Březen 2020

KULTURNÍ VYSTOUPENÍ PRO VČELAŘE

V sobotu 7. března některá naše děvčata vystoupila na výroční schůzi včelařů s krátkým kulturním vystoupením.  Tentokrát jsme secvičily hudební pohádku Šípková Růženka autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře.

V pohádce vystupovaly: Vendula Drahošová (Šípková Růženka), Eva Viktorinová (princ, baba), Tereza Kubíková a Veronika Cimflová (princové), Anna Dostálová (král), Denisa Demartini (královna), Eliška a Šárka Muthsamovy, Sára Matýsová (sudičky). Celou pohádku doprovázela na klavír Renata Balousová.

Odměnou pro účinkující byla nejen sklenička dobrého včelího medu a dobroty jako drobné občerstvení, ale také potlesk od členů Českého svazu včelařů.

 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ DĚTSKÁ SCÉNA

Ve středu 4. března jsme se zúčastnili okresního kola recitační soutěže Dětská scéna v Rychnově nad Kněžnou.

V I. kategorii nás reprezentovaly: Vendula Drahošová s básní „Čtyři kočky“ a Magdaléna Sedláčková s „Malou zlatou rybkou.“ V kategorii II. naši školu zastupoval Vojtěch Balous s textem „Můj deníčku“ a Eva Viktorinová s „Výběrem básní na téma Škola“. Všechny texty pocházely z pera Miloše Kratochvíla, který nás v letošním roce zaujal především svými vtipnými verši.

Soutěžící si vyzkoušeli recitaci v sále před ostatními diváky. Umělecká porota hodnotila umělecký dojem a v závěru každému soutěžícímu také individuálně poradila, co by bylo vhodné zlepšit. Všichni recitátoři obdrželi pamětní list. Někteří zaujali porotu natolik, že obdrželi čestné uznání za pěkný výkon. V každé kategorii byli vybráni 4 nejlepší soutěžící, kteří mohou v soutěži pokračovat dál na krajskou úroveň. 

Letošní ročník byl pro naše děti velmi úspěšný, neboť se nám poprvé podařilo probojovat se do krajského kola. Postup získala v I. kategorii Vendula Drahošová a v II. kategorii Eva Viktorinová. Oběma gratulujeme a přejeme úspěch i v dalším kole, které se uskuteční v dubnu v Hradci Králové. Gratulujeme také Vojtěchu Balousovi, který získal za svou recitaci Čestné uznání.

detska scena2

detska scena1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTAČÍ BUDKY


„POMÁHÁME PŘÍRODĚ“ nejsou v naší škole pouze slova, ale snažíme se o jejich realizaci s dětmi co nejčastěji.

Jaro už ťuká na dveře. Naši žáci dostali ve středu 4. března do rukou kladívka a ťukali také. Pomocí hřebíků spojovali zadní a boční díly, dno a přední díl s otvorem a bidýlkem a nakonec stříšku…a ptačí budka byla hotová. 

Tak snadné by to ale rozhodně nebylo bez veliké pomoci rodiny pana Plevy, který pro žáky nařezal jednotlivé díly, zapůjčil nářadí a hlavně s trpělivostí vysvětloval pracovní postupy a dětem pomáhal. Nejen chlapci, ale i dívky prokázaly velkou šikovnost a zaujatost pro zdárné dokončení výrobku. Všichni si budeme přát, aby se v nových budkách ptáčkům líbilo. Budky budou rozmístěny po naší obci a jejím okolí.

budky

 

PROJEKTOVÝ DEN ROBOTIKA

V úterý 3.března žáci naší školy poznávali svět robotiky a virtuální reality. 

Během celého dopoledne se žáci seznamovali s různými roboty. Mohli naplánovat cestu bludištěm pro Ozobota nebo ho naprogramovat pomocí aplikace tak, aby při cestě splnil dané úkoly. Žáci měli možnost si ozobota ustrojit do speciálního oblečku.

Do světa virtuální reality se přenesli pomocí obrázků a tabletů. Stačilo jen správně zaměřit a s napětím očekávat, co nového se dozví. Obrázky se najednou jako mávnutím kouzelného proutku změnily na trojrozměrné objekty.

Další stanoviště žákům umožnilo poznat využití mikroskopu při výuce.

Nechyběly ani oblíbené včelky, jejichž správným naprogramováním opět splnili zadané úkoly.

Velmi oblíbenými roboty byly roboti Dash. Jednotlivé kroky žáci zadávali do aplikace a poté robota vyzkoušeli. Robota Dashe bylo možné vyzbrojit xylofonem a nechat jej zahrát navolenou písničku.

Práce s roboty většinu dětí velmi baví a nejraději by je využívali i v běžné výuce.

roboti

Únor 2020

BRUSLENÍ V RYCHNOVĚ NAD KNĚŽNOU


Po jarních prázdninách si děti k aktovce přibalily ještě brusle a helmu, protože od 14.2. do 24.2. jsme každé pondělí sportovali na zimním stadionu v Rychnově. Kdo neměl vlastní brusle či helmu, mohl si je na stadionu vypůjčit a pak už hurá na led!

Začátečníci z 1. a 2. ročníku se pod vedením zkušených lektorů naučili nejen rychle vstávat z ledu, ale zvládli i zatáčky a jízdu mezi překážkami. Starší žáci se zdokonalovali v bruslení pod vedením paní učitelky Balousové, která jim připravovala různé typy jízd: slalom, přeskoky, překládání, cibulky, jízdy ve dvojicích, pozpátku a nechybělo ani brzdění bez mantinelů. Nejvíc se děti těšily na honičky a závody, které nesměly v žádné hodině chybět.

