Prosinec 2018

Vánoční jarmark

Je sobota 1.12. 2018, 9 hodin. Děti ze ZŠ Potštejn slavnostně zahájily vánoční jarmark. Svými písničkami a básničkami, které pro tuto slavnostní příležitost nacvičily, rozjasnily nejednu tvář a naladily přítomné na vánoční čas. Atmosféru obohatila možnost prohlídky i nákupu vánočního zdobení pro zpříjemnění čekání na Štědrý den.

 

Čerti ve škole

Už je to tady. Rok se s rokem sešel a i nás opět navštívil Mikuláš s čerty a andělem. Děti Mikulášovi zazpívaly a přednesly básničky. Nahlédnutí do knihy hříchů bylo velmi napínavé. Však nikdo za celý rok nezlobil tak, že by musel s čertem do pekla. Všechny děti dostaly od Mikuláše balíček se sladkostmi.

 

Čert a Káča

Naposledy v tomto roce 1. třída odjíždí na kulturní představení do MKS Vamberk, kde 6.12. děti shlédly divadelní hru „Čert a Káča“. Představení bylo pěknou tečkou za kulturními programy, které jsme mohli navštívit. Budeme se těšit i na další představení v následujícím roce.

 

Slavnost slabikáře

Žáčci prvního ročníku měli v pátek 7.12. 2018 významný den – Slavnost slabikáře.

V tento den žáci předvedli svým rodičům, ale i královně Kateřině, jak se naučili písmenka z Živé abecedy. Z vylosovaných písmenek přednesli krátkou básničku, spojovali velká a malá písmena k sobě, přiřazovali do hradu slabiky apod. Za každou činnost dostali klíč od hradu. Poslední klíč dostali za přečtení slabik, které vedly k hradní bráně. Po otevření hradu byli Královnou Kateřinou pasováni na čtenáře, dostali slib „Rytíře řádu čtenářského“ a malou sladkost.

 

Návštěva Zámku v Chlumci nad Cidlinou

Ve středu 12. prosince jsme s žáky 2. a 3. ročníku vyrazili na výlet do Zámku v Chlumci nad Cidlinou. Akce nám byla nabídnuta vzhledem k vysoké nemocnosti dětí v Mateřské škole. Na poslední chvíli se uvolnila ještě další místa, tak jsme je nabídli jako odměnu dětem, které nás reprezentovaly na recitační soutěži Nebojte se klasiků v Letohradě.

Na Zámku jsme se seznámili s vánočními zvyky některých zemí. Paní průvodkyně nám vyprávěla o Vánocích v Anglii, Americe, Rusku, Itálii i Norsku. Děti tak měly možnost porovnat postavy Santa Clause, Dědy Mráze, čarodějnice Befany i vánočního skřítka Julenissena.

Na závěr jsme si popovídali také o Vánocích, které slavíme u nás v Čechách. Na oplátku jsme paní průvodkyni vyprávěli o vánočních zvycích v Holandsku, o kterých nám v rámci pondělní Komunikace v anglickém jazyce vyprávěla paní Marja Miltenburg.

 

Život Karla IV.

V pátek 14. prosince jsme se v rámci historického projektu seznamovali s životem významného českého panovníka Karla IV. Žáci pracovali ve skupinách, tentokrát jsme zvolili rozdělení podle jednotlivých ročníků.

Během projektu žáci poznali Karla IV. jako budovatele významných českých památek – skládali puzzle z obrázků, stavěli různé hrady z barevných dřívek a řešili rébusy.

Také se dozvěděli, že byl velmi vzdělaný. Skupina se snažila rozluštit věty v jazycích, které Karel IV. plynně ovládal. Ukázky jsme si poslechli z internetu.

Žáci byli překvapeni, když slyšeli ukázku z díla Vita Caroli, neboť Karel IV. byl také spisovatel. Potom jsme si přečetli Romanci o Karlu IV. od Jana Nerudy a prohlíželi jsme si knihy Dějiny udatného národa českého, Karel IV. v kouzelném kukátku a Cesta dětí do staletí.

O tom, že Karel IV. byl sportovec a udatný rytíř, jsme samozřejmě věděli. Žáci si tentokrát vyzkoušeli hod koulí na cizího rytíře.

Poslední stanoviště upozorňovalo na to, že Karel IV. byl bohatý. Prosazoval sňatkovou politiku, měl čtyři ženy. Každý ročník výtvarně znázornil jednu jeho manželku a nejstarší ročník vypodobnil samotného panovníka. Vytvořená díla si můžete prohlédnout na naší chodbě.

Rodinný úkol tohoto měsíce byl velmi tvořivý, neboť se rodiny měly pokusit vytvořit báseň o tomto významném českém králi a císaři. Posuďte sami z ukázek, jak máme šikovné žáky a jejich rodiče!

