní kamerou, sledování práce 3D tiskárny a hraní počítačové hry ve 3D prostoru.  Přítomní studenti z SŠ a VOŠ se našim dětem naplno věnovali, pomáhali, vysvětlovali a odpovídali na otázky žáků. Dopoledne bylo velmi poučné a děti práce s technikou velmi bavila.  
 
 

EXKURZE DO PRAHY

 

V úterý 22. října jsme se vydali se žáky 3., 4. a 5. ročníku na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Po dlouhé, ale zábavné cestě vlakem v kupé nás na Hlavním nádraží čekala paní průvodkyně. Ta nás provázela hlavním městem a při každém zastavení nám vyprávěla zajímavosti a historické události vztahující se k významným památkám.

V Praze jsme mohli obdivovat sochu Václava na koni na Václavském náměstí, památníček Jana Palacha a Jana Zajíce, architektonicky velmi zajímavé vysoké domy, budovu Národního divadla, sochy a atmosféru na Karlově mostě. Na Staroměstském náměstí jsme si prohlédli nejen známý orloj, ale také sochu Mistra Jana Husa, dům U kamenného zvonu a pamětní kříže vztahující se k popravě 27 českých pánů.

Navštívili jsme také Pražský hrad. Zde jsme se seznámili s historií vzniku katedrály sv. Víta a mohli jsme si prohlédnout i její interiér. Poté jsme obdivovali Vladislavský sál i okna, ze kterého byla provedena defenestrace ve Starém paláci. Nezapomněli jsme také nahlédnout do malých útulných domečků ve Zlaté uličce.

Žáci se nejen seznamovali s historickými památkami Prahy, ale také absolvovali cestování pro nás neobvyklými dopravními prostředky – metrem, tramvají. Během exkurze také mohli sledovat vyšší dopravní hustotu, krámky se suvenýry na každém kroku, spoustu cizinců, žebráky i pouliční umělce.

Ačkoliv zpáteční cesta vlakem bez kupé už pro všechny byla zdlouhavá, věříme, že se dětem v Praze líbilo.

Září 2019

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

 

Již tradičně jsme se 2.9. sešli v 8 hod. ráno před školou, abychom zahájili nový školní rok. Všichni svátečně oblečení a natěšení do dalšího školního roku. Letos se paní učitelky rozhodly, že budeme po celý školní rok cestovat po kontinentech. Proto letošní téma nese název "Cesta kolem světa 2019/2020". Paní ředitelka přivítala všechny žáky a přítomné rodiče, zvláště pak prvňáčky a jejich početný doprovod. Během několika vteřin se prostranství před školou změnilo v odbavovací halu, prvňáčci se seřadili s p. učitelkou u stolku s letenkami, a odevzdali své aktovky - zavazadla. Děti 2. a 3. třídy vytvořily odbavovací pás a posílaly zavazadla směrem ke dveřím školy.  Tam zavazadla přebíraly starší děti - 4. a 5. ročníku a nosily je do horní třídy. 
Prvňáčci prošli detektorem kovů a čekali na nástup do letadla. To se chystalo ve vestibulu k odletu - poháněno tatínky prvňáků, aby přeneslo nebojácné žáčky do školy. Všichni pasažéři úspěšně doletěli do školy a slavnostní zahájení pokračovalo poslechem státní hymny. Následně byly dětem rozdány nové žákovské knížky a předány nejdůležitější organizační informace. Pan starosta popřál všem žákům, učitelkám a rodičům hodně zdraví a úspěchů v tomto novém školním roce. 

 

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

 

Dne 5. 9. 2019 jsme se vydali se 4. a 5. ročníkem do Hradce Králové na akci nazvanou „Bezpečné nábřeží“.

Měli jsme možnost vidět ukázky všech složek integrovaného záchranného systému. Každá složka tam měla své stánky, ve kterých ukazovali různou techniku nebo různé pomůcky, které ke své práci potřebují.

