Říjen 2019

PROJEKT "HMYZÍ KRÁLOVSTVÍ"

 

Den 4. 10. připadá na Den zvířat.

Rozhodli jsme se tedy spořádat projekt nazvaný „Hmyzí království“.

V jedné třídě děti poslouchaly povídání od pana včelaře, který dětem představil svou práci. Řekl jim, jak vypadá úl, které pomůcky ke své práci potřebuje, dokonce některé pomůcky přinesl s sebou. Děti se také dozvěděly, co všechno včelky vyrábí a co z toho pak můžeme vyrábět my. Pan včelař také hezky popsal život v úle a hbitě odpovídal na otázky zvídavých dětí.

 

HUDEBNÍ WORKSHOP

 

Ve středu 16.10. dopoledne k nám zavítal multi instrumentální učitel hudby, aby nás provedl po zemích, kde mají docela jiné nástroje, než jaké známe ze svého okolí, a aby nás naučil zaposlouchat se do zvuků a tónů, kterých si všímáme jen málo. Přivezl nástroje z Číny, Mongolska, Afriky, Švýcarska, ale i Slovenska, a my měli možnost tyto nástroje poslouchat, ohmatat a nakonec si i na ně zahrát. Díky množství neuvěřitelných a pro nás nových zvuků se stal tento den barevnější a pestřejší. 
 
 
OSLAVA DNE STROMŮ

V hodině KSV-LV jsme si dne 18.10. s žáky 2. a 3. ročníku připomněli Den stromů v nadcházejícím víkendu. Přemýšleli jsme, proč jsou pro nás stromy důležité a co nám poskytují. Každý z nás si vybavil "svůj" oblíbený strom a v krátkosti nám jej představil.
Seznámili jsme se také s historií tohoto svátku, který se traduje již od konce 16. stol. .Na závěr jsme zhlédli krátký dokument beze slov  -  "Příběh medvědího stromu".
 
 
DOPOLEDNE S SŠ A VOŠ APLIKOVANÉ KYBERNETIKY
 
Žáci 3., 4. a 5. ročníku strávili 18.10. aktivní dopoledne ve světě techniky. Do naší školy zavítal 5 členný tým z  SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o.., aby naše žáky zasvětil do vytváření animací, natáčení malou mobilní kamerou, sledování práce 3D tiskárny a hraní počítačové hry ve 3D prostoru.  Přítomní studenti z SŠ a VOŠ se našim dětem naplno věnovali, pomáhali, vysvětlovali a odpovídali na otázky žáků. Dopoledne bylo velmi poučné a děti práce s technikou velmi bavila.  
 
 

EXKURZE DO PRAHY

 

V úterý 22. října jsme se vydali se žáky 3., 4. a 5. ročníku na vlastivědnou exkurzi do Prahy. Po dlouhé, ale zábavné cestě vlakem v kupé nás na Hlavním nádraží čekala paní průvodkyně. Ta nás provázela hlavním městem a při každém zastavení nám vyprávěla zajímavosti a historické události vztahující se k významným památkám.

V Praze jsme mohli obdivovat sochu Václava na koni na Václavském náměstí, památníček Jana Palacha a Jana Zajíce, architektonicky velmi zajímavé vysoké domy, budovu Národního divadla, sochy a atmosféru na Karlově mostě. Na Staroměstském náměstí jsme si prohlédli nejen známý orloj, ale také sochu Mistra Jana Husa, dům U kamenného zvonu a pamětní kříže vztahující se k popravě 27 českých pánů.

Navštívili jsme také Pražský hrad. Zde jsme se seznámili s historií vzniku katedrály sv. Víta a mohli jsme si prohlédnout i její interiér. Poté jsme obdivovali Vladislavský sál i okna, ze kterého byla provedena defenestrace ve Starém paláci. Nezapomněli jsme také nahlédnout do malých útulných domečků ve Zlaté uličce.

Žáci se nejen seznamovali s historickými památkami Prahy, ale také absolvovali cestování pro nás neobvyklými dopravními prostředky – metrem, tramvají. Během exkurze také mohli sledovat vyšší dopravní hustotu, krámky se suvenýry na každém kroku, spoustu cizinců, žebráky i pouliční umělce.

Ačkoliv zpáteční cesta vlakem bez kupé už pro všechny byla zdlouhavá, věříme, že se dětem v Praze líbilo.