 

Vánoční nadílka u stromečku

Již nastal vánoční čas, na který se všichni moc těšíme. Vánoční stromeček stojí na chodbě školy a my se těšíme, až Štědrý den zazvoní. V pátek 21.12. jsme se všichni sešli u vánočního stromečku u nás ve škole. Děti zazpívaly vánoční koledy a nastalo to krásné napětí při rozdávání dárečků. Po nadílce se všichni odebrali do svých tříd. K obědu, který byl v duchu Vánoc, jsme měli rybí polévku a houbového Kubu. Odpoledne se všichni odebrali na vytoužené vánoční prázdniny.

Listopad 2018

Pyšná princezna

Dne 1.11.2018 první třída navštívila divadelní představení společnosti Julie Jurištové z Prahy „Pyšná princezna“ ve Vamberku. Tato společnost nabízí dětem nekomerční zábavu zaměřenou na klasické výpravné pohádky obsahující morální poselství. V tomto případě šlo o příběh, který všichni známe ze stejnojmenné filmové pohádky.

 

Třídní recitační soutěž

Dne 16.11.2018 proběhly třídní recitační soutěže. Všechny děti byly natěšené, že budou moci svým spolužákům přednést básničku. Děti se snažily o co nejlepší recitační výkon. Proto bylo velmi nelehké vybrat ty nejlepší, které postoupily do školního kola recitační soutěže. Pro prvňáčky to byl obrovský zážitek a aby na tento den nezapomněli, dostali v upomínku diplom se sladkou odměnou.

 

Školní kolo recitační soutěže

Žáci vybraní z jednotlivých ročníků jako nejlepší se dne 21.11. 2018 znovu předvedli před svými spolužáky, aby změřili své recitační schopnosti mezi sebou. Výběr žáků, kteří pojedou na soutěž „Nebojte se klasiků“, která se koná 27.11. v soukromém gymnáziu Letohrad, byl opravdu nelehký. Výkony byly vyrovnané a žáci soutěžili o to, kdo bude školu reprezentovat. Přejeme jim hodně úspěchů.

 

Vánoční tvoření

Je konec listopadu a my jsme se začali připravovat na vánoční čas. V úterý 27.11. 2018 jsme uspořádali vánoční tvoření pro radost. Nachystané mini dílničky nás inspirovaly ke kreativním výrobkům. Nezůstali jsme však u této činnosti sami. Přišli pomoci i rodiče. Výrobky byly využity na vánočním jarmarku v Potštejně v hotelu Slavie, kde je bylo možné zakoupit.

 

Potštejnští hasiči

Blíží se poslední měsíc v kalendářním roce 2018. Je nejvyšší čas si zopakovat nejdůležitější telefonní čísla, která nám pomohou v momentu ohrožení. Beseda s potštejnskými dobrovolnými hasiči byla přínosná. Nejenom že jsme si zopakovali vše potřebné pro záchranu života, ale proběhl i velmi autentický cvičný poplach s následnou evakuací. Po zdárné evakuaci nám hasiči předvedli, jak se zachází a používá hasící přístroj. Děti si zkusily použít pěnový hasící přístroj

Říjen 2018

Projektový den „Za kostrami našich předků“

Je 1. října a my se vydáváme vlakem do Prahy za poznáním našich předků.

Na zastávce metra Vyšehrad nás čekal pan Petr, který nás zavedl na výstavu fosilií v Triloparku s praktickou dílnou a komentovanou prohlídkou. Nejprve jsme byli seznámeni s terminologií paleontologa a archeologa. Názorné ukázky nám přiblížily svět před mnoha milióny lety. Čištění pravěké kostry štětečkem a následným zakreslením na papír bylo zajímavé. Děti odstraňovaly nečistoty ze zkamenělin malou vrtačkou, bylo zajímavé si tuto činnost zkusit. V úplném závěru jsme si odlili do forem nejrůznější drobné trilobity a jiné pravěké živočichy.

Vzhledem k nepříznivému počasí jsme náš výlet trochu zkrátili. I tak se nám den líbil. Domů jsme si každý odváželi krásné vzpomínky a suvenýry.

Zvířátka dědy Lesoně

Ve čtvrtek 4.října jsme oslavili Den zvířat trochu netradičním způsobem.

V první části jsme se seznámili s dědou Lesoněm, který ve svém kouzelném lese začaroval děti do různých zvířátek. Nejprve se mezi sebou přetahovaly myšky, ale přetáhnout se nemohly, protože měly stejnou sílu. Děda Lesoň potom některé myšky přečaroval na kočky o síle dvou myší. Později přibyla další zvířátka – husa se silou jedné myši a jedné kočky, pejsek se silou jedné husy a jedné myši, koza se silou jednoho pejska a jedné myši, beran se silou jedné kozy a jedné myši. Nakonec jsme poznali ještě dvě nejsilnější zvířátka - krávu se silou dvou koz a koně se silou dvou krav.

