ŘÍJEN 2017

 

Logopedická depistáž

Jako každým rokem, navštívila naší mateřskou školu paní logopedka Mgr.Pavlína Kulhavá, aby provedla logopedickou depistáž. Jedná se o orientační vyšetření řeči dětí, které  bylo zaměřeno na celkovou obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby, gramatickou stránku řeči a artikulaci hlásek.

 

Ukázka soviček

Krásné dopoledne dětem zajistil pan Radek Podolský, který přijel na návštěvu se svými sovičkami. Na hřišti u školy ukázal dětem např. Výra velkého, Puštíka bradatého, Sovu pálenou, Kalouse Ušatého, Sýčka obecného a Výrečka malého. Vyprávěl dětem o jejich životech, o způsobu krmení, o vajíčkách a odpovídal na všetečné dotazy dětí. Ke každé sovičce pak pouštěl její typický hlas. Nakonec jsme dostali nákres soviček s popisem, jak sovu správně namalovat.

 

Jdeme na houby

Ještě než začala žhavá houbařská sezóna, jsme se společně vydali do parku, abychom si s dětmi zmapovali, které houby mohou najít v lese, parku, či u cesty. Na pomoc jsme si vzali atlas hub a zahráli si na malé mykology. Děti se s radostí zhostily této role a rozptýlily se po předem vyhrazeném prostoru. Našli jsme houby nevšedních tvarů i barev. U stromů rostly čirůvky fialové, václavky, babky, penízovky, bedly, ryzce, klouzky i závojenky a muchomůrky. Houby jsme samozřejmě nesbírali, ale pověděli si o tom, že jsme našli houby jedlé, nejedlé, vzácné a chráněné.

 

Zdravá pětka

Tuto besedu dětem zajistila“ Beruškám“ paní lektorka Darie Micherová, která za  pomoci holčičky Evičky a chlapce Péti, seznámila děti se zásadami vyvážené stravy. Děti se dozvěděly, jak důležité je jíst ovoce, zeleninu a např. luštěniny. Samy si zahrály na zdravé a nezdravé jídlo. Oblékly se do vestiček, na kterých byla namalovaná určitá potravina a vyprávěly si o ni. Poté si děti sestavily na koberci obrázek ze zdravých potravin. Na závěr besedy se uskutečnila ochutnávka zeleniny a ovoce a společně jsme si zazpívaly písničku :

Máme rádi ovoce, koupeme se v potoce, zeleninu rádi jíme, doktora se nebojíme.“

 

Jablkohraní

Cílem tohoto projektu byl rozvoj dětských přátelství, poznávání  a pozorování ovocných stromů v okolí MŠ, objevování a  význam ovoce pro zdraví člověka.

Včeličky si ve třídě odšťavnily jablíčka a červenou řepu, uvařily si zeleninovou polévku. Také si namalovaly jablíčko temperovou barvou. Berušky otiskovaly půlená jablíčka do rámečků, modelovaly a naučily se písničku : „ Koulelo se koulelo.“

Na školní zahradě měly děti připravené různé soutěže a hry. Přinesly si svá jablíčka, z kterých jsme vytvořili veliké sluníčko, aby nám bylo teplo. Všechny děti zvládly překážkovou dráhu ! Také jsme si s jablíčky zacvičili , zazpívali a potěšili své kamarády. Odměnou za splnění úkolů byla jablíčková čelenka, kterou si děti odnesly jako královskou korunu, domů.

 

Den stromů

Výukový program pro třídu „Berušek“přijela do školy předvést paní Lenka Hronešová ze Střediska ekologické výchovy v Hradci Králové.

Děti pomocí obrázků hledaly typické znaky lesa. Rozlišovaly stromy na listnaté a jehličnaté, a přiřazovaly je k sobě podle listů a plodů. Pojmenovaly břízu, lípu, ořešák, buk, kaštan a dub.Také si poslechly ptačí zpěv a pokusily se poznat např. kukačku, špačka či datla. V tělovýchovné chvilce si pak předvedly jak strom roste, pověděly si co vše se ze stromů vyrábí. O zužitkování papíru se pak mohly samy přesvědčit, když si mohly vyrobit ruční papír, což děti velmi nadchlo.

