Březen 2022

1. 3. Karneval

Na tento den se všechny děti velmi těšily. O svých maskách mluvily už dlouho dopředu. Děti ve třídě berušek si ráno po příchodu do školky vyrobily občerstvení – autíčka z jablka a hroznového vína. Po svačince se konala přehlídka a rej masek. Poté si děti zahrály různé hry a soutěže jak pro jednotlivce, tak soutěže dvojic. Za každou vyhranou soutěž dostaly děti samolepku Na konci karnevalu se samolepky spočítaly, a vyhlásil se vítěz, který dostal malou odměnu. A aby to ostatním nebylo líto, odměnu nakonec dostali všichni, protože všichni přišli v krásných maskách a celé dopoledne se snažili. Celé dopoledne nám ve třídě hrála veselá hudba a karneval jsme si všichni moc užili.

Ve třídě včeliček, děti cestou do třídy poznávaly spolu s rodiči stopy zvířátek. Ve třídě pak plnily různé úkoly na několika stanovištích a za každý splněný úkol dostaly oříšek, který si nalepily do nakresleného doupátka. Následovala přehlídka masek za doprovodu hudby a několik her, také doprovázených hudbou. Děti si karneval opravdu užily.

karneval1

Karneval2

8. 3. Agáta v království vzduchu a vody

Tento den si pro nás paní lektorka z ekologického střediska SEVER v Hradci Králové připravila v pořadí už druhý projektový den s názvem „Agáta v království vzduchu a vody.“ Děti se po celé dopoledne zabývaly těmito dvěma podmínkami pro život. V království vzduchu se dozvěděly, jak vzniká vítr, co všechno můžeme ve vzduchu najít, které dopravní prostředky vzduch znečišťují a co mohou udělat pro to, aby se to nedělo. V království vody si děti zahrály na kapičky, které putovaly ze studánky, přes potůček a řeky až do samotného moře a poté se pomocí sluníčka vypařily, aby mohly spadnout zase na zem v podobě deště. Také si společně řekli, které rostliny a kteří živočichové žijí ve vodě nebo v blízkosti vody a společně si také řekli, při jakých činnostech vodu potřebujeme a jak s ní máme zacházet, aby se s ní neplýtvalo.

 Agáta v království vzduchu a vody 1

Agáta v království vzduchu a vody3

9. 3. Návštěva v 1. třídě

Děti ze třídy Berušek se šly poprvé podívat do 1. třídy na své kamarády, aby viděly, jak to tam chodí a vypadá. Navštívily jsme hodinu českého jazyka, kde se všichni nejprve navzájem představili, paní učitelka jim poté přečetla pohádku „Hrnečku, vař!“ a prvňáčkům rozdala pracovní list – zdravé a nezdravé jídlo. Berušky mohly paní učitelce odpovědět také a každý z nich vymyslel jak zdravé, tak i nezdravé jídlo. Poté prvňáčci vytleskávali slabiky a říkali, kolikaslabičná daná slova jsou a Berušky zjistily, že velmi podobné činnosti děláme také, takže to pro ně není nic nového. Nakonec se mohly děti podívat, jak už prvňáčci umí číst a všichni se shodli na tom, že se do školy moc těší. Na návštěvu do 1.třídy bychom chtěli chodit pravidelně každý měsíc, aby pro děti nástup do školy nebyl tak těžký a už věděly, co je čeká.

Návštěva 1. třídy březen1

17. 3. Návštěva knihovny v Kostelci nad Orlicí

Březen je měsíc knihy, a proto jsme každý rok v tomto měsíci jezdili do knihoven v okolí, aby se děti dozvěděly, co to knihovna je a k čemu slouží. Tento rok jsme zavítali do Městské knihovny v Kostelci nad Orlicí. Pro některé děti byla již prvním a velkým zážitkem cesta vlakem. Když jsme došli do knihovny, ujala se nás velmi hodná a milá paní knihovnice. Ukázala dětem, jak knihovna vypadá a ptala se jich, jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Také dětem přečetla pohádku „O třech kůzlátkách“ a děti odpovídaly na záludné otázky, které se pohádky týkaly. Společně si také řekli, jak se správně ke knížkám chovat a nakonec měly děti možnost prohlédnout si různé knížky, které tam měli k dispozici.