U stánku Policie České republiky jsme viděli zbraně, neprůstřelné vesty, pomůcky kriminalistů apod. Také jsme si mohli sednout do různých policejních aut.

U stánků záchranné služby si děti vyzkoušely resuscitaci a také nakoukly do vozu ambulance a do záchranářského vrtulníku.

U stánků hasičských sborů si děti mohly vyzkoušet stříhání nebo rozpínání dveří auta a také jsme si vlezli do autobusu a dodávky, kterými se převážejí vězni.

Celé dopoledne probíhali živé ukázky složek. My jsme měli možnost vidět práci policistů s policejními psi, uhašení hořící pánvičky nebo vytažení tonoucího leteckou záchrannou službou.

Myslím si, že se akce všem dětem velmi líbila.

 

DEN S OV

 

První dny nového školního roku jsme začali aktivním pohybem a znovu zapojením do projektu Olympijský odznak a Odznak všestrannosti.

Žáky jsme rozdělili do 5 skupin podle jednotlivých ročníků a ty se pohybovaly v Areálu školy po označených stanovištích.

Postupně tak žáci ve dvou etapách absolvovali 10 disciplín: 500 m běhu, přeskok přes švihadlo, skok daleký, postoj čápa, hod míčkem, sprint 60 m, ohnutý předklon, zkrácené sedy – lehy, skok z místa, trojskok.

Náročným sportovním dopolednem jsme zároveň chtěli podpořit našeho žáka Sebastiana Majera ze 4. ročníku, který nás za loňský školní rok právě v těchto dnech reprezentoval v republikovém finále Odznaku všestrannosti v Brně. Gratulujeme ke krásnému 11. umístění ve své kategorii!

 

SPORTUJEME S 2019

 

V rámci Evropského školského sportovního dne jsme v pátek 27. 9. 2019 uskutečnili  sportovní aktivity motivované číslem 2019. Akce se zúčastnili žáci naší málotřídní školy i děti z naší školky. Celkem se zúčastnilo: 52 žáků, 10 dospělých a 32 dětí z MŠ.

Nejmladší děti z MŠ zdolávaly 2019 m chůze. Předškoláci společně s žáky 1. stupně plnili aktivity na 5 stanovištích: 2019 metrů indiánského běhu, 2019 sekund tance, 2019 milimetrů skoku, hod míčkem na číslo 2019 z různých vzdáleností, zdolání 2019 schodů v budově ZŠ.

Nakonec jsme všechny zúčastněné odměnili. Vylosovaní výherci získali placku či samolepku ESSD, ostatní dostali alespoň malou sladkou odměnu.

Květen 2019

DEN MATEK

Jak nejlépe vyjádřit mamince, že ji mám rád? Malým překvapením a kytičkou. Na Den matek se všechny děti pečlivě připravovaly. Zpívaly, zkoušely, vyráběly malý dáreček. Když ten den nastal, v úterý 7.5., byly trochu nervózní, ale jako vždy vše zvládly na výbornou. Maminkám zahrály pohádky, zazpívaly písničky a předaly vlastnoručně vyrobenou kytičku.

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Krajské kolo Odznaku všestrannosti se konalo 14. 5. 2019 v Hradci Králové a sourozence Majerovi jelo podpořit i několik dětí, které se zúčastnily předcházejícího kola. Bohužel Sebastianova oblíbená disciplína – skákání přes švihadlo – v tomto kole nebyla. Děti závodily nejprve v běhu na 60 m, potom skákaly do dálky s rozběhem, prováděly shyby na šikmé lavičce i sedy – lehy po dobu 2 minut. Před závěrečným během na 1000 m absolvovaly ještě hod do dálky kriketovým míčkem. V krajském kole se opět podařilo získat zlatou medaili Sebastianu Majerovi – postupuje do republikového kola v Brně. Gratulujeme!!!!

