ŘÍJEN 2021

 

1. 10. 2021 Malá technická univerzita – Malý inženýr

Děti si s paní lektorkou zopakovaly bezpečnost práce na stavbě. Poté jim paní lektorka ukázala technické výkresy a vysvětlila jim, jaké existují rozvody v domě. Poté si děti ve skupinkách podle technického výkresu postavily půdorys domu z kostiček lega. Měly také speciální kostičky např. umyvadlo, lustr apod., které nakonec zapojily podle toho, kam patří – do vodovodu, elektřiny a kanalizaci. Mohly si také ověřit, jestli mají rozvody zapojené správně tím, že se jim např. rozsvítil lustr. Nakonec děti dostaly diplom s titulem „Malý inženýr“.

 MTU malý inženýr

MTU malý inženýr 2

 

5. 10. 2021 Program E-liška

Tento den jsme oslavili mezinárodní den zvířat, který připadá na 4. 10. na svátek sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat. Vydali jsme se do místní Sokolovny, kde na nás čekal pan myslivec, se svým neobvyklým domácím mazlíčkem – opravdovou liškou. Pan myslivec nám o lišce moc pěkně povídal – čím se živí, jak se k němu dostala, kde v přírodě jí můžeme najít apod. Liška se před námi nejprve dost styděla, pak se nám na chvilku ukázala, ale pak už z naší přítomnosti byla unavená, tak spala ve své boudičce. Pro děti i paní učitelky to byl obrovský zážitek, protože se jim málo kdy poštěstí takhle zblízka se setkat s liškou.

Program E liška2

7. 10. 2021 Kaštanový den

V rámci podzimního tématu si s dětmi povídáme o podzimních plodech a tak jsme se rozhodli uspořádat tento speciální den věnovaný jenom kaštanům.

Děti ve třídě Berušek nejprve skládaly z kaštanů počáteční písmeno jejich jména. Také si z kaštanů vyrobily různé věci, ale hlavně zvířátka. Naučily se básničku „Kaštánek“ a společně si povídali jaké kaštánky jsou, na kterém rostou stromě, jak vypadají, když jsou ještě na stromě, k čemu je můžeme používat apod. Také si ve skupinkách zkoušely kaštany poskládat okolo dětí, ve dvojicích skládaly geometrické tvary dle předlohy a nakonec si uspořádaly závody v přenášení kaštanů.

Ve třídě Včeliček probíhal kaštanový den v podobném duchu. Děti si z kaštánku a modelíny vyrobily šnečka a  společně s paní učitelkou i malého panáčka „Kaštánka“. Pomocí kaštanů se děti obkreslovaly, vytvářely i různé tvary podle předloh. Na procházce jsme si ukázali, kde kaštánky rostou a s velkou radostí další sbírali.

Kaštanový den

13. 10. 2021 Jablkohraní

Ve třídě Berušek měly děti za úkol přinést z domu jablko a věděly, že si z nich uděláme štrúdl. Hned od rána jsme loupali a strouhali jablka. V mezičase si děti také vyrobily jablíčko z papíru – vytrhávaly a nalepovaly barevný papír na vystřiženou šablonu jablka. Po svačince jsme si nastrouhaná jablíčka společně ochutili, nachystali jsme těsto, naše štrúdly zabalili a dali paním kuchařkám do kuchyně, aby nám je upekly. Poté jsme si společně povídali o tom, jak jablíčka mohou vypadat, jaká mohou být, zkusili jsme pokus, zda jablka plavou a spoustu dětí byla překvapena, že opravdu plavou. Také jsme si ukazovali obrázky s vývojem jablka a skládali jsme ve skupinkách jablko z PET víček. Nakonec na nás čekala odměna v podobě upečeného štrúdlu, který se nám moc povedl.

Ve třídě Včeliček děti plnily různé jablíčkové úkoly, jeden i společně s rodiči, cestou ze šatny. Vyrobily si čelenku s jablíčkem a nechyběla ani příprava dobroty. Děti strouhaly jablíčka a mrkev, vyrobily si salát a pak si na něm společně pochutnaly.

