KVĚTEN 2019

7. 5. 2019  Vystoupení ke dni matek

Besídku jsme se rozhodli tento rok spojit se školou, takže se nabízela otázka, jak to celé pojmout, aby byly zapojeny všechny děti a netrvalo to moc dlouho. Nakonec jsme vymysleli anglicko-české představení o slepičce (pohádka „Neviděli jste moje děťátko?“), která ztratila svoje děťátko a chodila se ptát ostatních zvířátek, jestli ho někde neviděli. Školáci ještě vystoupili se svou pohádkou „O Budulínkovi“ a nakonec školkáčci ještě řekli dvě básničky maminkám. Všem dětem se vystoupení povedlo. Děkujeme za Vaši účast a doufáme, že se vystoupení všem líbilo.

9. 5. 2019  - Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy proběhl v budově školky již tradičně v prostorách tělocvičny. Pro příchozí děti byly připraveny různé hračky, aby jim čas strávený ve školce lépe utekl. Než si děti pohrály, vyplnily rodiče s paní ředitelkou a vedoucí paní učitelkou povinné dokumenty k zápisu. Na rozloučenou dostalo každé s dětí omalovánku a malý dáreček.

15. 5. 2019  - Červený den

Děti od rána chodily oblečené do červené barvy a jako tradičně nosily nějaké červené předměty z domu. Ráno pro ně bylo připraveno sestavování obrázků z PET víček a obtiskování vidličky namočené do červené barvy jako květ. Po svačince jsme si s dětmi představili jejich přinesené předměty, zahráli jsme si hru „Myslím si,..“, kdy paní učitelka nebo některé děti myslely na něco červeného, popisovaly to ostatním a ostatní hádali, na co myslí. Také jsme vzpomínali, ve kterých pohádkách je důležitá červená barva a nakonec jsme si zahráli „Kimovu hru“. Po celý den byla dětem podávána jídla s převahou červené barvy. Poslední barevný den v letošním školním roce bude ŽLUTÝ DEN, který nás čeká následující měsíc.

23. 5. 2019 -  Zdravé oči našich dětí

Dne 23. 5  2019 proběhlo u nás v MŠ bezplatné vyšetření zraku dětí. Toto měření probíhá po celém Rychnovsku v rámci mezinárodního projektu „Lions Eye - Zdravé oči našich dětí“. Smyslem screeningového vyšetření je včasné odhalení refrakčních dioptrických vad u dětí, a tím včasné zahájení účinné léčby. Měření provádí a zajišťuje „Lions club Rychnov nad Kněžnou.“ Všem dětem, které byly tento den přítomny, byly změřeny oči. Výsledky měření by rodiče měli dostat cca za 14 dní. 

 

DUBEN 2019

1.4. 2019 – Čokoládová tretra

Děti ze třídy Berušek se zúčastnily 1. 4. 2019 nejznámější série atletických závodů na 100m, které probíhaly v zámecké zahradě společně s dětmi z 1. a 2. třídy ZŠ. Přestože se snažily běžet jak nejlépe uměly, do dalšího kola se nedostaly. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.

1.– 5. 4. 2019 – eTwinning

Děti se celý tento týden s předstihem seznamovaly s velikonočními tradicemi. Také jsme se jim snažili přiblížit, že na světě nejsme sami a je tu spousta jiných dětí z jiných zemí. Představili jsme si země, které byli s námi v projektu a ukázali si je na mapě Evropy. Hlavním cílem tohoto projektu byla výměna Velikonočních karet. Karty, které jsme společně s dětmi vyrobili, jsme poté šli společně poslat na poštu. Děti si zkusili, co všechno je potřeba udělat, když chtějí něco poslat. Z příchozích vyrobených karet z Rumunska a Polska měly děti obrovskou radost.

5. 4. 2019 – Poklad kapitána Baltazara aneb kdo se bojí, nesmí na moře

Toto loutkoherecké představení si pro nás v potštejnské sokolovně připravilo „Divadélko pro školy“ z Hradce Králové. Představení bylo plné dobrodružství, vtipných rozhovorů, interakce s diváky, smíchu, ale také ponaučení a písniček. Dětem se to velmi líbilo.

