Únor 2022

2. 2. 2022 – Hra na lišku

Děti ze třídy Berušek si v rámci tématu „Zvířátka a ptáčci v zimě“ na vycházce zahrály hru na lišku ala stopovanou. Děti se rozdělily na půl a každá paní učitelka si vzala jednu půlku dětí. První půlka šla napřed a po cestě věšela barevné fáborky, psala šipky a na různých místech po cestě nechávala 6 úkolů. Poslední úkol byl hledání pokladu. Po vystopování první skupiny se role otočily a ty děti, které jako první věšely fáborky a rozmisťovaly úkoly, tak stopovaly a druhá skupina, která stopovala, nyní věšela fáborky a rozmisťovala úkoly. Děti i paní učitelky tato hra a vycházka velmi bavila, tak se budeme snažit podobné formy vycházky zařazovat častěji.

3. 2. 2022 – Lyžařský výcvik na Pekláku

10 dětí z obou tříd, které byly přihlášené na lyžařský kurz, se vydaly podruhé do České Třebové na Peklák. Tam už na ně čekali zkušení instruktoři, děti byly rozděleny do skupin podle svých lyžařských schopností. Začínající děti se učily pohybovat s lyžemi na nohách a sjíždět menší svah. Ti nejzkušenější, se vydaly i na velkou sjezdovku. V rámci výcviku si děti zahrály několik her na sněhu a nechyběla ani malá svačinka.

IMG 20220203 091325

IMG 20220203 104446

IMG 20220203 105233

15. 2. 2022 – Agáta a 5 království

Se třídou Berušek jsme se zapojili do dlouhodobého environmentálního  projektu, který nabízelo ekologické středisko SEVER v Hradci Králové s názvem „Agáta a 5 království“. Je to 10 hodinových programů, ve kterých se dětí dozví něco o základních podmínkách života (voda, vzduch, slunce a půda), o civilizaci, jak by se měly chovat, aby přírodě neubližovaly apod. My jsme se domluvili, že programy spojíme vždy na celé dopoledne a proto nás čekají místo deseti programů pouze tři. V tomto prvním programu se děti dozvěděly něco o tom, co je vlastně těch zmiňovaných 5 království, jak to mezi přírodou a lidmi chodí, a zblízka se podívaly do prvního z nich a tím bylo království slunce. Pomocí her a různých činností se dozvěděly něco o tom, jak slunce vypadá, kde ho najdeme, jaké další planety najdeme ve sluneční soustavě, proč je důležité střídání dne a noci a ročního období nebo jak můžeme využít sluneční energii.

Agáta a 5 království1

Agáta a 5 království2

Leden 2022

6. 1. 2022 – Tři králové

Děti ve třídě Berušek si v tento den vyrobily každý vlastní korunu, na kterou si napsaly jedno ze tří písmen tří králů K, M nebo B a zopakovaly si počáteční písmena i u dalších slov. Společně si také zdramatizovali příběh tří králů a připomněli si tak i betlémský příběh. Nakonec se naučili a společně si zazpívali písničku „My tři králové“.

Ve třídě Včeliček jsme se tématu Tří králů věnovali celý týden. Děti si vyrobily vlastní koruny, seznámily se s příběhem o putování Tří králů do Betléma za Ježíškem, naučily se koledu, vyzkoušely si tříkrálové převleky, pobavily se při pohybové hře Na kometu, poznávaly počáteční písmenka tří králů – K, M, B, učily se chodit a pohybovat se vší grácií jako králové a plnily tematické úkoly z portálu e-předškoláci.

 Tři králové

19. 1. 2022 – Program Bylinky

Děti se dozvěděly něco o tom, jaké bylinky mohou najít v přírodě, ale i na zahradě, k čemu jim pomáhají, co se z nich může vyrábět a proč jsou pro nás tak přínosné. Nejprve jako skřítci pomocníčci pomohli vytrhat kopřivy z ostatních kytiček a dozvěděli se, že i když je kopřivy občas ošklivě popálí, například čaj je z nich velmi zdravý. Poté si po skupinkách u různých stanovišť zkusily rozeznat bylinky podle čichu, rozdělovaly bylinky podle barev, vypěstovaly si vlastní zahrádku a nakonec si každý mohl domů odnést svůj vlastnoručně vyrobený voňavý pytlíček. V průběhu všech činností se děti mohly projít po bylinkovém chodníčku a nakonec jim paní lektorka převedla jedno velmi zajímavé kouzlo, které se všem velmi líbilo.