Jablkohraní

Jablkohraní2

14. 10. 2021 Program Zdravé nožky

Děti si nejprve sundaly boty a ponožky. Poté měla paní lektorka připravené různé speciální pomůcky na masáž nohou. Děti chodily po speciálních masážních koberečcích, po laně a po jiných předmětech. Poté děti zkoušely nohama trhat papír, kreslit, chodit jako opička a tučňák. Dále si masírovaly nohy různými míčky a posílaly si je v kruhu. Následovala hra pexeso, kdy děti skákaly na stejné obrázky. Také si zkusily nosit kamínky nohama, chodit po laně se zavřenýma očima nebo pozadu. Nakonec šlapaly do krabice s kameny a vyzkoušely si Kneippův chodník – kdy se střídá studená a teplá voda. Dětem i paním učitelkám se program moc líbil a těšíme se na další.

 Zdravé nožky

Zdravé nožky2

18. 10. 2021 Projektový den Odpady

Tento environmentální program si pro nás připravili lektorky z ekocentra SEVER v Hradci Králové. Paní lektorka měla připravené velmi pěkné kulisy a pomůcky. S dětmi si nejprve povídali o přírodě. Zahráli si pohybovou hru „Co je příroda a co ne“. Poté paní lektorka dětem zahrála malé divadýlko s maňáskem krtečkem, myškou a vrabcem. V tomto divadélku dětem představila skládku odpadu, a proč ji v přírodě nechceme. Poté se děti proměnily v popeláře a do skupinky dostaly svůj kontejner na tříděný odpad. Děti měly za úkol na skládce vybrat odpadky, které patří do jejich popelnice. Poté si společně všichni zkontrolovali, jestli vybrali správné odpadky. Nakonec se společně snažili přijít na to, proč je důležité a správné odpad třídit.

Program odpady

19. 10. 2021 Malá technická univerzita – Malý projektant

Děti si s paní lektorkou nejprve povídaly o rozvodech a spádování a o tom, že voda teče z kopce dolů. Poté si zahrály hru a samy si vyzkoušely, jak voda teče pomocí provázku a na něm navlečeném kroužku. Poté děti dostaly za úkol postavit z lego kostek domy, vodojem, elektrárnu, lampy a čistírnu. Každý z dětí stavěl něco. Poté společně postavily město ze silnice a jejich výtvorů. Do města zapojily vodu, odpady a elektriku. Nakonec se jim město rozsvítilo. Po této lekci každý z dětí obdržel diplom s titulem „Malý projektant“.

20. 10. 2021Den stromů

Ve třídě Berušek si děti hned po příchodu měly za úkol vybrat jedno lesní zvířátko a vybarvit si ho. Také jsme si po skupinkách zahráli hru Pexetrio – stromy, kde mají děti za úkol přiřadit ke stromu list a plod. Po svačince jsme si s dětmi povídali o stromech s dřevěnou didaktickou pomůckou, kde jsou 4 základní jehličnaté a 4 základní listnatě stromy. Také jsme si s dětmi povídali o funkcích stromu, proč jsou pro nás a pro celou planetu velmi důležité, jaké mají části a zahráli jsme si inscenační hru „Jak strom pije“. Nakonec jsme si zahráli pohybovou hru „Les“ a zazpívali si písničky o stromech.

26. 10. 2021 Malá technická univerzita – Malý stavitel mostů

Děti si nejprve vyslechly pohádku o Karlu IV. a o Karlovu mostu. Poprvé se seznámí s pojmem pilíř – k čemu slouží a proč je důležitý a také s pojmem vázání cihel. Na základě vyslechnutého příběhu si děti zkusily zahrát na Karla IV. a házely vajíčka na stavbu mostu na cíl. Poté se děti rozdělily do dvojic a zkusily z kostiček lega postavit most dle vlastní fantazie. Po zvládnutí tohoto úkolu děti měly za úkol ve dvojicích postavit pilíře podle návodu. Některé děti byly opravdu šikovné a zvládly postavit o mnoho více pilířů než ti ostatní. Poté všechny pilíře spojily do velkého mostu, po kterém se dokonce mohly projít, a on je opravdu udržel. Postavený most také ozdobily různými sochami. Nakonec každý z dětí obdržel diplom s titulem „Malý stavitel mostů“.

26. 10. 2021 Arteterapie s vílou Eliškou

Koncem října naši školku navštívila víla Eliška z pohádkové říše a přivezla s sebou velké plátno, barvy a netradiční materiály na malování – peříčka, klacíky, drbátko na slony, třpytky a mnoho dalšího. Po společné rozcvičce děti s vílou namalovali strom, který se ale v průběhu tvorby proměnil ve slona a další zvířátka podle toho, co na obrázku každý podle sebe viděl. Cílem projektu byl prožitek z tvorby, ne samotný výsledek.