8. 4. 2019 - Zdraví dětem

Jak se Zdravík skamarádil s Jedlíkem

Děti se pomocí příběhu seznámily s tím, jaké potraviny (mléčné výrobky, ovoce, zelenina) se pěstují u nás a jaké jsou exotické. Hravou formou byl také dětem vysvětlen původ masa, vajec a mléčných výrobků. Do programu byly zařazeny také různé pohybové hry. Děti si tak mohly hravou formou osvojit základy správného stravování. Na závěr každý obdržel diplom a pexeso.

9. 4. 2019 - Zápis do 1. ročníku ZŠ

" Cesta ke královně Kateřině I."

Naši předškoláci " Berušky " sídlí ve stejné budově jako školáci ZŠ.

Ta realizuje celoroční projekt s názvem „Historické putování“. Již od vstupu do ZŠ - vstupní branou - začíná překrásná výstava, malby, umělecká díla a jiná poselství té dané doby.

Naše děti z MŠ tak mohou vnímat na základě výzdoby měsíční témata jako je např. Za mamutem, Sejdeme se na Řípu, Král železný a zlatý, Otec vlasti, Práčata, Elixír mládí, Národ sobě, Pravda vítězí)

I zápis do první třídy proběhl dobově, neboť již před školou byl umístěn veliký papírový hrad. Zde měli všichni možnost volného prolézání či fotografování.

Při vstupu do školy byly děti uvítány ceremoniářem, rytířem a služebnou, která je přivedla ke Královně Kateřině I. (převlečená paní ředitelka). Ta je mile přivítala a nechala dětem pomocí tiskátek a pastelek vytvořit vlastní obrázek hradu. Mezitím předala rodičům potřebné informace a zkontrolovala dokumenty. Děti dostaly Putovní list a vydaly se společně s rodiči do pohádkových komnat.

Zde děti plnily úkoly u každé pohádkové postavy a za splnění úkolů dostaly razítko do " Putovního listu".

Úkoly byly velmi rozmanitého rázu a hravou formou zjišťovaly, zda jsou děti zralé pro vstup do Základní školy.

" Kouzelný dědeček" měl připravené pekáče buchet a děti je počítaly. Zjišťovaly a porovnávaly množství, kde je více, méně, či stejně. Také je dědeček překvapil robotickou včeličkou, která je na základě jednoduchého naprogramování dovedla po barevné cestě k cíli.

Babka kořenářka" zase rozsela na koberci obrázky plodů, rostlin a květin. Děti je měly pojmenovat a určit, co do skupiny patří a co ne. Také našly tři hromádky - smíchaná zvířátka, ovoce, hmyz, které rozdělovaly do příslušné skupiny.

Rozverný "Vítr" v podobě paní učitelky pak na plechu s moukou zkoušel zapisovat různé vlnky, čáry, klikyháky, a tím se dozvěděl o grafomotorice a schopnosti napodobit předkreslené motivy.

Dominantou Potštejna je samozřejmě hrad, proto nesměl chybět ani u zápisu. Děti na tabuli dokreslovaly hradby, napojovaly nedokreslené věže a rozpůlené sluníčko, mrak, strom, květiny.

V druhé komnatě sídlil "Děd Vševěd" - paní učitelka. Děd měl připravené obrázky s pohádkami: "Tři prasátka", "O Budulínkovi" a o "Šípkové Růžence". Obrázky byly promíchané a úkolem dětí bylo pojmenovat pohádku, určit její dějovou posloupnost a kousek pohádky podle obrázku "přečíst".

Pomocníkem Děda Vševěda pak byl rytíř, kterému děti předvedly svojí pohybovou zdatnost prolézáním " strachového pytle " a přelézáním hradeb. A nakonec se přišly s dětmi rozloučit princezny. U jedné určovaly pořadí různě barevných střevíčků a té druhé pomohly zavázat střevíček.

Po návštěvě obou pohádkových komnat se děti vrátily zpátky ke královně Kateřině I., kde si vybraly dárečky (pro kluky meč – bublifuk, pro děvčata korunka) a také něco sladkého. V průběhu loučení služtička – paní učitelka – zalaminovala Putovní list každému na památku.

