ÚNOR 2018

Sněhulákový den

6. 2. 2018 tradičně, jako každý rok, ve školce i letos probíhal „Sněhulákový den“. Děti i paní učitelky do školky přišly převlečeny za sněhuláky. Ve školce na děti čekal připravený program plný soutěží, tance a zábavy. Probíhala také módní přehlídka, aby se každý sněhulák mohl předvést před ostatními. Všechny děti měly krásné převleky a všichni jsme si tento den moc užili.

Procházka ke krmelci - 8. 2. 2018

Celý týden jsme si povídali o zvířátkách v zimě, co dělají a jak se chrání před zimou, kde si shánějí potravu apod. Říkali jsme si, jak je důležité, abychom zvířátkům v zimě donesli jídlo do krmelců. Vyvrcholením tohoto tématu byla návštěva nedalekého krmelce. Některé děti do školky přinesly staré pečivo, které jsme mohli zvířátkům také vzít. Děti byly trochu zklamané, že jsme žádné zvířátko u krmelce nepotkali, ale všechny měly radost z toho, že jsme mohli zvířátkům pomoci.

Zimní olympiáda -12. 2. -16. 2. 2018

Jak určitě správný fanoušek sportů ví, letos se konaly 23. zimní olympijské hry v jihokorejském Pchjongčchangu. I ve školce jsme se tomuto tématu věnovali. S dětmi jsme si povídali o různých zimních sportech, které se mohou na ZOH objevit. Také jsme si povídali o našich nejslavnějších sportovcích, kteří na ZOH reprezentují Českou Republiku. Bylo vidět, že děti toto téma velmi zajímá a že si o něm povídají i doma s rodiči.

Děti a chytré přístroje

20. 2. 2018 se konala odpolední beseda pro rodiče na téma „Děti a chytré přístroje“

Karneval - 27. 2. 2018

Únor bez karnevalu? To by nešlo! Děti do školky chodily v maskách a bylo zde k vidění opravdu všechno. Přes princezny, zvířátka, kovboje a rytíře až po piráty. Pro děti byly připravené různé soutěže. Také se konala módní přehlídka masek a v neposlední řadě nesměla chybět mini diskotéka. Všechny masky bychom chtěli moc pochválit, opravdu všem to slušelo a každá maska byla originál. Všichni, jak děti, tak paní učitelky, si karneval moc užili. 

 

 

 

 

LEDEN 2018

Animační program

22. 1. 2018 se v MŠ konal Animační program –„cesta kolem světa“

Naší školku navštívila paní Olga Sigid, která pro děti měla připravený animační program o cizích zemích Evropy. Podívali jsme se například do Anglie, Španělska, Německa nebo Francie. Děti se zábavnou a hravou formou dozvěděly o tom, jakým jazykem se v těchto zemích mluví a jaké zvyky v těchto zemích mají.

 

ŘÍJEN 2017

 

Logopedická depistáž

Jako každým rokem, navštívila naší mateřskou školu paní logopedka Mgr.Pavlína Kulhavá, aby provedla logopedickou depistáž. Jedná se o orientační vyšetření řeči dětí, které  bylo zaměřeno na celkovou obratnost mluvidel, rozsah slovní zásoby, gramatickou stránku řeči a artikulaci hlásek.

 

Ukázka soviček

Krásné dopoledne dětem zajistil pan Radek Podolský, který přijel na návštěvu se svými sovičkami. Na hřišti u školy ukázal dětem např. Výra velkého, Puštíka bradatého, Sovu pálenou, Kalouse Ušatého, Sýčka obecného a Výrečka malého. Vyprávěl dětem o jejich životech, o způsobu krmení, o vajíčkách a odpovídal na všetečné dotazy dětí. Ke každé sovičce pak pouštěl její typický hlas. Nakonec jsme dostali nákres soviček s popisem, jak sovu správně namalovat.

 

Jdeme na houby

Ještě než začala žhavá houbařská sezóna, jsme se společně vydali do parku, abychom si s dětmi zmapovali, které houby mohou najít v lese, parku, či u cesty. Na pomoc jsme si vzali atlas hub a zahráli si na malé mykology. Děti se s radostí zhostily této role a rozptýlily se po předem vyhrazeném prostoru. Našli jsme houby nevšedních tvarů i barev. U stromů rostly čirůvky fialové, václavky, babky, penízovky, bedly, ryzce, klouzky i závojenky a muchomůrky. Houby jsme samozřejmě nesbírali, ale pověděli si o tom, že jsme našli houby jedlé, nejedlé, vzácné a chráněné.