 Arteterapie

 

ZÁŘÍ 2021

14. 9. 2021 Malá technická univerzita – Stavitel města

První lekce z deseti malé technické univerzity měla název „stavitel města“. Děti se dozvěděly, jaké typy budov mohou najít v různých městech a společně s paní lektorkou si vyjmenovaly, jaké budovy můžeme najít v obci Potštejn. Po společném povídání si děti ve dvojicích vybraly budovu, kterou budou stavět. Po sestavení budovy z kostiček lega si postavily silnici jako město a svojí budovu umístily do města. Poté si každý vzal autíčko a měl za úkol jet od jedné budovy k druhé. Jako poslední úkol děti dostaly vytištěnou mapu jejich města, ale bez umístěných budov. Měly za úkol nalepit obrázek budovy na správné místo. Na konci všechny děti dostaly diplom s jejich jménem a titulem „Malý stavitel města“.

 MTU stavitel města

16. 9. 2021 Pouť

Na tento den se děti velmi těšily. Naštěstí nám přálo i počasí a tak jsme měli možnost jít si prohlédnout pouť a dokonce se i povozit na nějakých atrakcích. Tímto bychom chtěli poděkovat panu Jaroslavu Kašparovi, jeho dceři Kristýně a jeho manželce Dagmar Kašparové za možnost s dětmi navštívit pouť a povozit se na různých atrakcích. Děti i paní učitelky si to moc užily.

 Pouť

IMG 20210916 103725

21. 9. 2021 Malá technická univerzita – Malý architekt

Na začátku této lekce si děti společně s paní lektorkou vysvětlovaly bezpečnost práce na stavbě, a co by musely mít na sobě, kdyby na nějaké stavbě opravdu pracovaly. Poté si zopakovaly jaké typy budov a střech existují. Po společném povídání si ve skupinkách z kostiček lega postavily domy dle vlastní fantazie. Naučily se také básničku s pohybem „První cihla, druhá, třetí“. Také si společně vysvětlili, co je to technický výkres a jakými barvami se značí obvodové zdi a příčky. Poté si zase ve skupinkách postavily půdorys domu podle technického výkresu. Jako poslední úkol měly děti chodit s panáčkem po svém domě do různých místností a plnit různé běžné činnosti. Na konci všechny děti dostaly diplom s jejich jménem a titulem „Malý architekt“.

 MTU malý architekt

22. 9. 2021 Program Včely

Paní lektorka nejprve dětem povídala o životě včel, a co všechno obnáší práce včelaře. Děti se dozvěděly, že v životě včely se vystřídá spoustu různých funkcí, které si vyzkoušely na vlastní kůži. První si vyzkoušely práci krmičky – dávání larviček do plástve. Jako druhou si vyzkoušely práci stavitelky – stavěly velkou plástev z jednotlivých dílů. Jako třetí si vyzkoušely práci létavky – přinášely do úlu pylové polštářky z květů. A jako poslední si vyzkoušely práci včelaře, oblékly se do jeho úboru a zkontrolovaly, jak byly včelky šikovné. Nakonec si všechny děti vyrobily svojí svíčku ze včelího vosku a také pítka pro včely. V průběhu všech činností si děti mohly prohlédnout různé knížky o včelách. Program se všem velmi líbil a těšíme se na další spolupráci s paní lektorkou.

 Včely

IMG 0801

27. 9. 2021 „Doctor Dancer“

Za tímto programem se děti ze třídy Berušek vydaly do místní sokolovny, kde už na ně netrpělivě čekal „Doctor Dancer“ – zkušený tanečník Jaroslav Havelka, aby za doprovodu hudby úplně všechny rozhýbal. A to se mu také povedlo. Kluky i holky zaujal hned od začátku tím, že je proměňoval v letadla, roboty nebo žraloky a tím se naučili všechny potřebné taneční variace, které na konci spojili v celek a společně pak předvedli celé vystoupení. Všichni vydrželi tančit až do konce. Odcházeli trošku unavení, ale spokojení a chválili si, jak to tancování bylo pěkné.

