Duben 2022

1. 4. 2022   Comedy magic show

První dubnový den, tudíž „apríl“, přímo vybízel k zúčastnění se nějakého aprílového programu. Jak je již z názvu patrné, vystoupení kouzelníka Rena bylo vtipné a magické. Ukázal dětem spoustu kouzel. Některé děti a dokonce i paní učitelka měly to štěstí, že se dostaly ke kouzelníkovi na podium a pomáhaly mu s jednoduchými, ale zajímavými triky. Všichni si vystoupení moc užili a zažili spoustu zábavy a legrace.

 Kouzelník Reno 1

 kouzelník reno02

 

11. 4. 2022  Návštěva v první třídě

S dětmi ze třídy Berušek, tedy s budoucími prvňáčky, jsme se zase po měsíci podívali do první třídy na naše kamarády. Tentokrát jsme navštívili hodinu matematiky. Děti viděly, jak taková hodina probíhá, co už všechno děti v první třídě umí a většina dokonce zvládla některé zadané příklady vypočítat. Poté si všechny děti mohly zkusit na tabuli napsat nějaké číslo a ukázat tak paní učitelce, že jsou velmi šikovné a že již spoustu věcí zvládnou. Příští měsíc nás čeká návštěva v hodině anglického jazyka.

 návštěva v první třídě duben

 návštěva v první třídě duben2

 

12. 4. 2022  Zápis do 1. ročníku ZŠ

Děti ze třídy Berušek tento den vyhlížely již velmi dlouho, a čím více se blížil, tím více byly plné očekávání a i trochu nervózní. Povídání o tom, jak zápis vypadal a probíhal, se dočtete v záložce základní školy – ohlédnutí zpátky duben 2022. My již teď můžeme říci, že všechny děti, které přišly k zápisu, byly do základní školy přijaté a přejeme jim spoustu úspěchů!

13. 4. 2022  Staročeské Velikonoce

Děti se pomocí tohoto programu dozvěděly, že Velikonoce začínají již 6 týdnu před hlavními svátky. V tuto dobu se koná masopust a poté následuje 6 postních neděl. Každá neděle má nějaké jméno a na každou neděli se dělá nějaký jiný zvyk. Spoustu zvyků děti znaly a dokonce je někteří i dělají, ale spoustu zvyků pro ně bylo nových. Po celou dobu programu byly na velikonočním stole připravené různé dobroty a různé dekorace, které se již od pradávna připravují, vaří a pečou. Děti si v rámci povídání společnými silami ozdobily léno a mohly se zúčastnit průvodu s Morenou, při kterém zimní král předal jaru svou vládu, a při této příležitosti se házela babka zima do řeky. Tento zvyk děti moc dobře znaly, protože jsme se s ním nedávno setkali v mateřské škole. Dokonce jsme si společně zazpívali známé lidové písničky a děti se naučily novou velikonoční koledu. Nakonec se navzájem, kluci i holky, vyšlehaly vrbovými proutky.

staročeské velikonoce

staročeské velikonoce2

 

21. 4. 2022  Program Broučci a hmyz

Děti se pomocí tohoto programu dozvěděly bližší informace o některých známých broučcích a nějakém hmyzu. Paní lektorka si pro děti připravila například hru na mravence, pozorování různých broučků pod lupou, také si ukázaly, na co vlastně hraje ten cvrček a že to opravdu nejsou housličky nebo že světluška nelétá s lucerničkou v ruce. Děti si také zahrály na mravence chůvičky, krmily ptáčky žížalami, které vypadaly jako živé a ptáčci jim za odměnu zazpívali písničku nebo zkoušely postavit hmyzí hotel z různých přírodnin. Paní lektorka dětem také přivezla na ukázku krásné knížky plné všemožných obrázků, které jim přiblížily vzhled různých broučků a „hmyzáků“. Některé děti musely překonávat strach z těchto malých živočichů a tak pro ně byl program v tomto směru velkým přínosem. To nejdůležitější, co si děti měly z programu odnést, bylo, že žádným živočichům neubližujeme, protože jsou důležití jak pro nás, tak i pro jiné živočichy. Dětem i paním učitelkám se připravený program velmi líbil a těšíme se na další!