Září 2019

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

 

Již tradičně jsme se 2.9. sešli v 8 hod. ráno před školou, abychom zahájili nový školní rok. Všichni svátečně oblečení a natěšení do dalšího školního roku. Letos se paní učitelky rozhodly, že budeme po celý školní rok cestovat po kontinentech. Proto letošní téma nese název "Cesta kolem světa 2019/2020". Paní ředitelka přivítala všechny žáky a přítomné rodiče, zvláště pak prvňáčky a jejich početný doprovod. Během několika vteřin se prostranství před školou změnilo v odbavovací halu, prvňáčci se seřadili s p. učitelkou u stolku s letenkami, a odevzdali své aktovky - zavazadla. Děti 2. a 3. třídy vytvořily odbavovací pás a posílaly zavazadla směrem ke dveřím školy.  Tam zavazadla přebíraly starší děti - 4. a 5. ročníku a nosily je do horní třídy. 
Prvňáčci prošli detektorem kovů a čekali na nástup do letadla. To se chystalo ve vestibulu k odletu - poháněno tatínky prvňáků, aby přeneslo nebojácné žáčky do školy. Všichni pasažéři úspěšně doletěli do školy a slavnostní zahájení pokračovalo poslechem státní hymny. Následně byly dětem rozdány nové žákovské knížky a předány nejdůležitější organizační informace. Pan starosta popřál všem žákům, učitelkám a rodičům hodně zdraví a úspěchů v tomto novém školním roce. 

 

BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

 

Dne 5. 9. 2019 jsme se vydali se 4. a 5. ročníkem do Hradce Králové na akci nazvanou „Bezpečné nábřeží“.

Měli jsme možnost vidět ukázky všech složek integrovaného záchranného systému. Každá složka tam měla své stánky, ve kterých ukazovali různou techniku nebo různé pomůcky, které ke své práci potřebují.

U stánku Policie České republiky jsme viděli zbraně, neprůstřelné vesty, pomůcky kriminalistů apod. Také jsme si mohli sednout do různých policejních aut.

U stánků záchranné služby si děti vyzkoušely resuscitaci a také nakoukly do vozu ambulance a do záchranářského vrtulníku.

U stánků hasičských sborů si děti mohly vyzkoušet stříhání nebo rozpínání dveří auta a také jsme si vlezli do autobusu a dodávky, kterými se převážejí vězni.

Celé dopoledne probíhali živé ukázky složek. My jsme měli možnost vidět práci policistů s policejními psi, uhašení hořící pánvičky nebo vytažení tonoucího leteckou záchrannou službou.

Myslím si, že se akce všem dětem velmi líbila.

 

DEN S OV

 

První dny nového školního roku jsme začali aktivním pohybem a znovu zapojením do projektu Olympijský odznak a Odznak všestrannosti.

Žáky jsme rozdělili do 5 skupin podle jednotlivých ročníků a ty se pohybovaly v Areálu školy po označených stanovištích.

Postupně tak žáci ve dvou etapách absolvovali 10 disciplín: 500 m běhu, přeskok přes švihadlo, skok daleký, postoj čápa, hod míčkem, sprint 60 m, ohnutý předklon, zkrácené sedy – lehy, skok z místa, trojskok.

Náročným sportovním dopolednem jsme zároveň chtěli podpořit našeho žáka Sebastiana Majera ze 4. ročníku, který nás za loňský školní rok právě v těchto dnech reprezentoval v republikovém finále Odznaku všestrannosti v Brně. Gratulujeme ke krásnému 11. umístění ve své kategorii!

 

SPORTUJEME S 2019

 

V rámci Evropského školského sportovního dne jsme v pátek 27. 9. 2019 uskutečnili  sportovní aktivity motivované číslem 2019. Akce se zúčastnili žáci naší málotřídní školy i děti z naší školky. Celkem se zúčastnilo: 52 žáků, 10 dospělých a 32 dětí z MŠ.

Nejmladší děti z MŠ zdolávaly 2019 m chůze. Předškoláci společně s žáky 1. stupně plnili aktivity na 5 stanovištích: 2019 metrů indiánského běhu, 2019 sekund tance, 2019 milimetrů skoku, hod míčkem na číslo 2019 z různých vzdáleností, zdolání 2019 schodů v budově ZŠ.

Nakonec jsme všechny zúčastněné odměnili. Vylosovaní výherci získali placku či samolepku ESSD, ostatní dostali alespoň malou sladkou odměnu.

Červen 2019

ČOKOLÁDOVÝ BĚH

 

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Čokoládová tretra, jejíž patronem je trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a světový rekordman, legenda světové atletiky Jan Železný.

Žáci naší školy se nejprve zúčastnili základního kola v Potštejně. Nejlepší ze starších kategorií postupovali do čtvrtfinále, které se konalo 4. 6. 2019 na Atletickém stadionu v Pardubicích.

