Prosinec 2020

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci se bohužel v MŠ nemohly konat žádné mimořádné akce. Probíhalo standardní vzdělávání, v rámci kterého proběhly tyto akce:

4. 12. Školkou chodí Mikuláš 

Děti se na tuto akci vždy velmi těší a tak jsme je o to ani letos nemohli ochudit. Přemýšleli jsme, jak to udělat, aby byla dodržena všechna mimořádná opatření, zároveň se nesnížila úroveň, a pro děti to byl stejný zážitek jako minulé roky. Nakonec šla za Mikuláše paní učitelka ze školky a za anděly a čerty děti z 5. ročníku.
Mikuláš měl jako každý rok připravenou knihu hříchů, ze které dětem přečetl, jak se celý rok chovaly a co by měly zlepšit. Všechny děti slíbily, že své hříchy napraví a tak mohly od andělíčků dostat i malou sladkou odměnu. Nakonec jsme společně s dětmi Mikulášovi a čertům zazpívali písničky, které jsme se v minulých dnech velmi pilně učili.

 Mikuláš berušky

15. 12. Procházka ke krmelci

S dětmi si každý rok před zimou a v zimě povídáme, která zvířátka se chystají k zimnímu spánku, která zvířátka zůstanu vzhůru, kde si shání potravu a jak je důležité jim v zimě nosit do krmelce nějaké jídlo. A jelikož byl předvánoční čas, tak jsme se domluvili, že zvířátkům taky uděláme takové malé Vánoce a zaneseme jim nějaké dobroty. Tentokrát jsme navštívili krmelec V Dolích. Zvířátkům jsme nesli seno, mrkve, jablka, usušené pečivo apod. Po cestě jsme byli potichu a pozorovali, jestli náhodou některého návštěvníka u krmelce neuvidíme. Doufáme, že dobroty zvířátkům chutnaly a už se těšíme, až s dětmi krmelec brzy zase navštívíme.

17. 12.    Vánoční nadílka

Děti se na tento den velmi těšily. Byly netrpělivé a plné očekávání. Ve třídě Berušek jsme měli tentokrát svůj vlastní ozdobený stromeček přímo ve třídě. Děti si na něj ozdoby vytvořily a ozdobily si ho samy. V den vánoční nadílky chodily děti do školky slavnostně ustrojené a většina dětí nám také přinesla ochutnat jejich cukroví, které s maminkou doma pracně upekly. A ráno v obou třídách čekalo na děti velké překvapení. Ježíšek k nám totiž přišel už v noci, takže ráno, když děti přišly do školky, byly všechny dárky pod stromečkem. Tím těžší pro ně bylo vydržet, než přijdou všechny děti, bude svačina a až teprve potom půjdeme společně rozbalovat. Také jsme si před rozbalováním společně zazpívali některé vánoční koledy. Pod stromečkem na každého čekal malý dárek, který si mohl odnést domů. Ze společných dárků do školky měly děti velkou radost.

Vánoce Včeličky

Vánoce Berušky

 

Listopad 2020

2. 11. 2020 Dýňohraní

Bohužel jsme byli nuceni, z důvodu mimořádných opatření, zrušit dlouho plánovanou odpolední akci pro rodiče s dětmi „Dýňovou slavnost“. Proto jsme se rozhodli, že si malé dýňové dopoledne uděláme ve školce jenom s dětmi. Děti ve třídě Berušek si z papíru vyráběli svou dýňovou taštičku, společně si vydlabali a vyřezali opravdovou velkou dýni a zazpívali si písničky s dýňovou tématikou.

I ve třídě Včeliček jsme se celý den věnovali dýním. Ráno si děti ozdobily dýňové taštičky a povídali jsme si o rozdílu mezi svátkem Dušiček a Halloweenem. Po svačině na všechny čekaly čtyři úkoly, které děti plnily ve dvojicích. Za každý správně splněný úkol je čekala sladká odměna, takže nikdo si domů nenesl prázdnou taštičku.

