ZÁŘÍ 2018

 

4. 9. 2018 Informativní schůzka pro rodiče

Rodičům byli nejprve představeni pedagogové, kteří pracují u nás v MŠ. Dále byli rodiče seznámeni s pravidly a chodem mateřské školy. Probrali se nejdůležitější body jako režim dne, ŠVP, školní řád, platba školného a stravného atd. Nakonec byly rodičům zodpovězeny jejich dotazy.

5. 9. 2018 Kino Rychnov n. Kněžnou (pouze II. třída Berušky)

Berušky společně se základní školou navštívili kino v Rychnově nad Kněžnou. Na programu byl animovaný film s názvem „Pračlověk“. Děti tedy měly možnost vidět, jak to vypadalo v pravěku. Z filmu byli všichni nadšení a ještě pár dní poté si o něm děti ve školce povídaly.

11. 9. 2018 Logopedická depistáž

Paní logopedka Mgr. Pavlína Kulhavá jezdí k nám do MŠ každý rok. Poslechne si řeč všech dětí, hlavně předškoláků a těm, u kterých nalezne nějakou nesrovnalost, doporučí individuální sezení u ní v poradně. O její kontakt můžete žádat u paní učitelek.

14. 9. 2018 Filmová projekce Rychnov n. Kněžnou (pouze II. třída Berušky)

Společně s 1. třídou jsme se vydali opět do kina v Rychnově nad Kněžnou. Tentokrát jsme však jeli linkovým autobusem, což bylo pro děti také zážitek. V kině na nás čekalo pásmo se sedmi krátkými pohádkami, které byly doprovázeny krásnou hudbou a dětem se moc líbily. Program komentoval sám autor pohádek a jednotlivé příběhy nám vždy krátce představil.

19. 9. 2018 Cesta za stromem

Naše MŠ má každoroční projekt s názvem „Rok se stromem.“ Jedná se o celoroční projekt, kdy si společně s dětmi vybereme jeden strom v okolí, který budeme každý měsíc chodit pozorovat. Budeme pozorovat jeho změny ve všech ročních obdobích, respektive v každém měsíci. Každá cesta za stromem bude protkaná různými úkoly pro děti. V září jsme měli za úkol vybrat si strom, který budeme pozorovat. Nakonec to vyhrála lípa srdčitá, která se nachází v Zámělu.

KVĚTEN 2018

7. 5. 2018 - „Hudební pořad“ dopoledne v MŠ pro obě třídy.

Dětem byly představeny různé hudební nástroje. Přes zobcovou flétnu, saxofon, klarinet až po dudy. Na každý nástroj nám vždy byla zahrána nějaká skladba. Občas si děti mohly některou písničku zazpívat, nebo na ní dokonce i zatancovat. Pořad se nám všem moc líbil.

10. 5. 2018 - od 13.00 hodin - Zápis do MŠ - v budově mateřské školy.

15. 5. 2018 - Maminkám besídka

Na tento den jsme se s dětmi intenzivně připravovali skoro dva týdny. Museli jsme se společně naučit nějaké básničky, písničky a tanečky. Děti byly z vystoupení trochu nervózní, stejně tak paní učitelky. Myslíme si, že se vše podařilo na 100% a doufáme, že se všem maminkám i tatínkům naše vystoupení líbilo. Také doufáme, že se společně zase opět brzy sejdeme.

23. 5. 2018 - Odpolední beseda pro rodiče i veřejnost, na téma „První pomoc“ 

Velice přínosná a užitečná beseda pro všechny z nás. Lektoři nás seznámili ze základy první pomoci při různých zdravotních komlikacích. Všichni zúčastnění si vyzkoušeli dvou minutovou masáž srdce na figuríně, a dozvěděli se s jakou procentuální úspěšností by dotyčného resuscitovali. Škoda jen, že je na takové besedě tak nízká účast rodičů.

24. 5. 2018 - celodenní výlet do ZOO ve Dvoře Králové nad Labem

Po nástupu do autobusu, usazení dětí a zamávání rodičům na rozloučenu nás čekala celkem dlouhá cesta. Děti vše zvládly naprosto v pořádku. Po příjezdu na místo jsme si s dětmi dali svačinu. Poté jsme měli objednaného Zoo lektora, který nás provedl po ZOO, ukázal nám nejzajímavější zvířata – gepardy, hyeny, slony, opice, žirafy, surikaty apod. Řekl nám o nich také mnoho zajímavostí. Poté jsme si s dětmi sedli pod přístřešek, naobědvali jsme se a chvíli jsme si odpočinuli. Po obědě jsme se ještě vydali po ZOO sami a snažili se objevit ještě nějaká zvířata, která jsme neviděli. Navštívili jsme také vodní svět, hmyzí svět, plazy atd. Před odjezdem jsme ještě dojedli poslední zásoby z batůžků. Děti byly tak unavené, že většina z nich v autobuse usnula. Výlet se povedl a opravdu všem se moc líbil. Naštěstí nám přálo i počasí.

DUBEN 2018

Zápis do ZŠ

V úterý dne 10. 4. 2018 probíhal na naší škole zápis předškoláčků do 1. třídy. Pro děti byly připravené různé úkoly, které měly prověřit jejich připravenost na školu. Paní učitelky ze základní školy si pro všechny děti také připravily všelijaké odměny.