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

Krajské kolo Štafetového poháru se konalo 15. 5. 2019 na atletickém stadionu v Novém Městě nad Metují. Počasí nám příliš nepřálo, potýkali jsme se s deštěm i velmi chladným počasím. Ačkoliv je konkurence v tomto kole pro nás příliš velká, považujeme za veliký úspěch, že se nám podařilo již podruhé se sem probojovat. Naše štafety se v celkovém součtu sice zlepšily o 20 sekund, ale na favority závodu bohužel nestačily. I přesto jsme byli pyšní, že jsme neskončili z 15 zúčastněných škol poslední. 

 

STAVITEL MOSTŮ

Celodopolední akce pro 2. a 3. ročník se uskutečnila 17. května.

Žáci se seznámili s historií a stavbou Karlova mostu, pracovali ve skupinách a vytvořili improvizovaný Karlův most z LEGO DUPLO. Na mostě umístili i sochy světců a vyzkoušeli si, že je možné po mostě přejít - pokud budou mít správně staticky postavené pilíře. 

Druhá část dopoledne se týkala zamyšlení nad čistotou řek a praktická zkouška toho, co voda unese a co se ve vodě potopí. Děti před školou vytvořily improvizovanou řeku a sbíraly přírodniny, ovoce a předměty, které běžně používáme. Žáci zjišťovali, které předměty voda nese a proč, a které předměty se potopí. Zjištěné poznatky zapisovali. 

Na závěr programu děti obdržely pamětní list.

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Projektové dopoledne 21. května bylo zaměřené na problematiku dopravní výchovy a bylo určené pro vyšší ročníky.

Paní lektorka zahájila svoji přednášku výkladem nejdůležitějších bezpečnostních pravidel, která děti zažívají v každodenním životě, ať už jako chodci nebo cyklisté. 

Dále program probíhal s pomocí interaktivní tabule. V první části si žáci zopakovali a prošli pravidla chování pro chodce při pohybu na chodníku a při pohybu na vozovce. 

V druhé části programu si děti opakovaly a procvičovaly znalost dopravních značek, především těm, které se vyskytují v našem okolí. Zvlášť prospěšné bylo pro žáky naučit se všechny zákazové značky, které se týkají cyklistů. Správnou znalost značek si děti vyzkoušely testíkem na IT tabuli. 

Třetí část programu se týkala cyklisty, výbavy jeho kola, nutnost používání cyklistické helmy, pravidla jízdy na chodníku, vozovce, cyklostezce. Pomocí IT tabule žáci doplňovali situace na křižovatkách, kruhovém objezdu, řešili přednost zprava, předjíždění na vozovce, otáčení se do protisměru, ukazování změny směru jízdy. Také tyto situace děti zakončily testíkem na IT tabuli.  Dané téma nebylo pro děti zcela nové, bylo prokládáno otázkami a diskusí, a děti vyprávěly o svých zkušenostech z této oblasti.

Dopoledne se dětem líbilo. Přednáška spojená s video ukázkami přispěla k uvědomění si nebezpečí v silničním provozu a nutnosti orientovat se v pravidlech provozu. 

 

STOLEČKU, PROSTŘI SE, ANEB NEJEN O MINULOSTI STOLOVÁNÍ

Během dvouhodinové exkurze ve středu 22.května v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou se žáci dozvěděli, jak se stolovalo v chudých i bohatých domácnostech, prostých vesnických chalupách i měšťanských domech od počátku 19. století až po 30. léta 20. století. Žáci si prohlíželi interiéry jednotlivých kuchyní, dozvěděli se zajímavosti a zvyklosti stolování, na základě dříve používaných a dnes již zapomínaných názvů poznávali jednotlivé předměty v kuchyni a odhadovali, o co se jedná.

Následovala práce ve skupinách. /kolem každé skupiny bylo nakreslit kuchyň (salonek) dané doby a okomentovat svůj výtvor. 

Poslední částí byla etiketa nejen u stolu s testovými otázkami. 

Program byl velmi pěkně připravený, mnohé děti poznávaly některé předměty z domácností prababiček. 

