LISTOPAD 2019 

6. 11. 2019    Divadelní představení ve Vamberku

S dětmi jsme shlédli divadelní představení na motivy pohádky Zdeňka Trošky „Princezna ze mlejna“ divadelního souboru Pegas Praha. Příběh o čertovi, vodníkovi, Jindřichovi, Elišce kníže pánovi a čarodějnici plný písniček, smíchu a lásky.

12. 11. 2019  Projektový den v ekocentru Paleta v Oucmanicích

Enviromentální výchovu trochu jinak nám nabídlo ekocentrum Paleta v Oucmanicích. Děti se rozdělily do dvou skupin - na mladší a na starší. Pro mladší děti byl připraven program o zvířátkách, kde si společně s paní lektorkou řekli něco o domácích zvířátkách a jejich užitku. Společně si vyrobili máslo, které pak s chutí snědli namazané na chlebu. Nakonec se šli také na některá zvířátka podívat. Starší děti měly připraven program s názvem „Větve a klacky“. Nejprve si společně s paní lektorkou pověděli o lese. Poté si každý namaloval vlastního skřítka na upravený kus špalíčku. Nakonec jsme se přesunuli ven, kde si děti s klacky zacvičily a nakonec pro své vyrobené skřítky ve skupinách postavily domeček z různých přírodnin. Toto projektové dopoledne pro nás všechny bylo velmi zábavné a hlavně užitečné.                                                                  

18. 11. 2019  Nebojte se klasiků

Jako každý rok i letos probíhala na soukromém gymnáziu v Letohradě pro děti z mateřských a prvního stupně základních škol recitační soutěž. Z mateřské školy se zúčastnilo 5 dětí. Všechny děti svou básničku krásně odříkaly, ale letos byla opravdu velká konkurence. Z mateřské školy měl největší úspěch Jakub Šimek, který se z 29 dětí umístil na 2. místě.

27. 11. 2019   Celodopolední procházka – Zamykání lesa

Každé dítě si pro dnešní příležitost vyrobilo svůj vlastní papírový klíč, který si neslo na krku, aby mohlo zamknout les. Tentokrát jsme se vydali do lesa za spálený most. Po cestě byly na děti připravené různé úkoly. Na konci naší cesty jsme si společně již tradičně řekli říkanku „Zamykám, zamykám les.“

30. 11. 2019  Vystoupení dětí ze třídy Berušek na zahájení adventní  výstavy

S dětmi jsme na toto vystoupení velmi poctivě trénovali. Učili jsme se zpívat nové vánoční písničky a říkat vánoční básničky. Paní učitelka Verča Ursíková zpěv dětí doprovázela na kytaru. Vystoupení se zúčastnily téměř všechny děti a všechny děti se moc snažily. Jejich snaha byla vidět, protože se jim vystoupení velmi povedlo. Za jejich šikovnost dostal každý malou sladkou odměnu. Tímto také chceme poděkovat rodičům, kteří si v sobotu ráno našli čas a jejich dítě na vystoupení přivedli.

ŘÍJEN 2019

6. 10. 2019     Dopolední brigáda na zahradě u školky

V neděli dopoledne jsme se sešli na naší školkové zahradě, abychom připravili místa pro osázení stromů a keřů, na které jsme získali grant od Škoda auto. Sešlo se  27 rodičů, kterým ještě jednou děkujeme za ochotu věnovat svůj volný čas. V tomto počtu nám šla práce rychle od ruky a tak nezbývalo, než se nakonec trochu občerstvit. Osazování pokračovalo 9.10. (zasazení šesti ovocných stromků) a hlavně 26.10. kdy už se rodičů neúčastnilo tolik, ale i přesto se nám všechny přivezené rostliny podařilo zasadit.

16. 10. 2019   Hudební workshop 

Děti obou tříd se sešly v jedné školní třídě, kde na nás čekal pan Zdeněk Hladík, který nám pomocí pohádky představil hudební nástroje všech zemí světa. Hudba je tu především pro to aby nám dělala radost. Zvuk je mocné médium, které dokáže rozvibrovat naše podvědomí i celý náš organizmus. To a více věcí mohly děti pochopit, vyzkoušet a ověřit si na zážitkovém workshopu.

22. 10. 2019  Celodopolední procházka okolím Potštejna

Tentokrát jsme se vydali na procházku kolem Velešova. Děti opět vybaveny batůžky se svačinou, na kterou se vždy velice těší, zdárně zdolaly  i pořádný kopec. Cestou jsme opět plnili pohybové úkoly, jako chůze po kládě, přeskakování přírodních překážek, vylézt na pařez atd.  Tentokrát jsme si ale povídali i o tom, jak se máme v lese chovat a co v přírodě udělat s odpadky od svačiny. 

25. 10. 2019 Projektový den „Stavitel města“

Děti ze třídy Berušek a několik starších dětí ze třídy Včeliček se bude pravidelně účastnit projektových dnů Malé technické univerzity. Tentokrát to byl projekt s názvem Stavitel města. Děti pracovaly s legem a vypracovávaly jednoduché projekty. Tato činnost je velice zaujala a těší se na další návštěvu paní lektorky.