 DSCN6609

11. 11. 2020 Svatý Martin

Děti se tento den seznámily s příběhem o sv. Martinovi. Většinou tento den společně ve školce pečeme Martinské rohlíčky, ale bohužel i letos jsme byli nuceni tuto tradici díky mimořádným opatřením zrušit. Děti si příběh o sv. Martinovi nejprve přečetli a poté si ho zdramatizovaly. Seznámily se s písničkou „Už Martin na bílém koni“. Děti ze třídy Berušek si bílého koně také poskládaly z papíru. Děti ze třídy Včeliček si o tématu povídaly celý týden, vyrobily si podkovu z alobalu a bílého koně zdobily zimními motivy.

12. + 13. 11. 2020 Les všemi smysly – třída Berušek

Tento měsíc jsme zahájily celoroční environmentální projekt „Les všemi smysly“. Nejprve jsme si povídali, jak se v lese chováme, co tam můžeme dělat a co je naopak nesprávné nebo dokonce zakázané. Poté jsme se seznámili s naší kamarádkou ponožkou, která bude každé dítě tímto projektem provázet. Děti vlastně svojí ponožce ukazují svět, konkrétně les, protože když je ponožka v botě, tak z procházek nic nemá. V lese jsme pozorovali podzimní barvy, stavěli jsme domečky pro ponožky, hledali jsme poklad a zkoumali les skrz lupu. Druhý den jsme si ve školce s ponožkami zahráli divadlo a každé z dětí si udělalo  „zápis“ do svého lesního deníku. Do lesa půjdeme jednou v každém ročním období. Po novém roce nás čeká zimní výprava.

 DSCN660

19. 11. 2020 Zamykání lesa – celodopolední vycházka

Každé z dětí si nejprve ráno vyrobilo svůj papírový klíč, aby mohlo zamknout les. Po cestě na děti čekalo 5 smyslových úkolů, protože jsme obě třídy zároveň probíraly téma Lidské tělo. Úkol na sluch byl o poslouchání zvuků lesa, úkol na čich byl o poznání sušených hub se zavřenýma očima, úkol na chuť byl o ochutnávání jablka x hrušky se zavřenýma očima, úkol na zrak byl o hledání barevných broučků (PET víček v trávě) a poslední úkol na hmat byl o určování vlastností přírodnin dle hmatu. Poté si děti ze třídy Berušek připravily malou dramatizaci s lesními zvířátky a ptali se mladších dětí ze třídy včeliček, jak tato zvířátka tráví zimu. Nakonec jsme všichni společně zamkli les a řekli si básničku „Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez.“

zamykání lesa

Říjen 2020

5. 10. 2020 Mezinárodní den ochrany zvířat

Každoročně si lidé po celém světě připomínají Světový den zvířat, který připadá na 4. října na svátek sv. Františka z Assisi – ochránce a patrona zvířat. Na tento den v MŠ každý rok chystáme nějaký program zabývající se zvířaty.

Letos jsme si pozvali odborníka přes exotická zvířata. Děti se mohly setkat s hady, pavouky, agamou, varanem, ježkem a také sovou pálenou. Na všechna zvířata se děti mohly podívat zblízka a ty nejodvážnější se jich mohly i dotknout. Dětem se ukázka zvířat velmi líbila a každá skupina si s sebou odnesla malý dárek – svlečenou kůži z hada.

  

 Den zvířatDen zvířat Ipng

 

9. 10. 2020 Projektový den mimo školu v ekocentru v Oucmanicích

V rámci environmentální výchovy jsme se vydali do nedaleko vzdáleného ekocentra PALETA v Oucmanicích, kde nabízejí velmi zajímavé dopolední programy pro děti.

Třída „Včeličky“ se zúčastnila programu „Popelka peče placky“, ve kterém Popelka dostala od macechy za úkol upéct placky, ale potřebovala pomoci – obilí bylo smíchané s hrachem. Z obilí si děti na ručním mlýnku namlely mouku, smísily s vodou a společnými silami vytvořily těsto. Každý si z těsta vytvořil placičku, které si nakonec upekly ve venkovní peci. Než byly placky hotové, děti se podívaly na zvířátka, která v ekocentru chovají. Všechny děti hotovu placku s chutí snědly.