Zážitek dětí byl nepopsatelný, tvářičky byly rozesmáté, oči svítily jako lampičky a všechny si odnášely domů pocit jedinečnosti ze zvládnutí všech úkolů.

10. 4. 2019 - Cesta ke stromu

Dubnovou cestu ke stromu jsme pojali jako jarní procházku. Děti měly za úkol pozorovat přírodu, poslouchat zpěv ptáčků nebo si přivonět k nějaké jarní kytičce. „Náš strom“ už měl na větvích pupeny a chystal se kvést. Snad se květů dočkáme již při květnové procházce. Společně jsme stromu zazpívali jarní písničky, řekli jarní básničky a trochu jsme si u něj pohráli.

12. 4. 2019 - Rytmy sběrného dvora

Velmi nápaditý a krásně zpracovaný hudební program pro děti. Děti si vyzkoušely hru na netradiční nástroje, jako jsou bubny ze sudů, chrastítka nebo hrnce. Zazpívaly si známé písničky a samy se k nim doprovodily. Také se vyzkoušely hru na různé části těla. Procvičily si rytmus, dynamiku, zpěv, počítání apod. Dětem i paním učitelkám se program velmi líbil.

24. 4. 2019 - Hnědý den - Den Země

Tento den jsme se všichni ve školce sešli v hnědém oblečení, děti si přinesly hnědé předměty. Naše povídání, hraní a vzdělávání se týkalo hlavně naší krásné planety Země. Říkaly jsme si co všechno kolem nás je hnědé. Děti ráno obtiskávaly zeměkouli, dotvářely vesmír. Povídaly jsme si o tom jak se o naši planetu starat – děti se podle barev kontejnerů učily třídit odpad. Na procházce jsme po Potštejně hledaly barevné kontejnery a ukázaly jsme si kde je sběrný dvůr. Ani paní kuchařky na nás nezapomněly a uvařily nám hnědá jídla (čočku, perník atd.) 

25. 4. 2019 - „Povídejme si, děti ..“ (Divadlo Vamberk)

V letošním školním roce jsme naposledy navštívili divadlo ve Vamberku. Tam na nás čekali tři minimuzikály na motivy pohádek Josefa Čapka (Jak si pejsek roztrhl kaťata, O pyšné noční košilce a Jak vařili dort). Nápadité představení plné pohádek a písniček, které si děti za tak krátkou dobu lehce zapamatovaly, takže si mohly zazpívat společně s herci. Dokonce se mohly spolupodílet na vytváření jedné z pohádek, protože pomáhaly zdobit noční košilku. Dětem i paním učitelkám se divadlo velmi líbilo.

26.4. 2019 – Malá technická univerzita (Berušky)

 Projektové dopoledne - zpracování odpadů 

Lektorka – Mgr.Libuše Rolečková, Vysoké Mýto

Dne 26.dubna 2019 se v naší škole konalo projektové dopoledne zaměřené na problematiku zpracování odpadů. Projektového dne se zúčastnili naši předškoláci společně s prvňáčky.

Paní lektorka zahájila svoji přednášku výkladem, který se týkal třídění odpadu, druhů a barev kontejnerů a především důležitosti a významu třídění. Dané téma nebylo pro děti nové, následoval rozhovor a děti vyprávěly o svých zkušenostech z této oblasti.

Následně byly děti obeznámeny s pojmem recyklace a zahrály si tematickou pohybovou hru.

Zajímavé bylo vyprávění o skládkách, jejich zakládání, fungování i jejich ukončení.

K tomu měla paní lektorka k dispozici malý rozkládací model skládky, který děti velmi zaujal.

Ze stavebnice Lega si děti mohly postavit vlastní městečko s barevnými kontejnery, skládkou a silnicí.

Další část programu se konal venku před budovou školy, kde děti za asistence paní lektorky vyráběly vlastní papír z recyklovaného materiálu. Tak mohly samy vyzkoušet, jak ze starého vzniká nové.