Ve druhé části si děti prohlédly všechna zmíněná zvířátka úplně naživo. Některá jenom pozorovaly (myšky, husu, kozu), jiná si mohly pohladit (berana, telátko, poníka), pejska jsme dokonce mohli nakrmit a s kočičkou jsme se i učili.

Ve třetí části jsme se zvířátky – symboly – počítali. Porovnávali jsme jejich sílu, vyhledávali jsme maskovaná zvířátka, doplňovali jsme stejně silná družstva.

Podobné matematické úkoly mohou děti dobrovolně počítat do konce tohoto měsíce, kdy bude jejich matematické snažení vyhodnoceno a samozřejmě ti nejlepší budou oceněni.

 

Pohádky z pařezové chaloupky

Kdo by neznal pohádky z pařezové chaloupky a její dva obyvatele?

3.10. první třída zavítala do Vamberka na divadelní představení Křemílka a Vochomůrky pod režií Hany Mrázkové z Divadla scéna Zlín. Představení rychle vtáhlo děti do jednotlivých po sobě jdoucích pohádek. Děti byly po představení spokojené a unavené, že cestu zpět do školy některé prospaly.

 

Hasík

V pátek 19. října k nám zavítali profesionální hasiči z Rychnova nad Kněžnou s programem nazvaným Hasík.

Děti byly rozděleny do dvou skupin a byly seznámeny s prací hasičů. Hasiči názorně dětem ukázali, jak si nejlépe zapamatovat nejdůležitější telefonní čísla, která mohou pomoci zachránit lidem v nouzi život. Nakonec se ukázalo, že správně telefonicky zavolat o pomoc není tak snadné. Seznámení s ochranným oblečením a pomůckami, které jsou nezbytným vybavením každého hasiče, bylo velmi zajímavé. I informace, že vybavení každého hasiče, když jde pomáhat druhým, v plné výbavě váží 30 kg.

Prohlídka hasičského auta a ukázka zvukové a světelné signalizace, byla pěknou tečkou za celým programem.

 

Oslavy stého výročí vzniku naší republiky

V neděli 28. října 2018 oslavila naše republika své sté narozeniny. I naše škola se připojila k těmto oslavám.

V úterý 23. října se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do výukového programu Staleté kořeny pod vedením pana Petra Kadlece z České Třebové. Dvouhodinový program byl zaměřený na uvědomění si české jedinečnosti a hrdosti na náš národ. Na velký plakát našeho národního stromu lípy děti postupně připevňovaly slova, které si připravily ve skupinkách podle zadání lektora. Kořeny stromu představovaly významné historické osobnosti z našich dějin. Kmen znázorňoval to, bez čeho nemůžeme žít – naši kulturu (jazyk, obyčeje apod.). Jednotlivé větve byly symbolem věcí, které jsou pro náš národ typické (např. české jídlo). Listy lípy jsou nejmladší – tedy současnými lidmi, dětmi naší školy. Děti byly besedou nadšeny, zvláště když lektor do programu zařadil i kouzelnické prvky.

Ve čtvrtek 25. října se žáci 4. a 5. ročníku vydali na vlastivědnou exkurzi do hlavního města Prahy. Celá společná akce trvala 12 hodin, z toho jsme polovinu strávili ve vlaku. V Praze jsme cestou z hlavního nádraží na Pražský hrad obdivovali historické památky. Procházeli jsme Václavským náměstím, prohlédli jsme si Prašnou bránu, pokračovali jsme přes Staroměstské náměstí a Karlův most přímo na Hrad.  Zde jsme museli projít bezpečnostními rámy a proplétat se mezi velkou spoustou lidí. Většinou se jednalo o jiné školy a cizince. Na Hradě jsme nejprve navštívili v Jízdárně výstavu „Doteky státnosti“. Zde jsme mohli obdivovat různé předměty z naší stoleté historie. Děti nejvíc zaujaly různé druhy zbraní, vlajek, vyznamenání. Velmi zajímavý byl např. skafandr prvního českého kosmonauta či automobil, ve kterém jezdil ministr Alexej Čepička. Děvčata dozajista zaujaly různé druhy modrých poštovních schránek či šaty z období první republiky. Po prohlédnutí výstavy jsme se přemístili do Tereziánského křídla na druhou výstavu s názvem „Stráž na Hradě pražském“. Zde jsme mohli vidět, jak se měnila hradní stráž. Před budovou jsme se vyfotografovali, nasvačili a vydali se zpět na III. nádvoří, kde jsme si prohlédli alespoň trochu Katedrálu svatého Víta. Potom jsme již spěchali, abychom viděli výměnu hradní stráže. Celá exkurze se nám vyvedla, i když některé děti byly z pěšího putování trochu unavené.