broučci a hmyz1

 broučci a hmyz3

 

22. 4. 2022  Den Země

Jako každý rok jsme si i letos s dětmi připomněli oslavu svátku naší Země. Ráno si každé z dětí vyrobilo svou vlastní Zeměkouli. Na vystřižený kruh si nakreslily ostrovy, které pak polepily natrhanými kousky barevného papíru a okolo stejnou technikou udělaly moře. Po svačince jsme si společně řekli, proč si myslí, že se Den Země slaví, proč je vlastně potřeba tu naší Zemi chránit a jakým způsobem jí může chránit každý z nás. Poté jsme si tradičně připomněli, jak se třídí odpad. Nejprve jsme si společně řekli, kolik kdo má doma košů, a co do nich vyhazuje. Následně jsme si připomněli, do jakých kontejnerů koše vynášíme a proč má každý kontejner jinou barvu. Poté jsme se rozdělili do skupin. Každá skupina dostala svůj kontejner a měli za úkol z hromady odpadků vybrat ty správné, které patří právě do jejich kontejneru. Toto tematické dopoledne jsme zakončili na vycházce, na které jsme se šli podívat ke sběrnému dvoru a řekli si, k čemu slouží.

 

25. 4. 2022  Pyžamový den

Pro radost jsme pro děti naplánovali „pyžamový den“. Děti měly za úkol přijít v pyžamku rovnou ráno do školky. Ve třídě Berušek jsme si udělali pyžamovou párty s tancem podle hudby a soutěžením o nejlepší tanečníky. S dětmi také tančili jejich oblíbení plyšáci, kteří do postýlek, stejně tak jako pyžamka, patří. Potom jsme si s dětmi vyprávěly „sen“, vymyšlený příběh, kdy každé dítě mělo říci kousek příběhu. Chvíli dětem trvalo, než hru pochopily, ale pak vznikl zajímavý příběh o berušce Emilce. Pak jsme si vyrobily obrázky, kdy si děti prostřihly do papíru tvar pyžamka nebo noční košilky a podlepily to látkou, dokreslily hlavu, končetiny a obrázek dozdobily. Také jsme se seznámili s písničkou Pyžamová párty. V pyžamkách jsme také popřáli Laurince, která měla narozeniny. Protože tento den zrovna pršelo a nešli jsme na procházku, zůstaly děti v pyžamkách až do odpoledne.

Ve třídě Včeliček taktéž proběhla pyžamová párty. Děti si nejprve vytvořily provlékáním vlny noční košilky, skládaly pyžamková puzzlata a stavěly z molitanových kostek postýlky. Poté si vyzkoušely výměnu povlečení na polštářích a peřinkách. Ke každé párty patří tanec a hry, které jsme samozřejmě nemohli vynechat. Hráli jsme štronzo, pyžamovou mašinku a pohybovou hru „Do pelíšku“.  Jelikož nám počasí nepřálo, dopřáli jsme dětem i krátkou pohádku s popcornem.

pyžamový den1

pyžamový den2

 

27. 4. 2022  Návštěva farmy na farářství

V rámci tématu „Máme rádi zvířat a jejich mláďata“ jsme se rozhodli, že se na malá mláďátka, o kterých jsme si ve školce povídali, půjdeme podívat na vlastní oči. Vyrazili jsme již brzo ráno od školky se svačinkou v batůžku. Na farářství nás přivítal velmi šikovný pejsek, který nám ukázal, jak umí krásně poslouchat a také velmi milá paní Ola. Děti se před prohlížením zvířátek musely po té cestě posilnit a tak jsme si nejprve snědli svačinku. Potom už nám paní Dostálová ukázala malá kůzlátka, telátka a nakonec i jehňátka. Děti se o zvířátkách dozvěděly mnoho informací, které pro některé byly úplně nové. Po prohlídce zvířátek jsme se vydali zpátky do mateřské školy. Vycházka byla velmi povedená, počasí nám naštěstí přálo a tak byly děti i paní učitelky spokojené. Velmi děkujeme za ukázku zvířátek a příští rok se budeme opět těšit!

vycházka na farářství2

vycházka na farářství1