ZÁŘÍ 2019

17. 9. 2019 Projekt Máme rádi zvířata 2019

Cílem této akce bylo předat předškolákům zábavnou a hravou formou informace o zvířatech, která mohou žít v našich domácnostech, nebo s nimiž se mohou setkat na venkově a pěstovat v dětech kladný vztah ke zvířatům. Děti se dozvěděly, co je důležité vědět, než si domů pořídí zvíře, jak se ke zvířatům správně chovat a jak se o ně zodpovědně starat. Paní lektorka dětem poutavou formou o zvířátkách vyprávěla, měla připraveno spoustu obrázků, děti plnily připravené úkoly a nakonec si odnesly i malou odměnu. Tento projektový den si pro nás připravila státní veterinární správa.       

                                                                                                                        

27. 9. 2019 Dopolední výlet okolím Potštejna

Tento den jsme se v rámci evropského týdne sportu vydali na celodopolední procházku. Děti si nesly svačinu a pití v batůžku a na celé dopoledne v přírodě se moc těšily. Počasí nám přálo a tak jsme hned v 8.00 vyrazili. První zastávkou byla dětmi netrpělivě očekávaná svačina v altánku. Naše trasa vedla křížovou cestou po hradním kopci, do Vochtánky a lipovou alejí zpět do MŠ. Během celého dopoledne plnily děti různé pohybové úkoly – hod na cíl, chůze nerovným lesním terénem, běh po lesní cestě, překonávání přírodních překážek. Děti procvičovaly také jemnou motoriku při sestavování obrázků z přírodních materiálů – kaštany, šišky, žaludy, klacíky atd. Všichni trochu unavení ale přesto spokojení jsme se vrátili do školky na oběd.

ČERVEN 2019

4. 6. 2018  - Školkový výlet

Přiblížil se nám červen a s tím spojený školkový výlet. S dětmi jsme navštívili Fajnpark v Chlumci nad Cidlinou, který nám nabízel spoustu vyžití. V tomto areálu můžeme například nalézt dinoprales, hmyzákov, zvířátkov, hopsálkov a jiné různé prolézačky. S dětmi jsme se také zúčastnili kouzelnického představení. Tento výlet jsme si všichni užili a děti jely domů plné zážitků.

18. 6. 2018  - Žlutý den

Tak jako při ostatních barevných dnech, děti chodily už od rána do školky oblečené v co nejvíce žlutých barvách a nosily si s sebou různé žluté předměty. S dětmi jsme si společně řekli, co všechno na světě může být žluté, a ukázali jsme si, kdo si co přinesl. Také jsme skládali sluníčko z PET víček nebo malovali sluníčka temperovými barvami. Po celý den jsme měli k jídlu samé žluté dobroty.

19. 6. 2018  - Projektové dopoledne v zahradě

S dětmi jsme navštívili komunitní zahradu v Doudlebách nad Orlicí, kde byl pro děti  přichystaný program „O bylinkové princezně.“ Paní lektorka společně s nemocnou princeznou nás přivítala a uvedla nás do příběhu. Nejprve jsme si společně zahradu prohlédli a poté jsme si s dětmi šli natrhat různé bylinky. Občas i paní učitelky nevěřily tomu, co všechno se dá utrhnout a sníst. Pak si paní lektorka společně s dětmi pověděla, proč by mohla být princezna nemocná a co by jí mohlo pomoci k tomu, aby byla zdravá. Nakonec si děti ozdobily namazaný chleba bylinkami a s chutí ho snědly. Toto dopoledne pro nás bylo velmi přínosné a všichni jsme si ho moc užili.

25. 6. 2018 -  Zahradní slavnost s pasováním na školáky

A zase po roce nastal tento slavnostní den. Blíží se prázdniny a z našich předškoláčků se brzy stanou školáčci. Konečně nám letos přálo po dvou letech počasí a slavnost se mohla konat venku na zahradě. Děti ze třídy Berušek si s paní učitelkami připravily pro všechny hosty krátké vystoupení. Po vystoupení přišla ta vzácná chvíle, na kterou jsme se všichni těšili – pasování. Každý předškolák byl pasovaný na školáka, dostal od paní učitelky šerpu a malé drobnosti, aby mu zůstala krásná vzpomínka na léta ve školce. Po této slavnostní chvíli si všichni opekli buřty a pustili se do různých dobrot, které nám přinesly maminky. Tímto bychom jim chtěli moc poděkovat. Také bychom chtěli poděkovat manželům Andršovým, kteří už, stejně jako vloni, věnovali pro tento den malý soudek bezové limonády. Doufáme, že si slavnost všichni užili tak jako my, a zase za rok, na viděnou!

27. 6. – 28. 6. 2018  - Nocování ve školce

Na děti ve třídě Berušek čekala poslední noc ve školce. Děti byly natěšené už od rána a plánovaly si, jak chtějí tuto noc prožít. V podvečer jsme se začali všichni opět scházet s pyžamky a plyšáky v ruce. Někdo dokonce přinesl i dobroty pro ostatní. Společně jsme se přivítali, zahráli si nějaké hry, pouštěli si písničky, zpívali a užili si spoustu legrace. Když už byla venku pořádná tma, vydali jsme se všichni společně do sklepa, s baterkami a křídou v ruce, kde se všechny děti měly za úkol podepsat. Někdo se opravdu hodně bál, ale všichni to zvládli na výbornou. Ráno jsme se dětí ptali, jak se jim ve školce spalo a všechny byly spokojené a plné úsměvů. Tímto bychom chtěli všem našim předškoláčkům popřát plno štěstí v 1. třídě!

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 71 hostů a žádný člen