Třída „Berušky“ se zúčastnila terénního programu s názvem „Rozruch v ptačím lese“. Procházeli jsme s paní lektorkou cestu z Oucmanic k labyrintu u pomníku Jana Amose Komenského v Brandýse nad Orlicí. Cestou jsme hledali ptáčky (Moudivláčka, Datla, Sedmihláska, Vrabce), obyvatele lesa a snažili se od nich dozvědět, co vneslo na jinak klidné a harmonické místo takový rozruch. Aby se však s námi ptáčci vůbec bavili, museli jsme se vždy přiblížit jejich způsobu života a plnili jsme různé úkoly, které nám ptáčci zadali. Program končil v labyrintu, kde jsme hledali odpověď na otázku, co vlastně ten rozruch v ptačím lese způsobilo. Děti si program moc užily, všechny aktivně spolupracovaly a v labyrintu jsme si všichni společně užili spoustu legrace.

 PopelkaPečení placek

 

Berušky OucmaniceOucmanice Berušky

 

21. 10. 2020 „Den stromů“

Tematické dopoledne „Den stromů“ jsme připravili na základně stejnojmenného svátku, který je každoročně 20. října. Tento svátek se slaví ve více jak 40 zemích světa.

Ve třídě „Včeličky“ si děti od rána povídaly o stromech, o jejich významu pro život. Poznávaly stromy listnaté, jehličnaté, ovocné. Hrály si s přírodninami a stavěly z nich, přiřazovaly plody k jednotlivým stromům a dokončily s paní učitelkou závěs z přírodnin. Při procházce jsme navštívili několik památných stromů v Potštejně, přečetli si o nich a řekli jsme si, o jaký druh se jedná. Měřili jsme obvod stromů a sbírali jejich plody.

Ve třídě „Berušky“ jsme si s dětmi řekli, proč jsou pro nás stromy důležité a proč je potřebujeme k životu. Dále jsme si s dětmi pomocí nových didaktických pomůcek pojmenovali 4 základní listnaté stromy a 4 jehličnaté stromy, ukázali jsme si rozdíly v listech a šiškách. Následně si děti svoje vědomosti mohly vyzkoušet ve hře Pexetrio, kde je úkolem dát dohromady strom se správným listem a správným plodem. Nakonec jsme si pomocí inscenační hry ukázali, jak ve stromě koluje voda a živiny. Na vycházce se děti snažily pomocí listů poznat stromy, které jsme cestou potkaly a v okolí jsme si ukázaly a pojmenovaly i některé další.

 

 

Den stromů

 

6. 10. + 13. 10. + 20. 10. 2020 Bruslení pro předškoláky

Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví se předškoláci v těchto termínech bruslení bohužel nemohli zúčastnit. Věříme a doufáme, že se bruslení nahradí v jiných termínech.

ZÁŘÍ 2020

3. 9. Malá technická univerzita („Malý inženýr“)

Během projektového dne s názvem „Malý inženýr“ si děti pomocí obrázků připomněli, jak vypadá dům, jak se nazývají jednotlivé místnosti, co znamená obvodová zeď a co příčka. Pokračovali na dalším obrázku, kde už byly zakresleny jednotlivé rozvody – elektřina, voda, odpady. Paní lektorka dětem vysvětlila, k čemu jednotlivé rozvody slouží, kdo je instalatér, kdo elektrikář. Potom už se děti ve čtyřech skupinkách, s pomocí paní učitelky a paní lektorky, pustily do stavby jednotlivých půdorysů domů podle dané předlohy. Když měli všichni stavbu hotovou, začali se společnou instalací rozvodů, které byly barevně odlišeny: červená – elektřina, modrá – čistá voda, černá – odpady. Během programu si děti zahráli i pohybovou hru. Druhá část programu proběhla na školní zahradě, kde si děti s paní lektorkou pomocí barevných pásek a kolíků vyrobily znovu půdorys domu, ale ve větší velikosti. Paní lektorka rozdala dětem obrázky jednotlivých částí domu, a děti je umisťovaly na správná místa a pomocí barevných provázků potom rozváděly jednotlivé rozvody po domě. Program byl pestrý, děti pracovaly ve skupinkách i individuálně. Proběhla i frontální činnost. Děti se dozvěděly spoustu nových informací a se zaujetím program sledovaly.