návštěva knihovny1

návštěva knihovny2

21. 3. Ponožkový den

Pod záštitou Organizace spojených národů se 21. březen připomíná jako Světový den Downova syndromu. Datum symbolicky odkazuje na podstatu této geneticky podmíněné anomálie, trizomie 21. chromozómu. Po celém světě se tento den slaví tak, že si lidé na sebe berou každou ponožku jinou. A právě toto měly děti za úkol také. Děti ve třídě berušek si ráno nakreslily každý svoje ponožky. Ponožky musely být úplně stejně, aby bylo poznat, že patří k sobě do páru. Po svačince jsme si společně řekli, proč tento den slavíme a navzájem jsme si prohlédli svoje ponožky. Každý měl za úkol svoje ponožky popsat ostatním a na základě toho jsme si zahráli pohybovou hru – „Poznej kamaráda podle ponožek“. Poté paní učitelka schovala jednu ponožku z páru ve třídě a dětem ukázala druhou ponožku a ony měly za úkol ponožku ve třídě najít. Následoval úkol, kdy si děti měly najít dvojici podle stejných ponožek, ale ponožky si nemohly navzájem ukazovat, mohly ji pouze slovně popisovat. Nakonec na děti čekala soutěž ve družstvech, kdy sbíraly ponožky pověšené na šňůře a na závěr celého dopoledne dostaly ještě pracovní list s hledáním stejných ponožek.

Ve třídě včeliček všechny děti s nadšením ukazovaly své rozdílné ponožky hned při příchodu do školky. Během rána měly možnost vybarvit pracovní list s ponožkami, které potom vystřihovaly. Všechny děti pak ostatním řekly, jaké barvy mají ponožky, které si ráno oblékly. Zahrály si hru, kde se pomocí obrázků barevných ponožek hledaly do dvojic. Nakonec si vyzkoušely pověšení ponožek na šňůru pomocí kolíčku.

 Ponožkový den 1

ponožkový den2

23. 3. Agáta v království půdy a civilizace

Poslední z cyklu projektových dní, které si pro nás připravila paní lektorka z ekologického střediska SEVER v Hradci Králové, nesl název „Agáta v království půdy a civilizace“. Společně s paní lektorkou se děti podívaly do rodiny Hamtákových, kteří měli doma zbytečně moc věcí a odpadů. Děti jim pomohly a společně se naučily něco o třídění odpadu. Také se dozvěděly něco o tom, z čeho jsou věci vyrobeny a kde tyto materiály na jejich výrobu bereme. Na další činnost jsme se přesunuli ven. Děti si vyzkoušely chodit jako krtek v podzemních chodbičkách se zavázanýma očima a poté zkoušely ve skupinách najít v hlíně nějaké broučky a malé živočichy. Nakonec jsme se přesunuli zpátky do třídy, kde si děti pomocí her a různých činností zopakovaly, co se všechno během tří programů dozvěděly a naučily.

 Agáta v království půdy a civilizace1

Agáta v království půdy a civilizace2

28. 3. Vynášení Moreny

Konečně jsme zase mohli obnovit tuto tradici, kterou jsme byli nuceni díky pandemii dva roky po sobě zrušit. Proto většina dětí vůbec nevěděla, co je čeká a kdo to vlastně Morena je. Tato tradice vždy začíná již pár dní dopředu, kdy si s dětmi na zahradě musíme ze suché trávy, suchého roští a krepového papíru Morenu vyrobit. Poté si také musíme jít nastříhat k řece proutky, na které si děti navážou žlutý a zelený krepový papír jako barvy jara. Proutek se jim potom hodí při vynášení Moreny. V den vynášení procházíme vesnicí, máváme připravenými proutky, hrajeme na hudební nástroje, zpíváme jarní písničky, říkáme jarní básničky a říkadla a loučíme se se zimou, která již vládla dlouho a vítáme jaro, které už nám pootvírá svá vrátka. Již minulé roky se k nám při této tradici přidala Mateřská škola „Pod lesem“ z Ústní nad Orlicí a tak jsme byli rádi, že je můžeme přivítat i letos. To už pak jde pořádný „štrúdl“ dětí a jsme v Potštejně k nepřehlédnutí. Na konci cesty se Morena zapaluje a vyhazuje do řeky. To je pro všechny tím největším zážitkem. Poté ještě dlouhou dobu stojíme všichni na mostě a pozorujeme, jak Morena krásně odplouvá. A že letos se jí po té řece plavalo opravdu dobře! Tak snad nám ty jarní slunečné dny už vydrží!

Morena1 1

Morena3

Morena2