 

Zamykání lesa

Obě třídy dětí jsme se sešly na školní zahradě a vydaly se s Veverkou Čiperkou zamknout les. Veverka nás provázela a měla pro děti připravené  „oříškové“ úkoly. Cestou k pokladu , který byl ukryt v lese  jsme se naučili hudebně pohybovou hru-„ Stojí , stojí stromečky“, zazpívali si písničku : „ Veverka Čiperka“ , vyjmenovali zvířátka, která v lese bydlí. Veverka nám také ukázala, co všechno v lese roste, čím se živí a kde přes zimu bydlí.

Jedním z úkolů bylo najít věci, které do lesa nepatří ( plasty, papír, odpadky ). Děti zvládly vystoupat kopec a objevit náležitý poklad. S lesem a zvířátky jsme se rozloučili básničkou :“ Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez…“ a pospíchali do školky na oběd.

 

 

Poděkování patří všem rodičům , kteří přispěli finanční podporou na adopci zvířátka ze ZOO v Praze a dále rodičům, kteří v týdnu do 16.-21.10.přivezli sběr papíru.

 

Děkujeme také paní Kubíkové za ušití sáčků na bačkory pro třídu „Berušek“.

 

                                                                              Září 2017

 

 

Zahajovací informační schůzka pro rodiče

Dne 5.9.2017 v odpoledních hodinách proběhla informační schůzka pro rodiče dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Na schůzce se představila nová  paní učitelka Veronika Dostálová. Rodiče byli seznámeni se školním řádem, s režimem obou tříd MŠ a dalšími důležitými informacemi, byl jim také nabídnut k pročtení školní vzdělávací program.

Velice nás potěšila vysoká účast rodičů na této schůzce.

 

Maňáskové divadlo  ze Štenberka přijelo dne 8.9. do naší MŠ zahrát pohádky : " Hrnečku vař " , " O zlaté rybce " a " O Smolíčkovi".

Dětem se pohádky velice líbily.

                                              

 

                                                                         Červen 2017


1.6. - Neuvěřitelné dobrodružství zažily děti v "Mobilním planetáriu". Nafukovací stan plný pohádek, hvězd, souhvězdí a planet jim přiblížil pohled do Vesmíru. Děti se v pohodlí na matracích seznámily s noční oblohou a mohly tak proniknout až na Měsíc, po kterém se pohybovaly stejně jako Neil Armstrong z kosmické lodi    Apollo 11, jež se poprvé dotkl povrchu  20.července 1969.
6.6. -  Pro rodiče dětí jsme uspořádali besedu na téma : " Psychický vývoj dítěte předškolního věku" v budově MŠ.
13.6. - Celodenní výlet  do zážitkového parku na Dolní Moravě byl pro nás učitelky a zejména pro děti opravdovou raritou. Autobus nás odvezl do říše divů. V Mamutíkovém vodním parku se nás ujaly dvě víly, které pro nás měly připravený hodinový program plný pokusů a překvapení. V přírodním areálu , kde je voda základním prvkem ke hraní , experimentování a získávání zkušeností o přírodě se děti doslova vyřádily. Mohly si vše samy regulovat, vyzkoušet, uchopit či roztočit.V jedinečném pískovém parku pro malé objevitele si děti zase mohly zahrát na zlatokopy a archeology.
20.6. - Odpolední beseda pro rodiče na téma " Laterarita "( leváctví a zkřížená lateralita ). Rodiče si mohli vyzkoušet, jak se diagnostikují děti v pedagogicko- psychologických poradnách. Dokonce si zahráli míčkovou "válku" a bylo veselo.
23.6. - Třída " Berušek " se mohla seznámit a zahrát si se vynikající stavebnicí " Geomag". Tato stavebnice fascinuje svou originalitou. Její systém umožnil dětem hravou formou dostat se do tajů magnetismu, fyzikálních zákonů, chemických struktur, geometrických tvarů i architektury. Děti tak vytvořily nepřeberné       množství obrazců, tvarů a objektů.
26.6. - Se světem zdravotně postižených nás seznámila slečna Veronika Chvojková, která hravou formou přiblížila dětem svět handicapovaných dětí v rámci pÁPÁ hrátek. Děti se vyřádily v sociálních hrách typu "Na molekuly " . Na závěr jsme se všichni naučili písničku ve znakové řeči : " Pod naším okýnkem ".
27.6. - Poslední školní akcí byla velká zahradní slavnost spojená s pasováním předškolních dětí na " školáky ". Přestože nás trošku pozlobilo počasí, parádní akci spojenou s opékáním buřtů jsme si nenechali zkazit. Společně s rodiči jsme vše zvládli na jedničku a za to jim patří náš dík.
29.6. - Noční spaní ve školce bylo opravdu poslední třešničkou na pomyslném dortu školního roku 2016-2017. Nejprve jsme s dětmi vyrazili do terénu, kde jsme plnili předem připravené úkoly a  před setměním se vrátili na základnu do školky. Posledním odvážným činem před ulehnutím do postýlek byla návštěva sklepení. Děti s        baterkami  kráčely po schodech a každý svým podpisem na tajné místo sdělil , že byl v tomto roce předškolákem.