 


4. 9. Malá technická univerzita („Malý projektant“)

První část projektové dopoledne s názvem „Malý projektant“ proběhla opět v budově školky. Paní lektorka dětem připomněla aktivity, které spolu tvořili v minulém projektu, seznámila je s činnostmi, které je čekají v dnešním projektovém dopoledni. Děti na připravených podložkách postavily domečky z lega, zopakovaly si, jak se nazývají jednotlivé místnosti, a jaké rozvody v domě používáme. Poté z velkého puzzle společně postavily ulici a s pomocí paní lektorky umístily do ulice jednotlivé domy. Společně pak vytvořili stavbu vodojemu, elektrárny a čistírny vody. Paní lektorka dětem vysvětlila, k čemu jednotlivé budovy slouží. Potom už se všichni pustili do zapojování přípojek vody, elektřiny a odpadů, společně jsme rozsvítili pouliční lampy. Když bylo vše hotovo, vydali jsme se na druhou část programu, během které jsme prošli Potštejnem a pozorovali, kudy vede elektrické vedení, jak je připojeno k domům. Děti si všímaly, kde jsou na silnicích umístěné kanály a vše zakreslovaly do připravených obrázků. Elektřinu označovaly červeně, kanalizaci černě a vodní zdroj modře. V programu paní lektorka opět vystřídala různé metody práce, tak aby byl program pro děti atraktivní a poutavý. Nejvíce děti zaujalo stavění z kostek lega a pozorování při vycházce.

 

8. 9. Malá technická univerzita („Stavitel mostů“)

Další z cyklu projektových dnů od malé technické univerzity. Dnes s názvem „Stavitel mostů“. Paní lektorka si pro děti připravila atraktivní dopoledne, kdy si děti nejprve povídali o mostech, o nejslavnějším panovníkovi Karlu IV., říkali si, jaké mosty mohou existovat a poté si samy vyzkoušely postavit různé mosty z kostek lega. Největší zábava bylo společné postavení velkého mostu, po kterém se mohly projít děti, ale dokonce i paní lektorka a paní učitelky. Poslední část tohoto programu byla venku. Děti si nejprve do nádoby nanosily vodu a poté společně zkoušeli, co ve vodě plave a co neplave. Poslední aktivitou bylo zakreslení do papíru věcí, které se daly do nádoby a označení, které z nich plavaly a které ne. Nakonec se paní lektorka s dětmi rozloučila, každému dala na ruku razítko a každý dostal diplom s titulem „Stavitel mostů“. Program děti velmi zaujal a ještě druhý den kreslily mosty a z kostek lega stavěly mosty jak přes řeku, tak přes silnici.

 Stavitel mostů

8. 9. Komunitní setkání „Finanční gramotnost“

Odpoledne na školní zahradě proběhlo povídání o financích, rodinných financích – proč rodiče chodí do práce, co se děje s penězi, které si v práci vydělají. Představení didaktických pomůcek – „Povídačky u kasičky“.

Pan lektor začal tím, kdo se s dětmi baví doma o penězích, že všechny věci něco stojí. Ptal se dětí, kdo si doma dává peníze do kasičky, na co si ty děti peníze schovávají a co by si za ně chtěly koupit.

Dále se ptal dětí, proč si myslí, že jejich rodiče musí chodit do práce a co se za vydělané peníze domů kupuje.

Přirovnání financí – jak dlouho se vydělává na oběd v restauraci, mobilní telefon nebo dům.

Škoda, že se tentokrát sešel jen velmi malý počet rodičů. Těm kteří přišli, děkujeme za účast.