Dopoledne se všem velmi líbilo. Přednáška spojená s dalšími aktivitami přispěla k utváření pozitivního, odpovědného a tvořivého vztahu k životnímu prostředí.

30.4. 2019 - Čarodějnický rej

Děti již od rána chodily do školky převlečené za čarodějnice a čaroděje. Některé děti měly ze začátku trochu strach, protože nevěděly, co je čeká. Na děti byly ve školce připravené různé čarodějnické úkoly nebo aktivity. Společně jsme si také zazpívali čarodějnickou písničku „Pět ježibab“ a naučili se básničku o zlé čarodějnici. Nakonec, jako správné čarodějnice, jsme si uvařili lektvar z rozemletých dračích zubů (jedlá soda), mravenčí krve (potravinářské barvivo) a netopýří žluče (ocet). Poté jsme si šli na Bělisko trochu zalítat na košťatech okolo připravené hranice.

 BŘEZEN 2019

 

 2. 3. Vystoupení dětí ze třídy Berušek v restauraci Pod Lipami

Děti ze třídy „Berušek“ vystoupily na setkání zahrádkářů v restauraci Pod Lipami. Zde děti tančily, zpívaly a ohromily svým humorným a laskavým přístupem všechny dámy a pány, kteří se na ně přišli podívat. Dvacetiminutové vystoupení bylo doprovázeno potleskem a nakonec jsme si zazpívali všichni píseň od Jaromíra Nohavici – „Kozel“. Odměnou našim předškolákům bylo posezení s dobrotami.

5. 3. Poslední lekce lyžařského výcviku pro přihlášené děti

Ani jsme s tímto posledním lyžařským výcvikem nepočítali, ale pro naše velké překvapení se nakonec jelo. Děti byly velmi rády, že si i naposledy zalyžují. První hodinu děti pilovaly poslední nedostatky jejich lyžařských dovedností. Po svačince měli instruktoři pro děti nachystané překvapení v podobě legračních převleků a trochu odlehčené hodiny. Na konci výcviku všechny děti dostaly diplom, na kterém se mohli dočíst, co všechno na lyžích zvládají. Nechyběla ani sladká odměna v podobě lízátek. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Lyžařské škole na Pekláku za příjemně strávené dny na lyžích a budeme se těšit příští rok. LYŽOVÁNÍ ZDAR!

7. 3. Cesta za stromem

Tentokrát jsme cestu za stromem pojali trochu jinak. Jelikož jsme se za celou zimu nedostali ke krmelci, abychom zvířátkům mohli dát něco dobrého na zub, šli jsme dnes. Děti nesly plné tašky dobrot od rohlíků po jablíčka a velmi se těšily. Krmelec jsme navštívili v lese pod Velešovem. Děti všechno jídlo nasypaly do žlabu a nezapomněly být potichu, abychom zvířátka nevyplašili. Oživením této procházky byl kůň v lese, který tahal spadané stromy. Pán nám dokonce koníka přivedl ukázat blíž a představil nám svou práci i samotného koně.

19. 3. Zelený den

Zelený den v březnu jsme zvolili díky začínajícímu jaru a také se tento měsíc slaví po celém světě a hlavně v Severním Irsku „Svátek svatého Patrika“. Děti od rána opět chodily ustrojené v zelené barvě a měly připravené samé zelené aktivity. Mohly vytrhávat ze zeleného barevného papíru kousky a lepit je na svůj čtyřlístek, kreslit zelenou pastelkou nebo zelená PET víčka dávat na připravené obrázky. Na koberci stavěly ze zelených kostek a také po třídě hledaly, co je zelené. Každý si opět mohl přinést zelený předmět z domu, který jsme si v kroužku po svačince všichni představili. Také jsme si řekli, co všechno může být zelené. Nakonec se děti rozdělily na kluky a holky a měly za úkol společně postavit obrázek ze zelených PET víček. S dnešním dnem nám pomohly i paní kuchařky, kdy nám po celý den servírovaly samá zelená jídla. K dopolední svačince děti dostaly pažitkovou pomazánku, k obědu byl hráškový krém a zapečené těstoviny se špenátem a k odpolední svačince děti měly pistáciový pudink. V dubnu nás čeká HNĚDÝ DEN.