Celého kurzu se účastnila i naše pečlivá zdravotnice paní učitelka Viktorinová, která naštěstí nemusela ošetřovat žádné vážné zranění.

Od března budou žáci v hodinách tělesné výchovy sportovat opět v místní tělocvičně.

brusleni

Leden 2020

ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH

 

I letos jsme se v lednu, v týdnu od 13. do 17. ledna, vypravili na hory, kde jsme strávili pět dnů. Odjeli jsme v pondělí ráno v 8:00 od školy směr Stará Ves u Rýmařova. Před polednem jsme dorazili na místo, kde jsme se ubytovali v chatě Orientka. Po výborném obědě jsme vyrazili na blízkou sjezdovku, kde jsme byli rozděleni do družstev podle našeho lyžařského umění. Lyžovali jsme do 16:00 a pak jsme se odebrali zpátky na chatu, kde pro nás byla připravena svačina. Po svačině následovala hodinka učení. Pak nás již čekala cečeře a večerní program.

Úterní dopolední i odpolední program jsme strávili na kopci lyžováním. Někteří od počátku jezdili na velké sjezdovce, jiní se s lyžováním seznamovali na menším kopečku s dětským vlekem.

Ve středu dopoledne jsme se rozdělili na dvě skupinky. Pokročilejší lyžaři vyrazili na svah a ti méně zkušení zůstali na chatě. Na chatě jsme se učili a také se koupali v bazénu. Odpoledne se skupinky vyměnily. Večerní program byl také rozdělen - pokročilejší šli na večerní yžování, zbývající zhlédli pohádku.

Ve čtvrtek byl denní program stejný jako v úterý. Ale večer nás čekala diskotéka, na kterou jsme se moc těšili.

V pátek dopoledne jsme se rozloučili se sjezdovkou a po obědě jsme vyrazili zpět domů. Na hrách se nám opět líbilo a už se těšíme na příští rok.

IMG 3523zmenšená

 

PLAVÁNÍ

 

Od 19. listopadu do 28. ledna žáci naší školy absolvovali plavecký výcvik v bazénu v Ústí nad Orlicí. Žáci byli v první lekci rozděleni do družstev podle svých plaveckých dovedností. Každé družstvo postupně trénovalo tyto disciplíny: 25 m plavecký styl prsa, kraul, znak; vytrvalostní plavání 200 m libovolným způsobem. Pod vedením zkušených plaveckých instruktorek žáci plavali pod vodou, lovili puky v hloubce, skákali do vody a starší procvičovali startovní skok – šipku. Také si všichni vyzkoušeli lekci sebezáchovných prvků – plavání v oblečení a dopomoc unavenému plavci. Poslední lekce, kdy si děti mohly ve vodě jenom dovádět a plavat libovolným způsobem, byla pro všechny odměnou za poctivou práci během celého plaveckého výcviku.

Na závěr každý obdržel plavecké vysvědčení, volnou vstupenku do bazénu a drobnou odměnu.

 

Prosinec 2019

VÁNOČNÍ DOPOLEDNE

 

V pátek 20. prosince jsme prožili sváteční vánoční dopoledne. Nejprve jsme se sešli u vánočního stromečku, kde jsme si zazpívali známé koledy za doprovodu varhan i bobotubes. Potom žáci a žákyně pátého ročníku rozdali ostatním dětem dárečky a nastalo toužebné rozbalování. Všude bylo spoustu vánočního papíru, veselí a radosti. Pod stromečkem nebyly ale jen dárečky pro jednotlivé žáky, ale také různá překvapení pro všechny. Do knihovny přibyly krásné nové knížky, do školní družiny i do školního klubu nové stavebnice a různé hry.

Po vánoční svačině – ochutnávce cukroví - si mohli žáci pohrát s novými konstruktivními stavebnicemi a společenskými hrami. Někteří sledovali vánoční pohádku a jiní si trénovali jednoduché programování s ozoboty a Dashem.

Přejeme všem do roku 2020 hodně spokojenosti, úspěchů a hlavně zdraví.

prani2019

 

ŠKOLOU CHODÍ MIKULÁŠ

 

Dne 5. prosince 2019 se v naší škole konala již tradiční, velmi oblíbená akce - „Školou chodí Mikuláš.“ Tentokrát se osoby Mikuláše velmi zdařile zhostil pan Daniel Trnka z Potštejna. Ve škole byl pro něho připraven pěkný mikulášský kostým a velká kniha záznamů o všech dětech.

Během dopoledne Mikuláš navštívil postupně všechny třídy základní školy, potom zavítal k předškolákům a nakonec k nejmladším dětem do budovy mateřské školy. Doprovod mu s velkým zájmem dělali žáci 5. ročníku. Děvčata se přestrojila za anděly, chlapci se oblékli do masek čertů.

V každé třídě si Mikuláš s nadšením vyslechl písničky a básničky, které pro něho všechny děti měly připravené. Potom z velké knihy, ve které měl zápis o každém žáčkovi, četl pochvaly i výhrady k chování nebo školním výkonům. Nakonec mohly být všechny děti odměněny balíčkem sladkostí a ovoce. O nadílku se postarali andělé. Mikulášská návštěva se neobešla, hlavně u mladších dětí, bez slziček, ale nakonec se všem velmi líbila.

Mikulas

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
605 137 642

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 92 hostů a žádný člen