 

DO LESA S LESNÍKEM

Velmi přínosné dopoledne jsme prožili 23. května v lesích v blízkosti Českých Libchav. Proběhl zde den s myslivci a lesními dělníky, kteří se dětem věnovali na šesti stanovištích. Celá akce začala slavnostním nástupem a troubením trubačů. Přítomen byl i majitel lesů baron Jan Parish, který nás pozdravil. Na stanovištích jsme se dozvěděli, jak myslivec pečuje o zvěř, potěžkali parohy jelena, naučili se sázet stromky a jmenovat lesnické nářadí, měřit šířku kmene a výšku stromu pomocí speciálních měřidel, bavili jsme se o výchově porostů, viděli práci dřevorubce a kočího s koněm, který vytahoval z lesa pořezané kmeny. Nakonec jsme si vyráběli památku na tento den - dřevěný koláč jako přívěšek na krk. Na závěr přijelo speciální těžařské auto, naložilo obrovské kmeny a odjelo. Akce byla ukončena troubením trubačů a pokřikem LESU ZDAR!

Ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, celé dopoledne bylo skvělé a dětem se s lesníky moc líbilo!

Duben 2019

ZDRAVÁ STRAVA

Je 1. dubna a žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili přednášky o zdravém stravování. Bylo jim toto představeno: Výživová pyramida - skupiny potravin

- zásady správné výživy: jíst pravidelně, pestře a zdravě

- jednotlivá patra výživové pyramidy - ukázky a kontrolní otázky = interaktiv. tabule

- nebezpečná kostka - potraviny, které nám škodí, a které naše tělo nepotřebuje

- vlastní vytváření správné výživové pyramidy = práce ve dvojicích, výběr a vystřihování z reklamních časopisů

- diskuse, zhodnocení

K zdravé stravě, zdravý pohyb a budeme žít až do sta let! 😊

 

POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA ANEB KDO SE BOJÍ, NESMÍ NA MOŘE!

V pátek 5. dubna žáci shlédli představení, které bylo o námořnících a pirátech, o kouzelné mušli a ztraceném pokladu, provázel nás papoušek a také věčně hladový žralok. Žáci odpovídali na otázky, čím by chtěli být, až vyrostou. Díky papouškovi a kouzelné mušli se jim jejich přání vyplnilo a vypluli společně za pokladem, museli však absolvovat lodní a plavecký rychlokurz. Loď přepadli piráti a zlý kapitán Baltazar, který chtěl poklad jen pro sebe. Účastníci se naučili, že více než zbraně jim poslouží poctivost, přátelství a čisté svědomí. Hravou formou se seznámili také s několika pověrami o moři a námořnících a nemohly chybět písničky, které se jim velice líbily.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY - CESTA KE HRADU

V úterý 9. dubna přišlo k zápisu do 1. třídy 14 dětí.  Od jedné hodiny odpolední začali přivádět rodiče své děti do ZŠ, kde je uvítala pážata a přiváděla je ke královně (paní ředitelka). Královna si přebrala potřebné doklady a zápis mohl začít. Připravená kuchtička (paní učitelka) děti doprovázela k prvnímu stanovišti. Zde pomáhaly děti babce kořenářce třídit a jmenovat rostliny a ovoce. Také jmenovaly zvířata. Na druhém stanovišti děti čekal kouzelný dědeček, který s nimi počítal buchty, a pomocí programovatelných berušek zkoušel děti ze znalostí barev. Nechyběl vítr Všudybílek (paní učitelka), který s dětmi maloval na táce do mouky. Děti také pomohly větru dokreslit hrad křídou na tabuli. Cesta ke hradu pokračovala okolo rytíře, který děti prověřil ve zdatnosti prolézat tunelem a překonat hradby. Za odměnu střílely děti do terče. Děd Vševěd se třemi zlatými vlasy pozapomněl o čem jsou pohádky na kartičkách, a tak mu děti pomohly karty seřadit a pohádky jmenovaly. Na posledním stanovišti děti přivítaly dvě princezny. Ta první dávala dětem všetečné otázky a děti vyhledávaly v řadě předmětů ten, na který princezna myslela. Druhá princezna si nechala zavázat střevíček. Po úspěšném skončení všech aktivit dostaly děti pamětní list. Poslední cesta vedla opět ke královně. Ta jejich snahu odměnila sladkou odměnou, chlapci dostali bublifukový meč a dívky korunku do vlasů. Podle reakcí dětí i jejich rodičů soudíme, že byli všichni velmi spokojení. Na všechny budoucí prvňáčky se těšíme.