Postupující ze základního kola:

Kategorie 200 m – chlapci (Tomáš Bodurka, Antonín Jahoda a Richard Šutara)

- dívky (Šárka Muthsamová, Vendula Drahošová, Lea Majerová)

Kategorie 300 m – chlapci (Jaroslav Izák, Sebastian Majer, Antonín Beran)

- dívky (Veronika Cimflová, Anna Dostálová, Renata Balousová)

V Pardubicích jsme se skutečně ohřáli, teplota se pohybovala přes 30°C. Na hřišti bylo pro děti připraveno osvěžení ve formě rozstřikovače vody. Také všichni dostali od pořadatelů lahve vody i sušenku. Mohly si zadovádět ve velkých „koulích“.

Běžecké závody probíhaly vždy v několika rozbězích v dané kategorii, proto bylo velmi těžko odhadnutelné, zda naše děti, které většinou svůj rozběh vyhrály, budou úspěšné v celkovém hodnocení. Konkurence byla opravdu velká, děti závodily s dalšími 50 závodníky. Nejúspěšnější byla nejstarší děvčata, kde se Veronika umístila na nádherném 2. místě a Renata na místě 4. Z chlapců se nejlépe ve své kategorii umístil Sebastian Majer – 8. místo.

Děti v kategorii 2008-2009 také házely Vortex raketkou do dálky. Nejúspěšnější byla v kategorii dívek Anna Dostálová, která se umístila na 2. místě.

Gratulujeme Veronice a Anně, které jsou nominovány do semifinále v Ostravě. Zde bude již zahraniční zastoupení – závodit budou nejen děti z České republiky, ale i děti z Polska a Slovenska. Držíme děvčatům palce a přejeme jim, ať si to pěkně užijí!

 

 

ŠKOLNÍ VÝLET

 

Dne 6.6. žáci navštívili Historický areál Bouzov, kde byl pro ně připravený program. V areálu je kryté hlediště s podiem, kde žáci shlédli divadelní a šermířské představení. Zapojili se do ukázky replik historických zbraní s odbornou přednáškou. Měli možnost si zastřílet z kuše a z luku. Největším zážitkem asi byla prohlídka dřevěné stavby „Trojského koně“ s veřejně přístupnými vnitřními prostory. Samozřejmě na závěr si účastníci zakoupili malé suvenýry.

 

 OLYMPIÁDA MÁLOTŘÍDNÍCH ŠKOL

 

V úterý 11. 6.2019 jsme se s vybranými 14 dětmi vydali do Lhot u Potštejna, kde se konala tradiční Olympiáda malotřídních škol. Závodilo se v běhu na 50 m, hodu do dálky, šplhu na tyči, skoku přes švihadlo libovolným způsobem po dobu 2 minut a skoku do dálky s rozběhem. Nejlepší dva výsledky v každé kategorii se započítávaly do celkového hodnocení škol.

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, která s počtem 39 bodů bezkonkurečně vyhrála. Naši žáci celkem získali 34 medailí. Některé disciplíny byly našimi dětmi zcela obsazeny.

Gratulujeme v kategorii mladších dívek: Tereze Kubíkové (2 zlaté – šplh, švihadlo, 2 bronzové – hod, 50 m), Vendule Drahošové (1 zlatá – skok do dálky, 2 stříbrné – hod, švihadlo), Šárce Muthsamové (1 zlatá – 50 m, 2 stříbrné – šplh, švihadlo) i Lee Majerové ( 1 stříbrná – skok do dálky, 1 bronzová - šplh).

Gratulujeme v kategorii starších dívek: Veronice Cimflové (1 zlatá – skok do dálky, 2 stříbrné – šplh, švihadlo, 1 bronzová - hod), Ladě Majerové (1 zlatá - šplh, 2 stříbrné – skok, běh na 50 m), Renatě Balousové ( 1 zlatá - švihadlo, 2 bronzové – šplh, běh) i Anně Dostálové (1 zlatá – hod).

Gratulujeme v kategorii mladších chlapců: Sebastianu Majerovi (4 zlaté – hod, šplh, švihadlo, skok, 1 stříbrná - 50 m) a Antonínu Beranu (1 zlatá – běh na 50 m, 2 bronzové – šplh, skok do dálky).

Gratulujeme v kategorii starších chlapců: Štěpánu Beranovi (1 zlatá – skok do dálky, 1 stříbrná – běh na 50 m) a Jaroslavu Izákovi (stříbrná – šplh).

 

 NÁVŠTĚVA ZÁMKU V POTŠTEJNĚ

 

Dne 11.6.2019 navštívila naše škola zámek v Potštejně. Při příchodu do areálu zámku děti přivítal zámecký šašek a seznámil je s programem, který byl pro ně přichystaný.