11. 4. 2018 – Dopoledne s policií

Přijela k nám dvě policejní auta, 2 policisté z běžné hlídky a 2 policisté ze zásahové hlídky. Dětem ukázali běžné i ty méně běžné pomůcky a také nějaké to vybavení, které se dá v policejním autě najít. Děti si mohli vyzkoušet policejní čepici, klobouk, helmu, neprůstřelnou vestu a mnoho dalšího. Dokonce nám jeden policista ukázal i svou zbraň. Toto dopoledne si děti opravdu užily.

11. 4. 2018 Beseda „Vidět a být viděn“ - BESIP

24. 4. 2018 Pípáci aneb letem ptačím světem

Navštívili jsme Muzeum a galerii Orlických hor v areálu bývalých kasáren. Zde je umístěna stálá expozice ornitologa Karla Plachetky. Vystavuje se zde zhruba 700 exemplářů ptáků s 255 většinou našimi druhy, ale i druhy jihoevropského a severoevropského původu. Celkem je zde zastoupeno 18 ptačích řádů. Děti si mohly ptáčky prohlédnout a paní z muzea pro ně měla připravené různé úkoly. Nakonec si také každý vyrobil svůj dalekohled.

30. 4. 2018 Čarodějnické dopoledne

V tento den se ve školce sešlo mnoho krásných a hodných čarodějnic. Pro děti byly připravené různé čarodějnické úkoly, které musely splnit, aby na konci dne mohly dostat „čarodějnické vysvědčení.“ Poté jsme se šli také projít na Bělisko, kde jsme obletěli připravenou hranici na spálení. Na zahradě jsme nakonec společně uvařily čarodějnický lektvar, který bublal tak moc, že se nám rozlil skoro po celé zahradě. Děti i paní učitelky si tento den moc užily.

BŘEZEN 2018

5. 3. 2018 – 9. 3. 2018 Prázdninový provoz

Děti z obou tříd byly o prázdninách spojeny v budově MŠ.

13. 3. 2018 - Návštěva knihovny

V úterý 13. března jsme celá školka navštívili Městskou knihovnu v Ústí nad Orlicí. Paní knihovnice si s dětmi chvilku povídala o tom, k čemu knihovna slouží, poté jim přečetla pohádku „Jak pejsek a kočička vařili dort“ a k této pohádce měla pro děti přichystané různé úkoly. Děti se mohly podívat, jak to v knihovně vypadá a samozřejmě si mohly půjčit a prohlédnout nějakou knížku.

20. 3. 2018 – projekt Zdravé oči našich dětí

Dne 20. 3. 2018 proběhlo u nás v MŠ bezplatné vyšetření zraku dětí. Toto měření probíhá po celém Rychnovsku v rámci mezinárodního projektu „Lions Eye - Zdravé oči našich dětí“.

20. 3. 2018 Beseda na téma „Dentální hygiena“

V odpoledních hodinách nás navštívila dentální hygienistka paní Jana Hovádková Dis. Seznámila všechny zúčastněné rodiče a jejich děti s tím jak si správně čistit zuby. Jak je důležité, aby rodiče s čištěním zubů dětem pomáhali. A nakonec také jak se dnes mění stomatologická péče.

22. 3. 2018 – Vynášení Morany

Celý týden jsme se na tuto událost připravovali. Museli jsme společně s dětmi vyrobit Moranu a také jsme si opakovali jarní písničky a básničky, abychom mohli jaro řádně přivítat. Moranu společně s námi vynášela i MŠ z Ústí nad Orlicí, takže nás bylo opravdu hodně. S Moranou jsme obešli Potštejn, zazpívali jsme jí jarní písničky a i přesto, že se jí moc nechtělo, tak jsme jí úspěšně donesli k řece, zapálili a zahodili.

23. 3. 2018 – divadelní představení – Devatero pohádek

Toto divadelní představení se konalo v Sokolovně v Potštejně. Přijelo k nám Divadélko pro školy z Hradce Králové. Jednalo se o loutkoherecké představení na motivy dvou příběhů ze slavné knížky Devatero pohádek od Karla Čapka. Dva herci vtipně a zajímavě zvládli zahrát dvě pohádky a to „Tuláckou“ a „Loupežnickou“. Dětem se představení moc líbilo

28. 3. 2018 – divadelní představení „ Krysáci“ ve Vamberku

Ve středu 28. 3. 2018 jsme s dětmi navštívili divadelní představení v sokolovně ve Vamberku. Na programu byla pohádka „Krysáci a ztracený Ludvík“. Pohádku nám zahrálo divadlo D5. Příběhy tří „Krysáků“ můžeme znát i z pořadu Večerníček na ČT. Kamarádi Hubert, Hodan a Eda jsou tři „Krysáci“, kterým se tentokrát ztratil jejich dobrý přítel, sádrový trpaslík Ludvík. Vydávají se na pátrací akci, během které musejí čelit nejrůznějším překážkám. Setkávají se s pavoukem Pechem, kocourem Brunem, noční můrou Agátou, nebo zmijí Klotyldou. Děti si představení velmi užily.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 53 hostů a žádný člen