 

Červen 2021

1. 6. 2021 – Den dětí

Jako každý rok první červnový den patří všem dětem. My jsme se s dětmi vydali na naší zahradě na cestu do Afriky. Bylo pro ně připraveno šest zvířátek a u každého zvířátka měly splnit nějaký úkol, za který dostaly razítko na svoji kartičku. Na prvním stanovišti děti měly pomoci lišce nachytat pro ni nějaké ryby k večeři. Na druhém stanovišti si zahrály na slona a pomocí svých rukou měly po hmatu poznat různé předměty. Na třetím stanovišti si děti zahrály na opici – přelézaly opičí dráhu a také si měly zapamatovat různé obrázky zvířat. Na čtvrtém stanovišti si děti zahrály na žirafy a snažily se bez pomocí rukou sníst visící piškoty ze stromu. Na pátém stanovišti si děti hrály na pštrosa a musely rychle běžet a překonat překážkovou dráhu. A na posledním stanovišti se děti snažily trefit lvovi do otevřené tlamy míčkem. Celé dopoledne si všechny děti velmi užily a za zvládnuté úkoly na ně druhý den čekalo překvapení.

 Den dětí IIDen dětí

2. 6. 2021 – Překvapení ke dni dětí

Už od včerejšího dne byly děti velmi napnuté a nemohly se dočkat. Nikdo z nich nevěděl, jaké překvapení na ně vlastně čeká. Krátká vycházka okolo Potštejna je všechny dočista zmátla, ale nakonec jsme dorazili k cukrárně a překvapení vyšlo najevo. Všechny děti si mohly dát točenou zmrzlinu dle vlastní chuti.

 Na zmrzlině

10. 6. 2021 – Celodopolední vycházka

Opět po měsíci jsme se společně vydali na dlouhou celodopolední vycházku a tentokrát byla opravdu na celé dopoledne. Vycházeli jsme v 8 hodin od školky a vydali se směrem do Ostrov. V Záměli jsme přešli hlavní silnici a šli jsme kolem firmy na zpracování kamene nahoru do kopce směrem k lomu. Děti si v batůžku s sebou nesly svačinu a už se nemohly dočkat, kdy si jí budou moci rozdělat a sníst. Po svačince jsme pokračovali v cestě, podívali jsme se i do lomu a poté jsme Doly šli zpátky do školky. V Dolech na děti čekal ještě malý úkol v podobě hledání much pro pavoučka, stihly si v lese postavit i domeček pro skřítky a potom rychle hurá do školky na oběd!

 Celodopolední procházka

16. 6. 2021 – Žlutý den

Poslední barevný den v tomto roce byl ve znamení žluté barvy. Děti ze třídy Berušek si ráno společně nakreslily velké sluníčko a každý mu obtiskem své ruky přidal jeden paprsek. Poté po celé třídě hledaly všechny žluté hračky a předměty a poté si z nich ve skupinách nebo samostatně něco postavily. Po svačince na ně čekala velká ochutnávka žlutých dobrot, které děti přinesly z domu. Děti si také zkusily ochutnávat a určovat jídlo se zavázanýma očima. Nakonec si všichni zahráli hru „Co je žluté?“ a vyjmenovali si všechny žluté věci, které je napadly.

 Žlutý den VčeličkyŽlutý den Berušky

21. 6. 2021 – Zahradní slavnost

Na tento slavný den se všichni velmi těšili. Naštěstí nám přálo počasí, a tak se zahradní slavnost s pasováním na školáky mohla konat venku na zahradě mateřské školy. Děti ze třídy Berušek si pro rodiče a ostatní děti připravily veršovanou pohádku o mravencích a cvrčkovi a mezi pohádkou rodičům řekly básničky, zazpívaly písničky nebo zatancovaly. Pilně a dlouho na toto vystoupení trénovaly a nakonec se jim velmi povedlo. Doufáme, že se líbilo i rodičům a ostatním divákům. Po vystoupení nastal ten slavný okamžik, kdy se našich letošních sedm předškoláčků ošerpovalo a paní učitelka je pasovala ne školáky. Děti také dostaly knížku a pamětní list. Poté si všichni mohli na ohni upéct buřt, ozdobit bavlněnou tašku, ochutnat dobroty, které nám přinesly maminky, za což jim tímto velmi děkujeme, nebo si prostě jenom užít odpoledne se svými rodiči a kamarády. Doufáme, že se všem zahradní slavnost líbila tak jako nám a že se brzy zase všichni sejdeme na nějakém zábavném a společném odpoledni.