 

RYTMY ZE SBĚRNÉHO DVORA

V pátek 12. dubna 2019 proběhla v sokolovně interaktivní dílna pod názvem: 

Rytmy sběrného dvora. Všichni žáci se aktivně zapojili do hry na plastové sudy, láhve, hrnce a další nástroje z recyklovaného materiálu. Každý hudební nástroj vydával svůj originální zvuk a jeho prostřednictvím se z každého žáka stal originální muzikant.  Celá aktivita byla spojena s odreagováním a uvolněním žáků - šlo o určitý druh muzikoterapie.  Bubenická dílna se velmi vydařila, žáci byli do hry vtaženi nenásilnou formou a aktivně se zapojovali do všech aktivit. 

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Od roku 2016 jsou žáci naší školy zapojeni do Sazka olympijského víceboje. Od prvního ročníku plní děti při hodinách tělesné výchovy 8 disciplín (hluboký předklon, běh do „T“, zkrácené sedy-lehy, postoj čápa, sprint na 60 m, Zátopkův běh na 500 m, skok z místa a hod basketbalovým míčem), výsledky jednotlivců jsou evidovány, popř. během školního roku při zlepšení výkonu revidovány.  Na závěr školního roku dostávají děti Olympijský diplom, kde jsou jejich výsledky zapsány. Zároveň je jim doporučen typ sportu, který jim podle jejich výsledků nejlépe „sedí“ a jsou připodobněni k některému olympijskému vítězi.

V letošním roce jsme se s žáci 3., 4. a 5. ročníku zkusili zapojit i do Odznaku všestrannosti, který je doporučen primárně pro žáky druhého stupně. Během letošního školního roku jsme plnili 10 disciplín, ve kterých jsme evidovali naše výkony. Jednalo se o sprint 60 m, skok daleký z rozběhu, hod 2 kg medicinbalem přes hlavu vzad, shyby na šikmé lavičce po dobu 2 minut, skákání přes švihadlo po dobu 2 minut, trojskok snožmo z místa, kliky po dobu 2 minut, leh – sedy, hod míčkem a běh na 1000 m. Za výsledky v jednotlivých disciplínách žáci získávali body a podle dosaženého počtu na konci školního roku obdrží bronzový, stříbrný, zlatý, nebo dokonce diamantový odznak. 

V rámci této aktivity jsme se zúčastnili s nejlepšími jedinci okresního kola Odznaku všestrannosti v Rychnově nad Kněžnou, které se konalo 17. 4. 2019. Jednalo se o velkou slávu, protože byl zároveň slavnostně otevřen nově zrekonstruovaný atletický stadion s návštěvou bývalého olympionika Romana Šebrleho. Naši školu reprezentovalo celkem 9 žáků (Antonín Beran, Sebastian Majer, Veronika Cimflová, Anna Dostálová, Renata Balousová, Jaroslav Izák, Lada Majerová, Barbora Matýsová a Petra Navrátilová) v 5 disciplínách. Nejprve děti absolvovaly hod medicinbalem, který byl jejich nejslabší disciplínou. Následoval trojskok snožmo z místa, kliky, skákání přes švihadlo a poslední disciplínou byl běh na 1000 m. 

