Změna ceny stravování


Od 1.3.2021 dochází ke zvýšení ceny stravného, prosíme rodiče o navýšení záloh od 1.9. 2021.

Mateřská škola                                                                      3 - 6 let                         nad 7 let

 

přesnídávka 8 Kč 9 Kč
oběd 19 Kč 22 Kč
svačina 8 Kč 8 Kč
pitný režim 0 Kč 0 Kč
celkem 35 Kč 39 Kč


Základní škola                                               7 - 10 let                                      11 - 14 let

 

oběd 22 Kč 26 KčDůchodci 26 Kč

 


Cizí strávníci 63 Kč

 

Výše záloh:

  • MŠ1 (do 6let) ze 600Kč na 700Kč.
  • MŠ2 (7let) ze 600Kč na 800Kč
  • ZŠ1(6-10let) záloha zůstává 500Kč.
  • ZŠ2(11-15let) záloha zůstává 500Kč.
  • Zaměstnanci z 300Kč na 350Kč.
  • Ostatní hotově

Vyúčtování a vrácení přeplatků se bude provádět 2x ročně- na konci 1. pololetí k 31.1.a na konci
2.pololetí k 30.6.