V první části programu žáci navštívili interiéry a absolvovali hranou prohlídku. Mohli se tak setkat se služebnou, kněžnou i knížetem. Ochutnali zámeckou čokoládu, učili se tančit dobový tanec a snažili se pomoci nemocné kněžně k uzdravení.

Druhá část programu se odehrávala v zámeckém parku, kde byly pro děti připraveny různé pohybové aktivity, úkoly a soutěže. Nakonec měly samy složit básničku pro paní kněžnu, což se dětem velmi povedlo.

Při návratu na zámek na děti již opět čekal šašek, básničku si přečetl a děti pochválil a později předal paní kněžně. Nakonec děti pozval na výstavu morčat a zakrslých králíků, která byla připravena v jedné části zámku.

Dopoledne na zámku bylo velmi různorodé a naučné a všem se velmi líbilo.

 

DOPRAVNÍ DEN

 

Dopoledne 20.6. byl vyhrazen dopravní výchově. Před samotným soutěžením proběhlo poučení o bezpečnosti, jak se žáci mají chovat na dopravním hřišti i při samotné jízdě na kole a koloběžce. Jaká je nezbytná výbava na kolo a koloběžce.

Žáci 4. a 5. ročníku jeli do Rychnova nad Kněžnou, kde zkoušeli své dovednosti jízdy zručnosti na kolách na dopravním hřišti.

1.-3. ročník strávil dopravní dopoledne v Potštejně v Areálu Pohoda. Zde pro ně byla připravena tři stanoviště a jedno překvapení. První stanoviště bylo zaměřeno na jízdu zručnosti, kterou si také projeli na čas. Druhé bylo zaměřeno na dopravní situaci, kde jezdili na koloběžkách na provizorním dopravním hřišti podle značek a poslední byla zdravověda – ošetřování zraněných. V deset hodin přijeli pracovníci městské policie z Rychnova nad Kněžnou, kteří žáky informovali o vybavení policistů. Také jim přiblížili i samotnou profesi policistů.

Dopoledne se vydařilo, nikdo se nezranil!

Květen 2019

DEN MATEK

Jak nejlépe vyjádřit mamince, že ji mám rád? Malým překvapením a kytičkou. Na Den matek se všechny děti pečlivě připravovaly. Zpívaly, zkoušely, vyráběly malý dáreček. Když ten den nastal, v úterý 7.5., byly trochu nervózní, ale jako vždy vše zvládly na výbornou. Maminkám zahrály pohádky, zazpívaly písničky a předaly vlastnoručně vyrobenou kytičku.

 

ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Krajské kolo Odznaku všestrannosti se konalo 14. 5. 2019 v Hradci Králové a sourozence Majerovi jelo podpořit i několik dětí, které se zúčastnily předcházejícího kola. Bohužel Sebastianova oblíbená disciplína – skákání přes švihadlo – v tomto kole nebyla. Děti závodily nejprve v běhu na 60 m, potom skákaly do dálky s rozběhem, prováděly shyby na šikmé lavičce i sedy – lehy po dobu 2 minut. Před závěrečným během na 1000 m absolvovaly ještě hod do dálky kriketovým míčkem. V krajském kole se opět podařilo získat zlatou medaili Sebastianu Majerovi – postupuje do republikového kola v Brně. Gratulujeme!!!!

 

ŠTAFETOVÝ POHÁR

Krajské kolo Štafetového poháru se konalo 15. 5. 2019 na atletickém stadionu v Novém Městě nad Metují. Počasí nám příliš nepřálo, potýkali jsme se s deštěm i velmi chladným počasím. Ačkoliv je konkurence v tomto kole pro nás příliš velká, považujeme za veliký úspěch, že se nám podařilo již podruhé se sem probojovat. Naše štafety se v celkovém součtu sice zlepšily o 20 sekund, ale na favority závodu bohužel nestačily. I přesto jsme byli pyšní, že jsme neskončili z 15 zúčastněných škol poslední. 

 

STAVITEL MOSTŮ

Celodopolední akce pro 2. a 3. ročník se uskutečnila 17. května.

Žáci se seznámili s historií a stavbou Karlova mostu, pracovali ve skupinách a vytvořili improvizovaný Karlův most z LEGO DUPLO. Na mostě umístili i sochy světců a vyzkoušeli si, že je možné po mostě přejít - pokud budou mít správně staticky postavené pilíře. 