Bylinky 1

Bylinky 2

24. 1. 2022 – Lyžařský výcvik na Pekláku

Po dlouhém čekání na sněhovou nadílku, se nám konečně povedlo zúčastnit se lyžařského výcviku na Pekláku v České Třebové. Lyžovat odjelo 14 přihlášených dětí z obou tříd. Na parkovišti pod Peklákem už na děti čekali instruktoři a pomáhali dětem s obouváním lyžařských bot. Po té, co se všichni dostali na sjezdovku, začala rozcvička na sněhu, seznamování se s pohybem na lyžích, a první začátky sjíždění z kopce. Zkušenější děti se vydaly na menší vlek a sjížděly střední svah, nakonec zvládly i velkou sjezdovku.

 

IMG 20220124 092434 1

IMG 20220124 093028 1

IMG 20220124 093742 1

 PROSINEC 2021

 

3. 12. Malá technická univerzita – Malý archeolog

Paní lektorka začala lekci rozhovorem, při kterém děti seznámila s pojmy archeolog, vykopávky, naleziště apod. Přinesla střep z vázy, aby jim názorně ukázala, co archeologové nalézají. Děti si potom zahrály na jejich práci. Dostaly pracovní nástroje a s nimi odkrývaly půdorysy z předem připraveného naleziště z lega a z kousků molitánků. Dětem se podařilo odkrýt město plné půdorysů staveb. Společně si je prohlédly a snažily se odhadnout, k čemu patří která budova na obrázcích. Ve dvojicích si z půdorysů budovy dostavily  a vymyslely si k nim nějakou historii. V nalezišti se také našla lidská kostra z puzzle, kterou si děti poskládaly. Nakonec si vše uklidily a paní lektorka jim rozdala diplomy a razítka a rozloučila se s nimi.

6. 12. Hudební pohádka

Muzikoterapeutická pohádka, se kterou za námi přijel pan Hladík, přiblížila dětem pomocí různých příběhů tradiční i netradiční hudební nástroje, na které si děti mohly také zkusit zahrát.

  Hudební pořad1

Hudební pořad2                                                                                             

6. 12. Školkou chodí Mikuláš

I tento rok k nám do školky zavítala vzácná návštěva v podobě Mikuláše, čertíků a andílků. Děti byly na tento den velmi natěšené, některé se spíše bály, ale nakonec to všichni zvládli dobře. Děti Mikulášovi zazpívaly různé písničky a odrecitovaly různé básničky, které se s paními učitelkami naučily a Mikuláš s andílky za to každému

přinesli balíček, ve kterém byly jenom samé dobroty.

Mikuláš1

Mikuláš2

 

7. 12. Vánoční příběh

V úterý 7. prosince navštívila třídu Včeliček paní katechetka, aby dětem přiblížila příběh, který se odehrál před 2000 lety v dalekém Betlémě, a díky kterému můžeme každý rok slavit asi nejmilejší svátky v roce - Vánoce. Děti aktivně pomáhaly při stavbě městečka Betlém, který v příběhu Svaté rodiny sehrál významnou roli. Celý příběh se pak odehrál v připravených kulisách přímo před dětmi. Jako odměnu na závěr si děti mohly pochovat malého Ježíška. Druhý den jsme si betlémský příběh zdramatizovaly, což všechny velmi bavilo.

Vánoční příběh 1

Vánoční příběh

 

15. 12. Vycházka ke krmelci

Jako každý rok jsme s dětmi před Vánoci vyrazili k nedalekému krmelci v Dolích, abychom zvířátkům udělali radost a také jim přinesli nějaké dárečky v podobě dobrot. Cestou jsme pozorovali zasněženou krajinu a u krmelce jsme si společně s dětmi pověděli, která zvířátka do toho krmelce na ty naše dobroty vlastně chodí.