 

Zdravá pětka

Tuto besedu dětem zajistila“ Beruškám“ paní lektorka Darie Micherová, která za  pomoci holčičky Evičky a chlapce Péti, seznámila děti se zásadami vyvážené stravy. Děti se dozvěděly, jak důležité je jíst ovoce, zeleninu a např. luštěniny. Samy si zahrály na zdravé a nezdravé jídlo. Oblékly se do vestiček, na kterých byla namalovaná určitá potravina a vyprávěly si o ni. Poté si děti sestavily na koberci obrázek ze zdravých potravin. Na závěr besedy se uskutečnila ochutnávka zeleniny a ovoce a společně jsme si zazpívaly písničku :

Máme rádi ovoce, koupeme se v potoce, zeleninu rádi jíme, doktora se nebojíme.“

 

Jablkohraní

Cílem tohoto projektu byl rozvoj dětských přátelství, poznávání  a pozorování ovocných stromů v okolí MŠ, objevování a  význam ovoce pro zdraví člověka.

Včeličky si ve třídě odšťavnily jablíčka a červenou řepu, uvařily si zeleninovou polévku. Také si namalovaly jablíčko temperovou barvou. Berušky otiskovaly půlená jablíčka do rámečků, modelovaly a naučily se písničku : „ Koulelo se koulelo.“

Na školní zahradě měly děti připravené různé soutěže a hry. Přinesly si svá jablíčka, z kterých jsme vytvořili veliké sluníčko, aby nám bylo teplo. Všechny děti zvládly překážkovou dráhu ! Také jsme si s jablíčky zacvičili , zazpívali a potěšili své kamarády. Odměnou za splnění úkolů byla jablíčková čelenka, kterou si děti odnesly jako královskou korunu, domů.

 

Den stromů

Výukový program pro třídu „Berušek“přijela do školy předvést paní Lenka Hronešová ze Střediska ekologické výchovy v Hradci Králové.

Děti pomocí obrázků hledaly typické znaky lesa. Rozlišovaly stromy na listnaté a jehličnaté, a přiřazovaly je k sobě podle listů a plodů. Pojmenovaly břízu, lípu, ořešák, buk, kaštan a dub.Také si poslechly ptačí zpěv a pokusily se poznat např. kukačku, špačka či datla. V tělovýchovné chvilce si pak předvedly jak strom roste, pověděly si co vše se ze stromů vyrábí. O zužitkování papíru se pak mohly samy přesvědčit, když si mohly vyrobit ruční papír, což děti velmi nadchlo.

 

Zamykání lesa

Obě třídy dětí jsme se sešly na školní zahradě a vydaly se s Veverkou Čiperkou zamknout les. Veverka nás provázela a měla pro děti připravené  „oříškové“ úkoly. Cestou k pokladu , který byl ukryt v lese  jsme se naučili hudebně pohybovou hru-„ Stojí , stojí stromečky“, zazpívali si písničku : „ Veverka Čiperka“ , vyjmenovali zvířátka, která v lese bydlí. Veverka nám také ukázala, co všechno v lese roste, čím se živí a kde přes zimu bydlí.

Jedním z úkolů bylo najít věci, které do lesa nepatří ( plasty, papír, odpadky ). Děti zvládly vystoupat kopec a objevit náležitý poklad. S lesem a zvířátky jsme se rozloučili básničkou :“ Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez…“ a pospíchali do školky na oběd.

 

 

Poděkování patří všem rodičům , kteří přispěli finanční podporou na adopci zvířátka ze ZOO v Praze a dále rodičům, kteří v týdnu do 16.-21.10.přivezli sběr papíru.

 

Děkujeme také paní Kubíkové za ušití sáčků na bačkory pro třídu „Berušek“.

 

                                                                              Září 2017

 

 

Zahajovací informační schůzka pro rodiče

Dne 5.9.2017 v odpoledních hodinách proběhla informační schůzka pro rodiče dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Na schůzce se představila nová  paní učitelka Veronika Dostálová. Rodiče byli seznámeni se školním řádem, s režimem obou tříd MŠ a dalšími důležitými informacemi, byl jim také nabídnut k pročtení školní vzdělávací program.

Velice nás potěšila vysoká účast rodičů na této schůzce.

 

Maňáskové divadlo  ze Štenberka přijelo dne 8.9. do naší MŠ zahrát pohádky : " Hrnečku vař " , " O zlaté rybce " a " O Smolíčkovi".

Dětem se pohádky velice líbily.

                                              

 

Kontakt

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou

Školní 88

517 43 Potštejn

telefon/fax: 494 546 519
mobil: 733 767 755

e-mail: zs.potstejn@seznam.cz

http://skola.potstejn.cz
IČ: 75015668, DIČ: 253-75015668

517 43 Potštejn

Kdo je on-line

Právě přítomno: 64 hostů a žádný člen