 Zahradní slavnostZahradní slavnost tašky

24. 6. 2021 – Školkový výlet do ZOO Olomouc

Děti se na výlet těšily už od té doby, co jsme jim o něm řekli a neustále se ptaly, kolikrát se ještě vyspí, než pojedeme a kdy že to vlastně už bude. Cesta do ZOO proběhla naprosto bez problémů. Děti se nemohly dočkat a cestu jsme si krátili čtenou pohádkou od Jitky Molavcové o klukovi v ZOO, který se neuměl ke zvířátkům správně chovat a tak ho zavřeli do klece. Nakonec ale vše dobře dopadlo. Po příjezdu na místo jsme si dali svačinku a šli se podívat do ZOO. Měli jsme domluvený hodinový program s paní lektorkou, která nám nejprve ukázala předměty, které pocházely z různých zvířat – srsti, lebky, vajíčka, rohy apod. Děti si všechny předměty mohly také osahat. Poté nás paní lektorka vzala kousek na komentovanou prohlídku ZOO a některých zajímavých zvířat a nakonec nám ukázala, jak se krmí surikaty. Poté jsme si s dětmi dali oběd a vydali se na vyhlídkovou trasu po ZOO. Po cestě jsme viděli a poznali spoustu zvířátek. Celý výlet děti tak unavil, že na zpáteční cestě téměř všechny usnuly. Výlet se nám vydařil a všichni jsme si ho moc užili.

 ZOO BeruškyZOO Včeličky

 

Kolektiv mateřské školy Vám přeje pěkné prázdniny a budeme se na Vás těšit opět v září!

Květen 2021

11. 5. – Červený den

Tento měsíc nás čekal jako tradičně barevný den, tentokrát červený. Děti od rána chodily do školky převlečené do červeného oblečení a s červenou hračkou. Někteří nám dokonce přinesli nějaké červené dobroty, které jsme ochutnali v rámci svačinky. Děti ze třídy Berušek si ráno hrály s červenou trubkovou dráhou, vybarvovaly omalovánky srdíček, stavěly obrázky z červených PET víček a vyráběly výtvory z červeného barevného papíru. Po svačince jsme si představovali červené předměty, které si děti přinesly z domu – vytleskávali jsme slabiky, říkali počet slabik a také na jaké písmenko slovo začíná. Poté jsme si říkali, co všechno může mít červenou barvu a nakonec děti ve skupinkách stavěly obrázky z různého červeného materiálu, který nalezly ve třídě. Děti ze třídy Včeliček si také představily všechny červené předměty přinesené z domu, počítaly a dolepovaly beruškám puntíky. Inspirovány červenou Karkulkou, vymýšlely, co červeného by mohla Karkulka babičce přinést. Všichni společně sestavili velké srdce z PET víček. Nakonec si děti pochutnaly na červených dobrotách – rajčátka, ředkvičky, jahůdky, maliny….

Příští měsíc nás tento školní rok čeká poslední barevný den a tentokrát to bude žlutý.

20. 5. Berušky a 27. 5. Včeličky  – Prohlídka hradu

S dětmi jsme se v rámci tématu „Můj dům, moje obec Potštejn“ vydali na prohlídku místního hradu. Děti byly od začátku motivované k hledání pokladu, takže se na hrad všichni velmi těšili. Paní průvodkyně nám ukázala všechna místa na hradě a řekla nám spoustu zajímavostí. Děti si mohly vyzkoušet opravdické rytířské brnění, prohlídnout si dračí vejce, koulet obří dělovou kouli, nakrmit kozy, prohlédnout si včelky v průhledném úlu nebo si prohlédnout místnost, ve které se konají svatby a nakonec opravdu našli ten vytoužený poklad. Všichni z toho měli obrovskou radost a s chutí se do pokladu pustili už na hradě. Vycházku a s tím spojenou prohlídku jsme si všichni moc užili a moc se nám to všem líbilo.

 Berušky na hradě

na hradě Ijpg

hledání pokladu

 

31. 5. – 3D projekce „Podmořský svět“

Děti ze třídy Berušek se podívaly do takového menšího kina, se kterým nám přijel pán do školy. Dostali jsme 3D brýle a shlédli jsme film o podmořském světě. Pro děti to byl zážitek, protože v brýlích to vypadalo, jako by byly v moři ony samy. Dozvěděli jsme se spoustu informací o nejrůznějších živočiších z hlubin moře a také jsme si mohli spoustu živočichů ve filmu prohlédnout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 28 hostů a žádný člen