Duben 2021

První týden v dubnu pokračovala distanční výuka pro předškolní děti. V tomto týdnu si děti povídali o dopravě, dopravních značkách, chování na silnici apod. Název tohoto tématu byl: „Pozor, stůj, červená!“

Dne 12. dubna se mohli předškoláci a děti rodičů vybraných profesí vrátit do mateřské školy. Každý týden v pondělí a ve čtvrtek děti čekalo obávané testování. Všechny děti to zvládly a tak jsme se mohli společně těšit z opětovného setkání v mateřské škole.

22. 4. 2021 Den Země

Poprvé byl tento den uspořádán v roce 1970, kdy se na různých místech USA shromáždilo na 20 milionů lidí, kteří demonstrovali za zdravější životní prostředí. Od té doby se tento svátek slaví každý rok.

S dětmi jsme si tento svátek společně představili a řekli jsme si, proč si myslí, že se tento svátek slaví.  Dále jsme si s dětmi říkali, jak bychom mohli naší Zemi chránit a co jí vlastně škodí. Poté jsme si rozdali obrázky různých odpadků a společně jsme každý odpadek přiřadili ke správné barvě kontejneru a seznámili jsme se se slovem recyklace. Také jsme si společně zahráli hru „Tichá pošta“, kdy paní učitelka pošeptala prvnímu nějaký odpadek, ostatní děti si ho šeptem poslali dál, poslední dítě řeklo slovo nahlas a poté se šlo postavit ke správnému kontejneru, do kterého tento odpadek patří. Také jsme se naučili básničku „Třídíme odpad“ a při vycházce jsme si zkusili vyhodit opravdové odpadky do správných barevných kontejnerů.

 

Dne 26. 4. se mateřská škola konečně otevřela pro všechny děti.

 

27. 4. 2021 – Celodopolední vycházka na farářství (Berušky)

Děti si ráno z domu vzaly batůžky s malou svačinkou, všichni jsme se sešli v 8 hodin ve školce a společně jsme vyrazili na celodopolední procházku. Naším cílem bylo farářství, abychom se v rámci tématu „Máme rádi zvířata a jejich mláďata“ podívali na některá zvířátka na živo. Po příchodu na farářství si děti snědly svačinku, což byl v podstatě největší zážitek z celé vycházky. 

Děti si mohly zblízka prohlédnout a také pohladit kůzlátka, jehňátka, ovce, kozy, krávy, velmi šikovného pejska a dokonce také kočičku. Po zpáteční cestě jsme na přejezdu také viděli dva vlaky a vycházku jsme zvládli za velmi dobrý čas, že si děti mohly také chvíli hrát v parčíku u školy. K celému zážitku přispělo krásné počasí a tak byli všichni nadšení a všichni se těšíme na další společné dobrodružství.

 na farářství

Farářství

30. 4. 2021 Čarodějnice - Berušky

Od rána děti chodily do třídy převlečené za různé čarodějnice, ježibaby, čaroděje a černokněžníky. Ve třídě na ně čekala přichystaná zábava již od brzkých ranních hodin. U jednoho stolečku měly pomocí kolíčků zkusit roztřídit různou havěť buď dle barvy, nebo dle druhu. U dalšího stolečku na ně čekala čarodějnická skládačka a čarodějnické omalovánky. A u posledního stolečků na ně čekala tajemná krabice se čtyřmi otvory. V těch otvorech byly sklenice naplněné různým materiálem – písek, krupice, voda a kaštany. V každé sklenici byl ukryt nějaký předmět a děti měly se zavázanýma očima tento předmět najít a říct, co si myslí, že to je. Některé děti přepadl strach z toho, že mají sahat do neznáma a ještě k tomu se zavázanýma očima, ale nakonec to všechny děti zvládly. Po svačince jsme se společně naučili písničku „Pět ježibab“, povídali jsme si o tom, co bychom si vykouzlili, kdybychom uměli čarovat, také jak správná čarodějnice vypadá a ve kterých pohádkách můžeme čarodějnici najít. Zahráli jsme si hru „Kdo straší ve věži“ a nakonec jsme si společně z netopýří moči (ocet), žabího slizu (jar), sušených hadích ocásků (jedlá soda) a sušené netopýří krve (potravinářské barvivo) uvařili bublající lektvar. Děti za celé dopoledne nakonec dostaly „Čarodějnické vysvědčení“, ve kterém dostaly známky za létání na koštěti, hledání havěti, čarování a vaření lektvarů. Všechny děti všechno zvládly na samé jedničky a celé čarodějnické dopoledne si moc užily.