17. 12. Vánoční nadílka

Na tento den se všechny děti moc těšily. Ve třídě Berušek jsme se s dětmi domluvili, že nám mohou z domu přinést ochutnat pár kousků jejich cukroví a dokonce se nám tu objevila i jedna moc výborná vánočka. Celé dopoledne děti provázelo mlsání a ochutnávání cukroví, poslouchání a zpívání koled a před rozbalováním dárků jsme si také vyzkoušeli pár vánočních tradic – házení botou, pouštění lodiček apod. Ve třídě včeliček si děti také pochutnaly na cukroví, seznámily se s další vánoční tradicí – lití olova, a abychom si zkrátili čekání na Ježíška, šli jsme na chvilku protáhnout do tělocvičny. Hřebem celého dopoledne bylo rozbalování dárků, které děti moc bavilo, a z každého dárku měly vždy obrovskou radost. Poté už byl čas na hraní a vyzkoušení nových her, stavebnic, prohlížení nových knížek a starání se o nové panenky.

 vánoční nadílka

 

20. 12. Staročeské Vánoce

Děti se pomocí tohoto programu dozvěděly, že Vánoce netrvají jen tři dny, ale začínají už na svatou Barboru. Zavzpomínaly si, jak slavily Vánoce jejich praprababičky a dozvěděly se odpovědi na spoustu otázek jako je například původ Vánoc, odkud se vzal vánoční stromeček a jak se zdobil, co patřilo na štědrovečerní stůl, jaké tradice a zvyky se dodržovaly po jednotlivých dnech, jaké se zpívaly koledy, jak to bylo v chudých chaloupkách i na zámku a kdo nosí dětem dárky ve světě. Součástí programu  byla ukázka tradiční výzdoby a poutavé povídání o staročeských Vánocích s hudebními ukázkami a zpěvem. Nakonec si děti ze třídy Berušek mohly vyrobit svícínek z jablíčka a společnými silami vytvořit ozdobu do školky z brambory a napíchaného sušeného ovoce.

staročeské vánoce 1

staročeské vánoce2

LISTOPAD 2021

 

3. 11. Dýňová slavnost

Toto podzimní setkání s rodiči na školkové zahradě odstartovaly děti svým pásmem podzimních básniček a písniček. K dětem se dokonce mohli přidat i rodiče, kterým jsme rozdaly noty se známými dětskými písničkami, které byly ovšem předělané do dýňové verze. Na zahradě také byla k vidění výstava vyřezaných dýní, která se opravdu velmi vyvedla. Pro děti byla nachystaná stanoviště s různými dýňovými úkoly a za jejich splnění děti dostávaly razítko na svou kartičku. Za sesbírání všech razítek obdržely medaili. Nejlákavější a nejstrašidelnější byla školková stezka odvahy, která se konala v úplně tmě, a dětem na cestu svítily pouze svíčky. Všichni byli moc stateční a stezku odvahy úspěšně zvládli. Celé odpoledne byl všem k dispozici dýňový džus, který uvařily děti s paní učitelkou ze třídy včeliček. Také jsme mohli všichni ochutnat různé dýňové dobroty, které si pro nás připravili děti společně se svými maminkami. Celé odpoledne se velmi povedlo a doufáme, že se to všem líbilo a že si to všichni užili tak, jako my.

Dýňová slavnost 2Dýňová slavnost

 

5. 11. Malá technická univerzita – Stavitel věží

Paní lektorka zahájila tuto lekci Malé technické univerzity rozhovorem s dětmi o tom, co jsou to věže, co všechno považujeme za věže z pohledu architekta (vysoká stavba s malým půdorysem) a k čemu různé druhy věží slouží a jaké věže se vyskytují v našem okolí. Například rozhledna, posed, vodojem, kostelní věž, vysílač atd. Paní lektorka rozhovor podpořila fotkami. Rozpovídala se o své návštěvě Žižkovské věže a Ještědu. Poté měly děti za úkol postavit nějakou věž podle vlastní fantazie z velkých lego kostek. Po prohlédnutí výtvorů jim p. lektorka názorně vysvětlovala, jak je pro věž důležitá stabilita a děti přišly na to, jak ji dosáhnout. Nejdřív se každý postavil s roztaženýma nohama, aby zjistil, že tak je jeho postoj stabilnější, potom zkoušely svoji stabilitu ve dvojicích, nakonec ve čtveřicích. Pak paní lektorka děti motivovala rozhovorem ke stavbě Ještědu. Děti stavěly ve čtveřicích a vysvětlily si, jak se pracuje podle návodu. Když se jim dílo podařilo správně postavit, dostaly na svoji věž plášť s obrázkem Ještědu a českou vlaječku. Nakonec paní lektorka celou lekci zhodnotila, rozdala dětem diplomy a razítka. 