20. 3. Návštěva knihovny v Rychnově nad Kněžnou

Březen je měsíc knihy, a proto jsme nezaháleli, a vyrazili navštívit Městskou knihovnu v Rychnově nad Kněžnou. Paní knihovnice nám řekla něco málo o druzích knížek, které můžeme v dětském oddělení najít a také jaký je mezi nimi rozdíl. Děti si vyzkoušela pomocí malého testíku a také si společně s dětmi pověděla, jak se ke knihám chovat. Děti si poté mohly prohlédnout různé knížky. Jelikož byl program spíše pro starší děti, nejmenší děti ze včeliček se šli projít do nedalekého zámeckého parku. Děti, které byly v knihovně, se k nim poté přidaly a společně si zadováděly a zaběhaly na dětském hřišti. Bylo to příjemné zakončení dopoledne.

26. 3. Vynášení Morany

Děti se na tento den velice těšily. Společně jsme se na tento den připravovali už dlouho dopředu, protože jsme museli natrénovat nějaké písničky a básničky, a hlavně jsme museli vyrobit z nasbíraných přírodnin Moranu, kterou jsme poté hodili do řeky. S vynášením nám i letos přijela pomoci škola Pod lesem z Ústí nad Orlicí, takže nás bylo opravdu hodně. Děti dostaly řehtačky a bubínky, každý si nesl svůj proutek ozdobený barevnými stužkami a myslím si, že nás bylo slyšet po celé vesnici. Moraně jsme po cestě ukázali skoro celý Potštejn, zazpívali jsme jí spoustu písniček a zbavili se jí na mostě u splavu, kde jsme se konečně mohli rozloučit se zimou a přivítat nadcházející jaro. Po návratu do školky na oběd,  na nás na bráně čekalo líto, které symbolizovalo příchod jara.

ÚNOR 2019   

6. 2. Cesta za stromem

Teď nám dvakrát po sobě nevyšlo počasí a nemohli jsme se ke stromu vydat. Dnes to konečně dopadlo a vydali jsme se na „Zimní procházku“, na které bylo pro děti připraveno spoustu úkolů. Například měly hopsat jako zajíčci, zavřít oči a říct, co slyší, trefit se sněhovou koulí do stromu, postavit malého sněhuláka, vyšlapat do sněhu srdíčko apod. Cestu jsme zakončili u našeho stromu v Záměli, kde jsme si společně řekli, jak strom vypadá, a zkoušeli jsme popisovat, jak se asi cítí. Jelikož jsme měli nakonec málo času, neobcházeli jsme celou Záměl, ale vrátili jsme se Ostrovy zase zpátky do MŠ. 

13. 2. Modrý den

Po úspěšném bílém dni nás tento měsíc čekal den modrý. Děti již od rána chodily v modrém oblečení a nosily si z domu i modré předměty. Ve školce na ně čekalo opět spoustu „modrých úkolů“. Barvily papírovou čepici na modro, ze všech hraček vyskládaly na koberec modré věci, společně v kroužku jsme si říkali, jaké předměty mohou být modré a děti popisovaly jejich přinesený předmět. Také měly z modrých PET víček složit nějaký obrázek a poté společně i velkou modrou kytičku. Všichni jsme si modrý den velice užili a v březnu nás čeká den ZELENÝ. 

19. 2. Lyžařský výcvik č. 1

Dnešní den byl trochu hektický, protože jsme na lyžařský výcvik jeli poprvé a nikdo z nás nevěděl, co od toho čekat. Všechny děti se těšily, ale některé měly i trochu strach. Po příjezdu na místo na nás již čekali instruktoři, kteří se dětem věnovali po celou dobu výcviku. Pomáhali jim obouvat se do lyžáků, nést jim lyže ke svahu a také si s nimi na začátku zahráli nějakou hru a udělali si malou rozcvičku. Poté se všechny děti přesunuly do prostor lyžařské školičky, kde byly rozděleny do skupinek a učily se lyžování opravdu od základů. Všichni instruktoři byli velmi hodní, milí a také velmi trpěliví. Dnes nám také přálo krásné slunečné počasí. Všechny děti se těšily na další lyžařský den. 