čarodějnice u Berušek

Březen 2021

Dne 1. března byla mateřská škola uzavřena z důvodu mimořádných vládních opatření. Děti, které v září nastupují do základní školy, mají ze zákona povinné distanční vzdělávání. Proto paní učitelka z Berušek s těmito dětmi měla každý týden v úterý a ve čtvrtek online setkání, na kterých si povídali a dělali různé činnosti k různým tématům. Toto setkání většinou trvalo 30 minut. Pro děti, rodiče i paní učitelku byla distanční výuka velkou neznámou a tak se tím společně prokousávali a snažili se dělat všechno pro to, aby to pro nikoho nebylo nepříjemné a složité. Za březen si zvládli povídat o těchto tématech -  „Kniha je můj kamarád“, „Jaro dělá pokusy, vystrkuje krokusy“ a „Velikonoční vajíčko“. Všechny děti byly moc šikovné a touto cestou bychom také chtěli poděkovat rodičům za trpělivost, ochotu a přístup při této formě vzdělávání.

Mladším dětem, které neměli online setkání, paní učitelky každý týden posílaly úkoly, náměty a inspirace na různé činnosti.

 

distanční výuka

 

Únor 2021

Vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci se bohužel v MŠ nemohly konat žádné mimořádné akce. Probíhalo standardní vzdělávání, v rámci kterého proběhly tyto akce:

16. 2.  Karneval ve školce

Děti se na tento den těšily už velmi dlouhou dobu. Nikdo neprozrazoval svoji masku předem, protože všichni chtěli být překvapeni, ale pro některé děti to bylo opravdu velmi těžké, nic neříkat.

Ve třídě Berušek ráno děti dostaly nalepeného šaška na barevném papíře, kterého si podepsaly. Šašek měl v ruce 4 balónky, což značilo splnění 4 úkolů, aby děti mohly dostat sladkou odměnu. První úkol – masku – splnily všechny děti. Druhý úkol byl tanec na novinách. Noviny se postupem času zmenšovaly a kdo přešlápl, tak vypadl ze hry.  Třetí úkol byl výroba šaška, který uměl dělat kotrmelce. A poslední, ten nejtěžší úkol byl trojboj – lovení rybiček, hod PET víčky na terč a slalom se zmuchlanými novinami na lžíci. Všechny děti úspěšně splnily všechny úkoly, a když odcházely domů, na šaškovy se jim  zázrakem objevila sladká odměna, kterou si každý odnesl domů. Tento den byl plný zábavy, tance, smíchu a dobré nálady.

Ve třídě Včeliček na děti čekala zábavná stanoviště s úkoly jako lovení rybiček, hod míčkem na cíl, kreslení na nafouknutý balónek. Děti si postupně stanoviště obcházely a ve svých maskách úkoly plnily. Poté byl na řadě karnevalový tanec, děti se „vyřádily“ při hudbě a házení barevných konfet. Tančily ve dvojici s nafouknutým balónkem. Nakonec jsme si udělali promenádu masek a za odměnu děti ochutnaly bábovku od Karkulky.

 karneval berušky

karneval včeličky

24. 2.  Modrý den

Pokračujeme v našem projektu barevných dnů a dnes se děti oblékly všechny do modré barvy.

Ve třidě Berušek si děti ráno u stolečku mohly vyrobit něco z modrého papíru. Nechala jsem jim volnou ruku a fantazii se meze nekladly. Na druhém stolečku si mohly složit nějaký obrázek z modrých PET víček. Po svačince jsme si společně prohlédli předměty, které si děti přinesly z domu. Poté jsme přemýšleli, co všechno ještě může být modré, a hledali jsme, co modré můžeme najít u nás ve třidě. Poté jsem dětem četla pohádku o modrém kamionu. Děti měly za úkol poslouchat a kdykoliv uslyšeli slovo modrá, měly udělat dřep. Nakonec jsme si také pustili písničku od Žlutého psa – „Modrá (je dobrá).“ Příští měsíc by nás měl čekat ZELENÝ DEN. Tak uvidíme.

S dětmi ze třídy Včeličky jsme také intenzivně prožívali Modrý den. Po celé školce byla instalována modrá výzdoba a nikdo z dětí nezapomněl přijít v modrém oblečení. Někteří od hlavy až k patě – od čepice až po bačkůrky.

Při ranních hrách děti zkoušely rozfoukávat inkoustové skvrny a zjistily, že to není vůbec jednoduché. Každý si vyrobil modrý náramek z papíru a někdo ho hrdě nosil po celý den. Po svačině následovala slavná „modrá přehlídka“, při které jsme si všichni ukázali své modré oblečení a představili ostatním modrou věc, kterou jsme přinesli z domu. Poté na děti čekala modrá opičí dráha, kterou všichni s nadšením vyzkoušeli a skvěle zvládli. Děti skákaly v pytli, lovily ryby, přecházely po modré kladině, skákaly po modrých podložkách ve tvaru květiny a největší odvážlivci prolézali dlouhým modrým tunelem!