Nyní začínají prázdniny. Přejeme Vám za celý kolektiv mnoho hezkých zážitků s Vašimi dětmi  a ve zdraví se těšíme na nový školní rok.
Pani učitelky M.Kočová, R. Jetenská a M. Machurová

                                                                        Květen 2017


9.5. -  Divadelní představení " O Šípkové Růžence " v prostorách vamberecké Sokolovny.
10.5. - Pěší výlet Berušek i Včeliček na Farářství k paní Dostálové. Děti se seznámily s prací na farmě ovcí a koz. Prohlédly si přístřešky pro zvířátka a paní Dostálová vyprávěla dětem o mláďátkách i o tom čím se živí a jak se ovce stříhají. Po cestě jsme zahlédli koně, slepičky a také srnku. Na louce jsme si uvíjeli věnečky a konečně nám dopřálo i počasí.
11.5. - Dopolední program pro obě třídy. Přijela paní s dvěma pejsky, kteří slouží ke Canisterapii pro děti s postižením v oblasti tělesné, ale i psychické. Děti si mohly s pejsky pohrát, házely jim balonky a také je mohly vykartáčovat, což se líbilo i pejskům.
11.5. - Odpoledne proběhl zápis dětí do mateřské školy od 13.h. v budově MŠ.
16.5. - Na školním hřišti se uskutečnil odpolední program pro maminky k svátku. Děti jim zazpívaly písničky a básničky. Měly také pro maminky a babičky připravené vlastnoručně vyrobené dárečky a programem nás doprovodil pan Dudek, který si s dětmi výborně rozuměl.
23.5. - Jsme se společně vydali na polodenní výlet na Kapraď a Velešov. Děti byly vybaveny batůžky, svačinkou a pitíčky s nějakou tou dobrůtkou. Velmi náročný terén do strmého kopce lesem zvládly bravurně. Cestou jsme plnili ůkoly, hledali rybičky pro vodníka, házeli šiškami na cíl, pojmenovávali jsme lesní porosty a  všímali si všeho živého i neživého. Potkali jsme žabku, viděli jsme zajímavé lesní přírodní úkazy a cesta nám rychle uběhla. Na závěr byly děti odměněny sladkou odměnou. Unavení a šťasní jsme se  vrátili na oběd, po kterém děti ulehly do postýlek a spokojeně usnuly.

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 74 hostů a žádný člen