Protože jsme se do Odznaku všestrannosti zapojili v září zcela nově, vůbec jsme si nedovedli představit, že bychom byli úspěšní. Jaké bylo naše překvapení, když jsme získali dokonce 3 medaile. Zlatou medaili získala v soutěži jednotlivců Lada Majerová, bronzovou medaili Veronika Cimflová. Největším překvapením i pro rychnovské pořadatele byl dozajista Sebastian Majer, který přes švihadlo přeskákal svými 239 přeskoky i žáka z 9. ročníku. Právem získal zlatou medaili a společně se svou sestrou Ladou postoupili z prvních míst do krajského kola.

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

Této sportovní aktivity se naše škola účastní také od roku 2016. Ve štafetovém běhu nezáleží na osobních výkonech jednotlivce, ale na souhře a spolupráci všech zúčastněných. 

Naše málotřídní škola je díky menšímu počtu dětí ve škole trochu v nevýhodě. Musíme vždy najít 4 dívky a 4 chlapce z 1. – 3. ročníku, 4 dívky a 4 chlapce ze 4. a 5. ročníku, kteří dovedou velmi rychle běhat a také předávat štafetový kolík. 

Okresní kolo se v letošním roce konalo 23. 4. na atletickém stadionu v Dobrušce. Ve štafetě 8x100 m mladších dětí závodili tito žáci a žákyně: Antonín Beran, Šárka Muthsamová, Vojtěch Balous, František Šimek, Lea Majerová, Tereza Kubíková, Vendula Majerová a Sebastian Majer. Ve štafetě 8x100 m starších dětí závodili tito žáci a žákyně: Lada Majerová, Benedikt Sedláček, Barbora Matýsová, Štěpán Beran, Jaroslav Izák, Renata Balousová, Jan Osvald a Veronika Cimflová. Po těchto dvou štafetách následoval běh štafety A – 8x200 m a běh štafety B – 8x200 m. Čas třech nejlepších štafetových běhů se sečetl a výsledek byl mezi školy porovnán. Na okresním kole Štafetového poháru  se sešlo celkem 9 škol a s potěšením musíme sdělit, že žáci naší školy se umístili na krásném zlatém místě a postoupili do dalšího kola.

 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VE VAMBERKU

Hudební divadlo dětem – Michaela Novozámská

Dne 25.dubna 2019 navštívila 1.třída hudební divadelní představení - Povídání o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka.

Na programu byly tři pohádky: Jak si dělali k svátku dort, Jak si pejsek roztrhl kaťata a O pyšné noční košilce.

Tvůrci představení se drželi striktně originálu Josefa Čapka a vyprávění bylo doplněno mnoha veselými písněmi, při kterých herci vyzvali děti k pohybové aktivitě přímo v hledišti. Při třetí pohádce děti vystupovaly na jeviště a samy zdobily chudou noční košilku různými ornamenty.

Učinkující si vystačili s minimem kulis a rekvizit, což představení neubralo na atraktivitě, naopak.

Představení se dětem velmi líbilo i proto, že se mohly do vyprávění pohádek samy zapojit.

Všechny tři pohádky měly výchovný rozměr.

 

MC DONALD´S CUP

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jsme se s vybranými žáky zúčastnili fotbalového turnaje v Rychnově nad Kněžnou. Ačkoliv se naši sportovci (František Šimek, Jan Osvald, Jaroslav Izák, Štěpán Beran, Antonín Beran, Barbora Matýsová, Anna Dostálová, Benedikt Sedláček, Sebastian Majer a brankařka Petra Navrátilová) snažili ze všech sil ubránit své fotbalové území a vstřelit co nejvíce branek soupeřovi, nebyli jsme příliš úspěšní. Jediné dva góly patřily Janu Osvaldovi a Františku Šimkovi. 

Na základě výsledků tohoto turnaje si musíme přiznat, že nám chybí fotbalové zkušenosti a také fotbalový trenér, který by nás – jako ostatní týmy – doprovázel. I přesto byli naši žáci nadšeni a těší se na další fotbalové setkání příští rok.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 50 hostů a žádný člen