Milou pozornost si pro děti při svačině nachystala paní kuchařka Hanka. Když děti snědly jogurt s borůvkami, čekalo je na dně misky (nalepené zvenku) překvapení v podobě modrého odznáčku s borůvkou. Celý den byl zkrátka modrý a povedený od začátku až do konce!  

 Modrý den Včeličky

 modrá den berušky

Od 1. března je mateřská škola z důvodu vládních mimořádných opatření uzavřena. Toto uzavření bylo avizováno na 3 týdny, tak snad se za 3 týdny společně zase sejdeme.

Po dobu uzavření mateřské školy probíhá distanční vzdělávání dětí, které mají od září nastoupit do základní školy. Mladším dětem paní učitelky každý týden posílají pracovní listy, úkoly a náměty na tvoření.

 

Leden 2021

6. 1. Svátek tří králů

Děti ve třídě Berušek si vyrobily každý vlastní královskou korunu a vybraly si, které ze tří písmenek K+M+B si na svou korunu napíšou. Po svačině si připomněly písničku „My tři králové“, řekly si, kdo to vlastně ti tři králové byli a z kterého známého příběhu je již známe. Také vymýšlely slova na K, M a B a hledaly ve třídě předměty, které začínají na stejné písmenko. Nakonec šly koledovat, hlavně tedy zazpívat písničku tří králů, do 1. a 2. třídy.                                                                                               

Děti ve třídě Včeliček se také seznámily s příběhem tří králů, zdramatizovaly si jejich příchod do Betléma za zpěvu písničky. Učily se rozpoznávat písmena K, M, B. Zahrály si sluchovou hru, kde rozeznávaly jednotlivá písmena na začátku slov.

tři králové

tři králové Ijpg

14. 1. Světový den povědomí o tučňácích – u Berušek, v rámci tématu „Za polárním kruhem"

V rámci environmentální výchovy jsme si s dětmi přiblížili zvířátka, která mají všichni velmi rádi a moc se jim líbí, ale možná toho o nich moc nevědí. Ráno jsme si s dětmi vyrobili tučňáka z ruliček od toaletního papíru a z barevného papíru. Po svačině jsme si o tučňácích vyprávěli – jak vlastně vypadají, čím se živí, kde žijí apod. Používali jsme k tomu knížky, ve kterých jsme si o tučňácích přečetli spoustu zajímavých informací. Pak jsme si také pustili některá videa, ve kterých jsme viděli, jak se tučňáci chovají a jestli věci, které jsme si přečetli, jsou pravda. Nakonec jsme si společně na tučňáky zahráli – zkoušeli jsme chodit jako oni, lovili jsme ryby, zahráli si nějaké pohybové hry a venku na sněhu si také děti zkusily, jak se tučňáci klouzají po bříšku. Tento den se nám všem velmi líbil a doufám, že podobně zaměřené dny, budeme do vzdělávání zařazovat častěji.

28. 1. Bílý den

Někteří rodiče a některé děti si tento den pamatují již z předešlých let. Domluvili jsme se, že když se zatím nemohou konat žádné mimořádné akce, že si každý měsíc uděláme nějaký barevný den, ať si to ve školce trochu zpestříme.
Děti ve třídě Berušek chodily od rána do školky oblečené v bílém, nosily si s sebou nějakou bílou hračku a někteří nám doma s maminkou připravili nějakou bílou dobrotu. Ráno si mohly zkusit kreslit bílou pastelkou na černý papír a poskládat svoje jméno z připravených písmenek. Po svačině jsme si společně ukázali hračky, co si děti přinesly z domu, říkali jsme si počáteční písmena a zkoušeli vymýšlet jiná slova na stejné písmeno. Poté děti přemýšlely, co všechno může být bíle a co všechno je bílé u nás ve třídě. Nakonec jsme si zazpívali písničku „Bílá, bílá, bílá, bílá“.

Děti ve třídě Včeliček také tento den přišly v bílém oblečení, a kdo nezapomněl, přinesl do školky něco bílého. Při ranních hrách si děti zkoušely postavit iglú z kostek cukru, malovaly prstem do mouky, zkoumaly pod lupou, jak vypadá zblízka sůl, rýže a mouka a kreslily bílou pastelkou na černý papír vločky. Po svačině následovala přehlídka, během které nám každý ukázal a pojmenoval své bílé oblečení a následně přestavil bílou věc, kterou přinesl z domu. Poté děti ve skupinkách stavěly sněhuláky z pet víček a obručí a na závěr Bílého dne jsme se společně vyfotili!

bílý den berušky

bílý den včeličky

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

odhlašování obědů na tel.
778 584 518

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 38 hostů a žádný člen