9. 9. Kouzelník Kašpar 

Tento pan kouzelník k nám zavítal již po několikáté. Vždy má pro nás připravené velkolepé kouzelnické představení plné různých triků a záhad. Vždy si některé kouzla s panem kouzelníkem vyzkouší i některé děti. Dokonce jsme se letos všichni dozvěděli jak jedno kouzlo provést. Nejlepší však bylo zakončení celé show - propichování krabice meči, když se uvnitř nacházela i paní asistentka. Otevřené pusy údivem zůstaly jak dětem, tak i paním učitelkám.

Kouzelník

 

11. 9. Bylinky 

Projektové dopoledne z oblasti environmentální výchovy si pro třídu Berušek připravila paní lektorka z Ekologického centra Oucmanice. Nejprve jsme se všichni navzájem představili a poté měl každý říci kouzelné kytičce, co ho naposledy bolelo. Dále jsme se přesunuli k očichávání suchých bylinek a ochutnávání bylinkových výluhů. Každý měl možnost k jednotlivým bylinkám nakreslit „smajlíka“, podle toho, jak mu bylinka voněla nebo chutnala. Poté nám paní lektorka každou bylinku představila a společně jsme zhodnotili, jak nám voněla a chutnala. Nakonec se děti rozdělily do skupinek a každá měla připravit svůj bylinkový čaj. Každá skupinka si měla rozmyslet, jaké bylinky do čaje dá, jak se jejich čaj bude jmenovat a co bude léčit. Na závěr všichni všechny čaje ochutnali a rozhodovali, který z nich je nejlepší.

 

15. 9. Malá technická univerzita („Malý vodohospodář“)

Další ze série projektových dní od Malé univerzity tentokrát s názvem „Malý vodohospodář“. Paní lektorka se nejprve dětí ptala na otázky, jak můžeme šetřit vodou, kde můžeme v přírodě vodu najít, jaký je rozdíl mezi slanou a sladkou vodou, kde se bere pitná voda, k čemu všemu vodu potřebujeme apod. Poté si děti zahrály pohybovou hru s pohádkou – jakmile se v příběhu objevilo slovo voda, všechny děti si musely stoupnout do prostoru kapky, která byla vytvarovaná z provázku. Kapka se ale po každé o trochu zmenšila a tak se děti musely snažit, aby se do prostoru vešly všechny. Na tuto aktivitu navazovala diskuze o tom, že na planetě Zemi máme málo vody, že v některých zemích mají nedostatek pitné vody, že pro ni musí chodit velmi daleko a co by se stalo, kdyby voda úplně zmizela. Poté se děti rozdělily do skupinek a začaly se stavbou čističky vody z kostek lega. Postupně do své čističky postavily různé místnosti s různou hrubostí filtrů. Filtrování paní lektorka demonstrovala pomocí skutečné filtrace vody přes různé filtry. Z úplně znečištěné vody se nakonec stala čistá voda. Nakonec se činnost přesunula ven, kde si děti ve skupinkách zkusily samostatně ještě jednou filtraci vody. Děti poté dostaly na ruku razítko a každý z nich dostal diplom s titulem „Malý vodohospodář“.

 vodohospodář

 

18. 9. Já se nechci stěhovat – dopolední program pro děti II. třídy

V pátek jsme se třídou Berušek měli preventivní program s názvem „Já se nechci stěhovat“. Pomocí divadelního představení se děti seznámily s problémem šikany ve škole. Hlavního hrdinu představovala loutka dítěte v životní velikosti, ostatní role si rozdělili herec a herečka, která provázela diváky také slovem a komentovala problémové situace. Děti odcházely s povědomím, jak případnou šikanu v životě správně řešit.

 Já se nechci stěhovat

23. 9. Výlet do Rokytnice v Orlických horách do „Sýpky“

Děti se na tento výlet velmi těšily. Pro některé to byl úplně první výlet se školkou a jiné jenom věděly, že to bude určitě zábava a hlavně se jelo autobusem, a to je po každé super. „Sýpka“ je třípatrové interaktivní muzeum Orlických hor. Po příjezdu do muzea jsme se s dětmi nasvačili a poslechli si instrukce, co nás dnes vlastně čeká. Společně jsme si prošli všechna tři patra, prohlédli si hlavně všechna zvířata, která byla vystavená, a nechali děti, ať se zastaví u toho, co je nejvíce zajímalo. Děti si mohly vyzkoušet interaktivní obrazovky a různé úkoly a kvízy, které na nich byly nainstalované. Všechny nejvíce zajímala velká třípatrová výstava zvířat, hlavně ptáků, které můžeme vidět u nás v přírodě. Také si děti postupně vyrobily z drátku a korálků hvězdičku a vymalovaly obrázek tzv. podmalbou. Všichni si tedy z muzea odvezli vlastnoručně vyrobenou hvězdičku a obrázek.