MTU stavitel věží2

MTU stavitel věží

9. 11. Malá technická univerzita – Malý vodohospodář

Paní lektorka zahájila tuto lekci rozhovorem s dětmi o vodě a o jejím významu. Ptala se dětí, kde se vyskytuje voda v přírodě, kde se bere pitná voda a k čemu ji potřebujeme. Potom s dětmi mluvila o tom, že vody na světě ubývá a že je ji potřeba šetřit, např. při splachování záchodu. Vysvětlila dětem, co je čistírna odpadních vod a názorně si na pokusu předvedli, jak se voda čistí, aby se mohla vrátit zpět do přírody a že lidé, kteří to dělají, se nazývají vodohospodáři. Děti měly za úkol ve čtveřicích postavit čističku podle návodu z velkých lego kostek. Postupně podle instrukcí vkládaly do svých čističek různé filtry a obrázky různě znečištěné vody. Když byla díla hotová, vytvořila paní lektorka špinavou vodu a přelila ji do nádoby nejdříve přes hrubý filtr, potom přes jemnější a ještě jemnější, až byla voda čistá. Lekci zakončila zhodnocením, rozdáváním diplomů a razítek.  

MTU malý vodohospodář2

MTU malý vodohospodář

11. 11. Svátek svatého Martina

Tento den jsme si v obou třídách připomněli svátek svatého Martina. Děti se seznámily s jeho příběhem, podívaly na televizní kreslenou pohádku Legenda o sv. Martinovi. Potom jsme si povídali o tom, jak být hodní na druhé. Děti jmenovaly příklady, kdy byly hodné na sourozence, na kamarády, kdy pomáhaly mamince atp. Celý příběh jsme zdramatizovali s použitím dostupných pomůcek. Seznámili jsme se s písničkou o sv. Martinovi, kterou jsme použili do dramatizace. Během dne děti vyráběly tematické obrázky. Vystřihly si z bílého papíru koně, z vlny mu provlékly hřívu a ocas a nalepily ho na velký papír, předem namalovaný zimními barvami. Obrázek nakonec dokreslily a dozdobily třpytivými fixami.

26. 11. Malá technická univerzita – Malý energetik

Návštěva paní lektorky z Malé technické univerzity na konci listopadu proběhla výjimečně ve smíšené třídě, protože z provozních důvodů bylo třeba spojit obě třídy dohromady. Tentokrát se děti učily o tom, kde a jakým způsobem získáváme elektrickou energii. Na teoretickou část navazovala praxe v podobě stavby jednotlivých druhů elektráren a dalšího příslušenství, které k tomuto tématu neodmyslitelně patří. Ačkoliv program trval přes hodinu, všechny děti celý kurz skvěle zvládly a dobře se u toho bavily!

 MTU malý energetik

30. 11. Malá technická univerzita – Malý zpracovatel odpadů

Nejdřív paní lektorka začala s dětmi mluvit o odpadech. Ukázala jim obrázky s barevnými popelnicemi, kdy si s dětmi zopakovala, jaký odpad patří do kterého barevného kontejneru, co dáváme do černé popelnice (do směsného odpadu) a co patří do sběrného dvora. Ptala se dětí, proč je důležité třídit odpad, co znamená slovo recyklace a zahrála si s nimi pohybovou didaktickou hru: Recyklace. Děti měly za úkol vyrobit barevné kontejnery z velkého lega, do kterých třídily obrázky s odpadky, pak si úkol zkontrolovaly. Potom si vyzkoušely recyklaci papíru. Paní lektorka rozmixovala staré noviny s vodou ručním mixérem, vložila směs na síto, vylisovala z ní co nejvíc vody, zatížila ji knihami a dala ji sušit na topení. Po týdnu byl ruční papír suchý. Děti si na jeho kousky nakreslily obrázky podle vlastní fantazie a odnesly si je domů. Paní lektorka dále předvedla dětem názornou pomůcku, skládku odpadů. Ukázala jim jednotlivé díly skládky a vysvětlila jim, jak všechno funguje. Nakonec si s dětmi zopakovala hlavní pojmy, rozdala jim diplomy a razítka a rozloučila se s nimi.

MTU malý zpracovatel odpadů

MTU malý zpracovatel odpadů.2jpg

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 17 hostů a žádný člen