Ale ani mladší děti nebyly o připomenutí významných narozenin naší republiky ochuzené. Žáci 2. a 3. ročníku si o vzniku republiky vyprávěli již v pondělí, když si po příchodu do třídy všimli vystavených fotografií všech českých a československých prezidentů a státních symbolů.

V pátek 26. října byly naše školní oslavy ukončeny vystoupením kouzelníka a mima Ály s názvem „Republika očima dětí“. Ála děti celé naší školy seznámil s různými významnými událostmi těchto 100 let. Děti si společně s ním i zatancovaly a zazpívaly. Celý program byl věnován všem, kteří se z válek nevrátili domů. Těm jsme na konci vzdali úctu pokloněním.

Září 2018

 

První školní den

Je 3. září a my se opět sešli ve škole. Před hlavním vchodem paní ředitelka přivítala děti zazvoněním na zvonek a uvedla je do školního roku tematicky zaměřeného na historii. Žáci prošli pravěkou jeskyní, na schodišti potkali obrázky z pravěku a posléze se všichni shromáždili ve třídě. Paní ředitelka přivítala přítomné paní učitelky, pana starostu, rodiče i prarodiče a hlavně naše prvňáčky. Po krátkém kulturním programu byli přivítáni prvňáčci a pedagogičtí pracovníci spolu s panem starostou jim popřáli hodně úspěchů v nadcházejícím školním roce. Prvňáčci dostali upomínkové předměty na první školní den a kšiltovky s logem školy. Spolu s ostatními žáky obdrželi nové žákovské knížky. Naše řady jsme rozšířili ještě o novou žákyni do 4. ročníku. S jedenácti prvňáčky a jednou čtvrťačkou nás letos je 51.

 

Projektový den „Za mamutem“

V úterý 4. září jsme se přenesli do pravěku. Zde jsme ve skupinkách procházeli stanoviště, která byla zaměřená na výrobu pravěkých šperků, oblékli jsme pračlověka, zavítali do pravěkých jeskyní, kde jsme si vyzkoušeli, jak se maluje rukama, vyhrabávali pravěké cennosti a pokoušeli ulovit mamuta. Bohužel k nám byl čas neúprosný a my jsme se museli vrátit zpět do přítomnosti.

 

Návštěva filmového představení v Rychnově nad Kněžnou

Věděli jste, jak si hráli pralidé? Tak to jste se mohli dozvědět na filmovém představení 5. září v Rychnově nad Kněžnou pod názvem „Pračlověk“. Film nás zatáhl do děje se sportovní tematikou – kopané. Jeskynní malby vypovídaly o sportovním nadšení. Film nás velmi oslovil a ještě cestou do školy jsme se bavili, jak si dokázali pralidé hrát.

 

Filmové představení animátora Jaroslava Nykla dne 14. 9. 2018

I v letošním roce byla pořádána soutěž neprofesionální filmové tvorby s nejdelší tradicí ve východní Evropě – Rychnovská osmička. Na soutěž byl pozván i všestranný český tvůrce - amatér v oblasti animovaného filmu, výtvarník, animátor, fázař, kameraman a režisér Jaroslav Nykl. Tento významný animátor sbírá ceny po celé planetě. Svou tvorbou pohádek pro děti se řadí i mezi velmi známé výtvarníky a animátory jako jsou Jiří Trnka, Zdeněk Miller, Vladimír Jiránek.

My jsme měli tu čest navštívit kinosál Společenského centra 14. 9., kde nám pan Jaroslav Nykl představil svoji filmovou tvorbu. Rozzářené oči dětí a nespoutaný úsměv vypovídaly za vše. Pohádky se líbily.

 

Máme rádi zvířata

Dne 12.9. 2018 k nám zavítala paní doktorka ze státní veterinární správy v Rychnově nad Kněžnou s programem „Máme rádi zvířata“. Seznámila nás s projektem, který poukazuje na správné zacházení se všemi zvířaty.

Ukázala nám, jak nezodpovědní majitelé zvířat velmi nevhodným způsobem zacházejí se svými domácími mazlíčky. Jak postupovat, když uvidíme nevhodné zacházení se zvířaty. Děti tuto přednášku sledovaly a vnímaly se zájmem.

 

Světový den bez aut

Světový den bez aut, který slavíme 21.9., poukazuje na různé druhy dopravy, jako je například kolo nebo městská hromadná doprava.

Při příležitosti tohoto dne jsme si vyzkoušeli matematické hrátky v podobě krokování, počítání schodů a cyklotrasy. Připravená jízda zručnosti na koloběžkách a jízdních kolech byla pěknou tečkou po prožitém matematickém dopoledni.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 35 hostů a žádný člen