20. 2. Karnevalové veselí

Letošní karneval byl ve stylu pohádek a večerníčků. Od rána děti chodily převlečené za různé pohádkové a večerníčkové postavy. K vidění byl např. motýl Emanuel, princezna Elsa, piráti, kočičky, pejsci a různé víly. Děti si u stolečků mohly vybrat z různých činností. Měly připravené omalovánky klauna a také pracovní list s klaunem. Mohly skládat klauna z barevného papíru a poté mu dolepit obličej. Také mohly skládat klauna z jednotlivých částí apod. Po celý den nám ve školce hrála veselá hudba, na kterou si děti také zatancovaly. Společně jsme si pak udělaly módní přehlídku, kde každý představil svojí masku a řekl, z jaké pohádky nebo z jakého filmu je. Také jsme si zahráli různé hry jako např. židličkovanou. Nakonec si děti u stolečku ozdobily ve dvojicích zlatou rybku, která jim splní nějaké přání. Rybka byla vykrojená z chleba, namazaly si jí pomazánkovým máslem a ozdobily různou zeleninou – okurky, paprikou, pórkem, ale také sýrem. Ozdobené rybičky si všechny děti s velkou chutí snědly. Všechny děti i paní učitelky si karneval moc užily. 

21. 2. Lyžařský výcvik č. 2

Počasí nám přálo, i když nebylo tak krásně jako v úterý. Děti už věděly, do čeho jdou, takže opadla počáteční nervozita a všichni se moc těšili. Na všech dětech, které na kurzu už byly v úterý, začínaly být vidět malé pokroky. 

25. 2. Kouzla pod Pokličkou

Do Sokolovny v Potštejně k nám zavítal kouzelník Karel Kašpar, který si uměleckým jménem říká KASPAR MAGIC. Samozřejmě jako správný kouzelník měl s sebou i svou krásnou asistentku. Měli pro nás připravený program s názvem „Kouzla pod pokličkou aneb poodhalená tajemství kouzelnické kuchyně“, který byl určený pro děti všech věkových kategorií. Společně nám ukázali mnoho kouzel a triků. Některé děti byly dokonce součástí některých kouzelnických triků a také jsme se společně nějaká ta kouzla naučili. Všechny děti i paní učitelky byly nadšené a kouzelnické představení se nám všem velice líbilo.

26. 2. Lyžařský výcvik č. 3

Dnes s námi jeli i některé děti, které na lyžařském výcviku ještě nebyly. Naštěstí od svých kamarádů věděly, že to nic není a tak se velmi těšily. Některé velmi šikovné děti již lyžovaly z trochu většího kopce, ale stále ještě v prostorách školičky. Jezdily už také samy na dětském vleku. Opět byl na všech dětech vidět veliký posun vpřed.

26. 2. Divadelní představení ve Vamberku

Děti, které tento den nejely lyžovat, navštívily divadlo ve Vamberku. Představení nám zahrálo „Liduščino divadlo Praha“
Vypečená činoherní pohádka s loutkami, písničkami a řadou převleků. Humorné vyprávění o dvou brášcích medvědech, kteří se potkali u Kolína. Proměňovali se v zápalu hry ve všechno možné. Velký medvěd má "mlsné a vypečené hry" a Malý medvěd neztrácí důvěru v každý další nápad. Když se nedaří, pomůže hromada výborných bonbónů!

28. 2. Lyžařský výcvik č. 4

Dnešní den sliboval velmi krásné a teplé počasí, což se také splnilo. Děti se na lyžařský výcvik opět těšily. Pár vybraných dětí opět jezdilo na větším kopci na dětském vleku a dokonce se k nim přidaly i děti, které v úterý ještě jezdily na kopci menším. Ostatní děti již velice dobře zvládají tzv. „šipku nebo pizzu“, takže již dokáží aspoň trochu regulovat svou jízdu a ty nejšikovnější již dokážou sami zastavit. Všechny děti už se svezly na páse, který je vyveze o trochu výš, takže nemusí šlapat do kopce po svých.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 25 hostů a žádný člen