 Sýpka

 

24. 9. Komunitní setkání –„Malujeme na trička“ 

Užili jsme si velmi zábavné a tvořivé odpoledne pro rodiče s dětmi. Každý, kdo přišel, si mohl namalovat triček, kolik chtěl a vybrat si barvy i motiv. Děti, a myslím si, že i dospělé, to velmi bavilo, vymýšleli se různé motivy od nejsložitějších jako je pejsek, západ slunce nebo bagr až po ty jednoduché jako čtverce, hvězdičky nebo srdíčka. Počasí nám přálo, i když to chvíli nevypadalo, a tak si myslím, že se toto odpoledne velmi vydařilo. Děkujeme všem rodičům,  kteří přišli, a těšíme se na další takovéto setkání.

 malujeme tričkaTrička

 

29. 9. Malá technická univerzita („Malý zpracovatel odpadů“)

Poslední ze série těchto projektových dopolední s malou technickou univerzitou tentokrát s názvem „Malý zpracovatel odpadů“. Paní lektorka nejprve vedla s dětmi rozhovor o odpadech s použitím názorných předmětů a obrázků, jak odpady vznikají a jak se správně třídí. Zahrála si s nimi didaktickou hru s pohybem „Recyklace“. Děti se potom rozdělily do dvojic a postavily ze stavebnice Lego barevné kontejnery na odpad: žlutý na plast, modrý na papír, hnědý na bio odpad, bílý a zelený na čiré a barevné sklo, černý na směsný odpad a použily obrázek kontejneru jako sběrný dvůr. Poté sestavily na zemi silnici z Lega, kolem které kontejnery umístily. Poté paní lektorka rozdala dětem obrázky odpadků a děti měly za úkol je roztřídit do připravených kontejnerů, nakonec vše společně zkontrolovaly. Následoval rozhovor, s použitím názorné ukázky, o tom, co se děje s odpadem na skládce, jak se z ní vyvádí voda a plyn. Děti se také seznámily s výrobou recyklovaného papíru, který se recykluje sedmkrát. Odbornice rozmixovala starý papír na kaši a hmotu rozprostřela na síťku. Děti si vyzkoušely z ní vymačkat co nejvíc vody. Až papír dostatečně vyschne, nakreslí si na kousek svoji oblíbenou hračku a odnesou si ho domů. Na konci každé dítě obdrželo razítko a diplom s titulem „Malý zpracovatel odpadů“.

 

30. 9. Písnička pro draka 

Již po několikáté k nám zavítalo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Čekalo na nás loutkoherecké představení na motivy klasických pohádek o drakovi. Na začátku si děti určily, co všechno má správná pohádka obsahovat, dané ingredience se vložily do hrnce a výsledkem bylo lehce ztřeštěné vyprávění o pyšném králi, který si pohněval kouzelnou babičku a ta na jeho království přivolala zlého a všežravého trojhlavého draka. Jak praví klasické pohádky – drak přestane, jen když dostane princeznu, ovšem co dělat, když král má jen syna, navíc trochu nešiku, co neumí nic jiného než hrát na kytaru a zpívat...? Hudební pohádka pro dva herce a jednoho draka, plná kramářských písniček, překvapivých zvratů a komických situací, jejímž rozuzlením je klasické vítězství dobra nad zlem. Smyslem celého představení je nejenom ukázka netradičního pojetí hudební nauky a vytvoření pozitivního vztahu k muzice, ale také vysvětlení mnoha lidových rčení.

Písnička pro draka

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 37 hostů a žádný člen