Druhá část dopoledne se týkala zamyšlení nad čistotou řek a praktická zkouška toho, co voda unese a co se ve vodě potopí. Děti před školou vytvořily improvizovanou řeku a sbíraly přírodniny, ovoce a předměty, které běžně používáme. Žáci zjišťovali, které předměty voda nese a proč, a které předměty se potopí. Zjištěné poznatky zapisovali. 

Na závěr programu děti obdržely pamětní list.

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Projektové dopoledne 21. května bylo zaměřené na problematiku dopravní výchovy a bylo určené pro vyšší ročníky.

Paní lektorka zahájila svoji přednášku výkladem nejdůležitějších bezpečnostních pravidel, která děti zažívají v každodenním životě, ať už jako chodci nebo cyklisté. 

Dále program probíhal s pomocí interaktivní tabule. V první části si žáci zopakovali a prošli pravidla chování pro chodce při pohybu na chodníku a při pohybu na vozovce. 

V druhé části programu si děti opakovaly a procvičovaly znalost dopravních značek, především těm, které se vyskytují v našem okolí. Zvlášť prospěšné bylo pro žáky naučit se všechny zákazové značky, které se týkají cyklistů. Správnou znalost značek si děti vyzkoušely testíkem na IT tabuli. 

Třetí část programu se týkala cyklisty, výbavy jeho kola, nutnost používání cyklistické helmy, pravidla jízdy na chodníku, vozovce, cyklostezce. Pomocí IT tabule žáci doplňovali situace na křižovatkách, kruhovém objezdu, řešili přednost zprava, předjíždění na vozovce, otáčení se do protisměru, ukazování změny směru jízdy. Také tyto situace děti zakončily testíkem na IT tabuli.  Dané téma nebylo pro děti zcela nové, bylo prokládáno otázkami a diskusí, a děti vyprávěly o svých zkušenostech z této oblasti.

Dopoledne se dětem líbilo. Přednáška spojená s video ukázkami přispěla k uvědomění si nebezpečí v silničním provozu a nutnosti orientovat se v pravidlech provozu. 

 

STOLEČKU, PROSTŘI SE, ANEB NEJEN O MINULOSTI STOLOVÁNÍ

Během dvouhodinové exkurze ve středu 22.května v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou se žáci dozvěděli, jak se stolovalo v chudých i bohatých domácnostech, prostých vesnických chalupách i měšťanských domech od počátku 19. století až po 30. léta 20. století. Žáci si prohlíželi interiéry jednotlivých kuchyní, dozvěděli se zajímavosti a zvyklosti stolování, na základě dříve používaných a dnes již zapomínaných názvů poznávali jednotlivé předměty v kuchyni a odhadovali, o co se jedná.

Následovala práce ve skupinách. /kolem každé skupiny bylo nakreslit kuchyň (salonek) dané doby a okomentovat svůj výtvor. 

Poslední částí byla etiketa nejen u stolu s testovými otázkami. 

Program byl velmi pěkně připravený, mnohé děti poznávaly některé předměty z domácností prababiček. 

 

DO LESA S LESNÍKEM

Velmi přínosné dopoledne jsme prožili 23. května v lesích v blízkosti Českých Libchav. Proběhl zde den s myslivci a lesními dělníky, kteří se dětem věnovali na šesti stanovištích. Celá akce začala slavnostním nástupem a troubením trubačů. Přítomen byl i majitel lesů baron Jan Parish, který nás pozdravil. Na stanovištích jsme se dozvěděli, jak myslivec pečuje o zvěř, potěžkali parohy jelena, naučili se sázet stromky a jmenovat lesnické nářadí, měřit šířku kmene a výšku stromu pomocí speciálních měřidel, bavili jsme se o výchově porostů, viděli práci dřevorubce a kočího s koněm, který vytahoval z lesa pořezané kmeny. Nakonec jsme si vyráběli památku na tento den - dřevěný koláč jako přívěšek na krk. Na závěr přijelo speciální těžařské auto, naložilo obrovské kmeny a odjelo. Akce byla ukončena troubením trubačů a pokřikem LESU ZDAR!

Ačkoliv nám počasí příliš nepřálo, celé dopoledne bylo skvělé a dětem se s lesníky moc líbilo!

 

ZPÍVÁNKY KE DNI DĚTÍ

V pondělí 27. 5. k nám zavítal pan Kamil Čapčuk s hudebně - vzdělávacím programem s názvem "ZPÍVÁNÍ NAD LADOVÝMI OBRÁZKY". Žáci zpívali různé písničky za doprovodu kytary. Poznávali názvy písní a popisovali děje podle obrázků. Dvě hodiny se před školou rozléhala hudba a radostný zpěv dětí.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 35 hostů a žádný člen